Liever Turks dan Paaps

De Groene Amsterdammer: Liever Turks dan Paaps

De Nederlandse ‘vrijheidsstrijders’ van het eerste uur droegen islamitische leuzen en symbolen: ze waren ‘liever Turcx dan Paeps’. Protestantse rebellen lieten zo weten dat ze de tolerantie van de islamieten verkozen boven de katholieke repressie.

Is dat het trotse Nederland uit het verleden waar de virtueel tweede partij van Nederland op doelt…? Of gaat het dan om de Geuzenpenning met de halve maan erop?

Islam & achterlijkheid, een deja vu gevoel

Als ik Wilders hoor spreken over de islam krijg ik telkens weer een deja vu gevoel. Ik wist het gevoel tot vandaag telkens niet goed te plaatsen. Maar vandaag kwam ik na wat speuren in mijn boekenkast het boek De cultuur van middeleeuws Europa van Jacques le Goff tegen. Het is jaren geleden dat ik het gelezen heb, maar al  snel vond ik onderstaande citaten over de verhouding tussen christendom en islam. Schrijf het eerste stuk in de tegenwoordige tijd en vervang de woorden antichrist en middeleeuwer en ik het is bijna alsof ik Wilders hoor spreken: Doorgaan met het lezen van “Islam & achterlijkheid, een deja vu gevoel”

AI: Afghanistan: universiteitsstudent ter dood veroordeeld

De universiteitstudent en journalist Sayed Perwiz Kambakhsh werd recentelijk veroordeeld vanwege godslastering. De straf werd opgelegd omdat hij materiaal over de rol van de vrouw in de islam van het internet had gedownload en verspreid op de universiteit waar hij studeerde. Voordat de rechtszaak begon riepen religieuze leiders op om Kambakhsh te executeren vanwege het beledigen van de islam.

Kambakhsh verklaarde dat het doodvonnis werd uitgesproken voordat hij zich kon verdedigen. De rechtszaak tegen Kambakhsh vond plaats achter gesloten deuren. Zijn broer heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen het vonnis. Als het vonnis in hoger beroep gehandhaafd blijft, heeft president Karzai de mogelijkheid om het vonnis om te zetten in een gevangenisstraf of een algeheel pardon uit te spreken.

Wat kunt u doen? Sluit u aan bij het bliksemactienetwerk van Amnesty International en onderteken de petitie.

Ingestuurde petitie:

Your Excellency,

I wish to express my deep concern about the fact that the court proceedings in the case of Sayed Perwiz Kambakhsh fell far below international fair trial standards and that the charges against him appear to have been brought for political reasons. Therefore I am calling on you to use your powers to pardon Sayed Perwiz Kambakhsh.

Furthermore I urge you to re-introduce an immediate moratorium on all executions in Afghanistan, as called for in the recent UN General Assembly resolution that was passed, with a view to an eventual abolition of the death penalty in line with the worldwide trend.

I thank you for your attention to this urgent matter.

Yours sincerely,
K. Beek

Tegenlicht: Satellite queens

Vanavond heb ik naar de Tegenlicht documentaire Satellite Queens zitten kijken. Deze documentaire laat zien hoe de satellietnetwerken in het Midden-Oosten van invloed zijn op de modernisering van de regio.

Satellite Queens gaat over het programma Kalam Nawaem en de vier presentatrices hiervan. De documentaire geeft een fraai beeld van een ander Midden-Oosten, een van opkomende vrouwenrechten, positieve verhalen en een moslima die een Marokkaanse minister aanvalt. Reden is de negatieve toonzetting van de berichtgeving over de islam. De dames hebben duidelijk ook een heel andere opvatting over de islam dan dat we hier in Nederland horen. Een welkom en verfrissend geluid.

De uitzending is online terug te zien: Tegenlicht -> Afleveringen -> Satellite queens

Aanstootgevende fotos

Oud nieuws, maar soms kom je een interessant artikel pas later tegen. Kernvraag van het artikel van Margreet Fogteloo voor de Groene Amsterdammer is:

Wie veroorzaakte de rel over de fotos van homos met Mohammed: De kunstenares of de museumdirecteur, die ze eerst ten toon wilde stellen en ze toen weigerde?

Doorgaan met het lezen van “Aanstootgevende fotos”

Deugdzame atheïsten

De Groene Amsterdammer: Over Spinoza

Er wordt tegenwoordig nogal eens gesuggereerd dat islam en democratie onverenigbaar zijn. Veel van die islamcritici beroepen zich expliciet op de Verlichting, die volgens hen heeft afgerekend met het absurde geloof in hogere machten en bovendien aan de wieg van onze democratie heeft gestaan. Dat historisch besef niet de meest in het oog springende eigenschap van dergelijke Verlichtingsadepten is, wordt duidelijk wanneer we een blik werpen op een van de belangrijkste Verlichtingsfilosofen, de naar Rotterdam uitgeweken Franse denker Pierre Bayle (1647-1706).Bayle was vermoedelijk de eerste denker die van mening was dat er geen inhoudelijk verband bestond tussen godsdienst en ethiek. Godsdienst gaat over wat men gelooft en politiek gaat over hoe men handelt. Volgens Bayle is er echter geen intrinsiek verband tussen kennis en handelen. Het is volgens hem heel goed mogelijk dat iemand op basis van verkeerde veronderstellingen goed handelt. Dit kan verklaren waarom veel deugden in de meeste religies en culturen voorkomen. Anders dan bij Hobbes en Locke strekte Bayle’s pleidooi voor tolerantie zich ook uit tot atheïsten, aangezien hij geloofde dat er ook deugdzame atheïsten konden bestaan.

