Post Tagged ‘zelflevering’

Het is april en de winter zit er al weer op, als je al van winter kan spreken dit jaar. Ons gasverbruik ligt in ieder geval fors lager en onze zonneboiler, de zonnepanelen en de winddelen hebben behoorlijk gedraaid. Vorige maand heb ik ook wat lopen spelen met een voor mij nieuwe site om het energieverbruik te monitoren, te weten: Meterstanden monitor.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking maart

Ook in maart hebben onze zonnepanelen en winddelen gezamenlijk meer stroom geproduceerd dan we hebben verbruikt. Onze winddelen leverden 124 kWh op en onze zonnepanelen 234 kWh, samen dus goed voor 358 kWh. Dat is meer dan ons verbruik van 304 kWh. Uiteindelijk hebben we in maart 54 kWh teruggeleverd aan GreenChoice. In maart 2013 namen we nog 202 kWh af van Greenchoice.

2014 maart elektriciteitsverbruik per maand

Onderstaande grafiek van meterstandenmonitor.nl laat zien hoeveel stroom we per maand van het net afnemen. De stroomopbrengst van onze winddelen zijn hier nog niet in verwerkt. Het effect van de zonnepanelen is hier goed in te zien, want ons stroomverbruik is in vergelijking met 2013 nauwelijks afgenomen.

2014_maart_stroom_combi

Op jaarbasis is het effect nu heel duidelijk aan het worden: 95% van ons elektriciteitsverbruik wekken we zelf op. 50% met onze zonnepanelen en 45% met de winddelen. De resterende 5% kopen we in bij GreenChoice, dat is nog maar 168 kWh. Door de zonnige en winderige maanden februari en maart denk ik dat we eind april op jaarbasis meer dan 100% van ons elektriciteitsverbruik zelf opwekken. Een effect dat niet alleen ik merk, maar ook steeds meer Europese, Amerikaanse en Australische energiebedrijven.

2014 maart 12 maands elektriciteitsverbruik

Ons totale elektriciteitsverbruik op jaarbasis blijft nog steeds redelijk stabiel, al hebben we in maart wederom wat minder verbruikt dan in 2013. Daar komt bij dat ik door een aantal twittervolgers gewezen werd op laaghangend fruit, te weten onze mechanische ventilatie. Momenteel is dat nog een wisselspanningsmotor, het vervangen van deze motor door een mechanische ventilatie met een gelijkspanningsmotor kan 200 tot 300 kWh per jaar aan elektriciteit schelen.

Nog mooier is natuurlijk om een mechanische ventilatie met lucht-water warmteterugwinning te installeren. Alleen zijn de kosten daarvan zo hoog dat ik daar voorlopig van af zie. Die blijft op de verlanglijst voor het moment dat we de laatste slag tegen het gas gaan maken :-)

Gasverbruik december

Ons gasverbruik is in maart uitgekomen op 68 m3, ruim 60% lager dan vorig jaar. Maart was dan ook een zonnige maand, wat goed was voor onze zonneboiler. Ook was maart volgens Mindergas.nl met 296 graaddagen veel warmer dan maart 2013 met 475 graaddagen. Het verbruik per graaddag, een betere graadmeter voor de ontwikkeling van ons gasverbruik, laat zien dat we ook in maart weer terug zijn op het gasverbruik in 2012. De verhoging vorig jaar was dus eenmalig door de geboorte van onze jongste spruit.

2014_maart_gas

Netto energieverbruik maart

Met dank aan Meterstandenmonitor.nl kan ik deze maand wat nieuws laten zien. Namelijk ons netto energieverbruik per maand. Waarbij Meterstandenmonitor het totale energieverbruik van gas en elektra omzet in GigaJoules. Dat geeft het volgende plaatje:

2014_maart_joule

Waarbij meteen opvalt dat ons huis op jaarbasis nog lang geen nul op de meter heeft, laat staan dat het op jaarbasis ‘energieneutraal’ is. Onze energierekening blijft dan ook hoger dan van dit verzorgingshuis. Kortom: er is nog werk aan de winkel, want ons huis verdient het.

