Persoonlijke terugblik 2009

Op 31 december 2008 gaf ik mijn 5 goede voornemens voor 2009. Nu een jaar later is het tijd om de stand op te maken. Eerst maar eens herhalen wat de vijf waren:

 1. Mijn hypotheekrente aftrek gebruiken voor energiebesparing en duurzame energie in eigen huis.
 2. De halogeenlampen in huis vervangen door LED-lampen.
 3. Meer openheid en transparantie in Nederland.
 4. Rechtstreeks geld investeren in ondernemers via micro-financiering en crowdfunding. Niet alleen in Afrika maar ook in Nederland.
 5. Verduurzaam een ondernemer. Zoals Strawberry Earth doet.

Hypotheekrente aftrek gebruiken voor energiebesparing in huis & LED-lampen

Om bij de eerste te beginnen: da’s dus niet gelukt. Wat ik wel gedaan heb, naast de investering die ik al had lopen in MeeWind, is dat ik lid ben geworden van Zonvogel. Ook het vervangen van de hologeenlampen is niet gelukt. Al zijn de eerste 2 LED-lampen zijn inmiddels wel geïnstalleerd, het restant wordt uitgesteld tot het nieuwe huis. Want met de geboorte van Josie is het idee van een derde kamer in huis wel prettig.

Openheid en transparantie in Nederland

De bedoeling was om geld over te maken aan bv. IkRegeer.nl. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dat uiteindelijk niet gebeurd is in 2009. Wat niet wil zeggen dat ik het streven geen warm hart meer toedraag. Zo heb ik bijvoorbeeld wel een bescheiden financiële bijdrage gedoneerd voor het BigWobber benefiet, dat stichting Vrijschrift en Brenno de Winter organiseerde om de kosten te dekken die sommige gemeenten in rekening brengen voor het opvragen van overheidsinformatie.

Daarnaast heb ik zowel op Ambtenaar 2.0, als op mijn eigen weblog meerdere keren voorbeelden gegeven van wat je kan met open data in Nederland. Zie bv. mijn berichten over de Leefbaarometer, Transparantie als de nieuwe objectiviteit of het internet der dingen.

Verder ben ik afgelopen jaar voor het Ministerie van Economische Zaken betrokken geweest bij een pilot beleidsontwikkeling via internet onder de naam Innovatie 2.0. Een van de bijeffecten van deze pilot was dat de deelnemers een beter zicht kregen op de wijze waarop binnen een overheidsorganisatie beleid ontwikkeld wordt. Daarmee is beleidsontwikkeling voor de leden van de community transparanter geworden. De community wist mij overigens ook te verrassen met de organisatie van het Innovatie 2.0: Community of Talents event.

Rechtstreeks investeren in ondernemers

Rrechtstreeks investeren in ondernemers heeft in 2009 wisselende resultaten opgeleverd in Afrika. Per saldo sta ik behoorlijk op verlies, waarover later meer. De plannen voor Nederland waar ik mee bezig ben/was staan vooralsnog op een erg laag pitje. Door drukte op het werk en de geboorte van mijn dochter liggen de prioriteiten even anders. Zodra de kans zich voordoet zal ik het plan met alle plezier weer afstoffen en oppakken, hopelijk al in 2010 en anders wat later.

CarrotMob een ondernemer

Het verduurzamen van een ondernemer is deels gelukt. Al heb ik zelf niet mee gedaan, vanuit het Rijksduurzaamheidsnetwerk is er op de dag van de duurzaamheid een coffeemob georganiseerd. Wat daar precies het resultaat van is weet ik helaas niet, want die terugkoppeling heb ik niet ontvangen.

De Nederlandse tak van CarrotMob.org begint overigens wel actiever te worden. Daarmee vormen ze een mooie aanvulling op de Stoere Vrouwen en de Groene Sint.

Onverwachte ontwikkelingen

De mooiste ontwikkeling, die ik niet verwacht had eind 2008, is de geboorte van mijn dochter. Dat stelt me voor heel andere uitdagingen op het gebied van duurzaam leven, zoals ik hier al heb proberen te beschrijven. Het geeft echter ook een mooi gevoel, dat je zoiets bijzonders als leven mag doorgeven. Dan snap je ook meteen weer waarom je elke dag je best doet om een kleine beetje betere wereld te maken.

Een andere ontwikkeling in de privesfeer is dat ik als lid van de klankbordgroep van het weblog Duurzaam Gebouwd voortaan ook iedere 2 maanden een column heb in hun magazine. Wat toch wel een erg bijzonder gevoel geeft om je column geplaatst te zien in een blad met een oplage van 9.000 stuks…

Ook was ik afgelopen jaar, namens de community van VoorDeWereldVanMorgen, lid van de jury van de VoorDeWereldVanMorgen Wereldprijs. Een geweldige ervaring om de verschillende genomineerden langs te mogen spreken en te mogen bevragen over hun plannen. Stuk voor stuk zeer enthousiaste mensen die werken aan een betere wereld. De VDWVM-Wereldprijs werd gewonnen door Treemagotchi.

Wie weet mag ik in 2010 weer jureren, dat gaat me in ieder geval beter af dan eigen voorstellen indienen en promoten. Want mijn eigen voorstel heeft ’t niet ver geschopt 😉

Door al deze nevenactiviteiten heb ik minder tijd dan verwacht kunnen steken in GroenLinks en Visie Nederland. Bij GroenLinks ben ik begin dit jaar gestopt als penningmeester van de werkgroep ICT (voorheen open standaarden en open source software).

Bij VisieNL ben ik onderhand enigzins afgehaakt, wellicht dat ik in 2010 weer aanhaak. Vooralsnog even niet, genoeg andere plaatsen waar meer beweging en ontwikkeling te vinden is en tijd is een schaars goed dat je echt maar 1 keer kunt uitgeven. Ik zie wel een aantal positieve ontwikkelingen, zoals de site van Ikbendieverandering.nl die actief geworden is, ook het wordpress blog wordt wat actiever. De broodnodige kruisbestuiving tussen verschillende thema’s en richting andere organisaties zie ik tot nu toe echter nauwelijks van de grond komen. Ik heb lang genoeg aangegeven hoe ik daar tegenaan kijk, voorlopig even een tandje terug en concentreren op andere activiteiten. Wat niet wegneemt dat ik nog steeds contact heb met individuele deelnemers, en daar soms ook activiteiten uit voortkomen. Bijvoorbeeld een open koffie over online leernetwerken voor arbeidsmobiliteit.

Werkontwikkelingen

Ook op het werk waren er in 2009 wat (onverwachte) ontwikkelingen, waardoor ik de laatste helft van dit jaar gestopt ben met het dossier veilig ondernemen en me volledig ben gaan richten op duurzaam ondernemen. Hoe het verder gaat met Innovatie 2.0 en web 2.0 in mijn takenpakket is voor mij nog steeds een vraagteken. Vooralsnog doe ik het er zo goed en zo kwaad als het gaat nog steeds bij. Waardoor de activiteit voor Innovatie 2.0 en Ambtenaar 2.0 tijdens vrije dagen wat hoger ligt dan daar buiten. Mijn activiteiten op internet vallen inmiddels ook binnen EZ op, al zit het niet in mijn takenpakket.

Dat ik niet meer werk op het dossier veilig ondernemen neemt niet weg dat ik de ontwikkelingen nog steeds volg. Zo ben ik bij de Bedrijven Investerings Zones (BIZ) best trots op de gebieden die de lokale samenwerking die landelijk bedacht is daadwerkelijk vorm te geven. Ook vind ik het boeiend om te zien dat er voor de onderlinge samenwerking tussen MKB-Nederland, VNO-NCW, VNG en EZ gekozen is voor web 2.0 oplossing in de vorm van Google Aps en dat nieuwsberichten over BIZ automatisch via een rss-feed op de site van BIZ-NL terecht komen. BIZ-NL bevat zelf volgens mij geen rss-feed, maar voor den liefhebber is dit de feed die gebruikt wordt op BIZ-NL. Een laatste dossier waar stormachtige ontwikkelingen plaats hebben gevonden afgelopen jaar (waar ik van de zijlijn heb meegekeken, omdat ik dat project ooit afhield als kansloos) is veiligheid kleine bedrijven, dat met de campagne Sta voor je zaak op veel meer belangstelling van MKB’ers kan rekenen dan ik persoonlijk voor mogelijk had gehouden.

Voor duurzaam ondernemen zijn de resultaten en werkzaamheden die ik verricht vooralsnog minder aansprekend en meer achter de schermen. Dat zal in 2010 en 2011 gaan veranderen denk ik, al heb ik op op mijn blog mijn best gedaan om zichtbaarheid te creëren voor duurzame ondernemers in de opmaat naar de dag van de duurzaamheid.

Voor JongEZ heb ik afgelopen jaar een geslaagde microkredietcompetitie georganiseerd via het platform van MyC4. Het plan was om daar in 2010 mee door te gaan. Op het moment is het echter behoorlijk stil met nieuwe investeringsmogelijkheden op de site van MyC4, dus nog even afwachten hoe dat gaat lopen. Ook heb ik met een team JongEZ leden meegedaan met het  Nationale Duurzaamheidskabinet, de resultaten van mijn team waren ronduit slecht…

Plannen voor 2010

Mijn plannen zullen deels dynamisch bepaald worden. Dat het gezin er een groeiend deel van gaat uitmaken staat buiten kijf. Ik heb er weinig behoefte aan om de vader die zondag’s de tofu snijdt te worden.

Daarnaast zullen duurzaam ondernemen, open overheid en open data mijn persoonlijke aandacht houden. Waarbij ik naast mijn activiteiten als lid van de klankbordgroep van Duurzaam Gebouwd hopelijk ook kan gaan bloggen voor VoorDeWereldVanMorgen.

Results of the microcreditcompetition

In march this year I started a micro-credit competition in cooperation with the Young Economic Affairs Association. We have used the MyC4 platform for the competition. The goal of the competition was to determine the best social investor. A title which is earned by scoring both on financial results and on social results.

The financial results has been determined by the average rate of return, the social result by comparing the number of Millennium Development Goals per Euro invested.

The competition

The competition started with 25 participants, each investing between 20 and 50 Euro. In total the participants uploaded Euro 1.000,- to their accounts at MyC4. Part of that is still untouched on the accounts, because only 12 of the participants actually invested their money.

In total they invested Euro 518 in 56 African entrepreneurs. Three investors were able to use repayments to make a reinvestment during the competition.

Results

Best Financial Investor:

 1. 30604:   16,76%
 2. 30607:   16,67%
 3. 30598:   15,89%

Most Social Investor

 1. 30690:
  0,32 Millenium Development Goal per Euro
  Level MyC4 punten 5
 2. 30593:
  0,32 Millenium Development Goal per Euro
  Level MyC4 punten 4
 3. 30607:
  0,316 Millenium Development Goal per Euro

Best Social Investor

 1. 30607
  0,316 Millenium Development Goal per Euro
  Gemiddelde rente 16,67%
  Overall 43,21 punten
 2. 30610
  0,320 Millenium Development Goal per Euro
  Gemiddelde rente 13,96%
  Overall 37,92 punten
 3. 30604
  0,108 Millenium Development Goal per Euro
  Gemiddelde rente 16,76%
  Overall 36,88 punten

The winners of the micro-credit competition received their award today, amongst which the book Dead Aid by Dambisa Moyo and White men’s burden.

Lessons learned

The MyC4 platform is capable of hosting competitions, because investors can make their own decisions about the interest-rate they charge to entrepreneurs. The Dutch auction makes sure participants will be bid out if they bid to high.

In a competition it should be easy to see which investments your competitors have made, so you can try to bid a lower percentage to get them out of certain investments. I experimented with a to provide this service, but it didn’t work well. As not all bids became visable in the FriendFeed-room. This hindered the participant in getting a view on how their competitors were doing.

Administrating the competition has proven to be very time-consuming. Because MyC4 hasn’t got a API or a simple way to extract figures or recombine the biddings of the participants. So each participants has to be checked individually. MyC4 Watch has recently became a solution for the financial part of the competition, because they now have the possibility to request to update the information of a user.

The participants were dependent on my own overviews each month, but I missed the time to make that overview each month. A tool to automate that would be very handy. MyC4 Watch contains the basics for it, but I think an open API will be needed before those kind of tools will really take off.

Future thoughts

I think group competitions will be more interesting than individual competitions for the future. The group feature of Kiva is very interesting in that respect. It gives users to possibility to join groups and to compare their performance against other groups. On Kiva it’s only on number of entrepreneurs that are provided a loan and the amount invested. On MyC4 you could also compare groups on financial performance. That would give the possibility to organise competitions between organizations or groups of people.

For now I want to thank the Young EA board & the MyC4 staff for their cooperation & all the help I received the last year in setting the competition up. I will try to make all used resources available for other investors here on MyC4 in the coming months. And I’m curious your thoughts about running competitions on investing in Africa?

