Waarom open standaarden passen bij GroenLinks, een praktijkvoorbeeld uit Amersfoort

Dat was de vraag die een tijdje geleden opdook in het GroenLinks Magazine. De schrijfster vond de standpunten over open standaarden en open source software meer voor IT-nerds en vroeg zich af wat dat deed in het programma van GroenLinks. Reinout Schouwen, een van mijn mede bestuursleden van de werkgroep open source software (WOSS), heeft al een reactie aan de redactie gestuurd. Die staat helaas nog niet op ons blog, want inloggen lukt ff niet. Daarom op mijn eigen weblog ook een reactie en een stuk over ons laatste wapenfeit als WOSS

Achtergrond

Buiten het feit dat GroenLinks met de Motie Vendrik een van de eerste partijen (zo niet de eerste partij) was die de discussie over het gebruik van open standaarden binnen de overheid aanzwengelde, is het ook aardig te vermelden dat de WOSS raadsleden van GroenLinks kan helpen om de marktwerking in de ICT sector te vergroten. Het verbeteren van de marktwerking is misschien een verrassende invalshoek voor een partij die niet altijd even gecharmeerd lijkt van het trio privatisering, liberalisering en deregulering. Het kan echter geen kwaad om te benadrukken dat een gezonde marktwerking leidt tot een lagere prijs voor hetzelfde product, of een beter product voor dezelfde prijs.

Ondersteuning gemeenteraadsleden

Eind 2007 heeft de WOSS besloten de aandacht te verleggen naar het ondersteunen van raadsleden bij het beoordelen of ICT aanbestedingen in hun gemeente voldoen aan de Motie Vendrik. Vanaf begin dit jaar is het programma Nederland Open in Verbinding van kracht, waarmee het Ministerie van Economische Zaken het gebruik van open standaarden bij overheden wil bevorderen volgens het principe ‘comply or explain’. GroenLinks raadsleden kunnen ons benaderen met vragen. We weten als vrijwilligers niet op alle vragen het antwoord, maar merknamen (of eisen die een verkapte voorkeur voor een merk maskeren) zijn snel gevonden in aanbestedingsbestekken. Ook op strategisch niveau denken we graag mee met gemeenteraadsleden (of wethouders) over hoe je open standaarden bij de gemeente kan bevorderen, of leggen we uit wat nut en noodzaak van open standaarden is.

Een voorbeeld: Amersfoort

Een van de fracties waarmee afgelopen maanden veel contact is geweest is de fractie in Amersfoort. De gemeente Amersfoort is bezig met een aanbesteding van de circa 1200 werkplekken, de gemeenteraadsfractie had de WOSS gevraagd om een oordeel over de aanbesteding vanuit de Motie Vendrik. Amersfoort was bovendien van paln om energiezuinige thin clients te vervangen door desktop pc’s, terwijl thin clients vele malen energiezuiniger zijn…

Al snel werd duidelijk dat er in de aanbesteding om specifieke leveranciers werd gevraagd voor het besturingssyteem en voor de anti-virussoftware. De GroenLinks fractie en WOSS hebben samen een eerste lijst vragen opgesteld aan de wethouder. Deze werden keurig beantwoord door de gemeente (pdf).

Inmiddels was ook Brenno de Winter, een journalist die o.a. voor Webwereld schrijft, de aanbesteding in Amersfoort op het spoor en zocht hij contact met de WOSS. Via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) vroeg hij de aanbestedingstukken en achterliggende informatie op. Dat leverde een publicatie bij Livre en bij Webwereld op. Webwereld opende vorige week vernietigend met:

Amersfoort verruilt thin clients voor desktop pc’s, ondanks dat de gemeente zelf concludeert dat die duurder, milieuonvriendelijker, onveiliger en arbotechnisch slechter zijn.

Vanuit GroenLinks standpunt bezien vind ik milieuonvriendelijker en arbotechnisch slechter lastig te verenigen met het streven naar duurzaamheid, tenzij de desktop pc’s veel goedkoper zouden zijn dan de thin clients (duurzaamheid blijft tenslotte een afweging tussen people, planet en profit)… Wat ook al niet het geval is. Zo zie je maar dat goed aanbesteden van ICT en daarbij rekening houden met open standaarden zeer goed verenigbaar kunnen zijn met grotere GroenLinks idealen als duurzame ontwikkeling. En m.i. slecht verenigbaar met de klimaatneutraalambities van de gemeente Amersfoort.

