Islamatisch inburgeren

Onder die titel stond er afgelopen zaterdag een interessant artikel in de NRC. Het betrof een interview met de Maleisische oud-vice premier Anwar Ibrahim. Hij stelt mede op basis van de geschriften van Snouck Hurgronje (1857-1936) dat er wel degenlijk een islam is ‘die openstaat voor andersdenkenden.’ Ik ben niet vertrouwd met deze geschriften, maar het feit dat een Ibrahim hier naar verwijst maakt me wel nieuwsgierig. Hij komt tenslotte uit een land waar islam, hindoeïsme en boeddhisme al eeuwen naast elkaar leven.

Momenteel heb ik te weinig tijd om het artikel hier samen te vatten, maar voor de liefhebber heb ik een kopietje beschikbaar (stuur ff mailtje via contactformulier). Als ik weer eens wat tijd over heb zal ik ‘ns op zoek gaan naar de geschriften van Snouck Hurgronje, al zijn z’n teksten volgens Ben Knapen geen verplichte kost meer in het Nederlands debat.

Bron: Islamtisch Inburgeren, NRC, 3 maart 2007

Inburgeringstest Teleac

Vorig jaar berichtte ik over een wat aangepaste versie van de inburgeringstest op het weblog van de SP. Daar kwam ik al niet zo goed uit, maar de score bij de Teleac-versie van vorig jaar maakt me ook niet echt blij. Slechts een 6,1. Aan de andere kant: Dat betekent dat ik 30 van de 36 vragen goed had 🙂

Uitslag teleac inburgeringstest
Uitslag teleac inburgeringstest

In de test komen vragen aan de orde die te maken hebben met kennis van Nederland: de Nederlandse samenleving, geschiedenis, gewoonten, normen en waarden. De vragen zijn opgesteld door dezelfde deskundigen die de echte inburgeringexamens samenstellen. Zo is De Nationale Inburgering Test een realistische afspiegeling van het examen dat nieuwe Nederlanders afleggen, voordat zij echt Nederlander kunnen worden.

Eerlijkheidshalve moet er wel bijgezegd worden dat dit niet het officiële inburgeringsexamen is.

Bron: LinkseLente.nl

Inburgeringstest

Afgelopen zaterdag organiseerde Paradiso een inburgeringstest. Hier zijn de vragen te vinden

Dit is en blijft de mooiste:

20. Je moet iets betalen dat 1,85 euro kost. Met welke munt kun je dat betalen?

  1. 1 euro
  2. 2 euro
  3. 10 eurocent

Iedere rechgeaarde Hollander weet natuurlijk dat het antwoord 1 goed is, want in de goede oude tijd van de gulden was alles half zo duur 😛

Of het goed is kun je hier bekijken.

Groet, Krispijn