April overview Young Economic Affairs microcredit competition

It’s time for a little update on the Young EA Microcredit competition. The competition is on for a month now. There are 25 contestents competing for the titles:

 1. Best social investor
 2. Most social investor
 3. Best financial investor

The first category is a combination of the second and third category. The most social investor is the one who earns the most Millenium Development Goals per Euro invested. The best financial investors is the one with the highest average interestrate. Both are measured based on active loans only.

Each contestent has invested €20 to €50, together they have invested about a € 1,000. The competition is running through the MyC4 platform.

The spreadsheet used to calculate the results isn’t final yet, so the overview below may change as formulas are adjusted and tuned.

Top 5 in april

The current top 5 of social investors (user iDs, no name):

 1. 30607 with 39.42%
 2. 30610 with 37.25%
 3. 30604 with 36.13%
 4. 30598 with 35.38%
 5. 30591 with 35.00%

Top 5 most social investors:

 1. 30593 with 0.4 MDG/€ invested
 2. 30607 with 0.33 MDG/€ invested
 3. 30610 with 0.33 MDG/€ invested
 4. 30599 with 0.26 MDG/€ invested
 5. 30596 and 30591 both with 0.20 MDG/€ invested

Top 5 best financial investors:

 1. 30604 with 16.5%
 2. 30598 with 16.13%
 3. 30609 with 15.08%
 4. 30607 with 14.50%
 5. 30591 with 14.38%

Which shows both that it is possible to combine a good financial revenue with social goals, and that an investor can follow different strategies to get a high overall rating in the competition.

About half of the contestenst hasn’t made their first investment yet. So that does require some more attention to actually get people to invest.

More information about the competion

The information about the competition is currently only available in Dutch. I will be working on making all documents and the spreadsheet used available in English under Creative Commons license.

EZ en Ambtenaar 2.0

Wat doet EZ op het gebied van Ambtenaar 2.0? Dat was de vraag die ik een paar weken geleden kreeg van Davied van Berlo. Ik ben zelf bij heel wat plannen betrokken binnen EZ (met name rond duurzaamheid), dus bij deze mijn poging om alles op een rij te zetten. Heb je aanvullingen? Laat het horen!

Dit is totaal niet mijn beleidsdossier, dus ik ga uit mijn hoofd en ongehinderd door overzicht proberen uit te leggen wat ik weet, wat ik denk en waar ik zelf mee bezig ben. Ik zal proberen te vertellen wat de ambtenaren zelf doen en dan vooral die op de werkvloer. Ik reken op de bezoekers van dit weblog en niet te vergeten op mijn collega’s om de lijst aan te vullen. Dat laatste moet lukken, want dit weblog is wel vanaf EZ toegankelijk, in tegenstelling tot de netwerksite van Ambtenaar 2.0 bij Ning!

EZ op zoek naar Ambtenaar 2.0

De ambtenaren van EZ doen zelf ook voorzichtig mee aan het ontdekken van de mogelijkheden van nieuwe ICT-tools. Hier een aantal initiatieven onder elkaar:

 • Met als meest aansprekende voorbeeld in mijn ogen het weblog van de SG. Dat niet alleen op intranet staat, maar ook meedoet met de pilot voor weblogs binnen het rijk en dus voor alle rijksambtenaren te volgen is.
 • Daarnaast weet ik dat Albert Hulshof van SenterNovem meeschrijft aan het weblog Duurzaam Gebouwd. Ik ken hem niet, maar weet dat omdat ik Duurzaam Gebouwd zelf lees uit persoonlijke interesse.
 • Het tweede initiatief van SenterNovem dat ik ken is de netwerksite voor Cradle to Cradle (C2C) die Douwe Jan Joustra is gestart. C2C is een nieuw duurzaamheidsconcept dat sterk aanspreekt bij Nederlandse bedrijven en overheden.
 • Ook loopt er een interdepartementaal project dat zich met de naam Samenwerkingstender tooit. In mijn ogen woorden is het een combinatie van het aantrekken van ideeën en initiatieven van buiten de overheid en een interne omgeving die lijkt op een Hyves of LinkedIn voor rijksambtenaren. Meer informatie bij mijn collega Matthéus van de Pol.
 • Een ander al langer lopend project binnen EZ betreffen de EZ-tigers. Dit is een groep medewerkers die door het inzetten van creatieve technieken tijdens bv. workshops tot vernieuwende en verrassende oplossingen proberen te komen. De Tigers vervullen daarbij de rol van facilitator en tooien zich met de titel ‘Ambassadeurs voor creativiteit’. Ik ben geen Tiger, dus corrigeer me als ik het verkeerd uitleg.
 • Ook zijn er recent een tweetal bijeenkomsten op EZ geweest die raakvlakken hebben met Ambtenaar 2.0. Jong EZ heeft een lezing georganiseerd over Lifehacking met Martijn Aslander. Hier waren ongeveer veertig medewerkers aanwezig, die een aardig kijkje kregen in wat er tegenwoorig allemaal kan dankzij zaken als rss-feeds, weblogs, wiki’s, online communities en handig netwerken. Hetbijbehorende boek met tips is behoorlijk rondgemaild binnen EZ.
 • En het Innovatie Platform en Nederland Ondernemend Innovatieland hebben op EZ een lunchbijeenkomst georganiseeerd over de wereldwijde IBM-studie The Enterprise of the Future. Eensamenvatting is hier te vinden.

