2e brief aan ABP over MVO

Geachte (medewerker van ABP),

Vriendelijk dank voor uw snelle reactie op mijn mail over het beleggingsbeleid van ABP. Ik ben blij dat ABP besloten heeft om op korte termijn haar beleggingen in beursgenoteerde bedrijven openbaar te maken. U geeft ook aan dat u signalen van deelnemers serieus neemt en dat de voorbereiding en uitvoering van het beleggingsbeleid inzake mensenrechten, milieu en goed bestuur geïntensiveerd zal worden. Waarbij u verwijst naar uw Beleggingsbeginselen.

De inhoud van deze Beleggingsbeginselen stelt mij echter zwaar teleur. Er staan mooie woorden in over maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en mensenrechten. Deze worden echter volledig teniet gedaan door de formulering van artikel III.2:

ABP beoordeelt elke belegging zuiver op grond van risico- en rendementsoverwegingen. (…) In algemene zin zal ABP zich verzetten tegen iedere vorm van beleggingsdwang en beleggingsrestricties; deze doen afbreuk aan een optimaal risico- en rendementsprofiel.

U geeft daarnaast aan dat u zich beraadt over zaken die buiten internationale verdragen vallen, zoals clusterbommen. De Nederlandse regering heeft echter recent aangegeven clusterbommen op te willen nemen in het Verdrag van Oslo. In meer algemene zin heeft het vorige kabinet aangegeven dat ze in 2010 haar inkopen wil verduurzamen. Een van de redenen hiervoor is dat de overheid als grote inkoper haar inkoopbeleid schaalgrootte voor duurzame producten kan creëren en daarmee de markt verder kan ontwikkelen.

Dit geldt ook voor het ABP (de grootste spaarpot van ambtenaren) op het gebied van financieel vermogen. Als het ABP aankondigt op welke termijn haar beleggingen en investeringen aan duurzame principes moeten voldoen zal dat een belangrijke factor voor bedrijven worden. Als het relatief kleine banken als de ASN-bank en Triodos al lukt om impact te hebben op het beleid van bedrijven, dan geldt dat zeker voor een mastodont als ABP.

De openbaarmaking van uw beleggingen in beursgenoteerde bedrijven vind ik overigens ontoereikend. Een steeds groter deel van het vermogen van het ABP wordt gestoken in zogenaamde durfkapitalisten, variërend van hedgefunds tot participatiemaatschappijen. Juist deze fondsen zijn zeer terughoudend met het verstrekken van informatie over hun beleggingsbeleid, terwijl hun invloed op het beleid van (beursgenoteerde) bedrijven sterk groeiende is. Graag zou ik dan ook zien in welke fondsen ABP deelneemt en terug kunnen vinden hoe ABP borgt dat deze fondsen zich aan de ABP Beleggingsbeginselen houden.

Twee voorbeelden: Vorig jaar is de diepvries divisie van Unilever (o.a. Iglo) door participatiemaatschappijen overgenomen. Unilever was met Iglo een voorloper op het gebied van duurzame vis (MSC-keurmerk). Investeert ABP in deze participatiemaatschappijen? Zo ja, wat is dan belangrijker voor ABP: verdere verduurzaming door Iglo van haar productie en die van haar leveranciers (denk aan het MSC-keurmerk voor vis), of het financiële rendement? ABN AMRO ligt momenteel onder vuur van o.a. TCI. ABN AMRO is de afgelopen jaren onder publieke druk (van o.a. Milieudefensie) bezig met verantwoording en wijziging van haar investeringsbeleid, waarbij meer rekening wordt gehouden met MVO-criteria. TCI lijkt zich daar weinig aan gelegen te liggen en met name naar financieel rendement op haar beleggingen te kijken. Investeert ABP in TCI? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de ABP Beleggingsbeginselen?

