Moet Nova blijven?

Het kabinet heeft de afgelopen weken een nieuw revolutionair plan bedacht: de publieken omroepen moeten weer verzuilen. Wellicht in de hoop dat de rest van de samenleving vanzelf volgt en het leven voor politici weer makkelijker wordt. Spijtig van alle moeite die er tien jaar lang in gepompt is om te zorgen dat ze relevant bleven in een sterk veranderend mediaveld, waarin de commerciële omroepen toendertijd de grootste uitdaging leken te vormen.

Met de opkomst van internet komen de bedreigingen van andere kanten. De publieke omroepen hebben de afgelopen jaren gezamelijk een aantal succesvolle initiatieven genomen:

Daarbij is het opheffen van de NPS, de omroep die voor bijna 100% doet aan cultuur, opinievorming en bevordering van het maatschappelijk debat een gostpe. Of zoals de VPRO het dinsdagochtend bij de opening van de Ochtenden in reactie op de uitleg van de staatssecreataris, verwoordde: “Ze zei ondermeer, dat de omroepen ook hier op Radio 1, weer meer hun mening moeten verkondigen, hun identiteit moeten profileren en zich moeten richten tot hun eigen achterban , vooruit dan maar: de VPRO is van mening dat dit een krankzinnig plan is, waarmee de publieke omroep 50 jaar wordt teruggeworpen in de tijd . De VPRO is ook van mening dat met het opheffen van de NPS het hart uit de moderne, professionele publieke omroep wordt gesneden. Om de identiteit van de VPRO als rebelse omroep te profileren richt ik me even tot de achterban van de staatssecretaris. Beste leden van D66, na de gekozen burgemeester en de WAO wordt uw partij voor de derde keer door CDA en VVD, gedwongen tot een even schadelijk als schandelijk compromis. Wil D66 niet ook het laatste restje geloofwaardigheid afleggen, dan is het zaak om nu, zo snel mogelijk alsnog een einde te maken aan het kabinet Balkenende II. Gaan we nu over tot wat de VPRO vindt dat we hier wel moeten doen: gewoon nieuws en achtergronden.” Beluister aflevering. John Piek schrijft dat deze hele zet van de staatssecretaris niet zou misstaan in een absurdistische, zwarte komedie over het Nederlandse overbeidsbeleid. Maar misschien is dat wel de bedoeling? Deze 180 graden draaiing in het beleid kan haast niet serieus genomen worden, waarmee de publieke omroep gewenste stijl er niet over zou mogen berichten… Ook haar D66 collega’s zijn er niet blij mee, zie dit Nova item.

Hoeveel mensen heb je eigenlijk nodig om de NPS via ledenwerving tot A-omroep te maken? 150.000 is het minimum om toegelaten te worden.

Links:

Groene partijen op campagne voor Europees burgerinitiatief

GroenLinks heeft al ruim 43.000 handtekeningen opgehaald tegen lange diertransporten. Met dit burgerinitiatief wil GroenLinks een einde maken aan de beestachtig lange diertransporten in Europa. De Europese Grondwet geeft burgers deze mogelijkheid om het beleid te beïnvloeden.

De Grondwet geeft burgers het recht om zelf een wetsvoorstel op de Europese agenda te zetten. De Groene partijen hebben daarom samen een burgerinitiatief gelanceerd over diertransporten. Levende dieren worden in Europa over lange afstanden getransporteerd. De eis aan Europa is: geen diertransporten van meer dan 8 uur of 400 kilometer; en adequate controle op de naleving van de regels ter bescherming van dieren tijdens veetransporten.

GroenLinks heeft na de afgelopen campagneweken al ruim 43.000 handtekeningen opgehaald. Alleen in Nederland hebben we dus al ruim 4% van de benodigde handtekeningen, terwijl Nederland slechts 3% van de inwoners van de
Europese Unie telt. Zodra de Europese Grondwet in werking treedt, zal het voorstel ingediend worden. Haalt deze Grondwet het niet, dan is dit burgerinitiatief van de baan.

>> Volledig persbericht GroenLinks

Boter op het hoofd

Hebben politici nou echt boter op hun hoofd als het gaat om hoge beloningen, of is krokodillentranen de juiste term voor kritiek dit soort zakkenvul gedrag in het bedrijfsleven?

De NRC had afgelopen weekend een fraai overzicht met de bedragen die topmannen in de (semi) publiekesector verdienen, de VEB heeft een site met dezelfde gegevens over beursgenoteerde bedrijven. Maar waar is nou die overzichtssite met (bij)verdiensten van (oud-) politici? Geprobeerde zoekthermen op Google: nevenfunctie politicus nevenfunctie politici nevenfunctie nederland politici bijverdienste politicus politicus inkomen

Bron: Weblog Jan Marijnissen

Stemwijzers EU-grondwet

Vanavond de volgende stemwijzers uitgeprobeerd Referendumwijzer, Stemhoks Stemadvies, Referendumstemwijze(r) en Echte Referendumwijzer. Dat is tenslotte ‘veel leuker, en moderner’.

