Leven na Kyoto

The Energy Blog heeft vandaag opvallend nieuws over een wetsvoorstel om de uitstoot van broeikasgassen in de VS te reduceren van de senatoren Joseph Lieberman (I-Conn.) en John McCain (R-Ariz.), met als mede-ondertekenaars, Senators Snowe, Obama, Collins, en Lincoln.
Doel van de wet is om de uitstoot van broeikasgassen door de electriciteitssector, industrie, transport en commerciele sector van de economie in 2012 op het niveau van 2012 te stabiliseren. Vervolgens dalen de emissies van de V.S. in het voorstel met 2/3 tot 2050.
Wetsnummer: S.280

CORRECT FULL TEXT FOR 2007 VERSION

S.280 : A bill to provide for a program to accelerate the reduction of greenhouse gas emissions in the United States by establishing a market-driven system of greenhouse gas tradeable allowances, to support the deployment of new climate change-related technologies, and to ensure benefits to consumers from the trading in such allowances, and for other purposes.
Sponsor: Sen Lieberman, Joseph I. [CT] (introduced 1/12/2007)
Cosponsors (6)
Committees: Senate Environment and Public Works
Latest Major Action: 1/12/2007 Referred to Senate committee. Status: Read twice and referred to the Committee on Environment and Public Works.

Bronnen: