Ontwikkelingen in (duurzame?) automobiliteit

De afgelopen weken heb ik weer eens een beetje zitten rondneuzen naar ontwikkelingen op het gebied van automobiliteit. Niet zozeer naar de 3 centen van Bos, maar met een iets bredere scope en met de focus op ontwikkelingen richting zuinigere en schonere voertuigen. Hieronder een bloemlezing van de resulataten daarvan.

Ten eerste hebben verschillende grote bedrijven aangekondigd om een deel van hun diesel voertuigen te vervangen door vrachtwagens en bestelbussen op alternatieve brandstoffen. Zo heeft TNT een paar weken geleden bekend gemaakt de komende 18 maanden 100 elektrische voertuigen aan te schaffen bij Smith Electric Vehicles, dat bespaart 1.300 ton CO2 per jaar in Engeland. Ook andere koeriers (zoals LCC) stappen in Engeland over op elektrische vrachtwagens van Smith.
Doorgaan met het lezen van “Ontwikkelingen in (duurzame?) automobiliteit”

TNT schakelt over op hybride vrachtwagens in Australie

TNT Express Australia heeft een vloot van 10 hybride vrachtwagens gelanceerd. De diesel-elektrische hybrides zijn geproduceerd door Hino. TNT deed al een aantal jaar proeven met de truck en kiest in Australië nu voor grootschaliger overschakeling.

De Hino Hybride truck stoot 14% minder CO2 uit dan een conventionele diesel vrachtwagen. Daarnaast stoot de Hino ook bijna de helft minder stikstofoxides (NOx) uit en bijna geen fijn stof (98.9% minder). Die laatste twee lijkt me nou wel wat voor in de stad. Voor TNT kan de lagere CO2 uitstoot in Australië nog wel eens een voordeel worden, aangezien Australië plannen heeft vanaf 2010 een emissiehandelsyteem op te zetten, waar ook de transportsector onder zal vallen.

In Europa doet TNT in verschillende landen proeven met hybrides en met volledig elektrische vrachtwagens. Ik ben benieuwd hoe die testen lopen. In ieder geval laat TNT zien dat ze serieus werk maken van hun ambitie om richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering te gaan.

Zelf meedenken? Meldt je aan bij TNT Planet Me.

Bron:

Trots op Nederland: Aerwin

Dat zelfs de luchtvaart in Nederland stiller en schoner kan laat het Nederlandse bedrijf Aerwin zien. Ze hebben eigen onbemande zeppelins (zal wel luchtschip moeten zijn, maar zeppelin bekt beter ;-). Volgens hun site zijn ze bruikbaar voor verschillende doeleinden:

  • Zeppelinreclame,
  • Surveillance,
  • Rondvluchten,
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Corporate Hospitality.

Het is niet zo hoorbaar als een helikopter of reclamevliegtuig, maar dat vind ik juist een groot voordeel. Zijn we eindelijk af van die irritante luchtbrommers boven het strand en de stad 🙂

Deze zomer haalt Aerwin wederom een zeppelin naar Nederland voor rondvluchten. Het is nog mogelijk om een plekje te reserveren via de website Zeppelinvlucht.

Zero emission transport

De lokale luchtkwaliteit vormt in veel Nederlandse steden nog steeds een uitdaging. Hoewel het de komende jaren beter wordt is de verwachting van het MNP dat er ook na 2015 nog een beperkt aantal overschrijdingen van de grenswaarden voor fijn stof en voor stikdioxide zal voorkomen. De overschrijdingen zullen vooral optreden in de Randstad: langs de snelwegen rondom de grote steden en in de drukste straten in de grote steden.

Er zijn lokaal al veel initiatieven om de bijdrage aan de lokale luchtverontreiniging van transport verder terug te dringen, denk bv. aan de vrachttram van CityCargo in Amsterdam, de proef met elektrische vrachtwagens van TNT in Rotterdam en het initiatief van het Delftse Epyon, Eneco en QWIC om samen te investeren in snelle oplaadpunten voor elektrische voertuigen in steden. Nu nog alle autodeleebedrijven (zoals GreenWheels) zo ver krijgen dat ze ook elektrische auto’s gaan aanbieden. Veel van deze deelauto’s worden volgens mij gebruikt voor korte afstanden binnen de stad en ze hebben een vaste parkeerplaats die je van een aansluitpunt op het elektriciteitsnet zou moeten kunnen voorzien.

Doorgaan met het lezen van “Zero emission transport”

Schoner woon-werk vervoer

In de Volkskrant Banen van 18 december staat een interessant artikeI getiteld ‘Groene kilometers maken’. Helaas is de site van Volkskrantbanen niet echt goed doorzoekbaar op de redactionele stukken.

Kern van het stuk is het zoeken door leasemaatschappijen, bedrijfsleven en OV-bedrijven naar slimme oplossingen voor mobiliteit. Waarom in de file staan van het centrum van Utrecht naar het centrum van Amsterdam als het ook met de trein kan? Tot voor kort werden de treinkosten door veel werkgevers niet vergoed als de werknemer een lease-auto heeft. Het artikel laat zien dat daar langzaam aan verandering in komt. Een groeiend aantal leasemaatschappijen biedt mobiliteitsoplossingen aan in plaats van enkel lease-autos. Daarbij krijgt de leaserijder bijvoorbeeld een budget voor mobiliteit. Hij of zij kan vervolgens zelf bepalen hoe groot/duur de lease-auto wordt en hoeveel van het budget hij/zij liever inzet voor vervoer per trein, taxi of deelauto. De moeite waard, ook voor het bedrijfsleven, aangezien het mes aan meer kanten snijdt:

  • Vervoer wordt maatwerk,waarbij de werknemer zelf beslist wat het handigste vervoersmiddel is. In het eerder genoemde voorbeeld werkt de trein, maar als je van Wageningen naar Tiel wil kun je beter de auto nemen…
  • De uitstoot van stikstofoxides (NOx) en fijnstof door gebruikers neemt af, waardoor de Europese luchtkwaliteitsnormen makkelijker gehaald worden. Beide stoffen dragen sterk bij aan luchtverontreiniging op lokaal niveau en volgens het MNP is de bijdrage van verkeer aan de emissies van fijnstof en stikstofoxides behoorlijk (Bron: Emissies naar lucht per doelgroep, 2006, Milieu en Natuur Compendium).
  • De uitstoot van CO2 door gebruikers neemt af

Het artikel refereert voor de afname van emissies aan een rapport van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van Mobility Mixx. Het rapport “Op weg naar groener zakenverkeer” is op de site van Mobility Mix te downloaden.

Er zijn meer leasebedrijven die soortegelijke constructies aanbieden, de NS is actief op de zakelijke markt en ook autodeelbedrijven (zoals Greenwheels en Connect Car) doen aan vlootbeheer en mobiliteitsoplossingen bieden. Hoewel ik laatst te horen kreeg dat je als zakelijk rijder niet aan kunt komen bij een klant in een GreenWheel. Dat lijkt me tijd voor een charme offensief, zoals ik meen Sylvia Toth, voormalig directeur vanTempo Team, dat deed voor kleine auto’s. Ik stel zelf verbaasde mensen vaak de vraag waarom ik ruim Euro 100 in de maand zou betalen voor een auto die als ik hem al gebruik ook meestal stil staat vanwege files. Zelf lees ik dan liever de krant in de trein en pak ik alleen voor de laatste kilometers een OV-fiets of GreenWheel, zeker binnen de randstad.

Bron: Groene kilometers maken, Volkskrantbanen, 18 december 2007.

Open source auto

Met de ‘Auto in de Toekomst’ willen Stichting Natuur en Milieu en de universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente laten zien hoe het verder moet met de auto. Mobiliteit wordt volgens hun in de toekomst niet alleen schoner, stiller en zuiniger, maar tegelijkertijd comfortabel en aantrekkelijk.

Het ontwerp is onder een open source licentie beschikbaar, helaas laat de site vandaag nog weinig zien. Maar vanaf morgen zijn de volledige specs op de site te zien. Ik zelf ben vooral benieuwd naar het brandstofgebruik, van auto’s ontwerpen heb ik namelijk weinig verstand 😉 Maar het zou leuke opsterker zijn voor de Nederlandse automotivebranche als ze $25 miljoen voor een zuinige auto van de X-Prize Foundion binnenhalen.

Meer info: CMMN auto 2.0
AutoRAI Natuur en Milieu | Auto in de Toekomst

$25 miljoen voor eerste ontwerp zuinige auto

De X-prize Foundation looft een prijs uit voor het eerste team dat een auto weet te ontwerpen die 100 mile per gallon rijdt. Het moet geen concept auto worden, maar een commercieel haalbaar model. De volledige regelementen zijn nog niet bekend, maar de inschrijving voor teams die de uitdaging aandurven is wel geopend.

Meer informatie is te vinden op de site van Automotive X PRIZE of op het bijbehorende blog.

De X-prize Foundation is bekend van de prijs die ze in 2004 uitreikte aan het Mojave Aerospace Ventures. Inzet was toen om als eerste een privaat ontworpen ruimteschip binnen 2 weken tweemaal met 3 mensen aan boord 100 kilometer boven het aardoppervlak te krijgen.

Daarnaast hebben we natuurlijk nog de prijsvraag van Richard Branson van Virgin, waar ook $25 miljoen mee te winnen is. Meer informatie daarover is te vinden op: VIRGIN EARTH CHALLENGE

Bron: Environmental Economics: Who’s greedy enough to want $25 million?

BBC NEWS | Science/Nature | Branson launches $25m climate bid