De Europese grondwet komt naar u toe deze zomer!

Nederland ontwaakt momenteel na bijna twee jaar Europese slaap. De Haagse politici gaan het land in om te ontekken wat de burger wil (het lijkt het kabinet wel 😉 Ik denk dat ze zullen ontdekken dat 2 jaar radiostilte over de EU niet leidt tot consensus over hoe verder te gaan na het nee tegen de Europese grondwet. Terwijl politici tot de ontdekking komen dat 2 jaar geen oplossingen aandragen niet leidt tot begrip bij andere lidstaten van de EU.

Een groep invloedrijke Europese leiders die nauw betrokken waren bij de opstelling van de omstreden heeft ondertussen geprobeerd om een drastisch ingekorte versie van de Europese Grondwet te schrijven. De leden van de groep, onder wie de Nederlandse ex-premier Wim Kok, hebben vanmorgen in Brussel een voorstel gepresenteerd waarin van de 448 oorspronkelijke artikelen er nog 71 overblijven. Helaas staat de tekst enkel in het Frans en mijn Frans is niet goed genoeg om dat te ontcijferen. De verklaringen van de groep zijn in het engels opgesteld.

Meer informatie:

Brussel we've got a problem

Na het nee van Frankrijk, heeft ook Nederland met overweldigende meerderheid tegen de Europese grondwet gestemt. Mijn felicitaties voor het nee-kamp, ze hebben een goede campagne gevoerd en de voorstanders vanaf het begin in de verdediging gedrongen.

De voorstanders hebben de verdedigende rol, mijns insziens, aan zichzelf te danken (inclusief ondergetekende). De opmerkingen over Balkanisering (Donner), kom maar niet stemmen als u het niet snapt (oa. Bot en Lubbers) en het impliciet tot rascisten en communisten uitmaken van tegenstanders (Jozias van Aartsen), door prominente voorstanders werkte daarbij niet mee. Die morele druk heeft zich als een boemerang tegen de voorstanders gekeerd. Net als de kansloze actie van Minister ‘ik vind folderen niet leuk’ Zalm, om op dinsdag alsnog te gaan folderen, en de opmerkingen van minister Brinkhorst (van D66 notabe) dat het onderwerp te moeilijk is om uit te leggen. Had er dan meer dan 2 a 3 weken voor uitgetrokken…

Het Europese integratieproces loopt ondertussen een forse deuk op en de kloof tussen burger en politiek, die al in 2002 duidelijk naar boven kwam in Nederland staat weer boven aan de politieke agenda. Om te beginnen bij het Europese integratieproces: hier zijn meerdere lezingen van, volgens de een is er niets aan de hand en moet het ratificatieproces in andere landen doorgaan. Want zolang minimaal 20 van de 25 lidstaten ratificeren, kunnen zij besluiten om de grondwet van kracht te laten worden. Blair heeft al aangekondigt van een referendum af te zien bij een Nederlands nee, dat maakt de kans dus klein dat deze weg gevolgd wordt. Waarschijnlijker is dat Blairs oproep tot bezinning op de toekomst van Europa gehoor vind, en dat het huidige voorstel morsdoodis.

Bij heronderhandelingen zijn er echter ook wel wat problemen te overwinnen, ten eerste hebben meerdere landen al geratificeerd, waarom zouden zij instemmen met nieuwe onderhandelingen? Maar belangrijker is het gebrek aan eensgezindheid onder de tegenstemmers, ruwweg heb ik vier groepen horen langskomen:

  1. Een groep die voor Europa is, maar deze grondwet te ver vindt gaan, en terug wil naar pure economische integratie
  2. Een groep die voor Europa is, maar vind dat deze grondwet niet ver genoeg gaat
  3. Een groep die tegen Europese integratie is.
  4. Een groep die het huidige kabinet wilde afrekenen op vraagstukken uit het verleden

Welke van de drie groepen moet gehoord worden bij nieuwe onderhandelingen? En welk van deze groepen staat het sterkst in Europees verband? En staat die groep sterk genoeg in alle 25 lidstaten? Aangezien ieder land z’n veto behoudt (het verdrag van Nice blijft gewoon van kracht), kan één land daarbij roet in het eten gooien…

De kloof tussen politiek en burger is voor een andere keer. Die veenbrand komt vanzelf weer boven.

EU special Groene Amsterdammer

De Groene heeft deze week een speciale bijlage over de EU. Niet zozeer over het komend referendum, want zoals van De Groene verwacht mag worden kijken ze verder dan het slotoffensief van het kabinet, inclusief oud premier Kok. Waarmee het kabinet poogt om ‘de kiezers toch te overtuigen van de heilzaamheid van een papierberg waar het venijn in de details zit. (…)

In een extra bijlage kijkt De Groene Amsterdammer daarom de andere kant op. (…) Verstandige denkers uit Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland leggen uit of de referenda zin hebben en hoe het verder moet. (…)
Verwacht geen stemadvies. Die tijd is niet alleen voorbij, net als de ondoordring bare «knoflookgrens» van weleer, we hebben zelfs geen advies en zijn daar ook niet naar op zoek.’

Interessante artikelen, met ver uit elkaar liggende meningen. Van Europese anties tot Amerikaanse Eurofielen, zoals Andrew Moravcsik.

Ondertussen lijkt het nee-kamp aan de winnende hand in Nederland en is er op 31 mei een slotdebat in De Balie in Amsterdam. Het debat is live via internet te volgen.

