12 Mei Versnellingsmiddag van #VisieNL

Sinds september vorig jaar ben ik betrokken bij Visie Nederland. Tot nu toe een redelijk besloten club van 111 mensen die samen proberen een visie op de toekomst van Nederland te formuleren. Komende dinsdag zullen we onze gezamenlijke visie presenteren bij de SER.

Het proces

We begonnen met 111 deelnemers aan een stevig kickoff weekend. Aan het eind van het weekend werd duidelijk dat we in maart van dit jaar onze visie mochten presenteren bij de SER. Maart bleek wat te ambitieus, gezien de uitdaging om met 111 tot een gezamenlijke en gedragen visie te komen.

Een van de uitdagingen bleek het bij elkaar houden van de groep en zorgen dat de connectie tussen de verschillende deelthema’s bleef bestaan. Met het oprichten van een Ning site voor de deelnemers neemt de interactie toe en beginnen verschillende deelnemers langzaamaan hun kennis en ervaringen te delen. Wat nieuwe energie geeft in de groep.

Ook het vasthouden van het momentum dat ontstond na het openingsweekend was een grote uitdaging. De LinkedIn groep van VisieNL groeide na het weekend als kool, die groei hebben we niet weten vast te houden.

De versnellingsmiddag

Ondanks alle uitdagingen belooft het dinsdag een mooie middag te worden met bijzondere ontmoetingen en inspirerende gesprekken. Met 150 bezoekers kunnen we wat mij betreft bij voorbaat van een succes spreken. Bovendien wordt ’t tijd om de verschillende onderdelen van ’t Pareltje te delen. Al wacht ik daar nog even mee tot dinsdag. Voor de genodigden die twitteren, de hashtag is #visienl

Programma VisieNL bijeenkomst – 12 Mei 2009 – SER te Den Haag

14.30 uur Ontvangst met koffie en baklava

15.00 uur Film – Visie NL – Leiderschapsontwikkeling voor de BV Nederland

15.10 uur Interview Alexander Rinnooij Kan

15.20 uur Interview initiatiefnemers en bestuur Visie NL

15.25 uur Uitleg vervolg dag

15.45 uur Start dialogen met thema groepen

16.35 uur Plenaire round-up door Jeanette Diepenbroek

17.00 uur Start Borrel

Moderator en motivational speaker Jeanette Diepenbroek zal de dag op een sprankelende manier begeleiden. Jeanette Diepenbroek is oprichter en eigenaar live-communicatiebureau Sparkel en houdt zich bezig met bijzondere projecten, als o.a. schrijfster en marketing-concepten generator en ze is presentatrice.

Lijst genodigden

 • Alexander Pechtold (2e kamer)
 • Alexander Rinnooy Kan – voorzitter SER
 • Baptiest Coopmans – Raad van Bestuur KPN
 • Diederik Samson (2e kamerlid)
 • Eelco Fortuijn, oprichter Fairfood
 • Ellen Peper – directeur Twynstra Gudde
 • Femke Halsema (2e kamerlid)
 • Guusje Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken
 • Hans Couzy (voormalig bevelhebber krijgmacht en coach VisieNL)
 • Harry van de Kraats (HR director TomTom)
 • Henk ten Horn – Hay Group
 • Herman van Holt, directeur CINOP
 • Ineke de Vries, directeur Humanistisch Verbond
 • Jaap Uijlenbroek – DG Bedrijfsvoering Rijk Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Jan Pronk
 • Jolande Sap (2e kamer)
 • Kees van der Waaij (directie voorzitter Unilever NL)
 • Koen Becking – directeur KRO
 • Max Herold, directeur Managementissues.com
 • Mirjam de Rijk – Directeur Stichting Natuur en Milieu
 • Paul Nouwen – voormalig directeur ANWB
 • Pim van Tol – redacteur Business Contact
 • Rietje van Dam-Mieras (Vice-Rector Magnificus College van Bestuur Universiteit Leiden
 • Rene Paas – Voorzitter CNV
 • Thessa Menssen – Raad van Bestuur Havenbedrijf Rotterdam
 • Willem Breedveld, politiek redacteur Trouw
 • Wouter van Dieren directeur IMSA Amsterdam

’t Pareltje

Dat zullen we in 2 ronden presenteren. Als je wilt weten bij wie je een indruk daarvan kunt halen, hieronder de mensen met wie we in ieder geval zullen praten:

