ABP & MVO, deel III

Na de eerste reactie van het ABP op de mail die ik stuurde heb ik de ABP Belegginsbeginselen (pdf) gelezen, daar werd mijn groene hart niet heel warm van. Naar mijn mening doet deze passage in artikel III.2 alle mooie worden over corporate governance en MVO teniet:

ABP beoordeelt elke belegging zuiver op grond van risico- en rendementsoverwegingen. (…) In algemene zin zal ABP zich verzetten tegen iedere vorm van beleggingsdwang en beleggingsrestricties; deze doen afbreuk aan een optimaal risico- en rendementsprofiel.

Vandaar dat ik vandaag (ondanks het mooie weer) een tweede mail heb gestuurd, waarin ik wat specifiekere vragen stel en het ABP oproep om meer rekening te houden met MVO en ook openheid te geven van hun investeringen in durfkapitaal. De hele brief is hier te vinden.

Op deze site kun je het stemgedrag van ABP vinden en hier kun je verantwoordingsverslagen van ABP vinden.

2e brief aan ABP over MVO

Geachte (medewerker van ABP),

Vriendelijk dank voor uw snelle reactie op mijn mail over het beleggingsbeleid van ABP. Ik ben blij dat ABP besloten heeft om op korte termijn haar beleggingen in beursgenoteerde bedrijven openbaar te maken. U geeft ook aan dat u signalen van deelnemers serieus neemt en dat de voorbereiding en uitvoering van het beleggingsbeleid inzake mensenrechten, milieu en goed bestuur geïntensiveerd zal worden. Waarbij u verwijst naar uw Beleggingsbeginselen.

De inhoud van deze Beleggingsbeginselen stelt mij echter zwaar teleur. Er staan mooie woorden in over maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en mensenrechten. Deze worden echter volledig teniet gedaan door de formulering van artikel III.2:

ABP beoordeelt elke belegging zuiver op grond van risico- en rendementsoverwegingen. (…) In algemene zin zal ABP zich verzetten tegen iedere vorm van beleggingsdwang en beleggingsrestricties; deze doen afbreuk aan een optimaal risico- en rendementsprofiel.

U geeft daarnaast aan dat u zich beraadt over zaken die buiten internationale verdragen vallen, zoals clusterbommen. De Nederlandse regering heeft echter recent aangegeven clusterbommen op te willen nemen in het Verdrag van Oslo. In meer algemene zin heeft het vorige kabinet aangegeven dat ze in 2010 haar inkopen wil verduurzamen. Een van de redenen hiervoor is dat de overheid als grote inkoper haar inkoopbeleid schaalgrootte voor duurzame producten kan creëren en daarmee de markt verder kan ontwikkelen.

Dit geldt ook voor het ABP (de grootste spaarpot van ambtenaren) op het gebied van financieel vermogen. Als het ABP aankondigt op welke termijn haar beleggingen en investeringen aan duurzame principes moeten voldoen zal dat een belangrijke factor voor bedrijven worden. Als het relatief kleine banken als de ASN-bank en Triodos al lukt om impact te hebben op het beleid van bedrijven, dan geldt dat zeker voor een mastodont als ABP.

De openbaarmaking van uw beleggingen in beursgenoteerde bedrijven vind ik overigens ontoereikend. Een steeds groter deel van het vermogen van het ABP wordt gestoken in zogenaamde durfkapitalisten, variërend van hedgefunds tot participatiemaatschappijen. Juist deze fondsen zijn zeer terughoudend met het verstrekken van informatie over hun beleggingsbeleid, terwijl hun invloed op het beleid van (beursgenoteerde) bedrijven sterk groeiende is. Graag zou ik dan ook zien in welke fondsen ABP deelneemt en terug kunnen vinden hoe ABP borgt dat deze fondsen zich aan de ABP Beleggingsbeginselen houden.

