Op visite bij de buren

Diverse media hebben vandaag bericht over Nawijn’s toenadering tot het Vlaams Blok, net als Ruud’s weblog. Op het gevaar af gestenigd te worden door ‘autochtonen’ Nederlanders, wil ik toch mijn mening kwijt over Nawijns toespraak (tekst (pdf-file)).

In B&W op Nederland 3 ging het vanavond o.a. over het volledige navelstaren waar Nederland zich de laatste tijd aan overgeeft, de is een duidelijk voorbeeld van een politicus die daar aan meedoet.

Het gaat in de toespraak enkel over de Nederlandse situatie. Dat andere ‘westerse’ landen met dezelfde problemen kampen, ongeacht of ze vanaf dag één op het leren van de taal en gebruiken van het nieuwe vaderland hameren.

Frankrijk en de VS hebben beide een veel strikter beleid op dat gebied, maar oplossingen lijkt dat niet te bieden. De banlieus in Frankrijk en de ghettos in de VS zijn nou niet echt voorbeelden van een geslaagde integratie. Samen met andere democratische landen zoeken naar oplossingen voor de huidige problemen lijkt dan ook veel zinniger, dan het navelstaren op de situatie in ons eigen kikkerlandje.

Andere landen kampen deels met vergelijkbare problemen, terwijl ze in het verleden ander beleid gevoert hebben en nog steeds andere keuzes maken. Het is aan politici en beleidsmakers om dat vorm te geven, als ik ongenuaceerde taal wens te horen kan ik ook naar de kroeg op de hoek.

De Groene Amsterdammer had met kerst een mooi nummer over wat de geschiedenis (de wat…??!) ons kan leren. Helaas heb ik die al weer kwijt gemaaktm, dus citeren gaat lastig 😦 Hopelijk hervind iemand in Den Haag binnenkort de Hollandse nuchterheid en wordt het snel in de curiculum van elke opleiding ingebakken.

Bronnen: Nu.nl NRC De Volkskrant De Groene Amsterdammer

Verbod op burka

In Antwerpen wordt het dragen van burka’s verboden. Op basis van een wet die het dragen van vermommingen verbiedt. Geen speciale wetgeving voor moslims of speciale regels om hun religieuze uitingen te weren, maar gewoon de huidige wet en regelgeving toepassen.

Het werd tijd dat er ‘ns gekeken wordt naar bestaande regels om ongewenste zaken aan te pakken ipv specifieke wetten voor specifieke groepen te maken. Nu hopen dat Nederland dezelfde strategie volgt. Het lijkt me zeker de moeite waard om te bezien in hoeverre het dragen van burkas en sluiers, net als bivakmutsen, als vermomming gezien wordt.

Dat is m.i. nuttiger dan met speciale regelgeving voor moslims te komen, onder het motto dat het vernederend is voor vrouwen om dergelijke gewaden te dragen. Als dat het probleem is kunnen we ook nog wel eens kijken naar een klein deel van onze christelijke landgenoten. Naar mijn weten kun je als vrouw nog steeds geen functie bekleden binnen de SGP. Dat wordt ook via de normale wet- en regelgeving aangepakt.

Groet, Krispijn

http://nu.nl/news.jsp?n=440861&c=21