Trots op Nederland…

In de serie Trots op Nederland en leer uw geschiedenis kennen vandaag een stuk uit de NRC over het boek van historici Hermans en Hooghiemstra waarin ooggetuigenverslagen staan over de drie voorgangers van prins Willem-Alexander.

Laat ik het erop houden dat het een andere tijd was, met andere zeden en waarden (of ben ik dan cultuurrelativist?):

Willem I regeerde van 1815 tot 1840. Hij was de come back kid van het Huis van Oranje. Hij vergaarde een fortuin en liet een berooid land achter.(…)

Willem I had tijdens zijn regeerperiode een vermogen van ongeveer 30 miljoen gulden opgebouwd, door deelnemingen in staatsbedrijven zoals de Nederlandsche Stoombootmaatschappij, de Enschedese Katoenspinnerij en de Algemene Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt te Brussel. De omvang van de staatsschuld was ongeveer net zo groot. Geen toeval, volgens Hermans en Hooghiemstra.

Koning Willem III wilde geen koning worden, maar zat 41 jaar op de troon. Hij toonde zijn geslachtsdeel vanaf een balkon bij een hotelkamer.

(…)

De koning heeft veelvuldig woede-uitbarstingen en is onberekenbaar. In die eerste jaren beval hij onder meer het Binnenhof te belegeren en ministers te executeren.

maar of je er nou trots op moet zijn…? Dit leent zich niet echt voor de canon van Nederland….

Bronnen:

Historische canon quiz

De historische kcanon is eindelijk bekend gemaakt. Nog net voordat het kabinet vertrekt is duidelijk welke 50 zaken je echt moet weten om je Nederlander te mogen noemen. Naar goed Hollands gebruik heeft de NOS dit een overzichtelijke quiz met 7 vragen gestopt. Ondergetekende had zes van de zeven vragen goed. Naar nog beter Hollands gebruik is het voorstel om deze lijst van 50 iedere vijf jaar te gaan herzien. Ik hoop dat die aanbeveling niet wordt overgenomen, ieder jaar de nieuwe spelling uit m’n kop pogen te leren kost me al voldoende hoofdbrekers (of is het tegenwoordig hoofdenbrekers…?).