Eindig fosfor

Op 18 januari zond Labyrint de uitzending eindig fosfor uit. Na een heleboel kijktips via twitter en via weblogs (oa Duurzaam Gebouwd) heb ik gelukkig toch maar besloten te kijken. De uitzending is zeker de moeite waard en biedt ook een blik op het belang van fosforproducent Thermphos in Vlissingen (en ja, ik heb de Zembla uitzending over Therphos gezien).

De aflevering van Labyrint geeft ook een mooi inkijkje in wat er inmiddels allemaal mogelijk is met rioolwater. In Sneek wordt gewerkt aan methoden om van een kostenpost een opbrengstenpost te maken. Daar is een wijk in aanbouw waar het rioolwater voor een deel in de gas- en elektriciteitsbehoefte van bewoners gaat voorzien. Bovendien kan ook het groenafval in dezelfde installatie, wat weer ritten met vuilniswagens scheelt om het groenafval gescheiden op te halen. Minder ritjes met vuilniswagens scheelt weer in de luchtkwaliteit in de woonomgeving (tenzij je nul-emissie vuilniswagens hebt) en je hebt minder ambtenaren nodig (in plaatsen waar afval ophalen nog in overheidshanden is).

Voor een gemeente als Rotterdam, waar in grote delen nog geen gescheiden inzameling plaatsvind biedt het bovendien de mogelijkheid om groenafval wel te scheiden en nuttig in te zetten. Inzet van dit soort technieken vergt wel een omslag in het denken over afvalwaterzuivering: van groot en centraal naar kleinschaliger en decentraal.

C2C Planet

Gijs Meyer Swantee en Rob van Hattum, de makers van de Afval is voedsel documentaires van VPRO’s Tegenlicht over Cradle to Cradle hebben een nieuwe stichting opgericht: Stichting Cradle to Cradle planet. Het doel is volgens de website:

het monitoren van de Cradle to Cradle activiteiten in Nederland.

Vooralsnog is de website niet erg gevuld, maar ik ben benieuwd wat er vanaf eind februari volgt. Gelet op de personen die zich aan de stichting verbonden hebben beloofd het veel goeds:

Board members: Rob van Hattum, Gijs Meyer Swantee, Louise Vet

Advisory Committee: Michael Braungart, Bill McDonough, Bert Kersten, Adri Duivesteijn, Roger Cox, Willem Vermeend

Meer informatie:
Stichting Cradle to Cradle planet
VPRO’s Tegenlicht: Afval is Voedsel.
VPRO’s Tegenlicht: Afval is Voedsel. Een revolutie in NederlandAfval is voedsel

Tegenlicht: Afval is Voedsel. Een revolutie in Nederland

Afgelopen week heb ik de tweede documentaire van Tegenlicht over Cradle to Cradle gekeken en de discussieavond in samenwerking met De Baak. Het blijft toch een intrigerend concept. Ik weet niet of alles haalbaar is en de eerste critici dienen zich al aan, zie het gesprek met Bas Amelung of de reactie van Willem Hoogendijk. Ik ben het wel met Peter van Vliet eens dat je kritische kanttekeningen bij Cradle to Cradle kunt plaatsen.

Zelf vind ik het belangrijkste van het concept dat het bedrijven en mensen nieuwe energie geeft om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Daarmee lijkt Cradle to Cradle een duurzame samenleving een stapje dichterbij te brengen. Ook al zou de wereld uiteindelijk een Malthusiaans karakter blijken te hebben, de bijbehorende catostrofe schuiven we op die manier weer een stukje verder voor ons uit.

Nu wachten op de uitkomsten van concrete projecten. Een stoel volgens dit principe ontwerpen is een ding, maar ik ben vooral benieuwd naar de eerste ontwerpen voor bedrijventerreinen, woningbouw en wegenaanleg die volgens dit principe aangepakt worden. De uitdaging daarbij is in mijn ogen: ontwerp een bedrijventerrein, woonwijk of weg waar de natuurbeweging voorstander van is, omdat het extra ruimte voor schone natuur oplevert.

Meer informatie: Tegenlicht -> Afleveringen -> Afval is Voedsel