Duurzaam inkopen: Max Havelaar vs. Utz Certified

Overheid mag Fair Trade eisen bij aanbesteding

De Groningse voorzieningenrechter heeft bepaald dat de provincie Groningen bij openbare aanbesteding mag eisen dat koffie een fair trade keurmerk moet hebben. Douwe Egberts heeft bewust voor een meer op het milieu gericht keurmerk gekozen, waardoor sneller met grote koffieplantages tot grotere volumes duurzame koffie kan worden gekomen….

Deze rechtzaak is niet zonder economisch belang. Op de achtergrond speelt het inkoopbeleid van de Rijksoverheid en alle lagere overheden, die in 2010 voor 100 dan wel 50 procent duurzaam gaan inkopen. In Groningen is nu bepaald dat het ministeries of gemeenten vrij staat om daarbij voor een specifiek keurmerk te kiezen. De vraag die nu opdoemt is deze: wat nu als een stad eist dat hun koffie gecertificeerd moet zijn door Utz Certified? Zou Europa dat dan ook toestaan?