Duurzame Innovator Pitch voor de bouw

Op Duurzaam Gebouwd stond op 2 februari een bericht over de Duurzame Innovator Pitch. Een prijs voor jonge, startende en vernieuwende ondernemers. De prijs is in het leven geroepen door de Dutch Green Building Council (DGBC).

De inzendingen worden beoordeeld op vijf onderdelen:
• Bijdrage aan duurzaamheid voor de bebouwde omgeving in Nederland
• Kwaliteit businesscase/businessmodel
• Kansen voor opschaling van prototype tot een produceerbaar product
• Praktische toepasbaarheid
• Mogelijkheden tot bescherming idee (is het idee te patenteren)

Als criterium voor deelname aan deze wedstrijd geldt dat de inschrijver een jonge onderneming is, of een te verzelfstandigen onderdeel van een gevestigde organisatie.

De tweede eis is dat er verwacht kan worden dat het innovatieve product – of de innovatieve dienst – een blijvend effect heeft op de bebouwde omgeving.

Meer informatie op de site van Duurzaam Gebouwd.