Uit de WOB-stukken bleek ook dat de wethouder de gemeenteraadsfractie van GroenLinks foutief had voorgelicht. Politiek gezien meestal niet de handigste actie, de fractie heeft dan opheldering gevraagd aan de wethouder. De antwoorden daarop zijn nog niet binnen, maar het was voldoende voor Overheidsmangement.nl en het Algemeen Dagblad om ook aandacht te besteden aan de aanbesteding in Amersfoort.

Conclusie

Open standaarden en open source software lijken wellicht abstracte nerdy notes. Met even doordenken en doorgraven is echter te zien dat open standaarden goed kunnen aansluiten bij de ambities van GroenLinks op het gebied van duurzame ontwikkeling en energiebesparing. Ook kunnen open standaarden de leveranciersafhankelijkheid verkleinen, waardoor je als GroenLinks fractie nog wat bijdraagt aan een betere marktwerking. En welke GroenLinkser is er nu tegen marktwerking? ๐Ÿ˜‰

Daarnaast is het soms zelfs mogelijk gemeenschapsgeld te besparen (en welke GroenLinkser vindt nu niet dat de belasting omlaag kan ๐Ÿ˜› ). Wat de gemeenteraadsleden daarmee willen doen is aan hun. Zelf zou ik het mooi vinden als het geld wordt teruggegeven aan de burgers, ofwel door verlaging van de lokale lasten ofwel door het steken van het geld in extra energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen. Op die manieren snijdt ’t mes aan meerdere kanten op een manier die past bij de visie en het partijprogramma van GroenLinks.

Hoe het verder gaat in Amersfoort? Geen idee, ongetwijfeld krijgt dit verhaal nog een staartje. Ik hoop met dit stuk duidelijk gemaakt te hebben wat de WOSS voor GroenLinks gemeenteraadsleden kan betekenen bij ICT aanbestedingen.

Contact

Wilt u contact opnemen met de Werkgroep Open Source Software, dan kan dit het makkelijkst en snelst via het landelijk bureau. Of door u aan te melden voor onze emaillijst.

Elektrische auto's

Ik schreef al eerder een stuk over ontwikkelingen in mobiliteit, maar de laatste weken vliegen de ontwikkelingen je weer om de oren (of ligt dat aan het komkommerseizoen?. Een korte update (vast en zeker niet copleet):

En dan hebben we nog de Do It Yourself eKever, de directeur van Project Better Place die beweert dat de VS binnen 10 jaar voor transport onafhankelijk kan zijn van olie. Kortom volop beweging. Vooral de Parijse versie vind ik leuk, doet me denken aan waar Project Betterplace en OV-fiets mee bezig zijn. Nu OV-fiets nog ombouwen naar OV-auto ๐Ÿ™‚

Een land zonder olie?

Soms lees je een blog en zie je een filmpje op YouTube en dan denk je:

Visionair of idioot?

Dit is er zo een. Shai Agassi, de CEO van Project Better Place legt uit welke 4 factoren je nodig hebt om het autoverkeer volledig onafhankelijk van olie te maken…

Wat wordt het: TOP of FLOP?

Bron: How Do You Run An Entire Country Without Oil? & How Do You Run An Entire Country Without Oil?

Stijgende olieprijs = stijgende belangstelling voor Peak Oil

Helemaal na het publiceren van een artikel door Associated Press, volgens deze bijdrage op The Energy Collective ging de site Peak Oil zelfs (bijna) plat onder de belangstelling van nieuwe bezoekers.

Ik ben benieuwd wanneer hun Nederlandse collegas’s van PeakOil.nl met een stormloop aan belangstelling te maken krijgen…

Oorzaken van hogere voedselprijzen

In the Washington Post staat een mooi overzicht van de verschillende oorzaken van de huidige hoge voedselprijzen. Het populaire geloof wil dat dat enkel en alleen aan biobrandstoffen ligt, de werkelijkheid is zoals altijd toch iets ingewikkelder.

