links for 2008-05-08

links for 2008-04-28

links for 2008-04-09

Klimaatbeleid in de VS

Terwijl de VS vooralsnog het Kyoto protocol niet heeft getekend en Bush nog een tijdje in het zadel zit, komen er toch aan allerlei kanten initiatieven op in de VS om de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) te beperken.

Daarbij is er discussie over emissiehandel vs. een CO2-belasting. Al Gore schaart zich aan de kant van de CO2-belasting, ook verschillende staten overwegen de invoer van een CO2-belasting. Aan de andere kant bespreekt de Amerikaanse senaat momenteel een wetsvoorstel voor emissiehandel en heeft een negental staten het initiatief genomen voor een regionaal CO2-emissiehandelsysteem. Ook verschillende bedrijven spreken zich inmiddels uit voor emissiehandel. Boeiend leesvoer genoeg dus. Hieronder een kleine selectie:

links for 2008-02-18

links for 2008-02-12

The Carbon Principles

The Energy Blog heeft een interessant artikel over The Carbon Principles. Een set richtlijnen die adviseurs en financiers helpt bij het bepalen en evalueren van de klimaatrisico’s van de financieringsbeslissing bij elektriciteitsopwekking. De behoefte aan deze richtlijnen komt voort uit de risico’s (financieel en anderszins) die de energiesector en aanverwante sectoren lopen als gevolg van regionaal en nationaal klimaatbeleid in de VS.

De afspraken zijn gemaakt door drie grote Amerikaanse banken (Citibank, JPMorgan Chase en Morgan Stanley) in overleg met grote elektriciteitsbedrijven zoals American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy, NRG Energy, PSEG, Sempra en Southern Company. Ook een aantal milieu-organisaties is betrokken geweest bij het opstellen van de principes. Wat een gepolder in de VS, maar wel een mooie vorm van zelfregulering door het bedrijfsleven. Doorgaan met het lezen van “The Carbon Principles”