De rijkswiki als eerste kiem voor netwerk duurzame ontwikkeling

Vorig jaar heeft EZ meegedaan aan de pilot met wiki’s binnen de rijksoverheid (op Rijksweb). De evaluatie daarvan was volgens mij positief, al staat het volledige evaluatierapport me niet meer bij. Zelf heb ik tijdens de pilotfase drie clusters van pagina’s opgezet.

 1. Een cluster rond Veilig Ondernemen, waarvan vooral de pagina’s die enkel voor EZ zichtbaar waren redelijk succesvol zijn. Het gaat dan om het schrijven van een nieuwsbrief en het bijhouden van de stand van zaken. De interdepartementale pagina’s zijn een zachte dood gestorven.
 2. De tweede groep pagina’s betreft Europese milieudossiers, voor een daarvan is het redelijk goed gelukt om interdepartementaal samen te werken via de wiki. Met als groot voordeel dat de informatie eerder en altijd beschikbaar, collega’s kunnen in mijn afwezigheid namelijk zelf naar de recente stand van zaken kijken en zien wanneer die het meest recent is bijgewerkt en door wie.
 3. De derde groep pagina’s betroffen pagina’s rond duurzame ontwikkeling. Niet succesvol maar wel een eerste kiem voor het huidige rijksduurzaamheidsnetwerk.

Rijksduurzaamheidsnetwerk

Het rijksduurzaamheidsnetwerk is een informeel netwerk van ambtenaren die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling binnen het rijk. Er wordt maandelijks samen geluncht om om elkaar geinspireerd en gemotiveerd te houden. Daarnaast deelt het netwerk kennis en ervaringen via de rijkswiki, een rijkssamenwerkingsruimte, een rijksweblog (Werken aan Duurzaamheid) en sinds kort ook via een eigen (besloten) netwerksite op Ning. Het werkt geen van alle perfect en er is geen groot opgezet projectplan, dat maakt het soms lastig. Het opzetten van een structuur waarbij duidelijk is welke tool waarvoor geschikt is zal de komende maanden belangrijk worden. Vooralsnog is het netwerk voor de meese deelnemers echter hobbyen in eigen tijd, dus het kan nog even duren voordat het zover is ;-)

Het netwerk is ontstaan naar aanleiding van een cursus Leiderschap voor duurzame ontwikkeling, die deel uitmaakt van het programma Leren Voor Duurzame Ontwikkeling van SenterNovem. Inmiddels heeft het netwerk zo’n 50 deelnemers en zijn er vertakkingen naar en aansluiting bij verschillende andere formele en informele netwerken binnen de overheid. Denk daarbij aan een informele netwerken rond duurzame bedrijfsvoering, maar ook formele netwerken zoals het Koplopersloket. Daarnaast beginnen er langzaamaan ook informele verbindingen naar buiten toe te ontstaan, zowel richting het bedrijfsleven (dat soms met dezelfde dilemma’s rond duurzame ontwikkeling worstelt) als richting NGO’s. Allemaal informeel, op persoonlijke titel en op basis van persoonlijke drijfveren en expertise.

Jong EZ en de V-markt

Nee, geen ander woord voor feesten vol jonge zoekende vrijgezelle ambtenaren. De V-markt, of voluit de vernieuwingsmarkt is een idee dat een team van Jong EZ’ers eerder dit jaar heeft bedacht tijdens de City Hunt for Innovation van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie(NCSI) om de ideeënbus eens stevig af te stoffen. Niks geen saaie procedures, maar speculeren en geld verdienen aan het selecteren van de beste ideeën. Het idee is gebaseerd op de politieke aandelen markt van de Volkskrant en sites als Battle of Concepts.