Twee voorbeelden: Vorig jaar is de diepvries divisie van Unilever (o.a. Iglo) door participatiemaatschappijen overgenomen. Unilever was met Iglo een voorloper op het gebied van duurzame vis (MSC-keurmerk). Investeert ABP in deze participatiemaatschappijen? Zo ja, wat is dan belangrijker voor ABP: verdere verduurzaming door Iglo van haar productie en die van haar leveranciers (denk aan het MSC-keurmerk voor vis), of het financiële rendement? ABN AMRO ligt momenteel onder vuur van o.a. TCI. ABN AMRO is de afgelopen jaren onder publieke druk (van o.a. Milieudefensie) bezig met verantwoording en wijziging van haar investeringsbeleid, waarbij meer rekening wordt gehouden met MVO-criteria. TCI lijkt zich daar weinig aan gelegen te liggen en met name naar financieel rendement op haar beleggingen te kijken. Investeert ABP in TCI? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de ABP Beleggingsbeginselen?

Met vriendelijke groet,

Krispijn

CC:

  • FNV-ABVAKABO
  • VBDO

Antwoord ABP over duurzaam beleggingsbeleid

Sneller dan verwacht heb ik een antwoord binnen van het ABP op mijn email over duurzaamheid en transparantie, waar ik gisteren over schreef. Het positieve nieuws is dat ze meer transparantie beloven en dat ze zeggen dat:

(…)Zaken als milieu, sociaal beleid en een goed ondernemingsbestuur wegen mee in de beslissingen. Daartoe zijn Beleggingsbeginselen vastgesteld waarin onder meer staat dat ABP niet in een bedrijf belegt als dat strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen bevordert. Dat geldt ook als beleggingen in onmiddellijk verband staan met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden. Bij beleggingskeuzes houdt ABP zich uiteraard aan wetgeving en internationale verdragen.(…)

Het minder goede nieuws (naar mijn mening) is dat ze het volgende stellen:

(…)Over zaken die buiten wetgeving en internationale verdragen vallen -zoals clusterbommen- beraadt het bestuur zich. (…)

Naar mijn weten heeft Nederland al lang verdragen getekend dat ze clusterbommen en bepaalde types mijnen uit willen bannen. Ik vind dat mijn geld dan ook niet belegd moet worden in bedrijven die dat soort producten maken. Evenzeer wil ik geen geld steken in bedrijven die Nederlandse werkgelenheid wegnemen door zich niet aan internationale afspraken te houden. Bovendien kwamen er nog wat andere langs, zoals Freeport Mining. Dat in het verleden in ieder geval niet aan MVO deed (zie bv. Mijnbouw en de rol van ABN AMRO — Milieudefensie)

Kortom: Wordt vervolgd komend weekend de beleggings criteria van ABP maar ‘ns lezen, zoals ze in de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen (pdf) staan. En de FNV lastig vallen, die bepalen ten slotte mede het beleggingsbeleid.

Als er mensen mee willen denken, schrijven. Laat even berichtje achter in de comments, of stuur een email via de contact optie.

VBDO roept deelnemers pensioenfondsen op tot actie !

Van de site van de VBDO:

Spaart u voor uw pensioen bij ABP, PGGM of het Spoorwegpensioenfonds? Dan wordt uw pensioengeld ingezet bij beleggingen in clusterbommen, landmijnen, bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid en weinig respect hebben voor het milieu. Indirect belegt u dus met uw maandelijkse inleg in uw pensioenfonds in deze praktijken.Waarom u daar geen weet van hebt? Omdat deze pensioenfondsen geen inzicht geven in de bedrijven waarin zij beleggen.

Wat u daaraan kunt doen? Neem uw verantwoordelijkheid en stuur een brief naar uw pensioenfonds waarin u ze oproept tot meer transparantie en een duurzaam beleid.

Hieronder kunt u meteen een mail sturen naar uw pensioenfonds.

Ik heb een ander pensioenfonds en download de brief, zodat ik die zelf naar mijn pensioenfonds kan versturen. Stuurt u ook een kopie van de mail naar de VBDO (info@vbdo.nl)?

