Een middagje duurzaam ABN-Amro

Ja, je leest het goed. Een aantal twittervriendjes hadden het al gespot: gistermiddag was ik te gast bij een bijeenkomst over duurzaam ondernemen bij ABN-Amro in Amsterdam. Op uitnodiging van Anastasia Kellermann van 2Lead4Us mocht ik voor de tweede keer een deel van de cursus leiderschap voor duurzame ontwikkeling bijwonen.

Het doel van de cursus is om mensen te laten zien wat ze zelf kunnen doen, ook (of zelfs juist) binnen grotere organisaties om hun organisatie duurzamer te maken. Anastasia noemt dat ‘sustainability joint adventures’ aangaan. Oftewel partnerships met vele verschillende partijen binnen, en buiten je organisatie. Waarbij veel tijd en energie gaat zitten in het zoeken naar echte win-win situaties om de verschillende mensen aan bord te krijgen. Het boek The Necessary Revolution van Peter Senge bevat ook veel voorbeelden van dit soort partnerships.

De cursus aanpak

De cursus van Anastasia Kellermann gaat uit van 4P’s en 4 H’s, die nodig zijn om tot duurzaam handelen te komen. De vier p’ staan voor people, planet, prosperity (als vervanger voor profit) en person (want je kan een ander pas overtuigen als je zelf in je plannen geloofd). De vier h’s staan voor hoofd, handen, hart en handelen. Als je de inhoud daarvan wilt weten raad ik je aan eens te gaan praten met Anastasia zelf.

Gistermiddag bestonden de deelnemers aan de cursus uit 10 managementtrainees van ABN-Amro. Aan het begin van de middag heeft Marcel Spaas verteld over zijn werk bij FairFood, zijn redenen om daar weg te gaan en de totstandkoming van BID Network. Een mooi en inspirerend verhaal, waarin veel uitdagingen die overwonnen moeten worden om succesvol project neer te zetten aan bod zijn gekomen.

Presentatie elke dag kiezen voor duurzaamheid

Zelf had ik de presentatie voorbereid die ik ook tijdens de LvDO Empowerpoint in juni heb gebruikt. Kernboodschap daarvan is dat ambtenaren altijd werken binnen de context van door de politiek gestelde doelen. Dat staat niet ter discussie, de uitdaging is hoe halen we de doelen. En bij duurzame bedrijfsvoering is het voor een groeiend aantal collega’s de sport om de doelstellingen zo snel mogelijk te halen.
Wanneer dat lukt is het zaak om de ambtelijke top en de bewindspersonen op de hoogte te stellen van de successen. Waarbij het de kunst is dat zo te doen dat ze geprikkeld worden om hun collega’s op andere departementen te vragen:

Wat doe jij eigenlijk op het gebied van duurzame bedrijfsvoering?

Om die vraag te beantwoorden zal veelal informatie bij ondergeschikten opgevraagd worden, die vervolgens de kans hebben om hun eigen successen te etaleren, of aandacht te vragen voor hun eigen projecten en maatregelen.
Blijkbaar vertelde ik het iets te ratterig, want een van de trainees vroeg zich af of ik het boek Hoe word ik een rat? had gelezen. Dat heb ik niet, al kan ik me wel wat voorstellen bij wat ik in dat boek kan verwachten. Want ik heb wel het boekHoe vang ik een rat? gelezen 😉

Projecten van de deelnemers

Het leukste deel van de middag waren de presentaties van de projectplannen waar de trainees aan werken. Waarbij Marcel en ik de rol hadden om op te treden als potentiële partner in hun project. Helaas mag ik inhoudelijk weinig zeggen over de projecten. Ik kan wel zeggen dat ik een aantal goede en interessante voorstellen langs heb horen komen.

De managementtrainees miste aan de duurzame kant soms nog wat kennis, daar staat tegenover dat ik van managementtrainees bij ABN-Amro verwacht dat ze een klinkende business case kunnen maken. Waarvan alle partners in de keten profiteren en alle p’s er per saldo op vooruit gaan.

Slot

De middag was gister zeker goed besteed. Nu wachten hoe lang het duurt voordat de verschillende projecten daadwerkelijk tot uitvoer komen. Voor die tijd hoop ik nog een keer te mogen sparren over de verschillende plannen, want niks zo leuk als werken met jonge gedreven mensen die op zoek zijn naar positieve veranderingen binnen en door hun organisatie.

Ook gepubliceerd op het Rijksduurzaamheidsnetwerk

Slotdag cursus leiderschap voor duurzame ontwikkeling

Afgelopen vrijdag (27 maart 2009) was ik door een collega uitgenodigd voor de slotbijeenkomst van cursus leiderschap voor duurzame ontwikkeling die Anastasia Kellermann geeft in het kader van Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Een hele eer, en vooral erg leuk en inspirerend om te zien hoe 12 mensen enthousiast en bewogen vertellen hoe ze zelf de afgelopen maanden de koppeling tussen privé en werk hebben gemaakt. Daarmee staan twaalf nieuwe mensen, die deels al lid zijn van het Rijksduurzaamheidsnetwerk, klaar om de taak op te pakken om binnen hun eigen invloedssfeer mee te werken aan een duurzaam Nederland. In woorden, maar vooral ook in daden. Zoals een van de deelnemers zei:

deze cursus heeft een slapende vulkaan in me wakker gemaakt.

Een andere deelnemer vond dat er al voldoende aandacht was voor de koplopers. Het is volgens haar tijd om het peloton in beweging te krijgen. De impact daarvan is volgens haar vele malen groter en dat zag ze als haar eigen taak. Mooi en waardevol. Iedereen één led-lamp heeft denk ik ook inderdaad meer impact dan één huishouden klimaatneutraal maken.

Initiatieven van de nieuwe cursusgroep

De groep heeft een eigen LinkedIn groep gestart voor duurzaam leiderschap bij de overheid. Ik ben zo vrij geweest ze ook meteen een plekje binnen het Rijksduurzaamheidsnetwerk te geven. Duurzame ontwikkeling begint voor mij namelijk bij verbinding zoeken en leggen. Tussen jezelf en anderen, tussen de generaties en tussen people, planet en profit.

De deelnemers gaven ieder een korte presentatie over de opdracht die ze hadden ingebracht in de cursus. Waarna de genodigden mochten reageren op stellingen. De presentaties waren een stuk concreter dan de opdrachten die wij vorig jaar hadden gekozen en die ons een zure column in de Volkskrant opleverde.

De deelnemers is gevraagd om deze presentaties ook te delen op het Rijksduurzaamheidsnetwerk en om wat te schrijven over hun ervaringen. Dat komt er dus hopelijk aan. In de reacties, of op een manier die de deelnemers passend vinden.

Overigens is het goed om op te merken dat het Rijksduurzaamheidsnetwerk, een van de concrete projecten uit de cursus van vorig jaar, onderhand zonder enige promotie is gegroeid tot een kleine 250 leden vanuit verschillende ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en NGO’s.

Deze bijdrage is ook geplaatst op het Rijksduurzaamheidsnetwerk