Planeet GroenLinks

Gisteren weer ‘ns zitten rommelen op internet, waarbij ik op Hyves de hyve ‘Groen Links is lelijk‘ tegenkwam. Met als beschrijving:

‘Het lijkt me vrij duidelijk dat Groen Links de minst realistische partij van Nederland is. Groen Links is lelijk. Zeg NEE tegen Groen Links.’

Nu ben ik zelf niet zo bang voor onrealistische partijen, sterker nog: ik ben groot voorstander van idealisme in de politiek. Kortom ik heb met niet bij hun aangesloten, maar wel bij de GroenLinks-hyve en bij de GroenLinks Wagengingen-hyve (voor zolang ik hier nog woon).

Op de site van GroenLinks kwam ik vervolgens ook nog Planeet GroenLinks tegen: ‘een verzameling van GroenLinkse weblogs’. Dat klinkt alsof GroenLinksers van een andere planeet komen en in het thema van ‘GroenLinks is lelijk’ heb ik me daar dus onmiddelijk voor aangemeld ;P

Ausbürgerung of toch maar niet?

Na 10 dagen ophef over de uitzending van Zembla over Ayaan Hirsi Ali en ongeloofwaardig gedraai van Rita ‘recht door zee’ Verdonk beklijft een gevoel van schaamte.

Niet alleen over de geringe kwaliteit van de betreffende Zembla aflevering, of over de ophef die onstond over de als nieuws opgewarmde oude koeien uit deze aflevering. Zelfs niet zozeer over de kadaverdiscipline waarmee Verdonk de wet in eerste instantie uitlegde, maar vooral over de verongelijkte reacties op webfora en weblogs.

Hirsi Ali heeft gelogen, dus ze moet weg en ze moet ook al het geld dat de beveiliging gekost heeft terugbetalen aan ons als zielige belastingbetalers. Onze idealen zouden eens geld blijken te kosten… Jan Salie en onze koopmansgeest roeren zich weer, of zullen we het houden op een land van centenneukers? Dat past ook mooi bij Theo van Gogh’s geitenneukers, waarvan een zeer slecht geïntegreerd deel het roerend eens was met Verdonks’ constatering van maandag. Ze brachten zelfs een bloemetje

‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ en ‘regels zijn regels’ vind ik holle frasen, als het gaat om zulke ingewikkelde zaken als asielaanvragen en naturalisaties. De mate van integratie is m.i. een onderscheidend en zwaarwegend argument om te bepalen of leugens afgestraft dienen te worden met het ontnemen van het Nederlanderschap. Of zoals Hubert Smeets het verwoord in zijn commentaar in de Groene Amsterdammer :

De Ausbürgerung heeft nu ook in Nederland haar intrede gedaan. In bepaalde perioden van de Duitse geschiedenis was Ausbürgerung een geliefde maatregel van de autoriteiten in Berlijn. (…) In bepaalde perioden van de Russische geschiedenis werd een vergelijkbare wettelijke bepaling (…) gebruikt ter wille van de patriottische openbare orde. (…) Formeel heeft Nederland sinds een klein decennium enigszins vergelijkbare bepalingen. (…)Maar omdat Nederland volgens de algemeen aanvaarde opvatting geen gelijkenis vertoont met die bepaalde perioden uit de Duitse en Russische geschiedenis kraaiden er alleen hanen naar die werden bestempeld als «politiek correct» dan wel «paranoïde».

Sinds maandag 15 mei 2006 blijkt die paranoïde correctheid een naargeestige kern van waarheid te bevatten. Namelijk deze: in tijden van nood, als evenwichtig nadenken én rustig bestuurlijk handelen zijn geboden, verliest Nederland zijn verstand en compenseert dat door zich te storten op de administratie, die immers altijd buiten kijf hoort te staan. (…)

Is er dan echt geen uitweg? Jazeker, die is er. (…) Er komt een uitzonderingsregel. (…) Maar daarbij mag het niet blijven. De regering moet nu eindelijk eens interveniëren. Ook al retireert Verdonk, het kwaad is pars pro toto geschied. Hirsi Ali is meer dan alleen Hirsi Ali. De administrateurs weten dat maar al te goed en moeten dus hun hok weer in. Want xenofobe bureaucratie is gevaarlijk: voor economie en samenleving.

