Buitenparlementaire acties in perspectief

Vandaag weer tijd gezien om een paar stukken te lezen over het aftreden van Duyvendak, die de actiemethoden van toen in perspectief zetten:

Inmiddels is helaas ook duidelijk dat bedreiging nog steeds tot het repertoire behoort in Nederland. Niet alleen bij dierenrechtenactivisten en moslimfundamentalisten, maar ook bij columnisten. Danny Roodbol, de eigenaar van FOK.nl heeft de gewraakte column inmiddels verwijdert en distantieert hij zich van de oproep in de column:

In tegenstelling tot wat veel media wil doen geloven roept FOK.nl niet op tot het afbranden van de woning van Femke Halsema, noch wensen wij haar dood.  Wat er wel aan de hand was is dat een columnist op satirische wijze in een column een dergelijke uitspraak heeft gedaan.  Columnisten genieten een grote vrijheid en aangezien ik niet alles persoonlijk vooraf kan controleren is de column geplaatst.  Na het lezen van de column heb ik de column verwijderd om de simpele reden dat ik me, als eigenaar van FOK!, niet wens te scharen achter de in de column gedane oproep.

Daarmee stijgt FOK.nl sterk in mijn achting, dit is een teken van verantwoordelijkheid nemen waar ook de gevestigde media nog wat van kan leren (zeker ook van de snelheid waarmee hij reageert). Ik hoop overigens dat Driek net als Duyvendak de ballen heeft om zich bekend te maken en rekenschap af te leggen (desnoods na verjaring in 2029).

Update 17 augustus 2008: Reizigersorganisatie ROVER heeft zijn woordvoerder Rikus Spithorst uit zijn functie gezet n.a.v. de column op FOK.nl onder het pseudoniem Driek Oploper.

Maar eigenlijk heeft Francisco van Jole groot gelijk dat het wemelt van de sites waar anoniem of onder pseudoniem bedreigen volstrekt normaal is, zoals GeenStijl. Een site die ik al tijden niet meer bezoek, omdat elke fatsoensnorm er zoek lijkt. Een site die inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer van mensen en gestolen documenten publiceert. Dus wat is het verschil tussen GeenStijl en de acties van Duyvendak als redacteur bij Bluf!?

Ook het artikel over geweld in de jaren tachtig is de moeite waard om zaken in perspectief te plaatsen.

Planeet GroenLinks

Het is helaas te druk geweest om te volgen wat er op de Planeet geschreven is over Duyvendak, maar ik heb interessante stukken langs zien komen van Simon Otjes, David Rietveld, Femke Halsema, David Rietveld en Arnoud Boer.

De scheiding lijkt voor een groot deel te lopen over wat al dan niet toelaatbaar is als buitenparlementaire actie. Geweld en bedreiging zijn voor mij volstrekt onacceptabel. Ik weet dat er een stroming is geweest die hier voor was en bij dierenrechtenactivisten heb je nog steeds dergelijke dwazen lopen, maar ik heb niet het idee dat Duyvendak daar toe behoorde.

Als diefstal niet is toegestaan in een parlementaire democratie, dan mag de de belastingdienst zich achter de oren krabben en Femke Halsema ook met haar voorkeur voor GeenStijl. Ik voel meer voor de lijn die Maarten van Poelgeest in Nova vanavond hanteerde: er kunnen redenen zijn om tot diefstal over te gaan als vorm van actie, maar het oordeel of dat terecht is is aan de rechtbank. Je hoort dus rekenschap af te leggen van je handelen en de consequenties daarvan te aanvaarden.