Eerste C'mm'n Garage

Op zaterdag 16 februari was de eerste C’mm’n Garage, een Open Source Mobility Event. Ik had me wel aangemeld, maar kon helaas de energie niet opbrengen om er heen te gaan. Verkeerde beslissing, want ik heb duidelijk wat gemist. Verslagen van de bijeenkomst kun vinden op de volgende sites:

Duurzame auto is van iedereen | Wieg tot wieg

Groen op weg: Verlichting, door Jacco Lammers

C,mm,n garage wiki

Parlement en open source software

Na het Franse parlement heeft ook de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden (Camera dei Deputati – 630 leden), vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland of de Kamer van Afgevaardigden in België, een plan goedgekeurd om álle (3500) computers en servers die in gebruik zijn door de Kamer, over te zetten op het Linux-besturingssysteem.

In Nederland gaat het allemaal wat langzamer, maar volgens SP-kamerlid Arda Gerkens neemt de Tweede Kamer geen nieuwe Windows-licenties af en stapt de Kamer evenmin over naar Vista. Binnen twee jaar worden alle pc’s in het parlement vernieuwd. Ligt het aan Gerkens, dan wordt XP omgewisseld voor open source.

Blijft de vraag waar is GroenLinks in dit verhaal? In Nederland begon het Open Source Software en Open Standaarden balletje ooit te rollen met de motie-Vendrik (pdf). Gemiste kans?

Bron:

OSOSS Fabels en Feiten versie 2.1

Dit bericht op de website van het programma Open Source als Onderdeel van de Software Strategie (OSOSS) spreekt voor zich:

Fabels & Feiten over Gesloten en Open Source Software is de uitgave van het programma OSOSS waarin in twintig pagina’s de beroemdste en beruchtste zin en onzin rondom open source software wordt beschreven en becommentariëerd. Hierbij een aangepaste versie 2.1. OSOSS ontmaskert hier argumenten die in de Verenigde Staten bekend zijn geworden als FUD marketing: Fear, Uncertainty and Doubt – vertel niet te controleren onzin over de concurrent en breng de klant aan het twijfelen.Fabels & Feiten beschrijft kort ook het Manifest van de Open Overheden. Tevens zijn de beschijvingen en definities van Open en Gesloten Source Software en van Open Standaarden opgenomen en natuurlijk is er de paragaaf over het programma OSOSS zelf.

Leuk is het mini-hoofdstukje 25 Redenen om Nee te Zeggen, dat velen bekend zal voorkomen. Knip de tekst uit (dat mag: de uitgave valt onder een Creative Commons licentie) en plaats die eens op een eigen, bedrijfsinterne poster.

Wie meer met de tekst wil doen kan een ODF-versie bij OSOSS opvragen.

Fabels & Feiten werd in 2003 voor het eerst door OSOSS gepubliceerd. Fabels & Feiten is in juni 2007 geheel herzien: de Feiten bij de Fabels zijn aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Verder zijn hoofdstukken aangepast en toegevoegd. Nieuw zijn de 25 Redenen om Nee te zeggen

Meer info: Fabels en Feiten | OSOSS

Duitsers werken ook al aan open source auto

Een beetje zoeken op open source autos leverde dit weekend nog een initiatief op: The OScar Project

It is the goal of the OScar Project to develop a car according to Open Source principles. In our opinion, a car is not a vehicle full of high-tech gadgets. Instead, we are looking for a simple and functional concept to spread mobility. Form follows function.

Kortom ook in Duitsland wordt gewerkt aan een auto ontwerp gebaseerd op open source principes. Aan de talen waarin het manifest is vertaald te zien werken ze in ieder geval samen met landen waar Engels, Frans, Roemeens en Hongaars wordt gesproken. Het manifest dateert van november 1999 en ze zijn bij versie 0.2 van de auto, maar wellicht dat het Nederlandse prototype de boel wat op kan porren?

Wikipedia over open source hardware

VS werkt ook aan open source auto

Op de Autorai staat momenteel de c,mm,n, een Nederlands initiatief om een milieuvriendelijke auto te onwikkelen, waarbij de open source principes gehanteerd worden. Zie ook mijn eerdere bericht. Op het weblog van Stichting Peakoil Nederland kwam ik een ander open source auto project tegen: Het Open Source Green Vehicle (OSGV™) project. De principes van het project zijn eenvoudig:

  1. Sustainable Technologies: to improve the energy efficiency of automobiles;
  2. Open-design Infrastructure: To accelerate sustainable technologies into the marketplace and to harness help from great minds around the world;
  3. Business Strategy: to commercialize our products and bring them to the hands of consumers.