(Naar volledig hoofdcommentaar)

De kritiek die Dorien Pessers, hoogleraar rechtstheorie, vandaag had in Buitenhof loog er ook niet om.

Bronnen:

Virtuele partij

Medeblogger Steeph heeft na het succes met zijn serie over de grondwet de virtuele smaak van het succes te pakken. Nieuwste initiatief De Virtuele Partij:

De regering is er al jaren over aan het bakkeleien, de politici dromen ervan, de mensen schreeuwen er om en de tijd vraagt er om. Hier beginnen we gewoon met vernieuwen.

Er moet vernieuwing komen in de manier waarop de politiek en maatschappij in elkaar zit om goed te kunnen omgaan met wat er tegenwoordig gebeurt. En er moet snel een balans gevonden worden tussen de wensen van de mensen en de mogelijkheden van de wereld.

Let op, dit is niet het zoveelste overheidsinitiatief. Dit doen we zelf.

En nee, dit is niet een Partij in de traditionele betekenis van het woord. Het doel is op dit moment dan ook niet deel te nemen aan het huidige politieke bestel.

Steeph for president, of in ieder geval iemand om in de gaten te houden 🙂

Moet Nova blijven?

Het kabinet heeft de afgelopen weken een nieuw revolutionair plan bedacht: de publieken omroepen moeten weer verzuilen. Wellicht in de hoop dat de rest van de samenleving vanzelf volgt en het leven voor politici weer makkelijker wordt. Spijtig van alle moeite die er tien jaar lang in gepompt is om te zorgen dat ze relevant bleven in een sterk veranderend mediaveld, waarin de commerciële omroepen toendertijd de grootste uitdaging leken te vormen.

Met de opkomst van internet komen de bedreigingen van andere kanten. De publieke omroepen hebben de afgelopen jaren gezamelijk een aantal succesvolle initiatieven genomen:

Daarbij is het opheffen van de NPS, de omroep die voor bijna 100% doet aan cultuur, opinievorming en bevordering van het maatschappelijk debat een gostpe. Of zoals de VPRO het dinsdagochtend bij de opening van de Ochtenden in reactie op de uitleg van de staatssecreataris, verwoordde: “Ze zei ondermeer, dat de omroepen ook hier op Radio 1, weer meer hun mening moeten verkondigen, hun identiteit moeten profileren en zich moeten richten tot hun eigen achterban , vooruit dan maar: de VPRO is van mening dat dit een krankzinnig plan is, waarmee de publieke omroep 50 jaar wordt teruggeworpen in de tijd . De VPRO is ook van mening dat met het opheffen van de NPS het hart uit de moderne, professionele publieke omroep wordt gesneden. Om de identiteit van de VPRO als rebelse omroep te profileren richt ik me even tot de achterban van de staatssecretaris. Beste leden van D66, na de gekozen burgemeester en de WAO wordt uw partij voor de derde keer door CDA en VVD, gedwongen tot een even schadelijk als schandelijk compromis. Wil D66 niet ook het laatste restje geloofwaardigheid afleggen, dan is het zaak om nu, zo snel mogelijk alsnog een einde te maken aan het kabinet Balkenende II. Gaan we nu over tot wat de VPRO vindt dat we hier wel moeten doen: gewoon nieuws en achtergronden.” Beluister aflevering. John Piek schrijft dat deze hele zet van de staatssecretaris niet zou misstaan in een absurdistische, zwarte komedie over het Nederlandse overbeidsbeleid. Maar misschien is dat wel de bedoeling? Deze 180 graden draaiing in het beleid kan haast niet serieus genomen worden, waarmee de publieke omroep gewenste stijl er niet over zou mogen berichten… Ook haar D66 collega’s zijn er niet blij mee, zie dit Nova item.

