Blog Action Day 2010: Pharmafilter #bad2010

15 oktober is het tijd voor de jaarlijkse Blog Action Day. Het thema van dit jaar is, zoals ik al eerder schreef, water. In aanloop daarnaar toe wil ik een aantal Nederlandse bedrijven met innovatieve waterproducten in het zonnetje zetten. Water is tenslotte een van de belangrijke innovatie en . Vandaag Pharmafilter.

Pharmafilter is een Nederlands bedrijf dat een totaal oplossing biedt voor afval en afvalwater in de zorgsector. Volgens Pharmafilter heeft hun systeem de volgende voordelen (bron website van Pharmafilter):

  • meer efficiency en hygiene bij de verwerking van ziekenhuisafval;
  • op locatie reductie van het vaste afval en reiniging van het afvalwater;
  • verwijdering van medicijnen, röntgen en hormoonverstorende stoffen.

Het resultaat water dat rechtstreeks geloosd kan worden op het oppervlaktewater, of hergebruikt voor bv. toiletten, biogas voor opwekking van energie en het vaste afval kan gerecycled worden of worden gebruikt voor opwekking van energie (verbranden).

Met het zuiveren van medicijnresten uit het afvalwater van zorginstellingen biedt Pharmafilter een oplossing voor een milieuprobleem waar naar mijn weten nog weinig oplossingen voor bestaan. Een beetje zoeken op internet leert wel dat er meerdere waterschappen, universiteiten en bedrijven zoeken naar oplossingen.

Pharmafilter vormt een mooi voorbeeld van hoe de industrie met innovatieve oplossingen een bijdrage kan leveren aan  maatschappelijke problemen. Hieronder nog een filmpje over de werking van het systeeem van Pharmafilter.

Trots op Nederland: Access to Medicine Index

De Access to Medicine Index is eindelijk gepresenteerd. De Nederlander Wim Leereveld is er jaren druk mee geweest, maar nu staat ie eindelijk online. Toch stoer dat een Nederlander met zo’n initiatief de farmaceutische industrie beweegt tot meer openheid en transparantie. Waarmee als het doel gehaald wordt meer mensen toegang krijgen tot goede en betaalbare medicijnen. Bovendien wordt niet alleen gekeken naar het gratis of goedkoop weggeven van medicijnen in arme landen, maar ook of een bedrijf bv. onderzoek doet naar zogenaamde ‘neglected diseases’. Een overzicht van de criteria en weging is hier te vinden.

Ik hoop dat dit de Dow Jones Sustainability Indexe voor de farmaceutische industrie wordt. Zodat er meer pharmaceuten in het beleggingsuniversum van duurzame beleggingsfondsen komen.

De top 5 van de Access to Medicine Index:

1. GlaxoSmithKline (U.K.)
2. Novo Nordisk (Denmark)
3. Merck & Co. (NJ, USA)
4. Novartis (Switzerland)
5. Sanofi-Aventis (France)

Helaas geen Nederlands bedrijf in de top 5, maar veel farmaceutische industrie hebben we hier ook niet naar mijn weten. De Nederlandse branchevereniging (NEFARMA) is wel betrokken geweest. Daarnaast veel NGO’s (zoals Oxfam Novib, Hivos, ICCO en Cordaid), investeerders (SNS Reaal en Rabobank), bedrijven en overheden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarnaast is er nog een hele trits aan bedrijven en organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van de index. De hele lijst kun je hier vinden.

Access to Medicine Index

Dutch initiative: Major investors sign up to Access to Medicine Index

The independent Access to Medicine Index is a global initiative aimed at improving access to medicine worldwide, especially for so called neglected diseases like tuberculosis, HIV/aids, diarrhoeal diseases, measles and malaria. Its main purpose is to raise awareness on access to drugs across the board, improve collaboration between stakeholders and facilitate equity and debt investment decision making for the investment community. The index will be used by stakeholders as an objective, rational, yet aspirational framework for benchmarking companies in the management of accessible medicines.

Dit soort initiatieven maakt me blij. Het betreft een van oorsprong Nederlands initiatief om medicijnen toegankelijker te maken, waarbij alle stakeholders meepraten. Inmiddels is het initiatief ondertekent door een tiental grote investerders, te weten: Bank Sarasin, CIS Cooperative Insurance, Ethos, F&C, Henderson Global Investors, CCR Access to Health Care Working Group, Morley, Schroders, SNS Asset Management and USS.

Bron: Dutch initiative: Major investors sign up to Access to Medicine Index, P Plus Magazine.

Meer informatie: Atmindex