Met vriendelijke groet,

Krispijn

CC:

 • FNV-ABVAKABO
 • VBDO

8 gedachten over “2e brief aan ABP over MVO”

 1. ABP heeft in hun standaardbrieven de ontvangen brieven in de beantwoording gedegradeerd tot een signaal en durft te zeggen dat ze die serieus neemt. Het tegendeel is waar gebleken. Glashard beweert het ABP waarde te hechten aan integriteit en reputatie, solide, vertrouwd, menselijk en transparant te zijn, maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel te hebben. Dat dit winderige woorden zijn blijkt uit de volgende recente beweringen van het ABP: ,,In de wapenindustrie komen sommige bedrijven weer voor beleggingen in aanmerking omdat ze niet langer betrokken zijn bij de productie van landmijnen en clustermunitie.´´, en ook: ,,Handel en productie van kernwapens zijn niet verboden. ABP sluit bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens niet uit.´´, en ook: ,,Ons terugtrekken uit alle wapenindustrie zou in feite betekenen dat veel grote bedrijven voor ons taboe zijn.´´ Het ABP voelt geen schaamte en geen schande. Clustermunitie en landmijnen zijn bij vrienden in het wereldomvattende web ondergebracht. ABP zegt: ,,Over uitgeleende beleggingen doen we geen mededelingen.´´ en ook: ,,Transparantie is niet altijd wenselijk.´´ ABP heeft hun vertrouwen onherstelbaar geschaad.

  Like

 2. @Willem ABP stelt zelf dat ze investeert in delen van de wapenindustrie, omdat een deel van de pensioendeelnemers in hun werk hiermee te maken heeft. Denk aan militairen en agenten. Op zich vind ik dat een plausibele reden om zich niet volledig terug te trekken.

  Of ze de brieven serieus nemen vind ik lastig te beoordelen. Vooralsnog valt het besef onder ambtenaren dat ze invloed kunnen hebben op het ABP me ook tegen. De ambtenarij is naar mijn weten een sector met een relatief hoog vakbondslidmaatschap. Toch doen FNV en CNV ook weinig op dit vlak, ook als het gaat om transparantie en beloningsbeleid.

  Wat betreft de wenselijkheid van transparantie: dat is volgens mij altijd gewenst. Dat wil echter niet zeggen dat je de gegevens ook meteen moet openen. Al ben ik het zeker met je eens dat het ABP veel meer gegevens bekend zou moeten maken. Met name de gegevens over hun investeringen in hedgefunds en bedrijvenopkopers.

  Like

 3. Tot de openbaring van Zembla wisten weinigen of zo het over kwam, niemand waarin pensioenfondsen zoal belegden. Diverse regeringspartijen niet, de vakbonden, de deelnemers en vele anderen die hun verontwaardigingen niet onder stoelen of banken stopten. ABP heeft het afgedaan als ,,de ontstane commotie.´´ En ,,uw duidelijke signaal,, en ,,wij nemen onze deelnemers serieus,´´ is niet verder gekomen dan de deelnemers bij de neus te nemen. Volgens het ministerie van SZW mogen pensioenfondsen beleggen in de wapenindustrie, aldus in een brief aan mij. Pensioenfondsen blijven er daarom ook in beleggen. Voordat ik ambtenaar werd heb ik gevraagd of het ABP in de wapenindustrie en nog enkele andere verwerpelijke zaken zat. Ik hoefde mij daar geen zorgen over te maken, vooral niet over het ABP met zijn hoge maatstaven en de controle daarop, zo werd mij met een begrijpende glimlach meegedeeld. Na de openbaring op tv was niemand thuis, zodat ik mijn werk moest opzeggen om onder de verplichting uit te kunnen komen. Inmiddels heb ik een grote pensioenfondsstrekenbewustzijn opgebouwd en pleit voor afschaffing van die verplichtstelling daaraan: de vele smerige beleggingen, de enorme geldroof door chantage, de schending van de mensenrechten en andere internationale wetten, het niet nakomen van hun eigen beleidsregels, het paternalisme, de enorme complexiteit van honderden fondsen met nadelige onrechtvaardige facetten tot voordeel van de fondsen zelf. Schaamte en schande kennen ze niet, moet ik nog verder gaan? De oplossing? : 1 collektieve pensioenvoorziening onder verplichtstelling, voor iedereen gelijk. De AOW erin intregreren (die is zo slecht nog niet). Een redelijke uitkering zodat toeslagen weg kunnen. De premie uit de belasting halen, niet op de loonstrook benoemen. De pensioenfondsen onder de verplichtstelling uit en de gelden uitkeren volgens hun verplichting jegens de deelnemers, of het ingebrachte geld teruggeven. Voordelen: geen smerige beleggingen meer, geen stupiditeiten, geen ongelijke kromme toestanden meer, geen grootheidswaanzin en bonissen meer, geen gaatjes meer in de grond van het plassen van centen van deelnemers en zo nog tig te noemen voordelen. Het 1 en ander moet deez en gene met de klomp duidelijk gemaakt worden.

