Selectief lezen van Planeet Groenlinks

Planeet GroenLinks is een groot succes. Een paar dagen niet lezen leidt al snel tot 1000 of meer ongelezen posts.

Dat is bijna niet bij te werken, aan de andere kant wil ik de goede/populaire berichten van de Planeet ook niet missen. Gelukkig lijkt het Canadese bedrijf PostRank daar nu wat op gevonden te hebben. Ze delen een rss-feed in naar populariteit van een bericht. De populariteit wordt bepaald door het aantal keren dat een bericht gelezen is, het aantal reacties en het aantal keer dat een bericht gedeeld wordt via twitter, delicous of andere sites. De details kun je vast op hun website vinden.

Sinds kort kun je een rss-feed ook door PostRank halen en dan toevoegen aan je favoriete nieuwslezer, bv. die van Planeet GroenLinks. Op die manier kun je bijvoorbeeld een rss-feed krijgen voor alle berichten, goede berichten, geweldige berichten of de beste berichten.

Alle berichten voegt weinig toe aan de rss-feed van de planeet. De andere 3 opties zijn mijns inziens een aardige aanvulling voor mensen die wel op de hoogte willen blijven, maar niet alles willen lezen.

FriendFeed room voor Planeet GroenLinks

Vandaag zag ik dat Michel Klijmij bezig is Planeet GroenLinks weer een stukje uit te breiden. Na het toevoegen van foto’s en links met het tag GroenLinks, en het toevoegen van een widget met tweets van GroenLinks leden, is hij nu bezig met het aanmaken van een speciale tap voor GroenLinks tweets & twitterazi.

Dat bracht me op het idee om een FriendFeed room voor Planeet GroenLinks aan te maken. FriendFeed is een nog redelijk onbekende dienst die zogenaamde lifestreams aanbiedt. Het idee is dat je hier je verschillende activiteiten op het web kunt bundelen tot één geheel. Denk daarbij aan je foto’s van Flickr, je links van Delicious, je blogposts en je tweets van twitter.

In de FriendFeed room zit nu:

  • de feed van Planeet GroenLinks,
  • de feed van foto’s getagd met GroenLinks op Flickr
  • de feed van berichten getagd met GroenLinks van Delicious
  • de feed van tweets met GroenLinks erin
  • de feed van tweets met #GLEU erin

Meer informatie over FriendFeed zie bv. Jeroen de Miranda’s post. Of lees meer op ReadWriteWeb of het blog van FriendFeed.

Andere ideeën waarop dit nuttig of beter kan? Laat een antwoord achter. Dan ga ik daar mee aan de slag.

Je kan bv. ook denken aan een FriendFeed room waarin automatisch nieuwsberichten en blogberichten met GroenLinks erin terecht komen.

Buitenparlementaire acties in perspectief

Vandaag weer tijd gezien om een paar stukken te lezen over het aftreden van Duyvendak, die de actiemethoden van toen in perspectief zetten:

Inmiddels is helaas ook duidelijk dat bedreiging nog steeds tot het repertoire behoort in Nederland. Niet alleen bij dierenrechtenactivisten en moslimfundamentalisten, maar ook bij columnisten. Danny Roodbol, de eigenaar van FOK.nl heeft de gewraakte column inmiddels verwijdert en distantieert hij zich van de oproep in de column:

In tegenstelling tot wat veel media wil doen geloven roept FOK.nl niet op tot het afbranden van de woning van Femke Halsema, noch wensen wij haar dood.  Wat er wel aan de hand was is dat een columnist op satirische wijze in een column een dergelijke uitspraak heeft gedaan.  Columnisten genieten een grote vrijheid en aangezien ik niet alles persoonlijk vooraf kan controleren is de column geplaatst.  Na het lezen van de column heb ik de column verwijderd om de simpele reden dat ik me, als eigenaar van FOK!, niet wens te scharen achter de in de column gedane oproep.

Daarmee stijgt FOK.nl sterk in mijn achting, dit is een teken van verantwoordelijkheid nemen waar ook de gevestigde media nog wat van kan leren (zeker ook van de snelheid waarmee hij reageert). Ik hoop overigens dat Driek net als Duyvendak de ballen heeft om zich bekend te maken en rekenschap af te leggen (desnoods na verjaring in 2029).

Update 17 augustus 2008: Reizigersorganisatie ROVER heeft zijn woordvoerder Rikus Spithorst uit zijn functie gezet n.a.v. de column op FOK.nl onder het pseudoniem Driek Oploper.

Maar eigenlijk heeft Francisco van Jole groot gelijk dat het wemelt van de sites waar anoniem of onder pseudoniem bedreigen volstrekt normaal is, zoals GeenStijl. Een site die ik al tijden niet meer bezoek, omdat elke fatsoensnorm er zoek lijkt. Een site die inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer van mensen en gestolen documenten publiceert. Dus wat is het verschil tussen GeenStijl en de acties van Duyvendak als redacteur bij Bluf!?

Ook het artikel over geweld in de jaren tachtig is de moeite waard om zaken in perspectief te plaatsen.

Planeet GroenLinks

Het is helaas te druk geweest om te volgen wat er op de Planeet geschreven is over Duyvendak, maar ik heb interessante stukken langs zien komen van Simon Otjes, David Rietveld, Femke Halsema, David Rietveld en Arnoud Boer.

De scheiding lijkt voor een groot deel te lopen over wat al dan niet toelaatbaar is als buitenparlementaire actie. Geweld en bedreiging zijn voor mij volstrekt onacceptabel. Ik weet dat er een stroming is geweest die hier voor was en bij dierenrechtenactivisten heb je nog steeds dergelijke dwazen lopen, maar ik heb niet het idee dat Duyvendak daar toe behoorde.

Als diefstal niet is toegestaan in een parlementaire democratie, dan mag de de belastingdienst zich achter de oren krabben en Femke Halsema ook met haar voorkeur voor GeenStijl. Ik voel meer voor de lijn die Maarten van Poelgeest in Nova vanavond hanteerde: er kunnen redenen zijn om tot diefstal over te gaan als vorm van actie, maar het oordeel of dat terecht is is aan de rechtbank. Je hoort dus rekenschap af te leggen van je handelen en de consequenties daarvan te aanvaarden.

Duijvendak treedt af

De afgelopen weken was het duidelijk komkommertijd en GroenLinks vond het als oppositiepartij hoog nodig om eens voor een leuke rel te zorgen. Dat is Wijnand Duijvendak goed gelukt. Mijn eerste reactie was een storm in een glas water, een inbraak bij het Ministerie van Economische zaken: so what? Alsof het achterhouden van informatie voor het parlement door een minister wel door de beugel kan? Daar horen we de rechtschapen reporters van de Telegraaf en GeenStijl uiteraard niet over.

Vandaag bracht de Telegraaf echter naar buiten dat bij de inbraak ook een adressenbestand werd buitgemaakt, dat gepubliceerd is door een blad (waarvan ik nog nooit gehoord had) waar Duijvendak aan mee schreef. De publicatie riep op tot het verstoren van de rust van de betreffende ambtenaren en hun gezin. Dat gaat mij een brug te ver, zoals ik al eerder schreef over dierenrechtenactivisten.

Ik ben het eens met Michel Klijmij dat het partijbestuur en vooral ook Duijvendak zich eens goed achter de oren mag krabben hoe je dit na 23 jaar publicitair zo uit de hand kunt laten lopen. Al was het maar het gezwabber in de pers:

Persberichte 6 augustus 2008:

Henk Nijhof (Partijvoorzitter GroenLinks):

GroenLinks vraagt al zijn (kandidaat)parlementsleden of er zaken in het verleden zijn geweest, die we moeten weten. Dat is ook het geval geweest met Wijnand Duyvendak. In een tweetal indringende en openhartige gesprekken met de kandidatencommissie is het activistische verleden van Wijnand aan de orde geweest. Daarbij heeft Wijnand geen blad voor de mond genomen en is er een getrouw beeld gegeven over zijn verleden. Het nieuws over de inbraak is voor GroenLinks dan ook geen verrassing."  

Femke Halsema (Voorzitter Tweede Kamerfractie GroenLinks):
"Wijnand Duyvendak heeft mij en de fractie al eerder geïnformeerd over zijn verleden. Ik heb hem aangemoedigd om daarover verantwoording af te leggen. Ik vind dat acties altijd binnen de grenzen van de wet dienen te blijven en wijs er op dat Wijnand Duyvendak dat inzicht in zijn boek uitdraagt en verantwoording aflegt over de acties in de jaren tachtig. In het algemeen vind ik het van groot belang dat politici openheid betrachten over hun maatschappelijke activiteiten in het verleden en het maatschappelijke debat daarover niet schuwen."

