Kun je het effect van milieucommunicatie op gedragsverandering versterken?

Dat is een vraag die me al een tijd intrigeert sinds ik stukken gelezen heb over Robert Cialdini. Zijn bewering is namelijk dat je tot 30% meer effect kunt hebben als je anders communiceert. Cialdini laat vooral zien wat het effect is van groepsdruk.

Een paar weken terug las ik in de Nieuwsbrief Science for Environment Policy Download article (PDF) een stuk over het effect van positieve communicatie op gedragsverandering. Volgens dat onderzoek heeft een positief geframed verhaal (met kansen en oplossingen) meer effect op verandering dan een negatief geframed verhaal (‘CO2 emissies zijn schadelijk voor het klimaat’). Het onderzoek laat ook interessante verschillen zien op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Zo had communicatie (positief en negatief) geen  invloed op het gedrag van deelnemers in de leeftijdcategorie 35 tot 55.

Van mezelf weet ik dat ik me groen en geel erger aan negatief geframede milieuboodschappen: ‘de wereld gaat ten onder, koop een spaarlamp’. Maar ik vraag me af hoe dat bij jou zit?

Our Common Future 2.0: thema sociale media

Het is bijna 25 jaar geleden dat het beroemde rapport van de Brundtland-commissie Our Common Future uitkwam. Zoals ik al eerder schreef is dat aanleiding voor een aantal mensen in Nederland om via Our Common Future 2.0 te werken aan een vernieuwde visie op een duurzame toekomst. Daarbij zijn 19 deelthemas benoemd. Zelf zit ik in het deelthema sociale media (hyves, linkedin, twitter, je kent het wel).

Ik kon helaas niet bij de kick-off en de eerste meeting van het thema team zijn, maar dankzij mail, Hyves, LinkedIn en Google Docs weet ik ongeveer wat er speelt. Al snel werd duidelijk dar dit niet de meest ideale manieren van discussiëren en kennisdelen zijn. Een aantal deelnemers stelde voor om hiervoor een Yammer netwerk op te zetten. Dat heb ik dus ook gedaan.

Ondertussen is het deelthema sociale media ook al weer opgedeeld in een subthema voor people, planet en prosperity. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal weer bij elkaar gaat komen…

Mijn persoonlijke inzet

Zelf denk ik dat de volgende onderwerpen een plaats horen te krijgen in een toekomstvisie op sociale media en duurzaamheid:

  • people: nieuwe manieren om mensen te betrekken en te activeren om zaken te verbeteren. Een goed voorbeeld vind ik dit recente artikel op ReadWriteWeb over de mogelijke manieren om met locatiediensten (zoals Foursquare en Feest.je) democratie en vrijwilligerswerk te promoten. Maar je kan ook denken aan apps als Buiten Beter of verbeterdebuurt.nl.
  • planet: nieuwe manieren om milieu-informatie te verzamelen. Dat kan gaan om slimme sensoren (het internet der dingen), maar ook om mobiele applicaties zoals Visibility.
  • prosperity/profit: dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe businessmodellen, over manieren om geld te verdienen, maar ook om waarde toe te voegen voor burgers. Denk aan het Nederlandse bedrijf Layar dat stevig aan de weg timmert met hun augmented reality browser.
  • Overstijgend gaat het onder andere om het beschikbaar maken van open data op een machineleesbare manier, zodat burgers (people), bedrijven en overheid daar nieuwe diensten mee kunnen ontwikkelen (prosperity).

Aanvullingen?

Ik ben benieuwd naar jullie aanvullingen op de verschillende subthemas, maar vooral naar de subthema overstijgende onderwerpen die volgens jullie in een toekomstvisie op sociale media en duurzaamheid thuishoren.

Gratis handboekje duurzaam leven

Bij Care 2 (een Amerikaanse netwerksite voor mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan een betere leefomgeving) is een handzaam ‘handboek’ (15 paginas) te downloaden met tips hoe je duurzaamheid in je dagelijks leven vorm kunt geven. Het handboek is hier te vinden.

