EERLIJK PROCES VOOR NEDERLANDSE IRANIËR AL-MANSOURI

Op 13 juni, 13 juli en 30 juli 2007 vonden achter gesloten deuren rechtszittingen plaats tegen Al-Mansouri. Deze zittingen vonden plaats zonder juridische bijstand door een advocaat van zijn keuze en zonder een Nederlandse vertegenwoordiging, die wél door de Iraanse autoriteiten was toegezegd. Inmiddels zou een uitspraak in de rechtszaak zijn gedaan en zou Al-Mansouri ter dood zijn veroordeeld. De ambassadeur van Iran heeft dit inmiddels tegenover minister Verhagen ontkend. Amnesty blijft aandringen op een eerlijk proces.

Teken de petitie en vraag daarmee de Iraanse autoriteiten het volgende:

  • Al-Mansouri heeft recht op een eerlijk proces;
  • Maak de verblijfplaats van Al-Mansouri bekend en verstrek details over de aanklacht;
  • Al-Mansouri heeft recht op juridische bijstand door de advocaat van zijn keuze;
  • Een Nederlandse vertegenwoordiging dient de rechtszaken bij te wonen volgens gemaakte toezeggingen;
  • Geef garanties dat Al-Mansouri niet gemarteld wordt en medische zorg ontvangt wanneer hij dat wenst.
  • De doodstraf mag in geen enkel geval worden opgelegd.

Teken de petitie