Past Guantanamo binnen de Geneefse Conventies?

Van Baalen is er, na een bezoek aan Guantanamo Bay, van overtuigd dat de gevangenen op Guantanamo Bay volgens het gezamenlijke artikel 3 van de Conventies van Geneve worden behandeld.

Reactie Van Baalen op bezoek Guantanamo Bay, 26-10-2007.

Hoezeer ik het ook met de heer Van Baalen eens ben dat de strijd tegen terrorisme niet alleen door de VS gevoerd moet en kan worden, toch waag ik te betwijfelen of de VS de strijd op de juiste manier voert. Na ruim zes jaar zonder aansprekend, blijvend resultaat (uitgezonderd chaos in Irak en de wederopstanding van de taliban in Afghanistan) mag je de strategie toch wel een keer ter discussie stellen. Zoals de Russen zeggen: we hebben 10 jaar gevochten in Afghanistan en het is ons niet gelukt. Waarom zou het de VS en haar bondgenoten dan wel lukken?

Wat betreft de vraag of de VS zich in Gauntanamo aan de Conventies van Geneve houden heb ik toch echt meer vertrouwen in het oordeel van de juristen van Amnesty International. Amnesty is van mening dat dit niet het geval is en strijd inmiddels al bijna 6 jaar strijd voor eerlijke processen voor de gedetineerden en onmiddelijke sluiting van Guantanamo Bay. In dat kamp wachten mensen dus al bijna 6 jaar zonder de kans te hebben gehad om hun zaak voor de rechter te bepleiten. Zes jaar geleden, toen studeerde ik nog…

Het is overigens apart dat Van Baalen het idee heeft dat de gevangenen volgens de Conventies van Geneve worden behandeld, aangezien de VS naar mijn weten nog steeds volhouden dat ze daar niet onder vallen. Voor de VS betreft het namelijk vijandige strijders in plaats van krijgsgevangenen en de Geneefse Conventies kennen de term vijandige strijders niet…

Voor mij is Guantanamo een vlek op het Westerse fatsoens blazoen, een rotte plek die de geloofwaardigheid van westerse overheden bij het aanspreken van andere landen op het naleven van de mensenrechten ernstige schade berokkend. Wat dat betreft heb ik ook met instemming de column van Van Doorn in Trouw gelezen en blijf ik met AI meestrijden voor sluiting van Guatanamo. Onze rechtstaat is best tegen een stootje bestand, tenzij we ons de kop gek laten maken. De terreur uit de jaren zeventig heeft uiteindelijk toch ook niet echt grote blijvende effecten gehad. Of is er nog iemand die weet over welke groeperingen in West Europa we het dan hebben?

De heer Wilders van de PVV maakt het nog een stukje bonter, hij pleit voor een Guantanamo in Nederland met administratieve detentie en al:

Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. (…) In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. (…)Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. (…) In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

(…) Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

Naar mijn mening zet je met administratieve detentie de bijl in de wortel van onze rechtstaat. Daarmee help je figuren waar je tegen zegt te zijn, want die willen mijn vrijheden ook inperken.

Moet de PVV onderhand trouwens niet omgedoopt worden in de PTV? In naam van onze vrijheid willen ze namelijk nogal veel van de vrijheden die de rechtstaat mij biedt afpakken!

Sluit Guantanamo II

Terwijl Nederland zich bezig houdt met het populaire tijdverdrijf wie wordt minister vanwat zet Amnesty International haar campagne tegen Guantanamo ondertussen rustig door. Lees hier de verhalen van mensen die er gezeten hebben en hun familie.

In de videotheek kun je natuurlijk ook The Road to Guantanamo van Michael Winterbottom nog huren als je het verhaal liever in de vorm van ‘fictie’ tot je neemt.

AI: Sluit Guantanamo Bay

Vandaag, 11 januari 2007, bestaat het Amerikaanse detentiekamp op Guantánamo Bay vijf jaar. Ondanks het feit dat het Amerikaanse hoogerechtshof de gehanteerde rechtsgang al een keer veroordeelde is het nog steeds open en zitten er mensen al vijf jaar vast. Amnesty International voert wereldwijd actie voor sluiting van het kamp.

Amnesty heeft ook om meer aandacht voor mensenrechten gevraagd in een brief aan de Nederlandse informateur. Kortom: Time to make some noise!

Klik hier om mee te varen, als je wilt weten in wat voor zee(on)waardige tobbe ik meevaar moet je krispijn intypen in het veldje ‘zoek naar vrienden’. Geloof me het is nog erger dan De Noord twee jaar terug 😉

Guantanamo=Gulag Archipel

Terwijl Nederland zich drukmaakt om de Europese grondwet, heeft Amnesty International in haar jaarrapport scherpe kritiek geuit op de VS. Volgens Amnesty Secretary General Irene Khan “Guantanamo has become the gulag of our time” . Deze opmerking heeft kwaad bloed gezet bij de regering Bush, maar AI laat er in haar rapport weinig misverstand over bestaan:


Respect for human rights remained an illusion for many as governments across the Americas failed to comply with their commitments to uphold fundamental human rights. Widespread torture, unlawful killings by police and arbitrary detention persisted. The US-led “war on terror” continued to undermine human rights in the name of security, despite growing international outrage at evidence of US war crimes, including torture, against detainees.


Het maakt mij er niet gelukkiger op, en ik vraag me vooral af hoe je aan de ene kant kunt doen alsof je vrijheid en democratie verkoopt, terwijl je aan de andere kant je niet aan geratificeerde verdragen houdt. Zowel Human Rights Watch als Amnesty International hebben al aangegeven dat de dubbele standaard van (vooral) de VS zich begint te wreken.

Bronnen: Al Jazeera: Amnesty: U.S. leads global human rights violations Al Jazeera: Rice: Amnesty report on Gitmo detainees “absurd” Amnesty International Takes Aim at United States in Annual Human Rights Report AI Yearbook 2005: USA Summary