De Washington Post onderscheidt de volgende oorzaken:

  • Handelsbeperkingen, waarbij vooral exportbeperkingen genoemd worden. De importbeperkingen van de VS en de EU blijven buiten schot.
  • Groeiende welvaart in China en India, waardoor de vraag naar vlees stijgt.
  • Het weer: hittegolven, droogte en hevige regenval hebben dalende oogsten tot gevolg in belangrijke graanproducerende landen.
  • Biobrandstoffen: de focus ligt vooral op de VS. Door subsidies is de hoeveelheid mais die gebruikt wordt voor biobrandstoffen gestegen van 5% in 1998 naar 25% van de oogst in 2007. Als gevolg daarvan is de maisprijs gestegen, waardoor Europese boeren overstappen op het goedkopere sorghum als voedsel voor hun vee.
  • Stijgende brandstofprijzen: door de stijgende olieprijs is het bijna dubbel zo duur om graan te transporteren.

Doorgaan met het lezen van “Oorzaken van hogere voedselprijzen”

Twee jonge zeearenden uit ei gekropen in Oostvaardersplassen

Al bijna tien dagen oud, maar niet minder de moeite waard:

Het zeearendpaar in de Oostvaardersplassen, een natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Lelystad en Almere, heeft dit jaar twee jongen in het nest. Rijkswaterstaat Waterdienst voerde vanuit de lucht een vogeltelling uit. Na bestudering van de foto’s werd geconstateerd dat er twee jongen op het nest zitten. Het is het derde opeenvolgende jaar dat er een zeearendpaar in de Oostvaardersplassen broedt. Maar het is voor het eerst dat er twee jongen uit het ei kropen.

Dit jaar helaas geen beelden, want de zeearenden hebben een nieuw nest gebouwd, buiten het zicht van de webcam.

Bron: Staatsbosbeheer: Twee jonge zeearenden uit ei gekropen in Oostvaardersplassen (FL) 17 april 2008

Is lokaal beter?

Tja daar kun je dus over twijfelen. Als enkel naar de emissies van het transport van een product wordt gekeken.

Arithmetic Of Food Miles Flawed ยท Environmental Leader ยท Green Business and Corporate Sustainability News

When you look at all the numbers, you discover that air-transported green beans from Kenya could actually account for the emission of less carbon dioxide than British beans.

Toch gek dat ze dat bij klimaat weer opnieuw moeten ontdekken dat een levenscyclusanalyse uit meer dan alleen een los onderdeel bestaat. Of zou de keuze voor de transportfase samenhangen met het feit dat dat een van de weinig fases is waarin de Europese landbouw minder CO2 emissies veroorzaakt?

Het hele artikel is te vinden bij The Guardian:

How the myth of food miles hurts the planet

Het dilemma met vis

De NRC heeft vandaag een alarmerend bericht over vis:

De vis in de oceanen verdwijnt veel sneller dan tot dusver werd aangenomen. Als er niet snel drastische maatregelen worden genomen, zwemmen er binnenkort alleen nog kwallen en plankton in zee.

Oftewel: eet minder vis want ze sterven uit, of eet alleen vis met MSC keurmerk. Maar voor je gezondheid is het goed om vis te eten… Lastige keuze: planet of people, en dan hoef je nog niet eens de derde p van profit mee te wegen…

Gelukkig ben ik geen grote liefhebber van vis, dat scheelt weer een dilemma ๐Ÿ˜‰

Klimaatbeleid in de VS

Terwijl de VS vooralsnog het Kyoto protocol niet heeft getekend en Bush nog een tijdje in het zadel zit, komen er toch aan allerlei kanten initiatieven op in de VS om de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) te beperken.

Daarbij is er discussie over emissiehandel vs. een CO2-belasting. Al Gore schaart zich aan de kant van de CO2-belasting, ook verschillende staten overwegen de invoer van een CO2-belasting. Aan de andere kant bespreekt de Amerikaanse senaat momenteel een wetsvoorstel voor emissiehandel en heeft een negental staten het initiatief genomen voor een regionaal CO2-emissiehandelsysteem. Ook verschillende bedrijven spreken zich inmiddels uit voor emissiehandel. Boeiend leesvoer genoeg dus. Hieronder een kleine selectie:

Nokia presenteert telefoon van 100% herbruikte materialen

Nokia heeft op het World Mobile Congress in Barcelona een GSM getoond die volledig van herbruikte materialen is gemaakt. De buitenkant van de telefoon is gefabriceerd met behulp van oude plastic frisdrankflessen terwijl het rubberen toetsenbord afkomstig is van restanten oude autobanden. Het innovatieve concept heeft bij Nokia de naam ‘Remade’ meegekregen.

Helaas zijn er voorlopig nog geen plannen om de telefoon in productie te nemen.

Bron: Webwereld