Bron:Stichting Peakoil Nederland » Open Source Green Vehicle

Code Yard finalisten

Ik heb ’t eigenlijk niet gevolgd, omdat het allemaal wat technish is. Maar op de site van Livre staat een verslag van de verkiezing van de finalisten van de Cody Yard . Er zijn nog twee wildcards te vergeven. Dus de race is nog niet gestreden.

Bron: Livre – Open, Vrij en Duurzaam – Finalegroep Capgemini Open Source Award 2007 bijna rond

Open source auto

Met de ‘Auto in de Toekomst’ willen Stichting Natuur en Milieu en de universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente laten zien hoe het verder moet met de auto. Mobiliteit wordt volgens hun in de toekomst niet alleen schoner, stiller en zuiniger, maar tegelijkertijd comfortabel en aantrekkelijk.

Het ontwerp is onder een open source licentie beschikbaar, helaas laat de site vandaag nog weinig zien. Maar vanaf morgen zijn de volledige specs op de site te zien. Ik zelf ben vooral benieuwd naar het brandstofgebruik, van auto’s ontwerpen heb ik namelijk weinig verstand 😉 Maar het zou leuke opsterker zijn voor de Nederlandse automotivebranche als ze $25 miljoen voor een zuinige auto van de X-Prize Foundion binnenhalen.

Meer info: CMMN auto 2.0
AutoRAI Natuur en Milieu | Auto in de Toekomst

Provinciale fracties van GroenLinks pleiten voor open provincies

Utrecht – De provinciale fracties van GroenLinks zullen bij hun provincies aandringen op ondertekening van het manifest van open overheidsorganisaties [1]. Dit manifest zal binnenkort op de agenda staan van het IPO, het inter provinciaal overleg (de overkoepelende organisatie van alle provincies). Dit op initiatief van GroenLinks in Drenthe.

Provinciale statenlid Fer Harleman (economische zaken): “Open source software is nog niet zo bekend in de politiek en werd door andere fracties (met name VVD en D66) in Drenthe geassocieerd met geitenwollensokken, terwijl het een miljarden business is! Juist liberale fracties zouden deze vorm van concurrentie in de IT-sector moeten toejuichen.”.

Ook Daphne Dertien-van der Nagel, de nummer 2 van Overijssel, beaamt dat dit manifest nodig is: “Via linux kon ik geen informatie van de site van de provincie halen, dit lukte alleen met Internet Explorer. Een overheid moet mensen niet tot de keuze voor een bepaald commercieel systeem dwingen.”.

Cheryl Braam, statenlid in Noord-Holland, “We hebben in 2003 de motie Vendrik omarmd. De volgende stap is dat het manifest wordt opgepakt door het IPO. Wij staan er onverkort achter!”.

In de provincie Zuid-Holland is juist een vernieuwingsprogramma van start gegaan, waarbij niet is gekozen voor open standaarden en open systemen. Lijst trekker Oscar Dijkhoff spreekt van ‘een gemiste kans’, en had liever gezien dat bij deze ingrijpende klus gekozen zou worden voor open ICT producten.

GroenLinks pleit al jaren voor gebruik van open standaarden binnen de overheid. In 2002 kwam Tweede Kamerlid Kees Vendrik met een motie [2], welke unaniem werd aangenomen, waarin van de overheid werd geeist dat de ICT infrastructuur op open standaarden zou worden gebaseerd.

Het manifest van open overheidsorganisaties, voorheen het manifest van open gemeentes, vraagt van leveranciers aan overheden het volgende:

  1. Leveranciersonafhankelijkheid
  2. Transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid
  3. Interoperabiliteit
  4. Digitale duurzaamheid

[1] http://www.ososs.nl/article.jsp?article=63957

[2] http://nl.wikisource.org/wiki/Motie_Vendrik

Bron:

OSS & OS in de provinciale verkiezingen

In 2002 was GroenLinks een van de eerste partijen die het belang van open standaardenen open source software inzag en het standpunt van GroenLinks is nog niet veranderd. Ondertussen hebben zich (op lokaal niveau) meer partijen hierbij aangesloten. Zo wordt vrijdag 16 februari in Groningen een politiek café gehouden over het thema ‘Provinciale politiek en open source software en open standaarden’. Het debat wordt geleidt door VVD-gemeenteraadslid Remco Kouwenhoven (bron Livre). Overigens ben ik niet flashy genoeg om de VVD-site op te komen. Dus landelijk kunnen ze nog wat leren van Groningen.

Het beeld t.a.v. open software standaarden blijft dan ook wisselend en een duidelijk overzicht van de standpunten per partij ben ik nog niet tegengekomen. Niet landelijk, laat staan per provincie (of gemeente). In de stemwijzer speelt ’t in ieder geval geen rol, ondanks het ‘Manifest van de Open Overheid’.