De voorbeeldbrieven komen van de site van de VBDO. Vergeet niet (zoals ik wel deed) om een kopie van de mail naar de VBDO te mailen (info@vbdo.nl)

Geen idee waar dit om gaat? Kijk naar de betreffende aflevering van Zembla: Uitzending Zembla ‘Het clusterbom gevoel‘. Of lees een van onderstaande artikelen:

FTSE Group stelt klimaateisen voor index

De FTSE Group (FTSE), een bedrijf dat (net als Dow Jones) beleggingsindexen maakt, neemt eisen m.b.t. klimaatverandering op voor bedrijven die in de FTSE4Good index zitten. De criteria zullen de komende twee jaar ingevoerd worden. Een van criteria is dat bedrijven die deel uitmaken van de FTSE4Good-index de uitstoot van broeikasgassen iedere twee jaar met 5% moeten verlagen en op hoog niveau commitment voor het aanpakken van klimaatsverandering moeten tonen. De huidige emissies en de bereikte verlagingen moeten ook gepubliceerd worden. De volledig criteria  op gebied van klimaat zijn hier te downloaden (pdf).

Bron:

6e Dag van het ethisch beleggen

Op 18 november 2004 ben ik in De Rode Hoed naar de dag van het ethisch beleggen geweest. Hoewel ik te laat binnenkwam voor de openingstoespraken was het zeker de moeite waard. Het onderwerp was dit jaar kinderarbeid. Het was leuk om weer eens een keer bewust bezig te zijn met keuzes en problemen waar ik jaren op gestudeerd heb. In mijn huidige werk, komt daar helaas weinig van terecht. Dus dan maar in m’n vrije tijd.

De ASN- had een onderzoek uitgevoerd naar de mening van Nederlanders over kinderarbeid, vreemd genoeg bleek daaruit dat 84% van alle Nederlanders tegen elke vorm van kinderarbeid is… Wat een open deur, welk weldenkend mens kan er tenslotte voor kinderarbeid zijn? Verrassender was deze:


Oftewel 54% van de mensen heeft geen enkel idee wat de bank met hun geld doet. De mooiste twee reacties die vertoond werden vond ik:

– Niets, ik sta meestal rood.

-In ieder geval niet in kinderarbeid investeren, want ik zit bij een Nederlandse bank en in Nederland komt kinderarbeid niet voor.

Tja, er is nog heel wat missiewerk te doen voor de Triodos bank en de ASN-bank (een zelfstandige dochter van SNS-Reaal), want de meeste geïnterviewde geven aan dat kinderarbeid verwerpelijk is, dat het bestreden moet worden (vooral door het bedrijfsleven) en dat ze eerder producten kopen als ze weten dat er geen sprake is van kinderarbeid. Toch gek dat je dan op zo weinig producten in Nederland terug kunt vinden hoe het geproduceerd is. Dan blijven er twee opties over: de Nederlander is koopziek en koopt hoe dan ook gemakkelijk. Of de respondenten geven sociaal wenselijke antwoorden. Wat niet vreemd is bij dit onderwerp. In de discussie die daarna tussen de verschillende panelleden volgde, kwamen verschillende dilemmas aan bod. Wat doe je als je zaken blijkt te doen met een bedrijf dat kinderen in dienst heeft? Meteen het contract beëindigen, of een migratiepad voorstellen? Het was dapper van Ikea om de plaatsvervangend directeur van Ikea Nederland, Albert Martens, af te vaardigen. Ikea was tenslotte een aantal jaar geleden nog negatief in het nieuws m.b.t. kinderarbeid, maar heeft daarna ook een gedragscode aangenomen om kinderarbeid uit te bannen (ook bij leveranciers).

Een positief punt, want ik blijf bij de stelling: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dan gaat het voor particulieren vaak om kleine beetjes, maar vele kleine beetjes kunnen een hele grote stroom worden. Zoals te zien is aan de markt voor ethisch sparen en beleggen. De Nederlandse grootbanken hebben dit marktsegment ondertussen ook ontdekt. Zo maakte de Rabobank een aantal maanden geleden bekend dat ze coöperatieve banken in o.a. China actiever gaat ondersteunen en is ING (o.a. Postbank, Nationale Nederlanden, ING-bank) hoofdsponsor van het VN-jaar van het microkrediet. Da’s niet doordat institutionele beleggers om zijn, de groei komt nog steeds vooral van particulieren. Kortom: zet je spaargeld over naar de ASN-bank of de Triodosbank. Mijn beetje geld staat daar al jaren 🙂

Groet, Krispijn

Presentatie van de uitslagen van de publieksenquete van de ASN-bank (Flash nodig)