Een paar dagen later nam Halsema alsnog afstand van Duijvendak in het NOS Journaal, zoals ze ook op haar weblog schrijft. Vreemd gedraai. Als de partijleiding alles wist, waarom dan die draai? Wat dat betreft ben ik het eens met de commentaren die ik de afgelopen weken heb gelezen om onafhankelijke historici in te huren om schoon schip te maken binnen GroenLinks en in het reine te komen met het aktivistisch verleden uit een andere tijd. Waarbij Telegraaf en GeenStijl wel eens vergeten dat er toen ook een andere maatschappij was… Hoe graag ze ons ook laten geloven dat de Nederlandse cultuur al eeuwen onveranderd is, de Telegraaf is natuurlijk bij uitstek het bewijs dat het kan verkeren in Nederland: ruim 60 jaar geleden fout in de oorlog en daarom in eerste instantie verboden na de oorlog, na de moord op Pim Fortuyn ineens voorstander van hem ipv tegenstander.

Dit alles neemt niet weg dat ik blij ben dat Duijvendak zelf z’n functie als Tweede Kamerlid heeft neergelegd. In het huis van de democratie is in een democratische rechtstaat als de Nederlandse wat mij betreft geen plaats voor mensen die bedreiging en geweld als actiemiddel hebben gepropageerd, zonder de moed te hebben gehad om verantwoording af te leggen voor de rechter.

Je kunt je ook afvragen of de acties van Duijvendak wel een voorbeeld zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals Pieter Hilhorst en Meindert Fennema betogen.

GroenLinks heeft al met al voor een stevige opmaat naar een nieuw parlementair seizoen gezorgd. Ik mag hopen dat GroenLinks komend jaar inhoudelijk net zo vaak de voorpagina’s weet te halen met goede inhoudelijke initiatieven.

Blog50 bij David Rietveld

David Rietveld heeft een leuke serie over de Blog50. Voor mij is het een nieuw fenomeen, al was me al wel opgevallen dat de term op sommige andere weblogs voorkwam. Zoals bij Michel Klijmij. Na het lezen van deel vier kon ik me vanavond niet inhouden en heb ik de hele serie van vier artikelen die David heeft gewijd aan de Blog50 doorgelezen.Ook het verhaal bij about: blank over de plannen voor 2008 klinken interessant en ambitieus. Ik denk dat ik komende week mijn eigen weblog ook maar eens bij de Blog50 ga aanmelden. Ik moet nog even nadenken over de vraag welke categorie ik daar voor uitkies. Persoonlijk dekt de lading niet, maar politiek is ook niet helemaal passend.De eerste vier delen van de serie van David Rietveld is zijn hier te vinden, de link naar deel 5 volgt later (want die is nog niet gepost door David):

Blog op hyves

Ik heb me vandaag weer eens een keer in hyves verdiept. Behalve af en toe rondspeuren naar bekenden deed ik daar weinig. De blog mogelijkheden van hyves vond ik namelijk nogal beperkt., Ik had echter de laatste ontwikkelingen gemist, want het is nu mogelijk om je eigen blog te koppelen aan je hyves account. Dat heb ik dus maar eens gedaan met mijn weblog. Vanaf nu is deze blog dus te volgen via: The XS4ALL Blogging Community, XS4ALL Publiek, Planeet GroenLinks en via mijn hyves-pagina. Wordt nog leuk voor het bijhouden van reacties, want zo te zien kun je bij hyves reageren, zonder dat dat hier zichtbaar wordt. Nu maar hopen dat er op hyves geen spammers actief zijn…

Planeet GroenLinks

Gisteren weer ‘ns zitten rommelen op internet, waarbij ik op Hyves de hyve ‘Groen Links is lelijk‘ tegenkwam. Met als beschrijving:

‘Het lijkt me vrij duidelijk dat Groen Links de minst realistische partij van Nederland is. Groen Links is lelijk. Zeg NEE tegen Groen Links.’

Nu ben ik zelf niet zo bang voor onrealistische partijen, sterker nog: ik ben groot voorstander van idealisme in de politiek. Kortom ik heb met niet bij hun aangesloten, maar wel bij de GroenLinks-hyve en bij de GroenLinks Wagengingen-hyve (voor zolang ik hier nog woon).

Op de site van GroenLinks kwam ik vervolgens ook nog Planeet GroenLinks tegen: ‘een verzameling van GroenLinkse weblogs’. Dat klinkt alsof GroenLinksers van een andere planeet komen en in het thema van ‘GroenLinks is lelijk’ heb ik me daar dus onmiddelijk voor aangemeld ;P