1e Meewindpark draait in… België

Twee jaar geleden besloot ik met kerst mee te doen aan een actie van GreenChoice en Euro 100 aan te betalen als investering in een offshore windpark van Meewind. Toen dacht ik te investeren in een Nederlands windpark, mijn eigen kleine bijdrage aan het halen van de Nederlandse duurzame energie doelen. Inmiddels weet ik beter, want Meewind heeft in 2009 een aandeel in het Belgische Belwind verworven.

Op donderdag 9 december 2010 is het offshore windpark van Belwind in gebruik genomen. Het park is in 3,5 jaar ontwikkeld en is gebouwd in 15 maanden. Termijnen waar we in Nederland nog een puntje aan kunnen zuigen. Iedere maand minder ontwikkelingstijd scheelt namelijk in de aanloopkosten van een windpark.

Denk alleen maar aan de rente over het investeringsbedrag van Euro 614 miljoen. Dat betekent dat mijn participatie in Meewind ook eerder gaat renderen. Voorlopig alleen nog op papier, want de eerste vergoedingen verwacht ik zelf pas in 2012. Maar de intrinsieke waarde van een participatie is per 30 november met ruim 3% gestegen. Het is ook prettig voor de rest van mijn spaarcentjes, want de ASN bank is een van de financiers van Belwind (samen met o.a. de Rabobank, waar ok ook een rekening heb).

Kun je het effect van milieucommunicatie op gedragsverandering versterken?

Dat is een vraag die me al een tijd intrigeert sinds ik stukken gelezen heb over Robert Cialdini. Zijn bewering is namelijk dat je tot 30% meer effect kunt hebben als je anders communiceert. Cialdini laat vooral zien wat het effect is van groepsdruk.

Een paar weken terug las ik in de Nieuwsbrief Science for Environment Policy Download article (PDF) een stuk over het effect van positieve communicatie op gedragsverandering. Volgens dat onderzoek heeft een positief geframed verhaal (met kansen en oplossingen) meer effect op verandering dan een negatief geframed verhaal (‘CO2 emissies zijn schadelijk voor het klimaat’). Het onderzoek laat ook interessante verschillen zien op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Zo had communicatie (positief en negatief) geen  invloed op het gedrag van deelnemers in de leeftijdcategorie 35 tot 55.

Van mezelf weet ik dat ik me groen en geel erger aan negatief geframede milieuboodschappen: ‘de wereld gaat ten onder, koop een spaarlamp’. Maar ik vraag me af hoe dat bij jou zit?

E-loket in Vlaanderen

Net als in Nederland is ook de Belgische overheid bezig met het ontsluiten van informatie via internet. Vlaanderen heeft hierbij gekozen voor een open source oplossing in de vorm van geGIS. Er schijnt momenteel gewerkt te worden aan het opzetten van een community rondom geGIS. Ik vraag me dan af of dat te integreren zou zijn met GemGids? Het backend van GemGids is namelijk wel open source, maar de user interface loopt vooralsnog enkel via google maps (niet open source en niet open standaard).

Het zou mooi zijn als Nederlandse gemeenten ook op basis van geGIS aan de slag konden, of in ieder geval de userinterface over zouden kunnen nemen. Dit platform lijkt namelijk ook de uitwisseling van GIS informatie tussen overheidsinstellingen makkelijker te maken. Scheelt ook weer ontwikkelingskosten en sluit mooi aan bij het doel van de oprichting van een EU-breed netwerk van IT-professionals in de publieke sector.

Bron: OpenNieuws.nl

Verbod op burka

In Antwerpen wordt het dragen van burka’s verboden. Op basis van een wet die het dragen van vermommingen verbiedt. Geen speciale wetgeving voor moslims of speciale regels om hun religieuze uitingen te weren, maar gewoon de huidige wet en regelgeving toepassen.

Het werd tijd dat er ‘ns gekeken wordt naar bestaande regels om ongewenste zaken aan te pakken ipv specifieke wetten voor specifieke groepen te maken. Nu hopen dat Nederland dezelfde strategie volgt. Het lijkt me zeker de moeite waard om te bezien in hoeverre het dragen van burkas en sluiers, net als bivakmutsen, als vermomming gezien wordt.

Dat is m.i. nuttiger dan met speciale regelgeving voor moslims te komen, onder het motto dat het vernederend is voor vrouwen om dergelijke gewaden te dragen. Als dat het probleem is kunnen we ook nog wel eens kijken naar een klein deel van onze christelijke landgenoten. Naar mijn weten kun je als vrouw nog steeds geen functie bekleden binnen de SGP. Dat wordt ook via de normale wet- en regelgeving aangepakt.

Groet, Krispijn

http://nu.nl/news.jsp?n=440861&c=21