Tijdens het verder uitwerken kwamen we er achter de EVD (ook EZ) al haar eigen ideeënmanagement heeft. Bovendien bleek dat BZK samen met een aantal gemeenten al een vergelijkbaar concept heeft ontwikkeld, deIdeeëncentrale. Niet zo spannend en sexy als het idee dat wij hadden bij Jong EZ, maar een stuk sneller en met minder moeite te implementeren. In september zullen we intern bij EZ een voorstel doen over hoe we verder gaan. Ik hoop voor die tijd al wat meer te kunnen vertellen over onze uitwerking de V-markt.

Workshop Ambtenaaar 2.0 bij EZ: doe je ook mee?

LNV organiseerde eerder deze maand een workshop ambtenaar 2.0, om LNV medewekers kennis te laten maken met verschillende web 2.0-tools. Ik had graag meegedaan, maar was helaas verhinderd. Een collega van mij heeft wel mee kunnen doen en was enthousiast. De vervolgstap is dat ik samen met LvdO in opdracht van BZK aan het kijken ben of we dezelfde workshop aan het rijksduurzaamheidsnetwerk kunnen aanbieden. Daarnaast probeer ik binnen EZ zowel met Jong EZ als met Nicole Dijkstra te kijken of we de cursus kunnen aanbieden aan een clubje enthousiastelingen.

MyC4 competitie

MyC4 is een jong Deens bedrijf dat peer to peer microkrediet verschaft aan Afrikaanse ondernemers. Het bedrijf maakt (net als de Amerikaanse tegenhanger Kiva) gebruik van de mogelijkheden die internet biedt om grotere transparantie te bieden en de drempels voor het investeren in Afrika lager te maken. Investeren kan al vanaf 15 euro. MyC4 is vooralsnog slechts in drie landen actief, maar ze hebben de ambitie om in heel Afrika aan de slag te gaan.

Ik ben sinds een paar maanden zelf actief en vind het een leuke en verfrissende manier om om te gaan met ontwikkelingssamenwerking. Een van de ideeen waar ik mee rondloop, maar te weinig tijd voor vind is om een interne competitie op te zetten voor investeren via MyC4. Op dezelfde manier als de EK-poules en Tour-poules waar ik de laatste maanden massaal mee bestookt ben door collega’s.

Plan zoekt uitvoerders

Dat is denk ik een goede naam voor mijn nieuwste project. Deels is het al gelukt, met een aantal van de hiervoor beschreven plannen zijn collega’s aan de slag. Dat maakt het soms lastig, je kindje gaat een ander leven leiden… Maar het is beter dan dat het gaat lijden onder verwaarlozing en verstoffing.

Een van de belangrijkste plannen om uitvoerders te vinden is denk ik dat ik mee mag werken aan een netwerkborrel onder het motto “(Jong) EZ werkt anders dan anders”. De gedachte achter die bijeenkomst is dat ambtenaren, zeker jonge ambtenaren, ook mensen zijn met idealen en dat het mooi zou zijn als ze die idealen in hun werk kwijt kunnen. Waarbij het erom gaat concreet handelingsperspectief te bieden. Dus niet alleen een leuk plan vertellen, maar ook zorgen dat ze er meteen (bij voorkeur dezelfde avond of de dag erna) mee aan de slag kunnen. Er is nog geen datum voor deze netwerkborrel bekend, want wederom geldt: plan zoekt uitvoerders.

Is dit alles?

Is het beeld van EZ’s zoektocht naar de Ambtenaar 2.0 hiermee compleet? Geen idee, ik verwacht van niet. Wie heeft er aanvullingen? Vragen, opmerkingen … ik hoor het graag! De projectplannen van de verschillende hierboven beschreven initiatieven zullen de komende maanden langzaam maar zeker gereed gaan komen. Zodra ik die heb zal ik ze, voor zover mogelijk en relevant op de netwerksite van Ambtenaar 2.0 plaatsen.

Ik hoor graag in welke jullie geinteresseerd zijn en welke jullie het eerste op willen zien duiken, dan kan ik daar rekening mee houden bij het stellen van prioriteiten.

Dit bericht is ook gepubliceerd op Ambtenaar 2.0.