Nog 9 dagen #dvdd: duurzame date met Project Terra Inc.

dagvandeduurzaamheidlogoMet nog 9 dagen te gaan tot de dag van de duurzaamheid begint het duurzame feest voor mij vandaag toch al een beetje. De afgelopen maanden ben ik vooral druk geweest met het voorbereiden van de werkbezoeken op 9 september en het stimuleren van ambtenaren en duurzame koplopers om zich aan te melden voor de duurzame dates. Het aantal aanmeldingen daarvoor is inmiddels behoorlijk groot, al weet ik niet of we het doel van 99 dates tussen ambtenaren en koplopers uit de maatschappij gaan redden.

Omdat ik op 9 september te druk ben met andere zaken heb ik vandaag mijn duurzame date met Ian Wagenhuis van de Stichting Terra Nossa en het Project Terra Inc:

Met Project Terra Inc steunt de stichting Terra Nossa de Pataxo stam bij het opbouwen van een duurzame economie, stimuleert het behoud van hun culturele identiteit en maakt bescherming van hun leefomgeving mogelijk. Tegelijkertijd assisteert project Terra Inc de Pataxo stam bij het herbebossen van het Atlantische Regenwoud en de aanleg van groene corridors voor de verbinding daarvan.

Missie

Inheemse culturen verbinden met natuurbescherming en duurzaam ondernemen

Visie

Door de afbraak van de natuurlijke leef omgeving raakt de economie van de Pataxo’s in het slop. Het is van belang deze afbraak tegen te houden, waar nodig de natuurlijke leef omgeving te herstellen en om de economie een impuls te geven. De stichting Terra Nossa wil in overleg en overeenstemming met de Pataxo’s een verbetering bereiken die ten goede komt aan de inheemse bevolking en die gebruik maakt van de aanwezige hulpbronnen zowel de natuurlijke als de menselijke in de actuele situatie. Hierdoor moet de economische situatie van de Pataxo’s in 5 jaar aanzienlijk verbeteren en de natuurlijke omgeving, c.q. de Inheems grondgebied, waar nodig en mogelijk worden hersteld en/of vernieuwd. Stichting Terra Nossa ambieert om in samenwerking met de Pataxo stam binnen een periode van 3-5 jaar een succesvol model voor duurzaam landbeheer en ontwikkeling te creëren en deze te exporteren naar andere Inheemse gebieden in Brazilië en wellicht daarbuiten.

Strategie

Voor het bereiken van deze visie heeft stichting Terra Nossa samen met lokale bevolking het projectplan Terra Inc opgesteld. Project Terra Inc bestaat uit een serie van 15 programma`s, die de komende 3 tot 5 jaar uitgevoerd zullen worden.
Stichting Terra Nossa ondersteunt het project Terra Inc. Het doel van Terra Inc. is de Pataxo stam te ondersteunen in het opbouwen van een duurzame economie en tegelijkertijd te werken aan de bescherming, herbebossing, en verbinding van overgebleven stukken Atlantisch Regenwoud. Dit gebeurt door het ontwikkelen en organiseren van duurzame projecten voor de ontwikkeling, de voorlichting en de samenwerking, gebaseerd op het handelen van de lokale bevolking en organisaties.

De komende weken zal ik hier een kort verslag geven van mijn ontmoeting met de heer Wagenhuis.

#dvdd: een duurzaam twittterfonteintje

dagvandeduurzaamheidlogo

Op 9 september is de dag van de duurzaamheid met een ongekend aantal activiteiten. Ik wens iedereen veel succes met het kiezen van een bijeenkomst of activiteit. Gelukkig heb ik die dag werkverplichtingen, dus er is voor mij gekozen 😉

Voor degene die twitteren of foto’s maken en op Flickr plaatsen hieronder alvast een Twitterfountain. Voor fotos is de tag: dvdd, voor tweets is de hashtag: #dvdd.

Nog 10 dagen #dvdd: energiezuinige computers

dagvandeduurzaamheidlogoMet nog 10 dagen te gaan tot de dag van de duurzaamheid wordt bij het Ministerie van Economische Zaken, mijn werkgever, op dit moment hard gewerkt aan het vervangen van de pc’s. Niks bijzonders zou je zeggen. Toch wel, want de nieuwe pc’s worden bijna 75% zuiniger in hun energieverbruik. Bovendien zijn de kastjes waar ze in zitten ook vele malen kleiner dan de huidige bakbeesten, dus ook in materiaalverbruik en transportvolume wordt een forse beparing gehaald t.o.v. de vorige generatie pc’s.

Mijn eigen pc zal morgen nog niet vervangen zijn. Want er wordt begonnen bij andere gebouwen van EZ, maar als alles goed gaat is voor de dag van de duurzaamheid heel EZ van nieuwe energiezuinige pc’s voorzien 🙂

Uit de inbox: Dag van de Duurzaamheid – 9.9.9 – Update

Ik geloof dat ik mijn kritiek op Urgenda moet intrekken als ik deze mail lees. Want dit klinkt goed 🙂

dagvandeduurzaamheidlogoHeel leuk dat je je hebt ingeschreven als deelnemer aan de Dag van de Duurzaamheid op 9 september 2009. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt dit een van de grootse duurzaamheidsevenementen uit de geschiedenis!