Als je wat beter doorspit in de energiecijfers valt te ontdekken dat het grootste deel van onze energiebehoefte op jaarbasis geen elektriciteit betreft, maar warmte (in ons geval gas). Daar helpen volgens mij maar 4 dingen tegen: isoleren, minder stoken, korter douchen in de winter en een zonneboiler voor warm water van het voorjaar tot het najaar. Voor dit jaar ben ik voor het gasverbruik tevreden als we terugkomen op het gemiddeld gasverbruik uit 2012. Of een volledige verherbouw naar nul op de meter, alleen heb ik volgens Jan Willem van de Groep van Energiesprong met m’n eigenwijze hoofd al te veel aan het huis gedaan te hebben om dat vanuit de energierekening te kunnen bekostigen :-(

Het is alweer maart en de eerste twee maanden van het jaar zijn voorbijgevlogen. Dus hoog tijd voor een update over ons energieverbruik over februari, waarbij ik januari meteen meepak want zo te zien ben ik die geheel vergeten. Met de meteorologische lente voor de deur is het in ieder geval duidelijk dat er nauwelijks sprake is geweest van een winter. Dat merkt niet alleen het KNMI, maar ook wij merken dat het niet echt koud is geweest aan ons gasverbruik.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking februari

Februari is de eerste maand van het jaar waarin onze zonnepanelen en winddelen gezamenlijk meer stroom hebben geproduceerd dan we hebben verbruikt. Onze winddelen leverden 196 kWh op en onze zonnepanelen 98 kWh, samen dus goed voor 294 kWh. Dat is meer dan ons verbruik van 284 kWh. Uiteindelijk hebben we dus 10 kWh teruggeleverd aan GreenChoice. Het is helaas nog niet gelukt om een dag per saldo stroom terug te leveren aan het net, al hebben we er afgelopen maand 3 keer dicht bij gezeten.

In januari namen we per saldo nog 87 kWh af van GreenChoice, doordat ons verbruik hoger was (333 kWh) en de hoeveelheid elektriciteit die we zelf opwekte lager (246 kWh).

2014 februari elektriciteitsverbruik per maand

Op jaarbasis begint nu echt goed zichtbaar te worden wat eigen opwekking betekent voor onze energienota en dus ook voor de betalingen aan ons energiebedrijf. Een effect dat niet alleen ik merk, maar ook steeds meer Europese, Amerikaanse en Australische energiebedrijven.

2014 februari 12 maands elektriciteitsverbruik

Het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik van de afgelopen 12 maanden hebben we zelf opgewekt. Wekten we in 2012 nog 0% van onze elektriciteit zelf op, inmiddels wekken we 87% van ons elektriciteitsverbruik zelf op. Ik verwacht dat dit de komende maanden nog verder oploopt. aangezien onze zonnepanelen pas vorig jaar juni zijn geplaatst. Ons totale elektriciteitsverbruik op jaarbasis blijft redelijk stabiel, al hebben we in februari ruim 70 kWh minder verbruikt dan vorig jaar.

Gasverbruik december

Ons gasverbruik is in februari uitgekomen op 114 m3, bijna de helft lager dan vorig jaar. Februari was volgens Mindergas.nl met 331 graaddagen dan ook veel warmer vorig jaar met 497 graaddagen. Het verbruik per graaddag, een betere graadmeter voor de ontwikkeling van ons gasverbruik, laat zien dat we weer terug zijn op het gasverbruik in 2012. De verhoging vorig jaar was dus eenmalig door de geboorte van onze jongste spruit.

2014 februari gasverbruik per maand

Een nieuw jaar, dus tijd om terug te kijken op wat geweest is. Te beginnen met ons energieverbruik over december 2013 en over heel 2013.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking december

In december hebben we 268 kWh opgewekt, waarvan 80% met onze winddelen. Voor onze winddelen was december dan ook een absolute topmaand. Onze zonnepanelen deden het iets beter dan in november met een opbrengst van 56 kWh. Uiteindelijk hebben we 31 kWh ingekocht bij GreenChoice.

2013-december-elektriciteitsverbruik per maand

Ons elektriciteitsverbruik en onze elektriciteitsopwekking zijn 0p jaarbasis fors verandert t.o.v. voorgaande jaren. Wekten we in 2012 nog 0% van onze elektriciteit zelf op, in 2013 hebben we 77% van ons elektriciteitsverbruik zelf opgewekt. Ik verwacht dat dit in 2014 nog wat hoger ligt, aangezien we dan het eerste volle jaar met zonnepanelen hebben. Ons totale elektriciteitsverbruik op jaarbasis is wel gestabiliseerd rond de 3.300 kWh, daarmee zitten we onder het landelijk gemiddelde.

2013-december-elektriciteitsverbruik jaarbasis

Gasverbruik december

Ons gasverbruik is in december weer wat verder opgelopen naar 146 m3. December was volgens Mindergas.nl met 399 graaddagen dan ook kouder dan november met 358 graaddagen.