Hoeveel mensen heb je eigenlijk nodig om de NPS via ledenwerving tot A-omroep te maken? 150.000 is het minimum om toegelaten te worden.

Links:

Groene partijen op campagne voor Europees burgerinitiatief

GroenLinks heeft al ruim 43.000 handtekeningen opgehaald tegen lange diertransporten. Met dit burgerinitiatief wil GroenLinks een einde maken aan de beestachtig lange diertransporten in Europa. De Europese Grondwet geeft burgers deze mogelijkheid om het beleid te beïnvloeden.

De Grondwet geeft burgers het recht om zelf een wetsvoorstel op de Europese agenda te zetten. De Groene partijen hebben daarom samen een burgerinitiatief gelanceerd over diertransporten. Levende dieren worden in Europa over lange afstanden getransporteerd. De eis aan Europa is: geen diertransporten van meer dan 8 uur of 400 kilometer; en adequate controle op de naleving van de regels ter bescherming van dieren tijdens veetransporten.

GroenLinks heeft na de afgelopen campagneweken al ruim 43.000 handtekeningen opgehaald. Alleen in Nederland hebben we dus al ruim 4% van de benodigde handtekeningen, terwijl Nederland slechts 3% van de inwoners van de
Europese Unie telt. Zodra de Europese Grondwet in werking treedt, zal het voorstel ingediend worden. Haalt deze Grondwet het niet, dan is dit burgerinitiatief van de baan.

>> Volledig persbericht GroenLinks

Boter op het hoofd

Hebben politici nou echt boter op hun hoofd als het gaat om hoge beloningen, of is krokodillentranen de juiste term voor kritiek dit soort zakkenvul gedrag in het bedrijfsleven?

De NRC had afgelopen weekend een fraai overzicht met de bedragen die topmannen in de (semi) publiekesector verdienen, de VEB heeft een site met dezelfde gegevens over beursgenoteerde bedrijven. Maar waar is nou die overzichtssite met (bij)verdiensten van (oud-) politici? Geprobeerde zoekthermen op Google: nevenfunctie politicus nevenfunctie politici nevenfunctie nederland politici bijverdienste politicus politicus inkomen

Bron: Weblog Jan Marijnissen

Stemwijzers EU-grondwet

Vanavond de volgende stemwijzers uitgeprobeerd Referendumwijzer, Stemhoks Stemadvies, Referendumstemwijze(r) en Echte Referendumwijzer. Dat is tenslotte ‘veel leuker, en moderner’.

Resultaat van Referendumwijzer

Uw opvattingen komen voor 86% overeen met de Grondwet.

Resultaat van Stemhoks Stemadvies

Gefeliciteerd! Uw score is 82.

Wij zijn zo vrij geweest om u en uw score in een hokje te stoppen. Lekker Nederlands! Er zijn vier hokjes:

  • 0-30 punten: de eurofoben
  • 31-75 punten: de eurosceptici
  • 76-119 punten: de eurofans
  • 121-150 punten: de eurofielen

De euro en Turkije vindt u vervelend maar u bent toch wel voor Europa. U neigt daarom naar een stem voor de grondwet, maar twijfelt nog. Voor je het weet is de EU één groot Eurodisney voor Poolse loodgieters. U heeft de grondwet niet gelezen, maar u moet toch stemmen.

Ons advies: Stem voor. Uitslag Referendumstemwijzer

De resultaten en de nadere verklaringen. U bent voor 53% TEGEN de EU grondwet.

Opmerking: Verbazingwekkend dat je bij Eurodusnie enkel extra gewicht mag geven op stellingen waarbij je duidelijk tegen de grondwet bent. Ik ben zelf voor vrij verkeer van kapitaal, maar mocht die vraag geen extra gewicht meegeven.

Resultaat Echte Referendumwijzer Score 34. Bij score tussen de 30 en 40 wordt geadviseerd tegen de grondwet te stemmen.

Slotsom: 2 tegen, 2 voor. Op z’n minst lastig te noemen. Iemand nog een vijfde in de aanbieding?

De EU grondwet in de blogosfeer