Werken accountants aan regels voor duurzaamheidsinformatie in jaarverslagen?

Environmental Leader meld vandaag op basis van een artikel in The Guardian dat de International Accounting Standards Board (IASB) werkt aan een voorstel om bedrijven te dwingen om naast financiële informatie, ook informatie over hun milieu- en sociale impact te publiceren. Veel bedrijven publiceren al dergelijke informatie, alleen is niet altijd helder hoe de cijfers tot stand komen en ontbreekt externe verificatie van de gegevens.

Deze ontwikkeling past in de beschrijving van David A. Lubin and Daniel C. Esty in Harvard Business Review van duurzaamheid als nieuwe megatrend. Het sluit ook aan bij de eis van de Amerikaanse beursautoriteiten (SEC) aan beursgenoteerde bedrijven om investeerders te waarschuwen voor serieuze risico’s van klimaatverandering voor hun activiteiten.

Het voorstel van de IASB hangt samen met de publicatie vandaag van het Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) onderzoek door de VN. Een rapport dat volgens de onderzoekers laat zien dat economische activiteiten grote schade aan de planeet toebrengen. Volgens Josh Bishop, auteur van het rapport en econoom bij de International Union for the Conservation of Nature:

This is about all businesses. People think of primary industries: agriculture, forests, fisheries, maybe mining, oil and gas. But we try to make clear things in this report interest also manufacturing, retail and financial services, tourism, accountancy.

De schade van bedrijven aan mens en milieu kan fors zijn. In The Guardian wordt geschat dat het voor de 3.000 grootste bedrijven ter wereld kan oplopen tot eenderde van hun jaarwinst. De invoer van regels waardoor deze schade in de jaarrekening terecht komt kan dus een behoorlijke impact hebben, op bedrijven, maar ook op investeerders en hun beslissingen.

Tweetverslag verkiezingsdebat GROEI DOOR EEN DUURZAME ECONOMIE

Afgelopen woensdag organiseerde De Groene Zaak i.s.m. IUCN NL, MVO Nederland, Urgenda en Nyenrode Business Universiteit het verkiezingsdebat GROEI DOOR EEN DUURZAME ECONOMIE.

Ik was een van de aanwezige. Ik heb geen tijd gehad voor een uitgebreid verslag, maar voor de geïnteresseerden hierbij de link naar de tweetdoc van de tweets tijdens het debat en het bestand zelf hieronder.

Verslag Duurzaam Verkiezingsdebat de Groene Zaak

Een duurzamer Nederland speelt helaas slechts een beperkte rol in de verkiezingsdebatten. Zowel de VVD als het CDA lijken inmiddels teruggekomen van de groene ambities die ze ten toon spreidde tijdens de vorige verkiezingen (zie de Volkskrant van 11 mei). Terwijl buiten De Groene Zaak ook de chemische industrie een ambitieuze handreiking doet naar de politiek met 50% CO2 reductie in 2035.

Uit de inbox: verkiezingsdebat GROEI DOOR EEN DUURZAME ECONOMIE

Als ik een oppas kan regelen ben ik er bij, ‘ns kijken wat de partijen te melden hebben:

De Groene Zaak organiseert i.s.m. IUCN NL, MVO Nederland, Urgenda en Nyenrode Business Universiteit het verkiezingsdebat.

GROEI DOOR EEN DUURZAME ECONOMIE
Hét debat over de kansen voor duurzame groei

Datum: Woensdag 26 mei 2010
Tijd: 17.15 – 19.30 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur)
Locatie: Museon, Den Haag

In De Groene Zaak zijn meer dan 60 ondernemingen verenigd met één duidelijke visie: grijp de huidige crisis aan om onze economie te verduurzamen en onze toekomstige economie nú de impuls te geven die nodig is. Laten we onze energie niet alleen richten op bezuinigen, snijden en inkrimpen, maar op dat wat ons op termijn echt verder brengt en sterk maakt: een nieuwe, duurzame economie.

Duurzaam ondernemend Nederland, verenigd in De Groene Zaak, weet dat het kan- en wat daarvoor nodig is. IUCN NL, MVO Nederland, Urgenda en Nyenrode Business Universiteit onderschrijven de kracht die het bedrijfsleven kan inzetten.

Daarom nodigen we gezamenlijk vertegenwoordigers van alle politieke partijen uit om met duurzaam ondernemend Nederland in debat te gaan over de kansen voor groei.

U kunt zich aanmeden via www.degroenezaak.com/debat