2013-december-gasverbruik per maand

Voor heel 2013 komt het gasverbruik een stuk hoger uit dan in 2012, zelfs gecorrigeerd voor aantal graaddagen ligt het verbruik 42,6% hoger dan in 2012.

2013-december-gasverbruik vergeleken met 2012

Als je het gasverbruik per maand bekijkt wordt overigens goed duidelijk dat dit vooral veroorzaakt is door meer stoken in de eerste helft van het jaar. Het laatste kwartaal van 2013 komt sterk overeen met het laatste kwartaal van 2012, dus ik heb goede hoop dat we in 2014 jaar weer kunnen zakken in aardgasverbruik:

2013-december-gasverbruik per maand vergeleken met 2012

Bovenstaande grafieken zijn gemaakt m.b.v. ons account bij Mindergas.nl. Daardoor wijken de gasverbruiken per maand en per graaddag af van de getallen die ik zelf bereken. Mijn model is namelijk wat minder verfijnd dan dat van MinderGas.nl.

Sinterklaas is vertrokken, dus de hoogste tijd om de het energieverbruik van november onder de loep te nemen. Met een paar aangepaste grafieken, die wat beter weer geven hoeveel elektriciteit we inmiddels zelf opwekken.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking november

2013 november elektriciteitsverbruik per maandIn november hebben we 157 kWh opgewekt, waarvan tweederde met onze winddelen. Daarmee is november de eerste maand sinds het installeren van de zonnepanelen dat we minder dan 200 kWh zelf hebben opgewekt. Ondanks de terugval in zelfopgewekte elektriciteit hebben we ook deze maand meer dan de helft ervan zelf opgewekt.

Maand Winddelen Zonnepanelen Totaal
Juni 106 203 309
Juli 36 317 353
Augustus 69 257 326
September 76 214 290
Oktober 167 132 299
November 102 55 157

Op jaarbasis hebben onze winddelen nu 1099 kWh opgewekt. Dat is helaas lager dan verwacht, al is december meteen goed begonnen met twee windrijke dagen op 5 en 6 december.  Onze zonnepanelen hebben sinds het installeren 1.178 kWh opgewekt. Dat betekent dat we nu ongeveer 2/3 van onze stroom zelf opwekken met wind en zon:2013 november 12 maand elektriciteitsverbruik

De resterende stroom kopen we groen in bij GreenChoice.

Gasverbruik november

Het stookseizoen is duidelijk weer begonnen, in november hebben we 126 m3 aardgas verbruikt. Dat is meer dan in 2012, terwijl het aantal graaddagen volgens Mindergas.nl precies gelijk was. Oftewel toch maar eens werk gaan maken van extra isoleren, want we stoken best wel weer bewust en veel minder dan in het begin van het jaar. Of misschien dan toch maar de Thermosmart aanschaffen…

2013 november gasverbruik per maand

Het is al weer november, dus tijd om de energiestanden op te nemen en de jaarrekening is inmiddels ook binnen. Net te laat voor de week van de energierekening, maar wel deze jaarrekening de eerste financiële effecten van onze winddelen en zonnepanelen zien.

Jaarrekening

De jaarrekening is dit jaar helaas toch weer hoger uitgevallen. Dit komt met name door het hogere gasverbruik. In onderstaande tabel kan je overigens zien dat het grootste deel van onze rekening bestaat uit energiebelasting, vaste kosten voor gas en elektra en BTW. Samen vormen deze 62% van de energierekening. Levering van gas en elektriciteit maakt maar 38% van de rekening uit.

Jaarrekening

2011 2012  2013 2013**
Kosten elektriciteit € 159,09 € 199,89  € 80,02 € 201,07
Kosten aardgas € 287,10 € 256,70  € 380,78 € 380,78
Vaste kosten gas* € 182,17 € 187,57  € 197,58 € 197,58
Vaste kosten elektriciteit* € 234,48 € 256,90  € 277,20 € 277,20
Energiebelasting € 435,36 € 448,40  € 475,91 € 601,96
Milieukorting* € 379,16- € 378,51-  € 353,30- € 385,30-
BTW € 174,93 € 175,52
 € 196,12
€ 212,14
Totaal € 1093,96 € 1146,46 € 1222,32 € 1485,43

* omgerekend naar 365 dagen.