Bron: De Groene Amsterdammer NRC Handelsblad BBC-news

“Lunchdebatten” over de Europese Grondwet

Voor wie offline in debat wil gaan over de Europese Grondwet:

Stichting Agora Europa organiseert in samenwerking met het Forum voor Democratische
Ontwikkeling en lokale organisaties een serie “Lunchdebatten” over de Europese
Grondwet. Tijdens de lunchpauze worden voor de eigen medewerkers en studenten,
alsmede het externe publiek, een interactief debat gehouden van één uur met bekende
politici voor en tegen de Europese Grondwet, en veel ruimte voor inbreng van het
publiek. Een bekende regionale mediapersoon spreekt een column uit. Aan het einde
van het debat stemt het publiek over de Europese Grondwet.

Maandag 23 mei – 13.00 – 14.00 uur – Bibliotheek Leeuwarden, Wirdumerdijk 34,
Leeuwarden

Voorstanders: Jacques Tichelaar (Tweede Kamerlid PvdA), Rendert Algra (Tweede
Kamerlid CDA)
Tegenstanders: Hans van Heijningen (Landelijk bestuur SP), Sammy van Tuyll
(lijsttrekker Democratisch Europa)
Columnist: Eelke Lok (presentator Omrop Fryslân)
Debatleider: Farid Tabarki

Vrijdag 27 mei – 13.00 – 14.00 uur – Provinciehuis Brabant, Brabantlaan 1, Den Bosch

Opening: Hanja Maij-Weggen
Voorstander: Max van den Berg (Europarlementslid PvdA)
Tegenstander: Tiny Kox (Eerste Kamerlid SP)
Columnist: Jace van de Ven (journalist Brabants Dagblad)
Debatleider: Eisse Kalk

Maandag 30 mei – 12.15 – 13.15 uur – Centrale Bibliotheek Den Haag, Spui 68, Den Haag

Voorstander: Jules Maaten (Europarlementslid VVD)
Tegenstander: Hilbrand Nawijn (Tweede Kamerlid LPF)
Debatleider: Eisse Kalk

Maandag 30 mei – 12.30 – 13.30 uur – Hanze Hogeschool, Zernikeplein 11, Groningen

Voorstander: Niesco Dubbelboer (Tweede Kamerlid PvdA)
Debatleider: Ruben Maes

Dinsdag 31 mei – 12.30 – 13.30 uur – Hogeschool Saxion, M.H. Tromplaan 28, Enschede

Voorstander: Sharon Dijksma (Tweede Kamerlid PvdA)
Tegenstander: Hilbrand Nawijn (Tweede Kamerlid LPF)
Debatleider: Eisse Kalk

Dinsdag 31 mei – 19.00 – 20.30 uur – Café De Geus & Café Le Monde, Oude Markt
2-3, Enschede

Voorstander: Sharon Dijksma (Tweede Kamerlid PvdA)
Tegenstander: Tiny Kox (Eerste Kamerlid SP)
Debatleider: Eisse Kalk

Bron: Nieuwsbrief Europeesreferendum.nl

Discussieavond EU-grondwet in Wageningen

Een beetje kort dag, maar vanavond is er een openbare discussieavond over de Europese Grondwet in de raadszaal van het gemeenthuis in Wageningen. Onder leiding van Simon Vink discussiëren lokale politici en Wageningers.
Aanvang 20:00 uur.
Organisatie GroenLinks en SP, in samenwerking met vele andere politieke
partijen.

Kijk hier voor meer debatten over de Europese grondwet.
Of even googlen voor een debat dichter bij huis.

Stemwijzers EU-grondwet

Vanavond de volgende stemwijzers uitgeprobeerd Referendumwijzer, Stemhoks Stemadvies, Referendumstemwijze(r) en Echte Referendumwijzer. Dat is tenslotte ‘veel leuker, en moderner’.

Resultaat van Referendumwijzer

Uw opvattingen komen voor 86% overeen met de Grondwet.

Resultaat van Stemhoks Stemadvies

Gefeliciteerd! Uw score is 82.

Wij zijn zo vrij geweest om u en uw score in een hokje te stoppen. Lekker Nederlands! Er zijn vier hokjes:

  • 0-30 punten: de eurofoben
  • 31-75 punten: de eurosceptici
  • 76-119 punten: de eurofans
  • 121-150 punten: de eurofielen

De euro en Turkije vindt u vervelend maar u bent toch wel voor Europa. U neigt daarom naar een stem voor de grondwet, maar twijfelt nog. Voor je het weet is de EU één groot Eurodisney voor Poolse loodgieters. U heeft de grondwet niet gelezen, maar u moet toch stemmen.

Ons advies: Stem voor. Uitslag Referendumstemwijzer

De resultaten en de nadere verklaringen. U bent voor 53% TEGEN de EU grondwet.

Opmerking: Verbazingwekkend dat je bij Eurodusnie enkel extra gewicht mag geven op stellingen waarbij je duidelijk tegen de grondwet bent. Ik ben zelf voor vrij verkeer van kapitaal, maar mocht die vraag geen extra gewicht meegeven.

Resultaat Echte Referendumwijzer Score 34. Bij score tussen de 30 en 40 wordt geadviseerd tegen de grondwet te stemmen.

Slotsom: 2 tegen, 2 voor. Op z’n minst lastig te noemen. Iemand nog een vijfde in de aanbieding?

De EU grondwet in de blogosfeer