Mensen die een uitgebreidere lijst willen en de voorkeur geven aan Nederlandstalige informatie kunnen op de site van Milieucentraal terecht. Als je uitgebreidere informatie wil en bereid bent geld daarvoor te betalen kan ik het boek ‘Duurzaam ontwikkelen… een wereldkans‘ van Anne-Marie Rakhorst aanbevelen. Het is geen zware stof, maar een mooi vormgegeven boek met een positieve insteek en veel praktische tips erin. Meer informatie is op de bijbehorende website te vinden.

Welke energiecentrale stoot het meeste CO2 uit?

Het Center for Global Development heeft een interactieve database ontwikkeld met plaatjes en kaarten van de CO2-hotspots, althans bij energieopwekking. De Nederlandse centrales staan er ook op. De site is een mooie aanvulling op die van de Emissieregistratie in Nederland. Op de site van CARMA kun je ook kijken hoe een goed of slecht een centrale het doet vergeleken bij centrales in andere landen. Ook de

Ik sluit me wel aan bij Tim Haab zijn constatering dat het jammer is dat economische gegevens ontbreken, vooral de gegevens over kosten en effectiviteit van mogelijke reductie maatregelen zouden m.i. een interessante aanvulling vormen.

Carma heeft als welkome bijkomstigheid dat je API calls kan uitvoeren op de database van CARMA, zodat je de database van de site kunt gebruiken voor mashups. Dat kan niet bij de site van de emissieregistratie.

Bron:Environmental Economics: Fun with Carbon, 15 november 2007

Hollandse mash-ups

Afgelopen weken heb ik me wat meer verdiept in allerlei zogenaamde web 2.0 toepassingen. Onder meer ingegeven door het boek Wikinomics dat ik momenteel aan het lezen ben. Een interessant boek, maar de volledige jubelstemming van “alles zal rech kommen” door de openheid van wat de schrijvers de N-GEN noemen deel ik niet volledig.

Aan de andere kant kwam ik wel leuke voorbeelden op het spoor, wat me dan doet afvragen waar Europese (of Nederlandse) tegenhangers blijven.

Bij sites als Funda krijg je keurig te zien in wat voor wijk een woning ligt, hoeveel donald duck lezers er wonen en meer van dat soort zaken. Maar wat ik zelf graag zou willen weten staat er niet bij: criminaliteitscijfers, lokale milieukwaliteit (bv. lucht), risico’s, kwaliteit van voorzieningen in de buurt (bv. scholen, en nee daarmee suggereer ik niet dat er een kleine op komst is) en vooral ook: toekomstige bestemmingsplannen. Het valt allemaal wel bij elkaar te puzzelen, maar het kost zo veel tijd en ik moet steeds naar andere websites toe.

Ben ik de enige in Nederland die behoefte heeft aan een plek waar al die informatie bij elkaar te vinden is en fraai gepresenteerd wordt? Of zit onze openbare informatie zo vast gesleuteld dat je het niet uit de losse sites naar elkaar toe getrokken krijgt in een goede mashup? Of wachten we liever op de volgende website van de overheid?

Tesco wil CO2-label op producten

De Britse supermarktketen Tesco heeft plannen om haar CO2 uitstoot fors te verminderen met 50% in 2002, door de CO2 uitstoot van haar filialen te verkleinen. Daarnaast willen ze dat op de verpakking van alle producten de CO2 uitstoot vermeldt gaat worden (CO2-labelling).

Goed nieuws gezien vanuit het milieu, maar minder goed nieuws voor boeren in Afrika, zoals een ander BBC artikel laat zien. Deze hadden al te maken met zeer strikte eisen om de Europese markt op te komen en met de nadelige gevolgen van het EU-landbouwbeleid. Nu moeten ze ook aan CO2-labelling gaan doen, terwijl ze zelf nauwelijks CO2 uitstoot veroorzaken.

De grootste uitstoot broeikasgassen van groenten uit Afrika zit hem in het transport en daar heeft een Afrikaanse boer weinig invloed op, maar kunnen bedrijven als Tesco best eens wat meer letten op schonere vervoermiddelen in plaats van enkel op de prijs. Misschien het label in twee delen uiteen laten vallen: CO2-uitstoot bij de productie en CO2-uitstoot bij het transport? Of wordt het tijd om een boot te ontwikkelen op perslucht?

Bron: BBC NEWS | Business | Tesco boss unveils green pledges