** energierekening zonder zonnepanelen en winddelen.

In de laatste kolom van de tabel is te zien hoe de energierekening er uit had gezien zonder zonnepanelen en winddelen. In totaal hebben de winddelen en zonnepanelen ons EUR 263 bespaard. Nog niet voldoende om onze energierekening te laten dalen, wel om een forse stijging te voorkomen. En vanaf volgend jaar gaan we dalen, tenzij de energiebelasting heel fors gaat stijgen.

Elektriciteits- en warmte opwekking oktober

In oktober hebben we 299 kWh opgewekt, waarvan het grootste gedeelte met onze winddelen. Op jaarbasis hebben deze nu 999 kWh opgewekt. Dat is 2/3 van de verwachte jaarproductie, maar zoals in onderstaande grafieken te zien is was oktober een windrijke maand met een goede productie voor zowel Grote Geert als Jonge Held. Helaas is de opbrengst nog steeds lager dan verwacht.

2013 oktober Jonge Held 2013 oktober Grote Geert

Onze zonnepanelen hebben sinds het installeren 1.123 kWh opgewekt. Op zich is het wel grappig om te zien dat de totale opbrengst van onze zonnepanelen en winddelen op maandbasis redelijk in evenwicht is. De opbrengst schommelt tussen de 290 en 350 kWh per maand.

Maand Winddelen Zonnepanelen Totaal
Juni 106 203 309
Juli 36 317 353
Augustus 69 257 326
September 76 214 290
Oktober 167 132 299

De hoeveelheid warmte van de zonneboiler is door de wijze waarop ik dat bereken teruggevallen tot 0. Dat is niet terecht, want we hebben nog geregeld meer dan 40 graden in de boiler gehad vorige maand.

Gas-, elektriciteit en waterverbruik oktober

In oktober hebben we 39 m3 aardgas verbruikt. Ons elektriciteitsverbruik lag met 304 kWh beduidend hoger dan in september (220 kWh) en oktober 2012 (290 kWh). Ons waterverbruik lag in oktober op 9 m3.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

Ons gasverbruik op jaarbasis ligt gedaald tot 1.108 m3. Ons waterverbruik ligt nu op 115 m3. Ons jaarverbruik elektriciteit zit nu op 3.353 kWh, daar staat sinds inmiddels wel 2.122 kWh (63%) eigen opwek tegenover van de winddelen en zonnepanelen. We zijn dus rap op weg naar de 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik dat ik uiteindelijk verwacht zelf op te gaan opwekken.

Van de totale hoeveelheid energie die we verbruiken vormt elektriciteit slechts 22%. Warmte vormt 78% van onze energiebehoefte en het grootste deel van onze warmtebehoefte wordt nog steeds geleverd door gas. Bovendien bevat mijn methodiek een forse onderschatting van het effect van onze zonneboiler. Deze reken ik alleen mee als we minder dan 30 m3 aardgas verbruiken. De zonneboiler levert echter ook een deel van ons warme tapwater in koudere maanden, dus daar moet ik nog eens wat op verzinnen. Al met al voorzien we momenteel pas in ongeveer 12% van onze eigen gebouwgebonden energiebehoefte.

September is voorbij, dus tijd om de energiestanden op te nemen. In september hebben we niet voldoende energie weten op te wekken om ons gasverbruik te compenseren. Wel leverde onze zonnepanelen bijna evenveel elektricteit als dat we verbruikt hebben, onze winddelen leverde de rest en dankzij de zonneboiler hadden we slechts 10 m3 gas nodig. Met een netto energieverbruik van 99 MJ is ons huis nog best een huis vol energie te noemen. Ten opzichte van de vorige bewoners besparen we nu 39% energie en wekken we 11% van het oorspronkelijke energieverbruik zelf op, in totaal 50%.

Elektriciteits- en warmte opwekking september

2013_elektra_septemberOngeveer 2/3 van onze behoefte aan warm tapwater hebben we deze maand via onze zonneboiler opgewekt. Dat heeft ons ongeveer 20 m3 aardgas bespaard.

Onze winddelen hebben in september 76 kWh opgewekt, wat € 5 op onze energierekening scheelt. De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit van onze winddelen komt daarmee op 833 kWh. Dat is 55% van de verwachte jaaropbrengst, maar 20% minder dan verwacht aan het eind van het derde kwartaal.

Onze zonnepanelen hebben in september 214 kWh opgeleverd. Goed voor een besparing van € 49 op onze energierekening, uitgaande van een opbrengst van € 0,23 per kWh voor de stroom van onze zonnepanelen.

