Mijn MyC4 rendement over het eerste halfjaar van 2011

Het eerste half jaar van 2011 is afgelopen, dat betekent tijd om de tussentijdse balans op te maken van mijn investeringen in Afrikaanse ondernemers via MyC4. In 2010 was mijn rendement dramatisch slecht, doordat er in het eerste half jaar van 2010 veel leningen uit 2009 afgeboekt werden als oninbaar. Het tweede half jaar van 2010 beloofde MyC4 beterschap, maar dat werkte nog nauwelijks door in mijn investeringsresultaat over 2010.

Inmiddels is de verbetering wel duidelijk zichtbaar in de cijfers. Hoewel het resultaat nog steeds niet heel goed is ben ik dik tevreden met een verlies van 0,71% na valutatrisico’s en afboekingen van oninbare leningen. Ook het aantal oninbare leningen is drastisch gedaald. In 2010 verloor ik nog bijna de helft van mijn inleg door oninbare leningen. In de eerste helft van 2011 is dit teruggebracht tot iets minder dan 10%. Een aanvaardbaar niveau voor investeringen met het risicoprofiel van Afrikaanse mkb’ers.

Als de oninbare leningen buiten beschouwing worden gelaten is het rendement 6,25%, terwijl de gemiddelde rente die ik vraag nog steeds rond de 13% schommelt. Om m’n inleg op MyC4 in stand te houden (mijn minimale doel) kan ik de rente die ik vraag nog wat verder opschroeven of scherper selecteren. Ik weet nog niet zeker wat mijn strategie gaat worden in de tweede helft van 2011, maar tips zijn welkom.

Overzicht resultaten MyC4

2008 2009 2010 2011
Uninvested on account € 0,00 € 0,73 € 15,75 7,86
Amount uploaded minus amount withdrawn € 400,37 € 166,11 € 0,00 € 0,00
Pending bids € 15,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00
Pending principal repayments € 0,00 € 0,00 € 8,75 € 6,20
Outstanding principal € 395,11 € 451,15 € 202,66 € 188,42
Earned interest after tax and currency € 10,89 € 35,11 € 21,11 € 11,78
Paid tax on earned interest € 1,76 € 6,37 € 3,75 € 2,08
Defaulted principal € 0,00 € 116,84 € 272,58 € 13,39
Recovered principal € 0,00 € 3,92 € 7,39 € 4,81
Adjustments € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Total currency gain/loss € 0,52- € 24,82- € 6,40- € 18,40-
Currency gain/loss in Cote D’ivoire € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Currency gain/loss in Ghana € 0,00 € 2,97- € 2,46- € 1,62-
Currency gain/loss in Kenya € 0,36- € 4,92- € 1,03 € 9,99-
Currency gain/loss in Rwanda € 0,26 € 0,09- € 0,83- € 1,87-
Currency gain/loss in Senegal € 0,00 € 0,00 € 0,03- € 0,00
Currency gain/loss in Tanzania € 0,00 € 1,45- € 0,20- € 1,46-
Currency gain/loss in Uganda € 0,42- € 15,39- € 3,91- € 3,46-
Currency gain/loss on principal € 0,42- € 22,21- € 5,89- € 17,08-
Currency gain/loss on interest € 0,10- € 2,61- € 0,51- € 1,32-

Mijn huidige portfolio bestaat uit 64 leningen, waarvan er 16 niet op schema liggen met de aflossing van hun schulden (25%). Van deze 16 zijn er tot nu toe slechts 4 uit 2011, de overige zijn uit 2009 en 2010.

Veerkrachtige steden: Natalie Jeremijenko: The art of the eco-mindshift

Mark van Baal vroeg zich vorig jaar in een artikel in Ode af wat er komt na duurzaamheid. Hij stelde voor om uit te gaan van het begrip veerkracht. Een mooi concept, inmiddels heb ik ook een aantal geweldige filmpjes op internet gevonden dat invulling geven aan het begrip voor steden. Daarom deze week een reeks over veerkrachtige steden.

De aftrap is aan een presentatie op TED. Dat is altijd een mooie bron van inspiratie, zeker als je behoefte hebt aan wat anders dan de zwart wit tegenstellingen die de boventoon lijken te voeren in het openbaar debat. In onderstaand filmpje laat Natalie Jermijenko een aantal mooie voorbeelden van omdenken zien. Waarbij de stadse omgeving voor mens en milieu verbeter en er ook nog werkgelegenheid wordt gecreëerd.

De voorbeelden komen uit haar Environmental Health Clinic. Welke van deze voorbeelden zijn volgens jou bruikbaar voor Nederlandse steden?

MYC4 profile Vera Bona Swai –

Tanzania

Vera B Swai requests for this loan so that she can go and purchase a bulk of different products which she sells most in her shop like alcoholic and non alcoholic drinks, soaps and hair products. This will help her generate a lot of profit.
Doorgaan met het lezen van “MYC4 profile Vera Bona Swai –”

MYC4 profile Joyce clothes shop –

Tanzania

Joyce Alumon Mwakasege has got a lot of orders that she needs to deliver. She presently lacks enough capital to meet the needs of her customers. She request a loan of 3300 Euros in order to travel abroad for purchasing new products such as skirts, tops, and dresses.
Doorgaan met het lezen van “MYC4 profile Joyce clothes shop –”

MYC4 profile Flambert Holdings Limited –

Kenya

This loan will go towards the supply of CD4 Reagents and Accessories for the organization PARTEC (whose website can be accessed through Flamberts website). This product is essential in the monitoring and treatment of individuals suffering from HIV aids.
Doorgaan met het lezen van “MYC4 profile Flambert Holdings Limited –”

MYC4 profile Design One Limited –

Kenya

Victoria intends to use the loan to pay of the remaining machinery in the printing press. By taking this loan over 36 months she will be able to concentrate on completing orders and growing the business. Also through this purchase Design One will become fully self sufficient, allowing them to have complete control over the quality of their product.
Doorgaan met het lezen van “MYC4 profile Design One Limited –”

MYC4 profile SAMTCO Transport –

Tanzania

SAMTCO Transport want a loan for the purchase of an extra truck. The demand for services in international transport of containers and logs experiences growth, and they have more orders than they can process. The capacity increase will enable them to address the excess demand, improve services towards the clients and grow the company.
Doorgaan met het lezen van “MYC4 profile SAMTCO Transport –”

MYC4 profile Sylondam International Ltd –

Kenya

Francis is running his transportation business very efficiently, and he is now looking to expand into the more lucrative trucking business. The loan will go towards an Isuzi Tipper, for which Sylodam International Ltd has raised 2.7 million from savings. Francis has dealt with Fusion before and has a good credit record history with Fusion.
Doorgaan met het lezen van “MYC4 profile Sylondam International Ltd –”