Fietsblokkade

of blokkeer de fietser. Oordeel zelf:

Op het weblog No Impact Man is een behoorlijke discussie over het incident te vinden. In Nederland zijn we natuurlijk gewend aan fietsers, maar zijn er veranderingen waarbij net zulke heftige reacties te verwachten zijn van autoriteiten?

Bron: No Impact Man: Social Obstacles to Change