links for 2008-01-04

Typisch 'Marokkaans' vs. Straatcultuur

De Groene Amsterdammer: Niet lullen maar poetsen

Criminoloog Jan Dirk de Jong promoveerde op groepsgedrag onder ‘Marokkaanse’ jongens. De ‘straatcultuur’ bepaalt hun gedrag, niet de ‘cultuur’ van Marokko of de Rif.Na jaren veldonderzoek begon het hem te dagen. Niet de cultuur is de dominante factor bij het ontstaan van delinquent gedrag van ‘Marokkaanse’ straatjongens, maar een stelsel van groepsprocessen die horen bij hun straatcultuur. Veel van wat inmiddels ‘typisch Marokkaans’ is gaan heten, vond hij ook bij straatculturen elders in de wereld. Het tekortschieten van de ouders, halsstarrige ontkenning: in de Verenigde Staten zag hij het bij ontspoorde Koreaanse jeugdgroepen en collega-onderzoekers meldden het bij Pakistaanse straatjongens in Oslo en als onderdeel van de straatcultuur van Chileense migrantenkinderen in Barcelona.

Betekent dit dat we het over 10, 15 jaar hebben over typisch ‘Poolse’ culturele problemen? Net als dat het 10, 15 jaar geleden ging over ‘Surinaamse’ problemen en eerder nog over Italiaanse en Spaanse problemen? Terwijl het eigenlijk gaat over jongeren in achterstandsbuurten, een categorie waar we toch al heel veel jaren ervaring mee hebben en waar uit het verleden toch succesvolle aanpakken voor beschikbaar zijn.

De Dominee (2004)

Afgelopen week De Dominee (2004) van Gerrard Verhage gekeken. De film is (losjes?) gebaseerd op het leven van Klaas Bruinsma. In de film komt hij naar voren als man met een visie (of is het een visioen) op een gelegaliseerde softdrugsmarkt. Tegen die tijd wil hij de grootste zijn. Hij doet z’n best om schone handen te houden, maar ontkomt er niet aan om medogenloos mensen om te leggen die in de weg staan. Uiteindelijk wordt zijn vertrouwen in vriendschap en loyaliteit hem fataal. Of dit ook maar in de verste verte in de buurt komt van de werkelijkheid kan ik niet beoordelen.

Voor Nederlandse begrippen is het een goede misdaadfilm, met overtuigend spel. Het plot is voor een deel voorspelbaar, wat jammer is. Hoewel onduidelijk blijft wie hem uiteindelijk omlegt, is al vrij snel duidelijk wie Klaas belazert. De film geeft een mooi sfeerbeeld van Amsterdam en van het softdrugswereldje uit de periode dat alles er nog op leek te wijzen dat softdrugs op afzienbare tijd gelegaliseerd zou worden.