Kan cleantech ons gedrag beïnvloeden?

Dat is de vraag die Stephen Marcus van de Cleantech Group in een 2-delig blogpost probeert te beantwoorden. In het eerste deel gaat hij in op psychologische barrières voor milieuvriendelijk gedrag, en op manieren waarop cleantech ons kan helpen die barrières te overwinnen. Een interessante vraag als je bedenkt dat 26 tot 36 procent van ons energieverbruik thuis afhangt van de wijze waarop we apparaten gebruiken en niet van de energie-efficiency van het apparaat zelf.

Daarmee sluit Stephan Marcus aan bij de Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini die voor het Amerikaanse Congres heeft verklaard dat het rendement van milieubeleid fors omhoog kan door inzichten uit de psychologie beter toe te passen, zie ook dit eerdere bericht. Ik ben bezig aan het boek Invloed van Cialdini dus ik kom er in 2010 zeker op terug.

In het tweede deel geeft Stephan Marcus voorbeelden van cleantech bedrijven die de tactieken om psychologische barrières te overwinnen toepassen in hun produkten of diensten. Er zitten weinig Nederlandse & Europese voorbeelden tussen, maar ik kan me niet voorstellen dat die er niet zijn. Zo ken ik via Amsterdam 2.0 wel een voorbeeld voor energiebesparing van Creative Labs in Amsterdam.

Bij deze dan ook de vraag aan de lezers van dit bericht: welke Europese / Nederlandse bedrijven hanteren slimme tactieken om milieuvriendelijk (of zo je wilt duurzaam) gedrag te stimuleren?

Gebruik de groep?

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag stond een stukje over intrigerend onderzoekje van Robert Cialdini. In de kern kwam het erop neer dat mensen kuddedieren zijn die consensus zoeken, bij de communicatie zou je daar dus bij moeten aansluiten. In het artikel werd als voorbeeld de welbekende bordjes van hotelkamers gebruikt, waarop gevraagd wordt:

Denk aan het milieu, herbruik uw handdoek.

Deze werden in een deel van de hotelkamers vervangen door andere teksten. Een deel kreeg de tekst:

Veel van onze hotelgasten sparen het milieu door hun handdoeken te herbruiken.

Een ander deel de tekst:

Veel van de hotelgasten in deze kamer herbruiken hun handdoek

Wat bleek? Bij de eerste tekst herbruikt 33% van de gasten zijn handdoek. Bij de laatste tekst 53% van de gasten. Conclusie volgens Cialdini: spreek mensen aan op het lidmaatschap van een groep en geef aan hoe de meeste leden van deze groep zich gedragen, dat beinvloedt het gedrag van andere leden van de groep.

Zou je daarmee ook de huidige golf van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven kunnen verklaren? Zo ja, dan is dit interview met Nico Roozen een mooie opsteker: steeds meer bedrijven willen verantwoorde producten inkopen en steeds meer consumenten willen het kopen. Sterren beginnen hun eigen verantwoorde merken en in Zwitserland is de fair trade banaan markleider. Bij deze winnaars wil uw bedrijf toch ook horen?

Een andere vraag die bij me opkomt is hoe je deze kennis in kan zetten in campagnes voor duurzaam consumeren.

Overigens heb ik zijn theorie nog niet zo goed in de vingers, van de 10 vragen van de test op zijn website heb ik er 2 1/2 goed…

# 0-3 right: I have some real estate that I’d like to sell you…

Influence at Work.