Urgenda houdt je graag tot aan deze datum op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Steeds meer activiteiten worden aangemeld voor de Dag van de Duurzaamheid. Inmiddels zijn ook verschillende grote bedrijven en organisaties betrokken bij 9.9.9 zoals Eneco, TNT, De Nationale Postcode Loterij, Kamers van Koophandel, zes ministeries betrokken bij duurzame ontwikkeling, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, scholen en universiteiten, gemeenten, etc.

Op de site staan alle activiteiten overzichtelijk op een rij. Dit is belangrijk om veel media-aandacht te kunnen genereren en deelnemers te kunnen werven voor diverse activiteiten. Op 9.9.9 zal de site ook het middelpunt vormen, waarop te zien is wat er door het hele land aan activiteiten plaatsvindt. Hierover informeren we je graag in een volgende nieuwsbrief.

  • Meld je activiteit!

Veel mensen hebben zich ingeschreven als deelnemer aan de Dag van de Duurzaamheid. Maar nog nog niet iedereen heeft een activiteit gemeld. Het zou leuk zijn als van iedere deelnemer zichtbaar is wat hij of zij van plan is te doen op 9 september. Dat kan een grote, georganiseerde, activiteit zijn, maar ook iets en persoonlijk in eigen huis of met vrienden. Het hoeft geen uitgewerkt plan tot in detail te zijn, je kunt het namelijk altijd weer aanpassen. Zoek je inspiratie? Kijk op www.dagvandeduurzaamheid.nu/doemee of neem met ons contact op. Kijk ook bij activiteiten die anderen aanbieden. Velen daarvan staan open voor deelnemers van buitenaf.

  • Promotie van de Dag van de Duurzaamheid

Iedereen moet weten dat op 9.9.9 heel Nederland bruist van de activiteiten rondom duurzaamheid! Urgenda zal daar zelf haar uiterste best voor doen. Maar het helpt als alle deelnemers ook in eigen kring hun activiteit bekend maken en daar eventueel eigen deelnemers voor werven. Om die reden heeft Urgenda promotiematerialen zoals posters, banners, folders en logo’s ontwikkeld, die via www.dagvandeduurzaamheid.nu/pers te downloaden zijn. Verspreid deze via je eigen netwerk, via websites, nieuwsbrieven, online netwerken (Hyves, Twitter en LinkedIn). Gedrukte folders en posters zijn eventueel ook bij ons te bestellen. Stuur dan een mail met adres en aantallen naar 999@urgenda.nl

  • Media-aandacht

Urgenda probeert zoveel mogelijk media-aandacht te generen voor álle activiteiten en de Dag als initiatief. Maar het is een goed idee als je zelf actief promotie maakt door promotiemateriaal te verspreiden en bijvoorbeeld regionale en lokale media benadert met je initiatief. De meeste lokale kranten plaatsen een ingezonden artikel en foto graag! Binnenkort zullen we via de website ook voorbeeld-persberichten aanbieden.

  • Maak je eigen activiteit klimaatneutraal!

Ook activiteiten en evenementen over duurzaamheid veroorzaken helaas uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, vooral als gevolg van reisbewegingen van bezoekers, energieverbruik en papierverbruik. Climate Neutral Group helpt grote evenementen (zoals De Nacht van de Duurzaamheid en Concert at Sea) om klimaatneutraal te worden door de uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en het restant te compenseren via duurzame klimaatprojecten. In de aanloop naar uw eigen activiteit op 9.9.9 kunt u zelf al een aantal stappen ondernemen om uw evenement groener te organiseren, hieronder 3 tips:

  1. Stimuleer bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen.
  2. Gebruik zo min mogelijk papier, verstuur bijvoorbeeld uw uitnodigingen digitaal en gebruik groene stroom.
  3. Zorg voor duurzame, biologische catering van lokale leveranciers.

Na het verkleinen van de impact van uw evenement biedt Climate Neutral Group u in de volgende mailing de optie om ook de overgebleven, onvermijdelijke uitstoot van CO2 aan te pakken. Kijk voor meer informatie over Climate Neutral Group op www.klimaatneutraal.nl

  • Gezocht: vrijwilligers bij de voorbereiding van 9.9.9!

Nu de voorbereidingen voor de Dag van de Duurzaamheid bij iedereen in volle gang zijn, heeft Stichting Urgenda ook dringend behoefte aan helpende handen. In de komende twee maanden zoeken we diverse vrijwilligers!

– Per zo snel mogelijk tot en met 9.9.9: een administratieve duizendpoot die ons in Rotterdam wil helpen met het aannemen van de telefoon en het verzenden van informatie- en promotiepakketten. Kun je 1, 2 of meer dagen per week, heel graag!

– Mensen die handig zijn met Excel en ons willen helpen met het invoeren van adressen in de database. 1 à 2 ochtenden per week is daarvoor genoeg, en het mag ook via mail!

– Mensen die willen meewerken aan promotionele acties zoals flyeren, het bemannen van stands en ludieke acties. Ook voor het Urgenda-koplopers evenement op 8 september (de Nacht van de Duurzaamheid) kunnen we nog helpende handen gebruiken.

Ben jij één van die vrijwilligers die we zoeken? We horen het graag van je! Neem contact met ons op via 999@urgenda.nl, of bel naar 010-4089775.