MYC4 profile Mash Designers –

Kenya

Mary is requesting for a loan to improve the working capital. Given this, she will be able to process the orders issued by her clients on time. This will increase the clients trust and hence she will be able to secure more orders resulting to increased income.
Continue reading “MYC4 profile Mash Designers –”

MYC4 profile Msuri Sana Traders –

Kenya

Jesinta is requesting for a loan to boost her business. She wants to buy her raw materials in bulk so that she will be getting quantity discounts from the manufacturers. This will results in to a bigger profit margin which will be used in business expansion.
Continue reading “MYC4 profile Msuri Sana Traders –”

MYC4 profile Jackson Muchoki Wangari –

Kenya

Jackson is requesting for a loan to help in business expansion. With the loan, he will increase revenue, hence be better able to improve his family’s living standards. He will also be able to employ two other persons, which he is planning on doing, to be assisting him in running the business.
Continue reading “MYC4 profile Jackson Muchoki Wangari –”

MYC4 profile Lawrence Ngari Njiru –

Kenya

Lawrence is requesting for a loan to add more stock in the business. Increased stock will lead to increased sales as well as income which will enhance sustainable growth of the business. This will also help him to create more employment to the community as he plans to start supplying his products.
Continue reading “MYC4 profile Lawrence Ngari Njiru –”

MYC4 profile B One Lodge –

Tanzania

Bingo Simba Mawila would like to obtain a loan in order to buy a property bordering the B one lodge. The property is to serve as an extention to the current lodge in order to create more rooms to let. This will signifiantly increase his revenue and enable him to grow the business.
Continue reading “MYC4 profile B One Lodge –”

MyC4 ontwikkelingen in 2009

2009 zit er inmiddels op dus het is tijd om na de persoonlijk balans ook de financiële balans over 2009 op te maken, te beginnen met de resultaten die ik heb gehaald op MyC4. Die zijn namelijk redelijk vlot in te zien via MyC4Watch.com.

Algemene ontwikkeling MyC4

MyC4 heeft in 2009 een behoorlijk zwaar jaar achter de rug. Verschillende lokale partners kregen problemen met achterstallige terugbetalingen. Nadat in 2008 er al problemen waren in Ivoorkust, ontstonden er in 2009 ook problemen in Uganda, Kenya en Senegal. Bij sommige providers, zoals FED en GAC lijken de ergste problemen achter de rug. Vooral GAC toont zich zeer proactief richting de investeerders op het MyC4 platform door maandelijks een update te geven van de stand van zaken. De CEO van GAC heb ik ook ontmoet in Kopenhagen tijdens een dag voor investeerders, waar hij een degelijke, oprechte en betrouwbare indruk maakte.

Er zijn helaas ook uitzonderingen, want met de lokale partner Ebony Foundation wordt inmiddels een juridisch gevecht uitgevochten. Hoewel Ebony volhoudt te goeder trouw te zijn, heb ik daarover ernstige twijfels aangezien ik al maanden geen terugbetalingen meer ontvang op leningen aan ondernemers via hun. MyC4 roept ondernemers op rechtstreeks aan hun terug te betalen.

De ontwikkelingen in Senegal lijken ook niet positief. Hoewel Youssou N’Dour een van de investeerders in de lokale microkredietinstelling Birima is, vertonen de kengetallen van deze provider zeer verontrustende trends. Ook de berichten in de Franstalige bladen in Senegal vind ik weinig hoopgevend, zie hier en hier.

Overal is het netto rendement, gecorrigeerd voor inflatie, wisselkoersrisico en defaults, voor investeerders op MyC4 momenteel 7,43% negatief. Dat is dus ronduit slecht te noemen, verbetering zal grotendeels afhangen van de vraag of de lokale providers van MyC4 in 2010 de verbeteringen van de resultaten weten te consolideren.

API

Een andere positieve ontwikkeling vind ik de API reference group. Ik zit er zelf ook in, maar moet bekennen dat ik te weinig technisch onderlegd ben om er werkelijk mee uit de voeten te kunnen. Via Yahoo Pipes is het me nog wel gelukt om te zien welke velden je allemaal kunt oproepen, maar die krijg ik vervolgens niet zichtbaar en publiceerbaar voor op websites (mijn gebrek aan technisch vermogen)…

Verwachting voor 2010

Een groeiend aantal lokale partners heeft de weg naar boven gevonden in 2009 en ik verwacht dat dat in 2010 doorzet. Toch denk ik dat de uitdagingen bij MyC4 in 2010 nog niet over zullen zijn. MyC4 heeft in 2009 moeite gehad om investeerders te vinden om het bedrijf verder uit te bouwen, waardoor het budget voor 2010 lager zal zijn dan oorspronkelijk begroot (zie bv. hier). Daarnaast is Kiva een geduchte concurrent voor het binnenhalen van (lokale) partners.

Voor investeerders biedt het MyC4 model in theorie voordelen, omdat er in tegenstelling tot bij Kiva wel rente gevraagd kan worden. Voor lokale microfinancierings instellingen vind ik het lastiger om te beoordelen wat de verschillen zijn tussen MyC4 en Kiva, behalve dan dat via MyC4 grotere bedragen uitgeleend kunnen worden aan Afrikaanse ondernemers. Waardoor succesvolle ondernemers door kunnen groeien, ook wanneer ze te groot worden voor de microfinancieringsinstelling zelf.

Persoonlijke resultaten

Na een positief 2008 is 2009 in het rood geëindigd. Volgens MyC4 watch zit ik op een rendement van 6,19% op jaarbasis. Als ik op MyC4 zelf kijk zie ik echter dat ik dit jaar bijna €40 verloren heb op een investering van €550. Ook als je bij MyC4 watch kijkt naar het rendement op volledig afgeloste leningen valt op dat Afrika niet voor niks een lastig continent voor investeerders wordt genoemd. Het rendement is namelijk bijna 25% negatief, zie hier. Het weggeven van het geld via een NGO had voor mijzelf overigens een 100% negatief rendement opgeleverd…

Wat dan natuurlijk wel gaaf is is om te bedenken dat met mijn 550 euro inmiddels ruim 1.100 euro heb weten uit te lenen aan 140 verschillende Afrikaanse ondernemers. Niet alles daarvan komt terug, maar dat hoort er bij. Ik ben tenslotte geen professionele investeerder in Afrika en steek ook onvoldoende tijd in due diligence.