Resultaat van Referendumwijzer

Uw opvattingen komen voor 86% overeen met de Grondwet.

Resultaat van Stemhoks Stemadvies

Gefeliciteerd! Uw score is 82.

Wij zijn zo vrij geweest om u en uw score in een hokje te stoppen. Lekker Nederlands! Er zijn vier hokjes:

  • 0-30 punten: de eurofoben
  • 31-75 punten: de eurosceptici
  • 76-119 punten: de eurofans
  • 121-150 punten: de eurofielen

De euro en Turkije vindt u vervelend maar u bent toch wel voor Europa. U neigt daarom naar een stem voor de grondwet, maar twijfelt nog. Voor je het weet is de EU één groot Eurodisney voor Poolse loodgieters. U heeft de grondwet niet gelezen, maar u moet toch stemmen.

Ons advies: Stem voor. Uitslag Referendumstemwijzer

De resultaten en de nadere verklaringen. U bent voor 53% TEGEN de EU grondwet.

Opmerking: Verbazingwekkend dat je bij Eurodusnie enkel extra gewicht mag geven op stellingen waarbij je duidelijk tegen de grondwet bent. Ik ben zelf voor vrij verkeer van kapitaal, maar mocht die vraag geen extra gewicht meegeven.

Resultaat Echte Referendumwijzer Score 34. Bij score tussen de 30 en 40 wordt geadviseerd tegen de grondwet te stemmen.

Slotsom: 2 tegen, 2 voor. Op z’n minst lastig te noemen. Iemand nog een vijfde in de aanbieding?

De EU grondwet in de blogosfeer

Stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen

Ook niet Amerikanen kunnen meestemmen dit jaar voor de verkiezingen in de VS. Ok, het telt niet echt. Maar voor de vorm kun je stemmen op:http://www.globalvote2004.org

Geen idee wat de stand momenteel is. Maar voor degene die zelf willen kijken hoe ’t ervoor staat: op de site van http://www.latimes.com kun je doorklikken naar de meest recente uitslagen van de polls en de overgebleven staten toewijzen zoals je verwacht dat ze uiteindelijk verdeelt worden tussen Kerry & Bush.

Groet, Krispijn

2e Debat Bush-Kerry

Volgens de opiniepeilingen is het onduidelijk wie er gaat winnen. De Iowa Electronic Market is er echter een stuk helderder over: Bush is weer licht opgeveerd, en vergroot de voorsprong op Kerry (zie hier voor de koersgrafiek).Niet hoopvol voor mensen die willen dat Bush verliest, de Iowa Electronic Market is de afgelopen jaren namelijk stukken nauwkeuriger gebleken dan de opiniepeilingen. Op de website van de Iowa Electronic Market zijn verschillende studies daarvan te vinden.

Groet, Krispijn

Artikel in NRC (eenmalig registeren verplicht)

Pauluskerk

De Rotterdamse wethouder Van den Anker (veiligheid) lijkt het eindelijk deels begrepen te hebben, volgens haar is de huidige situatie rond de Pauluskerk niet te handhaven (zie het artikel in Spits. Het is alleen jammer voor haar dat Dominee De Visser zelf al veel eerder had aangegeven dat de situatie uit de hand gelopen is (zie het artikel uit het Nederlands Dagblad).Ze legt de ontstane situatie neer bij Dominee De Visser. Helaas geeft ze geen verklaring voor de toestroom van grote groepen daklozen en verslaafden sinds Rotterdam het New York van Europa probeert te zijn met een zero tolerance beleid, met o.a. boetes voor bedelen. Je zou de toename van het aantal bedelaars en daklozen natuurlijk ook kunnen zien als een volstrekt falen van het minima beleid van de afgelopen jaren (zowel onder paars als onder het huidige kabinet). Een beleid waarbij de verschillen in vermogen en inkomen steeds verder uit elkaar gaan lopen (kijk maar ‘ns naar de CBS cijfers), maar dat hoeft niet. De reden voor de samenscholing rond de Pauluskerk is veel simpeler: veeg half Rotterdam schoon van bedelaars en daklozen, en het probleem concentreert zich vanzelf in de resterende helft. Want het aantal daklozen en verslaafden wordt niet kleiner door ze weg te jagen.

Wat is er na het verjaagd worden overigens logischer dan richting een plek te gaan die vertrouwd is? Juist, de Pauluskerk met gelukkig nog een luis in de pels aan het hoofd en een groep volhardende vrijwilligers.

Groet, Krispijn