Kosten en opbrengsten Tesla Big Battery

Neoen, de eigenaar van Tesla’s Big Battery in Australië (officiële naam Hornsdale Power Reserve), bereidt een beursgang voor. In de bijbehorende stukken staan ook de financiële gegevens van hun energieopslagproject in Zuid Australië. Deze bieden een aardig inkijkje in de economische kant van energieopslag.

Hornsdale Power Reserve heeft een omvang van 100MW/129MWh  en de investeringskosten bedroegen Euro 56 miljoen. De installatie bracht sinds december 2017 al Euro 15 miljoen op. Dat is een kwart van de investeringskosten. Neoen heeft een tienjarig contract met de overheid van Zuid Australië, dat goed is voor A$ 4 miljoen per jaar (2,5 miljoen Euro). Neoen houdt in ruil daarvoor twee derde van het vermogen en een kwart van de opslagcapaciteit beschikbaar voor netwerkdiensten.

Met het resterende deel handelt Neoen op de elektriciteitsmarkt. Neoen kan hiermee elektriciteit opslaan als de prijs laag is en leveren als de prijs hoog is. Ook dit deel kan ingezet worden voor het leveren van netwerkdiensten. In de eerste helft van 2018 leverde de Big Battery in totaal Euro 14 miljoen Euro op. Voor Neoen is het bezit van de Hornsdale Power Reserve een dubbel voordeel, omdat het ook de kosten voor netwerkdiensten van zijn windpark heeft gehalveerd naar 1 miljoen Euro.

Open waanlink

Dit bericht is eerder geplaatst als open waanlink op Sargasso.

Groene stroom voor de industrie

In de commentaren op Sargasso (waar ik voor blog) is het een veel gebezigd argument: duurzame energie kan de industrie niet van betaalbare stroom voorzien. In Australië denken ze daar inmiddels anders over. De van oorsprong Engelse staal miljardair Gupta werkt daar gestaag aan zijn plannen om 10 GW aan zonne-energie te realiseren, waarmee hij onder andere zijn eigen staalfabrieken van stroom wil voorzien.

Gisteren maakte Gupta en de Zuid-Australische Kamer voor Mijnbouw en Energie (SACOME) een langjarige overeenkomst bekend om groene stroom te leveren aan vijf bedrijven. De verwachte besparing voor deze bedrijven ten opzichte van hun huidige energieprijs bedraagt 20 tot 50%. Deze kostenbesparing wordt bereikt door de nieuwe zonne-energie projecten te combineren met energieopslag en waterkracht. Onder de afnemers zit onder andere een kopermijn. De overeenkomst volgt op eerdere overeenkomsten die Gupta sloot, waaronder een overeenkomst om zonnestroom te leveren aan een staalfabriek in Victoria.

Kortom: het verhaal dat duurzame energie de basisindustrie niet van stroom kan voorzien kan in kolenminnend Australië naar de prullenbak. Nu nog in andere landen.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op Sargasso.

Australische kolenindustrie begaat PR blunder van het jaar

De Australische kolenindustrie heeft deze week een nieuwe promotiecampagne voor kolen gelanceerd, compleet met website en hashtag: #coalisamazing. Het goede nieuws voor de kolenindustrie is dat de campagne viraal is gegaan. Het slechte nieuws dat de hashtag binnen korte tijd volledig was gekaapt door tegenstanders van de kolenindustrie.

Open waanlink

Dit bericht is eerder gepubliceerd als waanlink op Sargasso.

Australische milieubeschermers bereiden klimaatzaak voor

De uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Nederlandse overheid over gebrek aan klimaatbeleid krijgt een vervolg in Australië. Advocaten van Environmental Justice Australia bereiden momenteel een soortgelijke civiele rechtszaak voor tegen de Australische overheid. Daarmee lijkt de Nederlandse uitspraak dus daadwerkelijk juridische kansen te bieden in Australië.

Een vonnis in lijn van de Nederlandse klimaatzaak kan een forse impact hebben op het Australische klimaatbeleid. Australië streeft naar 5% CO2-reductie in 2020 t.o.v. 1990, terwijl de Nederlandse rechter oordeelde dat ontwikkelde landen voor 2020 ten minste 20% CO2-reductie behoren te halen. Door het schrappen van de CO2 belasting en het verwateren van de duurzame energiedoelen in Australië zijn de CO2-emissies van de energiesector ook weer aan het stijgen.

Dit bericht verscheen eerder als open waanlink op Sargasso.

Wat betekent de uitspraak in de klimaatzaak voor Australië?

Ook in Australië, waar de regering Abbott bepaald niet milieuvriendelijk opereert, wordt met belangstelling naar de uitkomsten in de rechtszaak tussen Urgenda en de Nederlandse staat gekeken. Hoewel het rechtssysteem op een aantal belangrijke punten afwijkt denkt , Research Associate bij het Centre for Resources, Energy and Environmental Law van de Universiteit van Melbourne, dat de uitspraak nieuwe aanknopingspunten biedt.