In totaal hebben we in september 290 kWh opgewekt, ruimschoots genoeg voor ons verbruik van 220 kWh. Het restant hebben we teruggeleverd aan het net, waar het meehelpt om a href=”http://cleantechnica.com/2012/09/12/graph-german-wholesale-electricity-prices-retail-prices/”>lagere stroom prijzen voor de grootverbruikers te bewerkstelligen.

Gas-, elektriciteit en waterverbruik september

2013_gasverbruik_septemberIn september hebben we slechts 10 m3 aardgas verbruikt. Ons elektriciteitsverbruik lag met 220 kWh lager dan in augustus (233 kWh) en september 2012 (235 kWh). Door het zonnige en winderige weer hebben we deze maand ons elektriciteitsverbruik volledig zelf opgewekt. Het restant hebben we terug geleverd aan het net:

Ons waterverbruik lag in augustus op 7 m3, dat is lager dan in augustus en dan september 2012.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

2013_elektra_september_12_maandsOns gasverbruik op jaarbasis is gestegen tot 1.125 m3, hoewel GreenChoice ons nog jaarverbruik lager inschat op 1.015 m3. Ons waterverbruik is gedaald naar 116 m3. Ons jaarverbruik elektriciteit blijft schommelen rond de 3.300 kWh, daar staat sinds inmiddels wel 1.824 kWh (55%) eigen opwek tegenover van de winddelen en zonnepanelen. We zijn dus inderdaad door de 50% eigen opwek van elektriciteit heen gegaan deze maand. Uiteindelijk verwacht ik dat we 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik gaan opwekken, maar dat zal pas in april of mei 2014 zijn als de zonnepanelen ook een vol jaar liggen.

Onze winddelen en zonnepanelen hebben ons tot nu toe ongeveer € 253 op de energierekening bespaart. Bij een totale investering van ongeveer € 5.000 is dat een rendement op jaarbasis van 4,6%. Terwijl de zonnepanelen er minder dan 3 maanden liggen en de winddelen ook nog geen vol jaar stroom hebben geleverd.

Van de totale hoeveelheid energie die we verbruiken vormt elektriciteit slechts 22%. Warmte vormt 78% van onze energiebehoefte en het grootste deel van onze warmtebehoefte wordt nog steeds geleverd door gas. Bovendien bevat mijn methodiek een forse onderschatting van het effect van onze zonneboiler. Deze reken ik alleen mee als we minder dan 30 m3 aardgas verbruiken. De zonneboiler levert echter ook in de winter warm water, al is het minder dan in de zomer.

Al met al voorzien we momenteel pas in ongeveer 11% van onze eigen gebouwgebonden energiebehoefte. Terwijl we al wel in ruim 50% van onze eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Ruim de helft van deze stroom komt inmiddels van onze zonnepanelen.

Augustus is voorbij, dus tijd om de energiestanden op te nemen. Augustus is de tweede maand sinds het installeren van de zonnepanelen dat we voldoende energie opwekken om ons gasverbruik te compenseren. De combinatie van zonnepanelen, winddelen en zonneboiler heeft dus weer een maandje nul op de meter opgeleverd, zo wordt ons huis langzaam maar zeker een huis vol energie. Helaas is het niet gelukt om de cv ketel volledig uit te houden, dus wederom hebben we 1 m3 aardgas verbruikt voor warm tapwater. Ten opzichte van de vorige bewoners besparen we nu 39% energie en wekken we 10% van het oorspronkelijke energieverbruik zelf op.

Elektriciteits- en warmte opwekking augustus

Het grootste deel van onze behoefte aan warm tapwater hebben we deze maand wederom via onze zonneboiler opgewekt. Wederom hebben we slechts 1 m3 aardgas verbruikt.

Onze winddelen hebben in augustus 69 kWh opgewekt, wat € 5 op onze energierekening scheelt. De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit van onze winddelen komt daarmee op 757 kWh. Dat is 50% van de verwachte jaaropbrengst. Volgens een mail van de Windcentrale is het eerste half jaar van de windcentrales traditioneel slechter dan het tweede half jaar, dus het kan nog goed komen. Wel is de hoeveelheid wind dit jaar 10% minder dan gebruikelijk. Dat betekent dat de verwachting is dat ook de winddelen 10% minder op zullen brengen. Dus 450 kWh per winddeel i.p.v. 500. Met 3 winddelen scheelt ons dat 150 kWh.

