Reactie Rabobank op Zembla uitzending

De reactie van de Rabobank op mijn email van 10 juni is binnen (zie ook deze eerder post). Belangrijkste punten in het antwoord:

  1. Bewustwording van MVO binnen de organisatie is een weerbarstig proces.
  2. Relaties met bestaande klanten zijn niet altijd op korte termijn te beëindigen.
  3. De Rabobank kiest voor dialoog, maar is niet verantwoordelijk voor de keuzes van bedrijven die ze financiert.
  4. Verduurzaming van de bedrijfsvoering heeft onze voortdurende aandacht.
  5. Per onderneming die bekritiseerd is in de uitzending van Zembla van 10 juni zal de Rabobank bezien of de financieringsrelatie wordt voortgezet. Als dat gebeurt zal dit onderbouwd worden.

Vanuit actief aandeelhouderschap valt overigens te twisten over het derde punt en het vierde was in mijn bestuurstijd de dooddoener om van zeurende leden af te komen… Maar oordeel zelf, de hele reactie van de Rabobank is hier te lezen. Vooralsnog krijgen ze het voordeel van de twijfel. Hoewel ik daar bij moet zeggen dat ik de VBDO Quick Scan over het stemgedrag van Nederlandse banken (naast de Rabobank, ook Fortis, ING, ASN, ABNAMRO, Triodos en SNS) nog niet heb gelezen. Hoewel ik moet zeggen dat de Rabobank in ieder geval sneller reageert dan ABP op mijn tweede mail.

Meer info:

Wat doet jou bank met je geld?

Op 18 maart had Zembla een uitzending over de investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in milieu- en mensonvriendelijke bedrijven. Vandaag hadden ze een soortgelijke uitzending, maar nu over de vier grootste Nederlandse banken. Te weten: ABN-AMRO, ING/Postbank, Fortis en Rabobank. Ook deze vier kwamen er niet echt goed vanaf. Alle vier de banken beleggen in aandelen van producenten van clusterbommen en landmijnen, ook verstrekken ze alle vier leningen aan dergelijke producenten.

Ook hebben alle vier de banken geld geïnvesteerd in Freeport-McMoran. Het mijnbouwbedrijf dat niet zulke schone handen heeft in Indonesië. Milieudefensie voerde 10 jaar geleden al een keer succesvol actie tegen investereringen in Freeport door ABN-AMRO. Inmiddels zit ABN er weer in voor USD 5,4 miljoen. Daarnaast zitten alle vier de banken ook in bedrijven die het niet zo nauw nemen met arbeidsrechten.

De meeste banken wilden niet reageren op de uitzending van Zembla, maar gaven aan via actief aandeelhouderschap de bedrijven van binnenuit te willen veranderen. Dat roept bij mij altijd twee vragen op:

  1. Waar kan ik dat stemgedrag terugvinden?
  2. Wat doet de bank als een bedrijf haar beleid niet wenst aan te passen?

Het antwoord op de eerste vraag is vanaf morgen voor een deel bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling te vinden, dan publiceert de VBDO het onderzoek ‘VBDO quickscan series, voting on sustainability by seven Dutch banks’.

Wat ook naar voren kwam in de uitzending is dat verschillende goede doelen hun vermogen beleggen in dezelfde bedrijven. Ook de SP zat bij een van de vier banken (te weten ING/Postbank). Helaas kan ik nergens vinden waar GroenLinks z’n bankzaken regelt, maar ik heb de vraag wel bij het partijbureau neergelegd.

Zelf zien wat je bank doet op het gebied van klimaat? Voor klimaat heeft Milieudefensie het samengevat op de site Niet met mijn geld.nl. Ik heb n.a.v. de uitzending van Zembla een mail gestuurd aan de Rabobank.

Bronnen: