Onderzoek naar topsalarissen

Vorig jaar vroeg ik me in mijn 2e gastbijdrage voor Idealize al af of er economische gronden te vinden zijn voor de stijging van topsalarissen. Zoals ik het toen verwoordde:

1) Staat de hoogte van de arbeidsproductiviteit van een topmanager in verhouding tot de beloning?
2) Hoe kan ‘de wereldmarkt’ het loon aan de top van de arbeidsmarkt naar duizelingwekkende hoogte duwen en aan de onderkant alsmaar omlaag?

Het CPB heeft zich dat inmiddels ook afgevraagd. In een recente studie analyseert het CPB de oorzaken van de groei van topbeloningen in Nederland (zie ook het persbericht. Uit dit onderzoek blijkt dat de  beloningen van topbestuurders bij ongeveer 600 grote ondernemingen in Nederland tussen 1999 en 2005 groeiden met gemiddeld 5,8% nominaal per jaar. Na aftrek van 2,9%-punten inflatie, kan volgens het CPB 2,6%-punten verklaard worden uit schaalvergroting van ondernemingen en 0,2%-punten uit vergrijzing onder bestuurders. Ter vergelijking: de mediaan van de beloning groeide in deze periode met gemiddeld 3,1% nominaal per jaar.

De beloningsgroei bij beursgenoteerde ondernemingen is volgens het CPB met 8,9% per jaar bovengemiddeld. 4,8%-punten van deze groei kan worden verklaard door inflatie, schaalvergroting en vergrijzing. Voor 3,9%-punten is geen verklaring gevonden. Gemiddeld ligt de beloning van een bestuurder van een beursgenoteerde onderneming volgens het CPB 25% tot 52% hoger dan bij vergelijkbare onderneming zonder beursnotering.

Voor wie Volkskrant onderzoek naar topsalarissen de afgelopen jaren heeft gevolgd mag het CPB onderzoek geen verrasing zijn. Mijn persoonlijke mening: loonmatigings verhalen voor de onderkant en middenklasse zijn leuk en aardig, maar zijn niet uit te leggen als de top jaarlijks bijna 6% loonstijging ontvangt.

TNT: het kan vriezen en het kan dooien

Dat lijkt althans de boodschap die TNT heeft voor haar personeel. Aan de ene kant kondigt TNT aan dat er de komende jaren een paar duizend banen verloren gaan en dat het merendeel van de 58 duizend medewerkers van de divisie post niet op een loonsverhoging hoeft te rekenen. De top geeft aan hier solidair mee te willen zijn en geen verhoging van haar vaste salaris te willen de komende jaren. Tegelijkertijd gaat de variabele beloning wel met ruim 40% omhoog. De vakbonden en de verenging van effectenbezitters hebben hier gezamenlijk bezwaar tegen gemaakt in een open brief aan Peter Bakker, de topman van TNT.

Wat ik me afvraag is wat de criteria zijn om de variabele beloning in de wacht te slepen? Of concreter: is een geslaagde afvloeiing van 6.500 medewerkers van de divisie post en bevriezing van de arbeidsvoorwaarden een van de criteria om in aanmerking te komen voor de variabele beloning? Zo ja, dan lijkt het bevriezen van het vaste loon door de topman van TNT een vorm van welbegrepen eigenbelang, aangezien het variabele loon vele malen harder stijgt…

Wat ik me ook afvraag is hoe de ontwikkelingen in beloning aan de top en aan de onderkant van het bedrijf zich verhouden tot hun criteria voor duurzaam ondernemen en Investors in People?

Ik wil niet zeggen dat ik daar een snel en makkelijk antwoord op heb, maar ik vraag me wel af hoe TNT dit met elkaar rijmt.

Update 1 september 2007: De top van TNT heeft inmiddels aangekondigd dat ze extra bonus van dit jaar t.o.v. vorig jaar in een mobiliteitsfonds voor TNT medewerkers zullen storten.

Bron: Kritiek op 42 pct hoger salaris topman TNT, NRC, 29 augustus 2007

Geld maakt niet gelukkig…

…, maar geld maakt wel individualistischer. Het zorgt ervoor dat mensen in een ‘ieder voor zich’ stemming raken: denken aan geld en rijkdom maakt dat mensen minder hulpbehoevend en minder behulpzaam worden. Tevens houden mensen die aan geld en rijkdom denken meer afstand tot hun medemens. Althans dat is de hypothese die een team van Amerikaanse psychologen van de universiteit van Minnesota opstellen op basis van 9 experimenten. Als de hypothese klopt verklaart dat volgens hun meteen de uitkomsten van ouder onderzoek, waarin economiestudenten individualistischer bleken dan de gemiddelde student.

Bron: NRC van zaterdag 25-11-‘ 06 & Science

Loonmatiging gewenst

Terwijl Europa en de VS zich zorgen maken om de concurrentie van lage lonen in China, maken Chinese economen en statistici zich zorgen over de afnemende concurrentiekracht door de sterk stijgende loonkosten:

‘The rising labor costs have posed major problems toward the Chinese economy by lifting up the production costs of manufacturers, raising the market prices of commodities, weakening the edges of export-oriented business and making China less popular in attracting foreign investment, an anonymous senior NBS statistician was quoted by Tuesday’s Economic Information Daily assaying.

As salaries take up a larger proportion in the production costsof labor-intensive companies, the sectors of mining, food processing, textile, sowing, leather producing and catering will bemostly affected.’

Met een stijging van 615 yuan (74.37 US dollars) in 1978 naar 14,040 (1,698 US dollars) in 2003 gaat ’t ook wel snel.

Bron: ChinaView

Boter op het hoofd

Hebben politici nou echt boter op hun hoofd als het gaat om hoge beloningen, of is krokodillentranen de juiste term voor kritiek dit soort zakkenvul gedrag in het bedrijfsleven?

De NRC had afgelopen weekend een fraai overzicht met de bedragen die topmannen in de (semi) publiekesector verdienen, de VEB heeft een site met dezelfde gegevens over beursgenoteerde bedrijven. Maar waar is nou die overzichtssite met (bij)verdiensten van (oud-) politici? Geprobeerde zoekthermen op Google: nevenfunctie politicus nevenfunctie politici nevenfunctie nederland politici bijverdienste politicus politicus inkomen

Bron: Weblog Jan Marijnissen

Hoge beloning bestuurders

Het jaarlijkse rondje bonussen uitdelen in de top van het bedrijfsleven is weer begonnen. En als er geen reden is voor een bonus gaat het vaste salaris omhoog, of scheldt je oude schulden kwijt.

Wat niet kan ontbreken is het jaarlijks rondje schande spreken in politiek Den Haag. Dit jaar vergezelt van een oproep tot sociale druk door Balkenende. Daar is de Vereniging van Effectenbezitters ook mee bezig. Op deze site kun je zien welk bestuurder hoeveel betaald, en hoe goed zijn (of in sommige gevallen haar) bedrijf gepresteerd heeft. De eerste die een statistisch positieve correlatie weet aan te tonen tussen wijziging in totale beloning van een gemiddelde topman en het koersrendement van de gemiddelde ondernemingen krijgt een fles jenever van me kado.

Ik denk dat Heineken het enige goede voorbeeld geeft: haal je topmanagers uit het buitenland… Al kun je België moeilijk een lage lone land noemen 😉

Bronnen: VEB website, Bestuursvoorzitter.nl, NRC, Nu.nl