Onze zonnepanelen hebben in augustus 257 kWh opgeleverd. Goed voor een besparing van respectievelijk € 59 op onze energierekening, uitgaande van een opbrengst van € 0,23 per kWh voor de zonnepanelen.

In totaal hebben we 326 kWh opgewekt, ruimschoots genoeg voor ons verbruik van 233 kWh. Het restant hebben we teruggeleverd aan het net, waar het meehelpt om lagere stroom prijzen voor de grootverbruikers te bewerkstelligen. In Duitsland zijn de groothandelsprijzen voor elektriciteit de afgelopen jaren met 20% gedaald. Reden voor energiebedrijven om centrales te sluiten.

Gas-, elektriciteit en waterverbruik augustus

elektra_augustus_2013In augustus hebben we slechts 1 m3 aardgas verbruikt, helaas geen aardgasloze maand zoals in 2012. Ons elektriciteitsverbruik lag met 233 kWh weer een stukje hoger dan in juli en hoger dan augustus 2012. Door het zonnige weer hebben we deze maand ons elektriciteitsverbruik volledig zelf opgewekt. Het restant hebben we terug geleverd aan het net:

Ons waterverbruik lag in augustus op 10 m3, dat is lager dan in juli maar 25% hoger dan in augustus 2012.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

energie_jaarbasis_augustus_2013Ons gasverbruik op jaarbasis is met 1 m3 gestegen tot 1.121 m3, hoewel GreenChoice ons nog jaarverbruik lager inschat op 1.023 m3. Ons waterverbruik is gestegen tot 117 m3. Ons jaarverbruik elektriciteit blijft schommelen rond de 3.300 kWh, daar staat sinds inmiddels wel 1.534 kWh (46%) eigen opwek tegenover van de winddelen en zonnepanelen. Deze maand (september) gaan we dus over de 50% eigen opwek van elektriciteit heen. Uiteindelijk verwacht ik dat we 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik gaan opwekken, maar dat zal pas in april of mei 2014 zijn als de zonnepanelen ook een vol jaar liggen.

Onze winddelen en zonnepanelen hebben ons tot nu toe ongeveer € 253 op de energierekening bespaart. Bij een totale investering van ongeveer € 5.000 is dat een rendement op jaarbasis van 4,6%. Terwijl de zonnepanelen er minder dan 3 maanden liggen en de winddelen ook nog geen vol jaar stroom hebben geleverd.

Van de totale hoeveelheid energie die we verbruiken vormt elektriciteit slechts 22%. Warmte vormt 78% van onze energiebehoefte en het grootste deel van onze warmtebehoefte wordt nog steeds geleverd door gas. Dat, met een forse onderschatting van onze zonnneboiler, verklaart waarom we momenteel pas in ongeveer 10% van onze eigen gebouwgebonden energiebehoefte voorzien. Terwijl we al wel bijna in 50% van onze eigen elektriciteitsbehoefte voorzien.

Juli was een mooie, warme maand. Dat hebben we gemerkt aan ons energieverbruik. Door de combinatie van zonnepanelen,winddelen en zonneboiler hebben we deze maand meer energie opgewekt dan we hebben verbruikt, ons huis wordt dus langzaam maar zeker een huis vol energie. Omgerekend in megajoules hebben we netto 425 MJ opgewekt. Ons voorschotbedrag voor de energierekening is inmiddels verlaagd van € 135 begin dit jaar naar € 120.

Elektriciteits- en warmte opwekking juli

Het grootste deel van onze behoefte aan warm tapwater hebben we deze maand via onze zonneboiler opgewekt, onze cv heeft ´s ochtends 2 keer bij moeten springen. Om een beeld te geven: zelfs als we ‘s avonds een bad voor de kinderen maken, de vaatwasmachine laten draaien en een 60 graden was doen daalt de temperatuur van onze zonneboiler niet onder de 40 graden en is er ‘s ochtends nog genoeg warm water voor de douche.

Onze winddelen hebben in juni 37 kWh opgewekt en onze zonnepanelen 317 kWh. Goed voor een besparing van respectievelijk € 3 en € 73 op onze energierekening, uitgaande van een opbrengst van € 0,07 per kWh voor de winddelen en € 0,23 per kWh voor de zonnepanelen.

In totaal hebben we 354 kWh opgewekt, ruimschoots genoeg voor ons verbruik van 226 kWh (lager dan in juni). Het restant hebben we teruggeleverd aan het net, waar het meehelpt om lagere stroom prijzen voor de grootverbruikers te bewerkstelligen. In ons omliggende landen is het al zo ver dat grootverbruikers op sommige zonnige en winderige dagen geld toe krijgen als ze stroom verbruiken.

