Kennis zonder geloof

Op 2525 kwam ik een stukje tegen over geloof zonder kennis. Onderwerp was het geringe aantal autochtone Nederlanders, dat de betekenis van Pasen kent. Met daarbij een link naar de BBC paas-quiz. Waarin ook aandacht voor alle heidense tradities binnen ons paasritueel…

Als atheïst, zonder gelovige opvoeding was ik benieuwd naar mijn score:

You got 9 right!Well done, the Holy Land beckons. (De volgende link alleen klikken als je dat niet gelooft en nadat je het zelf hebt geprobeerd: BBC NEWS | UK | Quiz on the origins of Easter.)

Kortom: Kennis zonder geloof 🙂

De slechte score van de gemiddelde autochtone Nederlander op een van de kernpunten van het christendom (de kruisiging en herrijzenis) doet je overigens wel afvragen waarom onze christelijke ‘roots’ zo hoognodig in onze Europese grondwet vastgelegd moesten worden.

Scheiding tussen kerk & staat?

Al een tijdje is er in Nederland sporadisch ophef over de angst dat moslims de sharia zouden willen invoeren, om daarmee de scheiding tussen kerk en staat op te heffen. Op z’n minst apart om dan te lezen dat Weisglas, namens de VVD voorzitter van onze Tweede Kamer, de paus als volgt herdenkt: ‘Nu, ruim 26 jaar later, staan wij stil bij het overlijden van diens opvolger, paus Johannes Paulus II, staatshoofd van Vaticaanstad.’ (cursivering toegevoegd). Lijkt me lastig uitleggen in een inburgeringscursus, naar mijn weten is er geen enkel Islamitische geestelijke, die tegelijk staatshoofd is. Laat staan dat dit staatshoofd ook nog eens enkel en alleen door mannen en voor het leven gekozen zou worden…

Bron: http://www.tweedekamer.nl/images/stenogram1_tcm22-45350.doc