Microkrediet-spel

De ING heeft samen met partner Oikocredit een bordspel bedacht en ontwikkelt, dat de wereld van een beginnende ondernemer in een arm land nabootst. Het spel is bedoeld om zoveel mogelijk ING’ers te betrekken bij het VN-Jaar voor het Microkrediet. Volgens de bedenkers is het enthousiasme onder ING-ers groot, nu het weer echt over het oer-bankieren gaat.

Helaas heb ik niet kunnen terugvinden of het spel ook in de handel komt, met een mooi deel van de opbrengst bestemd voor een microkredietfonds.

Bron: P-Plus