  Like

 4. @ Willem. Vakbonden die van niks weten hebben boter op hun hoofd, aangezien ze in de besturen van de pensioenfondsen zitten.

  Met het afschaffen van de pensioenfondsen gooi je m.i. het kind met het badwater weg. Wat nodig is is meer transparantie over waar het geld in zit, zodat de discussie kan gaan over de wenselijkheid daarvan. Ik ben het met je eens dat deelnemers meer te zeggen horen te hebben over waar hun geld heen gaat. Ik kan me ook prima een systeem voorstellen waarbij je wel verplicht een pensioenverzekering hebt, maar zelf kunt kiezen wie dat uitvoert. Zoals nu ook met levensloopsparen gebeurd.

  Het voordeel van collectieve pensioenen blijft het kostenaspect. Het voordeel van sparen is dat je een berg geld hebt die beweging kan genereren en dat je er zelf voor moet sparen. Wat dat betreft is de AOW zo goed nog niet, omslagstelsels zijn m.i. kwetsbaar in tijden van vergrijzing.

  Like

 5. Zo´n ± 20% premie moet je betalen aan een pensioenfonds naast de AOW premie. Veel mensen moeten en kunnen rond komen van alleen de AOW. Zij die aantoonbaar er niet van rond kunnen komen, daar zijn toeslagen voor. De AOW is er voor iedereen, niemand uitgezonderd en is door de jaren heen een stabiele inkomensfaktor geweest. 5 – 10% meer AOW premie, dan kunnen de meeste toeslagen weg en kan de AOW leeftijd 65 jaar blijven. Die 20% premie aan verplichtstelling pensioenfondsen dan weg ermee. Vind iemand dat hij meer geld nodig heeft op zijn oude dag, dan kan hij of zij zich vrijwillig bijverzekeren. van al die pensioenfondsnadelen ben je dan ook af: beleggen in ethisch verwerpelijke zaken, de vele stupiditeiten, midloon uitkering (-30%), de AOW aftrek, voor velen, meer dan 40 jaar premie betalen ten bate van het collektief, 1/7 gaat dood voor hun 65e en 1/6 voor hun 67e, 25% van het pensioen wordt betaald door de overledenen en wie na hun 65 te vroeg dood gaan. Mocht je oud worden, dan is voor de meesten het verzorgingshuis en met rollater een blokje om. Oude mensen hebben vaak zoveel geld dat ze het niet op kunnen maken. In de bloei van hun leven hadden ze er meer aan gehad. Van globetrotten komt voor de meesten weinig terecht en is een overbodige aangelegenheid. Daar spaar je je pensioen niet voor op. Afkoop kleine pensioenen, zo heb ik er drie. Veel meer dan vroeger hebben mensen een eigen huis. Een hele goede oudedagvoorziening. Naast de AOW is de verplichtstelling aan private pensioenfondsen geldroof van de eerste orde en bovendien ook nog chantage, anders heb je 95% geen werk. Voor zichzelf zijn pensioenfondsen erg stabiel. Voor de deelnemers is al heel wat teruggedraaid, weinig inspraak en paternalistisch. Alles bij elkaar een systeem om heel erg kwaad van te worden.

