Spark Africa – Zwarte vrouw boegbeeld voor jonge wijnmakers in Zuid-Afrika – Afl. 8

Spark Africa – Zwarte vrouw boegbeeld voor jonge wijnmakers in Zuid-Afrika – Afl. 8 from Africa Interactive on Vimeo.

De Zuid-Afrikaanse wijnindustrie wordt al sinds de 17e eeuw gedomineerd door blanke mannen. Maar hier begint verandering in te komen. Er zijn nu zo’n twintig zwarte wijnmakers en een van de succesvolste voorbeelden is Ntsiki Biyela die dit jaar de Zuid-Afrikaanse prijs voor beste vrouwelijke wijnmaker ontving. Ze is de eerste zwarte vrouw die deze titel is toegekend.

Met haar Cabernet Sauvignon versloeg ze 64 andere wijnen van 28 vrouwelijke wijnproducenten. Biyela zegt: “Ik denk dat ik een voorbeeld ben voor de jonge generatie, voor de zwarte én de blanke nieuwkomers. Ze kunnen zien dat iemand met een compleet andere achtergrond iets onbekends kan gaan doen en er dan ook nog succes in kan hebben.”

In 2004 begon Biyela als junior wijnmaker bij wijnhuis Stellekaya in Stellenbosch en een jaar later was ze al gepromoveerd tot chef van de wijnkelders en de gehele productielijn.

Zelf doen?

Zelf rechtstreeks investeren in Afrikaanse ondernemers? Kijk ‘ns op MyC4, Zidisha of Kiva.

PS zelf investeren is wel wat riskanter dan een bank, al zou je daar de afgelopen jaren in sommige gevallen aan kunnen zijn gaan twijfelen ;-)

Spark Africa – Karitéboter uit Mali voor vrouwen door vrouwen – Afl. 7

Spark Africa – Karitéboter uit Mali voor vrouwen door vrouwen – Afl. 7 from Africa Interactive on Vimeo.

In tegenstelling tot veel andere sectoren in Afrika is de productie van karité in veel West-Afrikaanse landen volledig in handen van vrouwen.

Spark Africa bezoekt in Mali, halverwege tussen de hoofdstad Bamako en de tweede stad Sikasso, de coöperatie Coprokazan die is opgezet door twee vrouwen. Inmiddels heeft Coprokazan 256 leden die de kariténoten verzamelen en verwerken.

Karitéboter wordt gewonnen uit de noten van de Afrikaanse Karitéboom. Het voedt de huid en maakt ze glad. Het beschermt de huid tegen koude én tegen uv-stralen en verzacht eczeem en brandwonden. In Mali wordt de boter door veel vrouwen gebruikt, maar ook in cosmetica in het Westen is karité verwerkt.

Karitébomen groeien alleen in de Sahel regio in Afrika. Ze staan in de vrije natuur en het duurt 15 jaar voor ze hun eerste noten produceren.

Zelf doen?

Zelf rechtstreeks investeren in Afrikaanse ondernemers? Kijk ‘ns op MyC4, Zidisha of Kiva.

PS zelf investeren is wel wat riskanter dan een bank, al zou je daar de afgelopen jaren in sommige gevallen aan kunnen zijn gaan twijfelen ;-)

Vrouwen en het beleidsprogramma

Altijd leuk, het combineren van beleidsdoelstellingen (gezocht op vrouwen):

1. Een actieve internationale en Europese rol levert een schamele opbrengst:

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen leiden tot productievere samenlevingen.

2. Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie idem dito:

Het kabinet zet in op Braingain-programma’s voor het aantrekken van buitenlandse toponderzoekers en op Talentprogramma’s op maat (zoals Aspasia voor vrouwen en allochtonen).

Voor een duurzame leefomgeving heb je geen vrouwen nodig, maar vanaf 4. Sociale samenhang wordt het hard aanpoten voor vrouwen:

Met een netto-participatie in personen van 70% zitten we boven het EU-gemiddelde (…). Toch blijft de participatie van verschillende groepen achter. Het gaat dan vooral om etnische minderheden, ouderen (45-plus) en vrouwen (vooral het aantal gewerkte uren).

Kortom, wat gaat het kabinet doen:

Het verhogen van de participatie van vrouwen, zowel in personen als in het aantal gewerkte uren.Project Deltaplan Inburgering

Allochtone vrouwen willen na het volgen van een inburgeringscursus vaak meer, zoals het volgen van beroepsonderwijs en een betaalde baan. Hier ligt een belangrijke emancipatiekans. Ook voor de samenleving is het van belang die kansen te grijpen: deze vrouwen zijn hard nodig in bijvoorbeeld zorg, kinderopvang en onderwijs.

35 Substantiële uitbreiding van het aantal vrijwilligers en van het aantal mantelzorgers in 2011 (…) Ook zal deelname van allochtonen en in het bijzonder allochtone vrouwen (…) worden gestimuleerd. Doel van dit project is de deelname van 50.000 extra vrouwen in het vrijwilligerswerk.

Het verhogen van de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen komt mooi terug in het Project Actieplan Krachtwijken. Die laatste term staat overigens niet in mijn Groene Boekje, de spellingcontrole suggereert krachttermen…

Maar da’s nog niet alles, want het aantal vrouwen op hoge functies loopt ook achter. Dus:

De emancipatie in Nederland is niet af. Nederland loopt internationaal gezien achter bij het aantal vrouwen in topposities en de arbeidsdeelname van vrouwen in voltijdse arbeidsjaren.

Conclusie: vrouwen zijn onze redding. Buitenlandse toponderzoeksters en talenten krijgen speciale programmas om onze R&D op te vijzelen en binnenlandse vrouwen moeten

  • Meer vrijwilligerswerk gaan doen.
  • Geld gaan verdienen met betaalde banen.
  • Doorstromen naar hogere posities.

Altijd al geweten dat vrouwen beter in multi-tasken waren. Mag ik dan met m’n biertje op een bankje aan de waterkant gaan zitten om zeilles te geven? De beste stuurlui staan tenslotte aan de wal.

Drie dingen verbazen me:

  • Er staat geen doelstelling voor groei van het aantal mannelijke vrijwilligers.
  • Vrouwen moeten meer vrijwilligerswerk gaan doen in de mantelzorg, terwijl het aantal vrouwen dat vrijwilligerswerk doet in de verzorging/verpleging al bijna drie keer zo hoog is als het aantal mannen (11% van de vrouwen tegen 4% van de mannen). Bron: CBS Statline.
  • In het journaal wordt de doelstelling van 50.000 extra vrouwen in het vrijwilligerswerk genoemd en er kraait nauwelijks een haan (of misschien beter gezegd hen) naar.