AI: Iran: stop executies van minderjarigen

Amnesty International Nederland:

Op 10 juni werd de executie van Mohammad Feda’í en Behnoud Shojaee, die de dag erop dreigde plaats te vinden, één maand opgeschort, om hun familie en die van de slachtoffers meer tijd te geven tot overeenstemming te komen over financiële compensatie in ruil voor een pardon.

Mohammad Feda’í en Behnoud Shojaee werden in respectievelijk 2005 en 2006 op beschuldiging van moord ter dood veroordeeld . Zij waren 17 jaar ten tijde van het misdrijf.

Beiden werden veroordeeld na een oneerlijk proces. Zo heeft Mohammad Feda’í verklaard dat hij door marteling is gedwongen een bekentenis af te leggen en werd Behnoud Shojaee tijdens zijn proces niet bijgestaan door een advocaat.

Als partij bij zowel het Internationale Verdrag over Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag over de Rechten van het Kind heeft Iran zich verplicht geen personen te executeren die veroordeeld zijn voor misdrijven die zij als minderjarige pleegden. In Iran zijn echter sinds 1990 minstens 30 jeugdige overtreders geëxecuteerd, waarvan twee dit jaar. Er zitten nog ten minste 85 jongeren in de dodencel.

Amnesty roept de Iraanse autorteiten op de executie van Mohammad Feda’í en Behnoud Shojaee te voorkomen en hun doodvonnissen en die van andere jonge overtreders om te zetten, en met spoed wetgeving in te voeren die een einde maakt aan het opleggen van de doodstraf aan minderjarigen.

Wat kunt u doen?

Teken de petitie van Amnesty International!

AI: Afghanistan: universiteitsstudent ter dood veroordeeld

De universiteitstudent en journalist Sayed Perwiz Kambakhsh werd recentelijk veroordeeld vanwege godslastering. De straf werd opgelegd omdat hij materiaal over de rol van de vrouw in de islam van het internet had gedownload en verspreid op de universiteit waar hij studeerde. Voordat de rechtszaak begon riepen religieuze leiders op om Kambakhsh te executeren vanwege het beledigen van de islam.

Kambakhsh verklaarde dat het doodvonnis werd uitgesproken voordat hij zich kon verdedigen. De rechtszaak tegen Kambakhsh vond plaats achter gesloten deuren. Zijn broer heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen het vonnis. Als het vonnis in hoger beroep gehandhaafd blijft, heeft president Karzai de mogelijkheid om het vonnis om te zetten in een gevangenisstraf of een algeheel pardon uit te spreken.

Wat kunt u doen? Sluit u aan bij het bliksemactienetwerk van Amnesty International en onderteken de petitie.

Ingestuurde petitie:

Your Excellency,

I wish to express my deep concern about the fact that the court proceedings in the case of Sayed Perwiz Kambakhsh fell far below international fair trial standards and that the charges against him appear to have been brought for political reasons. Therefore I am calling on you to use your powers to pardon Sayed Perwiz Kambakhsh.

Furthermore I urge you to re-introduce an immediate moratorium on all executions in Afghanistan, as called for in the recent UN General Assembly resolution that was passed, with a view to an eventual abolition of the death penalty in line with the worldwide trend.

I thank you for your attention to this urgent matter.

Yours sincerely,
K. Beek

An appeal for a worldwide moratorium on the death penalty

World Coalition Against the Death Penalty

We, the undersigned,In recognition of the five million people who signed the ‘Moratorium 2000’ petition launched by the Community of Sant’Egidio and Amnesty International,

Renew the call for a worldwide moratorium on executions and an end to capital punishment in the belief that the death penalty:

  • Violates the universally affirmed right to life ;
  • Constitutes the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment ;
  • Constantly risks the irreversible error of the execution of an innocent person ;
  • Provides no added value to the deterrence of crime ;
  • Brutalises those societies that employ state sanctioned judicial killing.

We welcome the strong progress already made towards a global end to capital punishment and acknowledge that 130 nations have abolished the death penalty in law or practice.We invite all governments to work for a world free of executions as a contribution to the enhancement of human dignity and the progressive development of human rights. We call upon the member states of the UN General Assembly to overwhelmingly vote in favour of an international moratorium on executions.

Sign the petition here

Doodstraf herinvoeren

Binnen de Telders stichting van de VVD is het balletje om de doodstraf her in te voeren weer ‘ns opgeworpen. Net als met alle discussies waarvan je dacht dat ze onderhand geslecht waren, is dat bij deze blijkbaar ook niet het geval. Amnesty Nederland heeft haar thema Doodstraf in reactie naar haar voorpagina gehaald, de vijf argumenten die zij noemen zijn voor mij afdoende. Ik ben tegen, en ik blijf tegen.

Update 25-2-05: Zwartkijker over de doodstraf. Bron: 2525