Open IO: A public resource for estimating the sustainability of products and services

Internet blijft verbazen, en zeker het Sustainability Consortium, waar nu 2 Nederlandse bedrijven lid van zijn. Na Unilever (dat een van de founding members is) is ook Ahold toegetreden.

En het consortium lijkt door te zetten op open data in machineleesbaar format:

Open IO is an Input/Output based life cycle inventory database that provides a free, comprehensive, transparent and continually improving resource for product sustainability information and analysis for both corporate decision makers and academic researchers. The project will provide information on the major impact categories (GHG, Water use, Toxics, Criteria Polutants, etc). This project will serve as a core element to ongoing or future extension projects, including the Industry Average Database Framework, the Global Open IO model and others.

Peer into the Future

The current Open IO dataset provides life cycle information on greenhouse gas emissions.  However, it is important to examine other impact categories to avoid shifting environmental burdens.  Therefore, we are working on a new database version to incorporate toxic and criteria pollutants, water consumption and withdrawals, and primary energy consumption.

Our upcoming resources include:

  • Toxics Satellite Matrix
  • Criteria Pollutants Satellite Matrix
  • Water Satellite Matrix
  • Primary Energy Satellite Matrix

Dit initiatief past ook bij het samenkomen van de trends van duurzaamheid, transparantie en openheid waar ik vorig jaar al over heb beschreven.

In combinatie met het initiatef Kijk of het klopt (zie ook dit eerdere bericht) kan het de komende jaren leuk worden voor de consument die op zoek is naar duurzame producten en diensten.

Heeft iemand informatie of Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen, zoals bv. Wageningen Univeriteit, al toenadering zoeken tot het Sustainability Consortium? Gezien de omvang van de leden van het consortium is de kans tenslotte groot dat het consortium een majeure impact gaat hebben op de methodologie van levenscyclus analyses.

Trots op Nederland: Access to Medicine Index

De Access to Medicine Index is eindelijk gepresenteerd. De Nederlander Wim Leereveld is er jaren druk mee geweest, maar nu staat ie eindelijk online. Toch stoer dat een Nederlander met zo’n initiatief de farmaceutische industrie beweegt tot meer openheid en transparantie. Waarmee als het doel gehaald wordt meer mensen toegang krijgen tot goede en betaalbare medicijnen. Bovendien wordt niet alleen gekeken naar het gratis of goedkoop weggeven van medicijnen in arme landen, maar ook of een bedrijf bv. onderzoek doet naar zogenaamde ‘neglected diseases’. Een overzicht van de criteria en weging is hier te vinden.

Ik hoop dat dit de Dow Jones Sustainability Indexe voor de farmaceutische industrie wordt. Zodat er meer pharmaceuten in het beleggingsuniversum van duurzame beleggingsfondsen komen.

De top 5 van de Access to Medicine Index:

1. GlaxoSmithKline (U.K.)
2. Novo Nordisk (Denmark)
3. Merck & Co. (NJ, USA)
4. Novartis (Switzerland)
5. Sanofi-Aventis (France)

Helaas geen Nederlands bedrijf in de top 5, maar veel farmaceutische industrie hebben we hier ook niet naar mijn weten. De Nederlandse branchevereniging (NEFARMA) is wel betrokken geweest. Daarnaast veel NGO’s (zoals Oxfam Novib, Hivos, ICCO en Cordaid), investeerders (SNS Reaal en Rabobank), bedrijven en overheden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarnaast is er nog een hele trits aan bedrijven en organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van de index. De hele lijst kun je hier vinden.