1e ronde:

 • Nelleke Schoonen Adviseur Beheer Openbare Ruimte Vitae
 • Max Herold Directeur Managementissues.com
 • Simone Onrust wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut

2e ronde:

 • Arnold van Gessel Directeur Ijburg College
 • Tjarda Voorneman Winkelman en van Hessen

#visienl Bijeenkomst bij Unilever

Vandaag was de laatste voorbereidingsdag voor de versnellingsdag van VisieNL op 12 mei bij de SER. We waren te gast bij Unilever in Rotterdam, een gebouw dat van top tot teen de merken van Unilever uitstraalt en doorleefd.

Unilever Rotterdam
Het programma
Het programma van vandaag bestond uit 2 delen:
1) Luisteren naar 3 onderwepen:
a) Organisatie van VisieNL
b) Update over 12 mei
c) bevindingen synthese groep
2) Zelf aan de slag met trainen voor 12 mei per project.

Voor wie er niet bij was
Een korte impressie van de bijeenkomst (deels te vinden op twitter) lijkt me nuttig, om de verbinding met andere deelnemers te behouden.

Het bestuur van VisieNL heeft kort toegelicht hoe ze tegen Visie NL aankijken. Het bestuur, de coaches en de facilitators faciliteren, maar doen verder weinig. Het is aan de deelnemers om zelf in beweging te komen en stappen tot verandering te maken. Of zoals (een deel van ?) de groep mentaliteit stelt: ik ben die verandering.

Het programma van 12 mei staat op onze Ning en blijft een verrassing, net als het resultaat van de synthese groep.

Zelf aan de slag
Eigenlijk altijd het leukste onderdeel: horen waar jullie allemaal mee bezig zijn. Dat inspireert en geeft mogelijkheden om verbindingen te maken. Zoals altijd was de tijd te kort om iedereen te spreken.

Mijn goede voornemen is in ieder geval om binnenkort een update te posten over mijn eigen deelproject wat langzaam weer vlot begint te komen.

Trots op Nederland: Het Vrije Volk

In de serie Trots op Nederland en leer uw geschiedenis kennen kwam ik vandaag de site Het Vrije Volk tegen bij het rondsurfen op GeenCommentaar. De ondertitel luidt: 100% vrij van subsidie en andere overheidsinvloed. Toen ze nog als partijkrant van de PvdA golden was de ondertitel vast anders…

Het zal er wel aan liggen dat veel huidige afvalligen van de VVD vroeger bij de PvdA zaten en dat ze hun idealen over de maakbaarheid van de samenleving hebben meegenomen, maar ik had ze iets creatiever ingeschat dan dagbladtitels overnemen van de sociaal democraten 😉

Ik verheug me op het moment dat aan de rechterzijde De Waarheid nieuw leven wordt ingeblazen… 🙂

Trots op Nederland…

In de serie Trots op Nederland en leer uw geschiedenis kennen vandaag een stuk uit de NRC over het boek van historici Hermans en Hooghiemstra waarin ooggetuigenverslagen staan over de drie voorgangers van prins Willem-Alexander.

Laat ik het erop houden dat het een andere tijd was, met andere zeden en waarden (of ben ik dan cultuurrelativist?):

Willem I regeerde van 1815 tot 1840. Hij was de come back kid van het Huis van Oranje. Hij vergaarde een fortuin en liet een berooid land achter.(…)

Willem I had tijdens zijn regeerperiode een vermogen van ongeveer 30 miljoen gulden opgebouwd, door deelnemingen in staatsbedrijven zoals de Nederlandsche Stoombootmaatschappij, de Enschedese Katoenspinnerij en de Algemene Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt te Brussel. De omvang van de staatsschuld was ongeveer net zo groot. Geen toeval, volgens Hermans en Hooghiemstra.

Koning Willem III wilde geen koning worden, maar zat 41 jaar op de troon. Hij toonde zijn geslachtsdeel vanaf een balkon bij een hotelkamer.

(…)

De koning heeft veelvuldig woede-uitbarstingen en is onberekenbaar. In die eerste jaren beval hij onder meer het Binnenhof te belegeren en ministers te executeren.

maar of je er nou trots op moet zijn…? Dit leent zich niet echt voor de canon van Nederland….

Bronnen: