Parlement en open source software

Na het Franse parlement heeft ook de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden (Camera dei Deputati – 630 leden), vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland of de Kamer van Afgevaardigden in België, een plan goedgekeurd om álle (3500) computers en servers die in gebruik zijn door de Kamer, over te zetten op het Linux-besturingssysteem.

In Nederland gaat het allemaal wat langzamer, maar volgens SP-kamerlid Arda Gerkens neemt de Tweede Kamer geen nieuwe Windows-licenties af en stapt de Kamer evenmin over naar Vista. Binnen twee jaar worden alle pc’s in het parlement vernieuwd. Ligt het aan Gerkens, dan wordt XP omgewisseld voor open source.

Blijft de vraag waar is GroenLinks in dit verhaal? In Nederland begon het Open Source Software en Open Standaarden balletje ooit te rollen met de motie-Vendrik (pdf). Gemiste kans?

Bron:

OSOSS Fabels en Feiten versie 2.1

Dit bericht op de website van het programma Open Source als Onderdeel van de Software Strategie (OSOSS) spreekt voor zich:

Fabels & Feiten over Gesloten en Open Source Software is de uitgave van het programma OSOSS waarin in twintig pagina’s de beroemdste en beruchtste zin en onzin rondom open source software wordt beschreven en becommentariëerd. Hierbij een aangepaste versie 2.1. OSOSS ontmaskert hier argumenten die in de Verenigde Staten bekend zijn geworden als FUD marketing: Fear, Uncertainty and Doubt – vertel niet te controleren onzin over de concurrent en breng de klant aan het twijfelen.Fabels & Feiten beschrijft kort ook het Manifest van de Open Overheden. Tevens zijn de beschijvingen en definities van Open en Gesloten Source Software en van Open Standaarden opgenomen en natuurlijk is er de paragaaf over het programma OSOSS zelf.

Leuk is het mini-hoofdstukje 25 Redenen om Nee te Zeggen, dat velen bekend zal voorkomen. Knip de tekst uit (dat mag: de uitgave valt onder een Creative Commons licentie) en plaats die eens op een eigen, bedrijfsinterne poster.

Wie meer met de tekst wil doen kan een ODF-versie bij OSOSS opvragen.

Fabels & Feiten werd in 2003 voor het eerst door OSOSS gepubliceerd. Fabels & Feiten is in juni 2007 geheel herzien: de Feiten bij de Fabels zijn aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Verder zijn hoofdstukken aangepast en toegevoegd. Nieuw zijn de 25 Redenen om Nee te zeggen

Meer info: Fabels en Feiten | OSOSS

Microsofts' patent claim

Een paar dagen geleden maakte Microsoft bekend dat open source software inbreuk maakt op tenminste 235 patenten van Microsoft. Ze noemde geen enkele bij naam. Terwijl de meeste bedrijven bij inbreuk op één van hun patenten al naar de rechter stappen, doet Microsoft voorlopig niks. Ook niet in de VS waar softwarepatenten mogelijk zijn. Volgens The Inquirer komt dit omdat het tandenloze aanval is, waarbij Microsoft

(…) is using the same tactics that didn’t work for SCO but doing it in a much less graceful way, the community initially thought that SCO might have had a claim. It didn’t and Microsoft doesn’t. (…) The infamous 235 patents it is threatening are all filed, all handed out, and all legitimate, right? Then why not tell those evil thieving Linux folk what they are?

Those patents hold no threat, the second they are revealed, they will be set upon and prior art will be found. Microsoft will end up losing those precious patents that they never should have been granted in the first place, and all will be a little righter in the world.

Volgens The Inq zit er voor de software community maar één ding op:

(…) proactively start going after MS patents. They are all listed publicly, so anything you think might apply to Linux, go after it, hunt it down, and get it overturned. All you need is a web page with a list and a wiki or message board to start the process. Don’t wait for them to come to you, bring the fight to them.

The sooner this garbage is brought out into the light, the sooner the shakedown attempts will end. MS has no case, we all know it, so lets go on the offensive. Every day that the FUD campaign lingers is another day they accomplish their goals.

Volgens Groklaw gaan de eerste projecten op dit gebied binnenkort van start. Doel: zoeken naar voorlopers van patenten (zogenaamde ‘prior art’). Zie bv. het Peer to Patent Project. Dat kan dus nog gezellig worden de komende jaren. SCO was jaren goed voor wat gezellige tumult in cyberspace met z’n rechtzaak tegen IBM, een goede samenvatting daarvan kun je bij Groklaw vinden. <p>Bij Groklas is ook een verklaring te vinden van de Open Invention Network, waarin ze aangeven dat aanklachten tegen open source software repercussies kan hebben:

“We stand ready to leverage our IP portfolio to maintain the open patent environment OIN has helped create,”

Code Yard finalisten

Ik heb ’t eigenlijk niet gevolgd, omdat het allemaal wat technish is. Maar op de site van Livre staat een verslag van de verkiezing van de finalisten van de Cody Yard . Er zijn nog twee wildcards te vergeven. Dus de race is nog niet gestreden.

Bron: Livre – Open, Vrij en Duurzaam – Finalegroep Capgemini Open Source Award 2007 bijna rond

Provinciale fracties van GroenLinks pleiten voor open provincies

Utrecht – De provinciale fracties van GroenLinks zullen bij hun provincies aandringen op ondertekening van het manifest van open overheidsorganisaties [1]. Dit manifest zal binnenkort op de agenda staan van het IPO, het inter provinciaal overleg (de overkoepelende organisatie van alle provincies). Dit op initiatief van GroenLinks in Drenthe.

Provinciale statenlid Fer Harleman (economische zaken): “Open source software is nog niet zo bekend in de politiek en werd door andere fracties (met name VVD en D66) in Drenthe geassocieerd met geitenwollensokken, terwijl het een miljarden business is! Juist liberale fracties zouden deze vorm van concurrentie in de IT-sector moeten toejuichen.”.

Ook Daphne Dertien-van der Nagel, de nummer 2 van Overijssel, beaamt dat dit manifest nodig is: “Via linux kon ik geen informatie van de site van de provincie halen, dit lukte alleen met Internet Explorer. Een overheid moet mensen niet tot de keuze voor een bepaald commercieel systeem dwingen.”.

Cheryl Braam, statenlid in Noord-Holland, “We hebben in 2003 de motie Vendrik omarmd. De volgende stap is dat het manifest wordt opgepakt door het IPO. Wij staan er onverkort achter!”.

In de provincie Zuid-Holland is juist een vernieuwingsprogramma van start gegaan, waarbij niet is gekozen voor open standaarden en open systemen. Lijst trekker Oscar Dijkhoff spreekt van ‘een gemiste kans’, en had liever gezien dat bij deze ingrijpende klus gekozen zou worden voor open ICT producten.

GroenLinks pleit al jaren voor gebruik van open standaarden binnen de overheid. In 2002 kwam Tweede Kamerlid Kees Vendrik met een motie [2], welke unaniem werd aangenomen, waarin van de overheid werd geeist dat de ICT infrastructuur op open standaarden zou worden gebaseerd.

Het manifest van open overheidsorganisaties, voorheen het manifest van open gemeentes, vraagt van leveranciers aan overheden het volgende:

  1. Leveranciersonafhankelijkheid
  2. Transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid
  3. Interoperabiliteit
  4. Digitale duurzaamheid

[1] http://www.ososs.nl/article.jsp?article=63957

[2] http://nl.wikisource.org/wiki/Motie_Vendrik

Bron:

Dell werkt aan producten met pre-installed Linux

Een paar weken geleden opende Dell de site Delideastorm, waarop mensen ideeën kunnen geven waarmee Deel beter kan inspelen op de behoeften van z’n klanten. Wat hard nodig is, omdat succesnummer Dell z’n eerste plaats op de pc markt vorig jaar is kwijtgeraakt aan HP.

Veel van de ideeën hebben te maken met open source software, of het voorinstalleren van alternatieven voor Microsoft Office programma’s. Onder de tab Ideas in Action staan de ideeën die door Dell zijn uitverkoren om uitvoering aan te geven. De drie meest interessante (naar mijn mening), waar Dell mee aan de slag gaat:

  • voor geïnstalleerd Linux: Zowel certificering voor Linux m.b.v. Novell als het zoeken naar samenwerking met andere distros
  • geen extra sofware
  • CO2 neutraal

Ik ben benieuwd naar het prijsverschil tussen voorgeïnstalleerde Linux en Windows Vista, en naar de verkoopcijfers die Dell weet te realiseren voor systemen met Linux.

Bron: Ideeënsite Dell populair onder openbronfans. Fabrikant zet ideeën om in daden, zdnet, 23 feb. 2007

OSS & OS in de provinciale verkiezingen

In 2002 was GroenLinks een van de eerste partijen die het belang van open standaardenen open source software inzag en het standpunt van GroenLinks is nog niet veranderd. Ondertussen hebben zich (op lokaal niveau) meer partijen hierbij aangesloten. Zo wordt vrijdag 16 februari in Groningen een politiek café gehouden over het thema ‘Provinciale politiek en open source software en open standaarden’. Het debat wordt geleidt door VVD-gemeenteraadslid Remco Kouwenhoven (bron Livre). Overigens ben ik niet flashy genoeg om de VVD-site op te komen. Dus landelijk kunnen ze nog wat leren van Groningen.

Het beeld t.a.v. open software standaarden blijft dan ook wisselend en een duidelijk overzicht van de standpunten per partij ben ik nog niet tegengekomen. Niet landelijk, laat staan per provincie (of gemeente). In de stemwijzer speelt ’t in ieder geval geen rol, ondanks het ‘Manifest van de Open Overheid’.

Opensource digitaal loket voor gemeenten

Eind januari schreef ik al een kort stukje over de toepassing van GoogleMaps en Flickr bij de overheid. Vandaag kwam ik bij toeval een stuk uit september 2006 tgen  over een toepassing van de gemeente Voorst en de provincie Gelderland. Beide ontsluiten  gegevens over vergunningen ed. via een webbased applicatie in GoogleMaps. Het bijzondere is dat ze dit doen via open standaarden en open source software via stichting GemGids. Dat betekent dat iedere gemeente zonder veel extra kosten deze applicatie kan gebruiken voor het ontsluiten van deze informatie voor haar bewoners. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente zich houdt aan de open standaarden van de electronische overheid.

Voordelen:

  • Efficiency: ambtenaren zijn niet meer hoofdzakelijk bezig met het beantwoorden van vragen van burgers, maar kunnen zich richtenop handhaving en beleid.
  • De applicatie is uit te bouwen met nieuwe functionaliteiten, deze zijn vervolgens ook voor andere deelnemers beschikbaar. Dit leidt tot kostenbesparingen.

Meer info:

Opens source startpakket voor onderwijs

OSS in het onderwijs heeft een OSS Portable Office pakket samengesteld met daarin 22 programma’s. Het bevat programma’s voor de meest voorkomende taken: van tekstverwerken tot webdesign, DTP en fotobewerking. Ook een toegankelijke webbrowser, e-mail- en ‘instant messaging’ applicatie.

Je kan het Portable Office pakket zelf van de site downloaden en installeren op een USB-stick. Met de USB-stick kan je op iedere locatie met iedere computer direct met je eigen OSS applicaties werken. De programma’s worden niet op de computer geïnstalleerd: de software werkt direct vanaf de stick.

Ook links naar favoriete websites worden op de stick opgeslagen. Alle programma’s zijn Open Source, en dus vrij te kopiëren en te gebruiken. Het pakket is geschikt voor USB-sticks van 1 GB en groter.

Bij Compie’s helpdesk zijn USB-sticks te kopen waar de software al opstaat.

Bron: OSS in het onderwijs presenteert handig Startpakket Portable Office, Opensourcenieuws.nl, 26 jan. 2007 ‘OSS in het onderwijs’ presenteert handig Startpakket Portable Office, OSOSS