ELDERS – The Netherlands has much broader laws than Australia around “standing”, which determines which people or groups have the right to sue over a particular issue. The Dutch standing laws explicitly recognise the right of environmental groups to bring an action to protect “the general rights of other persons”.

(…)

There has also been a reluctance by the Australian courts to find a causal nexus between climate change and the greenhouse gas emissions of individuals and organisations. The view that the role of the common law is to protect private rights and cannot be invoked to protect public rights or the environment has held sway.

Having said that, in Australia there have been no climate change actions based solely on tort to date, and therefore the laws have not been tested. If a group satisfies the standing test, then it may be able to meet the requirements of a tort action, in particular to prove a sufficient causal link between Australia’s greenhouse gas emissions and the harm caused to its people (present and future).

Australië heeft als doel voor 2020 5% reductie t.o.v. 1990. Terwijl de Nederlandse rechter in haar uitspraak reductie met minder dan 25% als onrechtmatige daad naar Urgenda beschouwt. Wanneer de Australische rechter dat zou volgen betekent dat een forse tegenslag voor de kolenambities van Australië en voor de (bruin)koolcentrales in Australië. De uitspraak biedt volgens Lake ook aanknopingspunten voor internationale juridische procedures tegen Australië, bijvoorbeeld door bewoners van eilandengroepen die onder dreigen te lopen door de stijgende zeespiegel.Bovendien zou het slagen van een dergelijke rechtszaak in Australië een grote steun zijn voor het door de VVD zo gewenste internationale draagvlak voor klimaatbeleid. Australië heeft de hoogste CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking en staat in absolute omvang van de CO2 op de 18e plaats (beide schatting 2013, bron Wikipedia op basis van EDGAR).

Open waanlink

TNT schakelt over op hybride vrachtwagens in Australie

TNT Express Australia heeft een vloot van 10 hybride vrachtwagens gelanceerd. De diesel-elektrische hybrides zijn geproduceerd door Hino. TNT deed al een aantal jaar proeven met de truck en kiest in Australië nu voor grootschaliger overschakeling.

De Hino Hybride truck stoot 14% minder CO2 uit dan een conventionele diesel vrachtwagen. Daarnaast stoot de Hino ook bijna de helft minder stikstofoxides (NOx) uit en bijna geen fijn stof (98.9% minder). Die laatste twee lijkt me nou wel wat voor in de stad. Voor TNT kan de lagere CO2 uitstoot in Australië nog wel eens een voordeel worden, aangezien Australië plannen heeft vanaf 2010 een emissiehandelsyteem op te zetten, waar ook de transportsector onder zal vallen.

In Europa doet TNT in verschillende landen proeven met hybrides en met volledig elektrische vrachtwagens. Ik ben benieuwd hoe die testen lopen. In ieder geval laat TNT zien dat ze serieus werk maken van hun ambitie om richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering te gaan.

Zelf meedenken? Meldt je aan bij TNT Planet Me.

Bron:

De werkelijke kosten van klimaatverandering…

EnviroEconomics.ca » Sobering insight on the real cost of inaction

The price of beer is likely to rise in coming decades because climate change will hamper the production of a key grain needed for the brew — especially in Australia, a scientist warned Tuesday.

“It will mean either there will be pubs without beer or the cost of beer will go up,” Mr. Salinger told the Institute of Brewing and Distilling convention.

Een kroeg zonder rook vind ik een voordeel, een kroeg zonder bier valt daar in mijn ogen niet onder. Duidelijk tijd voor actie… 😉

Gloeilamp verbod vanaf 2010

In Australië dan, dat verder niet echt broeikaseffect minded is. Australiërs verbruiken gemiddeld meer energie dan Amerikanen. Zijn de verkiezingen in Australië toch nog ergens goed voor en zijn de Aussies Californië toch nog voor, waar gewerkt wordt aan een wetsvoorstel voor het verbod van de gloeilamp onder de naam: “How Many Legislators does it take to Change a Light Bulb Act”
Bron: Australië bant verspillende gloeilamp, Duurzaamnieuws, 20 feb. 2007

Exploding cinema… ehmmm wc's

402 Teletekst vr 20 mei
*****   KLADBLOK ***** 2/2
Stad waarschuwt voor exploderende wc’s
Inwoners van de Australische gemeente
Sale in de staat Victoria worden
gewaarschuwd voor exploderende wc’s.

In een folder verwittigt de gemeente de
bevolking om volgende week de wc-deksel
dicht te houden en er bovendien nog een
zwaar voorwerp op te leggen.Onder hoge
druk zal het rioolsysteem van de stad
worden schoongemaakt.

Gedurende eenzelfde procedure drie jaar
geleden kwam in een woonhuis de inhoud
van het riool met een explosieve kracht
naar buiten,meldt de zender ABC.De
reiniging zal ongeveer zeven dagen gaan
duren.
KLADBLOK:OOST WEST,THUIS BEST