De maandoverzichten van Qurrent van mei tot en met juli laten mooi het effect zien van de zonnepanelen. In juli hebben we slechts op 8 dagen elektriciteit afgenomen. De rest van de maand hebben we onze bijdrage geleverd aan een lagere zomerse stroomprijs voor grootverbruikers. Het effect van onze winddelen is (nog) niet verwerkt in onderstaande overzichten.
Stroommei2013elektrajuniEnergieverbruik juli 2013

De opbrengst van de zonnepanelen hangt sterk af van de hoeveelheid zon. Op bewolkte dagen ligt de opbrengst veel lager, zoals in deze dagoverzichten te zien is:
Zonnige dag in juliBewolkte dag in juli

De grootste piek wordt overigens niet veroorzaakt door onze zonnepanelen, maar door elektrisch koken en gebruik van de over (de piek van bijna 4 kW op 26 juli). Gek genoeg hoor je nooit iemand zeuren over het door belasten van de benodigde buffer voor deze piekbelasting, maar wel over het door belasten van de benodigde buffers van duurzame energie. Overigens gaf Eneco vorig jaar aan geen reden voor een extra heffing voor buffercapaciteit te zien.

Gas-, elektriciteit en waterverbruik juli

In juli hebben we slechts 1 m3 aardgas verbruikt, omdat de zonneboiler op de meeste dagen ons ruimschoots van warm tapwater heeft voorzien. Ons elektriciteitsverbruik lag met 226 kWh weer een stukje lager dan in juni, maar nog steeds hoger dan de 217 kWh in juli 2012. Door het zonnige weer hebben we deze maand ons elektriciteitsverbruik volledig zelf opgewekt. Het restant hebben we terug geleverd aan het net:
2013_elektra_juli

Ons waterverbruik lag in juli op 12 m3, dat is 50% hoger dan in juni en ook 50% hoger dan in juli 2012.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

Ons gasverbruik op jaarbasis zit net als in juni op 1.120 m3. Ons waterverbruik is gestegen tot 115 m3. Ons jaar verbruik elektriciteit blijft schommelen rond de 3.300 kWh, daar staat sinds inmiddels wel 1208 kWh (36%) eigen opwek tegenover. Als het een beetje zonnig weer blijft in augustus en september verwacht ik dat we eind september meer dan 50% van ons eigen elektriciteitsverbruik zelf gaan opwekken. Uiteindelijk verwacht ik dat we 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik gaan opwekken, maar dat zal pas in april of mei 2014 zijn.
2013_juli_12_maandsverbruik

Begin juni was het zover: onze zonnepanelen werden geïnstalleerd. Meteen de eerste middag begonnen we met terugleveren. Door de combinatie zonnepanelen en winddelen hebben we deze maand meer elektriciteit opgewekt dan we hebben verbruikt. Wanneer ik ons gas- en elektriciteitsverbruik omreken in megajoules hebben we zelfs bijna evenveel energie opgewekt als verbruikt (slechts 28 MJ, gelijk aan 8 kWh of 1 m3 aardgas). Een mooie maand dus, waarin we het opstoken van de eindige grondstof gas bijna volledig hebben weten te compenseren met het opwekken van duurzame energie in eigen bezit en van eigen bodem. Kortom: wat het energieakkoord van de SER ook gaat brengen, politieke partijen die de energietransitie vanuit burgers niet volledig omarmen hoeven niet meer op mijn stem te rekenen.

Elektriciteits- en warmte opwekking juni

Het grootste deel van onze behoefte aan warm tapwater hebben we deze maand via onze zonneboiler opgewekt, hoewel de cv wel een aantal keer heeft moeten bijspringen. Hoeveel Mega Joules de zonneboiler precies heeft opgewekt weet ik niet, maar ik weet inmiddels wel dat we ongeveer 1 m3 aardgas per dag verbruiken voor warm tapwater als het boilervat onder de 40 graden zakt. In de winter is dat mogelijk nog een stukje hoger, want dan wordt het water meestal minder voorverwarmd door de zonneboiler en halen we 40 graden enkel op zonnige dagen.