Dat doet me eigenlijk denken aan een boekje van Fouad Laroui dat ik de afgelopen weken gelezen heb: Over het islamisme, een persoonlijke weerlegging. Daarin stelt Laroui dat er een verschil zit tussen geloof en godsdienst. Aan te raden boekje overigens, het is vlot, scherp en met gevoel voor humor geschreven.

Volgend boek wordt dan maar Bayle of Popper ter ontsmetting (abo nodig). Ook de nieuwe verzamelbundel van Abraham de Swaan (Bakens in niemandsland: Opstellen over massaal geweld) ziet er interessant uit. Kortom tijdgebrek, terwijl de zomer er aan komt. Oftewel: tijd voor vakantie, terwijl er nog voldoende ligt om over te schrijven:

  • Wouter tapes
  • Fouad Laroui: Over het islamisme
  • Films die ik de afgelopen maanden heb gezien (o.a. Hotel Rwanda, Borat, seven samurai)

Maar voorlopig gaat first life voor 🙂

Islamatisch inburgeren

Onder die titel stond er afgelopen zaterdag een interessant artikel in de NRC. Het betrof een interview met de Maleisische oud-vice premier Anwar Ibrahim. Hij stelt mede op basis van de geschriften van Snouck Hurgronje (1857-1936) dat er wel degenlijk een islam is ‘die openstaat voor andersdenkenden.’ Ik ben niet vertrouwd met deze geschriften, maar het feit dat een Ibrahim hier naar verwijst maakt me wel nieuwsgierig. Hij komt tenslotte uit een land waar islam, hindoeïsme en boeddhisme al eeuwen naast elkaar leven.

Momenteel heb ik te weinig tijd om het artikel hier samen te vatten, maar voor de liefhebber heb ik een kopietje beschikbaar (stuur ff mailtje via contactformulier). Als ik weer eens wat tijd over heb zal ik ‘ns op zoek gaan naar de geschriften van Snouck Hurgronje, al zijn z’n teksten volgens Ben Knapen geen verplichte kost meer in het Nederlands debat.

Bron: Islamtisch Inburgeren, NRC, 3 maart 2007

Op visite bij de buren

Diverse media hebben vandaag bericht over Nawijn’s toenadering tot het Vlaams Blok, net als Ruud’s weblog. Op het gevaar af gestenigd te worden door ‘autochtonen’ Nederlanders, wil ik toch mijn mening kwijt over Nawijns toespraak (tekst (pdf-file)).

In B&W op Nederland 3 ging het vanavond o.a. over het volledige navelstaren waar Nederland zich de laatste tijd aan overgeeft, de is een duidelijk voorbeeld van een politicus die daar aan meedoet.

Het gaat in de toespraak enkel over de Nederlandse situatie. Dat andere ‘westerse’ landen met dezelfde problemen kampen, ongeacht of ze vanaf dag één op het leren van de taal en gebruiken van het nieuwe vaderland hameren.

Frankrijk en de VS hebben beide een veel strikter beleid op dat gebied, maar oplossingen lijkt dat niet te bieden. De banlieus in Frankrijk en de ghettos in de VS zijn nou niet echt voorbeelden van een geslaagde integratie. Samen met andere democratische landen zoeken naar oplossingen voor de huidige problemen lijkt dan ook veel zinniger, dan het navelstaren op de situatie in ons eigen kikkerlandje.

Andere landen kampen deels met vergelijkbare problemen, terwijl ze in het verleden ander beleid gevoert hebben en nog steeds andere keuzes maken. Het is aan politici en beleidsmakers om dat vorm te geven, als ik ongenuaceerde taal wens te horen kan ik ook naar de kroeg op de hoek.

De Groene Amsterdammer had met kerst een mooi nummer over wat de geschiedenis (de wat…??!) ons kan leren. Helaas heb ik die al weer kwijt gemaaktm, dus citeren gaat lastig 😦 Hopelijk hervind iemand in Den Haag binnenkort de Hollandse nuchterheid en wordt het snel in de curiculum van elke opleiding ingebakken.

Bronnen: Nu.nl NRC De Volkskrant De Groene Amsterdammer

Verbod op burka

In Antwerpen wordt het dragen van burka’s verboden. Op basis van een wet die het dragen van vermommingen verbiedt. Geen speciale wetgeving voor moslims of speciale regels om hun religieuze uitingen te weren, maar gewoon de huidige wet en regelgeving toepassen.

Het werd tijd dat er ‘ns gekeken wordt naar bestaande regels om ongewenste zaken aan te pakken ipv specifieke wetten voor specifieke groepen te maken. Nu hopen dat Nederland dezelfde strategie volgt. Het lijkt me zeker de moeite waard om te bezien in hoeverre het dragen van burkas en sluiers, net als bivakmutsen, als vermomming gezien wordt.

Dat is m.i. nuttiger dan met speciale regelgeving voor moslims te komen, onder het motto dat het vernederend is voor vrouwen om dergelijke gewaden te dragen. Als dat het probleem is kunnen we ook nog wel eens kijken naar een klein deel van onze christelijke landgenoten. Naar mijn weten kun je als vrouw nog steeds geen functie bekleden binnen de SGP. Dat wordt ook via de normale wet- en regelgeving aangepakt.

Groet, Krispijn

http://nu.nl/news.jsp?n=440861&c=21