  Like

  1. Beste Krispijn, schrijf niet naar je pensioenfondsen! Je krijgt standaard brieven naar verschillende gradaties. De hoogste gradatie is een juridische. Heikele zaken blijven onbeantwoordt, standaard algemeenheden krijg je als antwoord, Vast houdend zijn resulteert in frustratie en afpoeiering. Maatschappelijk beleggen is een misleidend woord, welke niet meer in houd dan dat het ABP doet wat ze zelf van plan zijn. Dat ze het hoog in het vaandel hebben wil niet zeggen dat ze daar naar handelen. Beleggen in conventionele wapens is een grote vetpot. Mocht een firma daarbij ook beleggen in constitutionele wapens, mag dat niet meer zijn dan 50 %. Dus Krispijn in het gros van verboden wapens wordt nog steeds dik belegd. Van uigeleende beleggingen doen ze geen mededelingen. Dus langs en over de randen van de wetten. Kantoren in het buitenland, verschuivingen van smerige beleggingen welke bij ons niet mogen , maar in andere landen wel; er is licht een mouw aan te passen. Toezichthouders worden om de tuin geleid, komen met de bedoeling om de tanden erin te zetten, maar krijgen vriendelijk een kop koffie en verlaten het pensioenfondsgebouw gerustgesteld met rubber tanden. Al jaren zijn er op 100den sites allerlei rake kommentaren te lezen over het rijlen en zeilen van pensioenfondsen. Het hele pensioensysteem zit vol met onrechtvaardigheden van het hoogste soort. Het zelf sparen voor je eigen doelstellingen, het aflossen van je hypotheek en nog andere creatieve belangen, zijn de beste oplossing voor iemands toekomst. Ouderen hebben vaak dat geld wat ze in hun jonge jaren zo goed konden gebruiken, Ze worden door de verplichtstelling de room van hun werk in de bodemloze pensioenput te gooien. Pensioenfondsen pissen er zo’n slordige 40 jaar gaatjes mee in de grond en beleggen in vele vuile zaken, als het maar geld opbrengt. Ga je voortijdig dood, vervalt je geld aan het pensioenfonds. En als je pensioen krijg, is het maar te hopen dat je nog wat krijg. Onmondig en paternalistisch mag je het ondergaan. Pensioenfondsen moeten het onder valse voorwendsels verkregen gelden terug geven aan de deelnemers en de verplichtstelling moet verdwijnen en gauw.

   Like

 6. Inmiddels is het 2013! De pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar, 2 jaar langer premie betalen, Premie ABP gaat naar 25,4 % en de pensioenen worden gekort. De pensioenfondskosten rijzen de pan uit. Er is nog nooit zoveel geld in kas geweest als nu. Het is komen en gaan van bobo’s bij pensioenfondsen, vooral de grootsten. In de kantoren van het ABP is een ZEN cultuur aanwezig met in de hal een grote gong. Voor 93 mljn is kantoor Heerlen verbouwd. Exstra communicatiedeskundigen, psychologen, economen en juristen zijn er in overvloed om de klaagzangen in ieders hoofd te indoctrineren. Hun grooste belang is om het pensioenbewustzijn tussen de oren van een ieder te hersenspoelen. Vooral diegenen die voor de wettelijke verplichtstelling staan, de politiek met op hun hielen de laffe vakbonden. Nu gaan ze de deelnemers voorbereiden dat een pensioen geen zekerheid meer is en probeer een ieder wijs te maken dat bijverzekeren een verstandige optie is. Alle redelijkheid is volledig zoek. De denktank van de VVD heeft al schuchter te kennen gegeven om de verplichtstelling af te willen schaffen. Pensioenfondsen hebben mij vele keren meer gekost dan dat ze mij ooit zullen opbrengen!

  Like

  1. Dat gevoel bekruipt mij ook steeds meer. Waar dan nog bij komt dat met mijn geld allerlei niet duurzame zaken worden gesteund. Ik bereid me dan ook weer langzaam voor op een vervolgactie richting m’n pensioenfondsen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.