Windcentralegrotegeert
Onze winddelen hebben in juni 93 kWh opgewekt en onze zonnepanelen hebben het meteen behoorlijk goed gedaan met 203 kWh. In totaal hebben we zodoende 296 kWh opgewekt, ruimschoots genoeg voor ons verbruik van 235 kWh. Het restant hebben we teruggeleverd aan het net, waar het meehelpt om lagere stroom prijzen voor de grootverbruikers te bewerkstelligen.Want zonnepanelen leveren nu eenmaal vooral overdag stroom, tijdens de traditionele piekmomenten in de elektriciteitsvraag:

Eerste_dag_zonnepanelen

De maandoverzichten van Qurrent van mei en juni laten mooi het effect zien van de zonnepanelen:
Stroommei2013elektrajuni

Gas-, elektriciteit en waterverbruik juni

Het aardgasverbruik lag laag met 7 m3.  De kachel eindelijk kon eindelijk uit blijven, maar door de krachtigere zon in juni produceerde vooral de zonneboiler eindelijk behoorlijk wat warm water.

2013_juni_gasverbruik_maand

Ons elektriciteitsverbruik lag met 235 kWh weer een stukje lager dan in mei, maar nog steeds hoger dan de 197 kWh in juni 2012. Ondanks de stijging van ons elektriciteitsverbruik hebben we deze maand meer dan 100% van ons elektriciteitsverbruik opgewekt:

2013 elektra juni

Ons waterverbruik lag in juni op 8 m3, lager dan in mei, maar hoger dan vorig jaar juni.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

Ons jaarlijks gasverbruik zit nu op 1.120 m3. Ons waterverbruik is ligt gestegen tot 110 m3. Ons jaar verbruik elektriciteit blijft schommelen rond de 3.300 kWh, daar staat sinds januari wel 841 kWh (25%) eigen opwek tegenover. De eigen opwek gaat de komende maanden nog fors toenemen, want onze winddelen zitten tot nu toe op zo´n 40% van hun verwachte jaaropbrengst en onze zonnepanelen leveren pas 1 maand stroom. Uiteindelijk verwacht ik dat we 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik gaan opwekken.
2013_jaar_verbruik_en_opwekking

Ik schrijf het al een tijdje op dit blog en deze week was het dan eindelijk zover: onze Enfinity zonnepanelen zijn geïnstalleerd door BIS Bouw. Daarmee hebben we de hypotheekrenteaftrek van dit jaar weer in verduurzaming van ons huis gestoken. Helaas levert het met alle lastenverzwaringen van het Kabinet weinig extra aflossingscapaciteit op. Wie weet wordt dat beter als de oudste later dit jaar naar school gaat…

De eerste dag

Rond half een ‘s middags werd de omvormer aangesloten en dat was meteen te merken. Vanaf het moment van aansluiten leverde we meteen zo’n 1,5 kW terug.

De eerste dag hebben we uiteindelijk niet met een netto teruglevering afgesloten, maar dankzij onze 3 winddelen hebben we de verbruikte 0,67 kWh toch zelf opgewekt. Dat betekent dat 7 juni de boeken in mag als de eerste dag waarop we voor 100% van ons elektriciteitsverbruik zelfvoorzienend zijn geweest. En tot mijn verrassing kan de Qbox-mini ook omgaan met een teruglopende ferrarismeter:

Eerste_dag_zonnepanelen

Ook is het de eerste dag van het jaar dat we de cv-ketel uit hebben gezet. De zonneboiler was om 11 uur ‘s ochtends al 75 graden en na een bad, 2 wasmachines van 40 graden en  een vaatwasser op 60 graden zat er nog 57 graden in de zonneboiler. Ruim voldoende om op zaterdagochtend van te kunnen douchen. En met meer zon op komst geen enkele reden om de cv-ketel aan te laten. Met een zonnige zaterdag waren we gisteren dus voor 100% van ons huisgebonden energieverbruik zelfvoorzienend :-)

Technische gegevens van de installatie

Voor de liefhebber hieronder de technische gegevens van onze installatie:

Vermogen zonnepaneel 240 Wp
Merk Enfinity
Aantal panelen 9
Totaal vermogen 2.160 Wp
Omvormer Enfinity 2200TL
Frame Wurth
Leverancier Enfinity Nederland
Installateur BIS Bouw

De bijbehorende monitoringssoftware heb ik nog niet aan de praat, maar dat is een kwestie van een kabeltje dat ik vergeten ben te bestellen.

Foto’s van de installatie

Uiteraard hebben we de nodige foto’s gemaakt tijdens de installatie.
IMG_3909IMG_3918IMG_3934

Meer foto’s vind je hier.