Nieuwe investering: Ampyx Powerplane

Eerder deze week werd bekend dat Google(X) Makani Power overneemt. Makani Power wil stroom winnen met windturbines die hoog in de lucht zweven, de wind opvangen en hierdoor energie creëren. Dat deed me er aan denken dat ik eerder deze maand zelf een kleine investering heb gedaan in een concurrent van Hollandse bodem: Ampyx Powerplane, waar ik in 2011 al over schreef. Daarbij heb ik gekozen voor een converteerbare lening, dus wie weet wordt ik in de toekomst nog aandeelhouder 😉

Werking

Een PowerPlane-systeem brengt met behulp van een aan een kabel verbonden zweefvliegtuig windkracht over naar een stroomgenerator op de grond. Het zweefvliegtuig vliegt volautomatisch, gebruikmakend van de modernste sensor- en besturingstechnologie. Resultaat: veel groene stroom opwekken met minimaal materiaalverbruik – dus dubbel duurzaam.  Vergeleken met een conventionele windmolen met hetzelfde vermogen wordt dan 120.000 kilo toren en wieken vervangen door een vliegtuig en een kabel van samen nog geen 400 kilo. Bovendien vliegt de PowerPlane veel hoger, waar de wind harder en constanter waait. Door het lage materiaalverbruik en de krachtigere wind is het 850kW PowerPlane-systeem goedkoper dan gewone windmolens.

Toekomst

Het eerste commerciële PowerPlane-systeem van 850kW komt in 2015 op de markt. Na een opschaling denkt Ampyx dat PowerPlanes rond 2018 een kostenniveau bereiken dat goed kan concurreren met kolencentrales.

Filmpje

Clean tech can feel like a football match

Sometimes watching a football match can give you a deja vu feeling. That’s what happened to me during the European Champanionship. Just like the Dutch lost from Denmark and Germany during the European Championship, we are losing in the clean tech sector. According to research done by Rolald Berger Strategy Consultants for the World Wildlife Foundation The Netherlands are loosing market share not only in Europe, where Germany and Denmark manage to maintain a top 3 position worldwide , but also worldwide. The Netherlands in have dropped from 18th to 21st place and sales are decreasing too.

Although we do have 4 Dutch companies named in the Global Clean Tech 100 and five Dutch clean tech companies are speaking at TEDxBinnenhof. The FME, the largest organisation in the Netherlands representing employers and businesses in the technological industry, is even aiming for a top 10 position in clean tech for the Netherlands. During the last couple of years De Groene Zaak (‘Green Business’) has been uniting entrepreneurs that want to speed up the transition to a green economy.

Government

On the government level a difference in approach between The Netherlands, Germany and Denmark can be seen. While Dutch government has been lobbying in Brussel to prevent Canadian tarsand from getting a separate carbon footprint the Danish and German governments are taking action to retain their worldwide position in the fast growing clean tech market. The German decision to close down their nuclear plants attracted a lot of attention. Less attraction is given to the Danish decision to ban oil and gas heaters from new buildings starting in 2013. They also aim to generate 50% of their electricity from wind in 2020 (link in Dutch). The year the Netherlands hope to generate 14% renewable energy (which will be mainly reached by burning biomass and waste).

So it’s about time the Dutch stop talking the talk and start walking the walk on clean tech and energy transition. The ambition from FME, De Groene Zaak and the fact that half of the speakers at TEDxBinnenhof are active in clean tech shows that Dutch entrepreneurs are ready. As is shown by the For entrepreneurs doing is about getting their products and services sold, for Dutch government it’s about time to look at current legislation to remove or adjust parts that hinder the market introduction for clean tech companies and start acting based on a long term vision towards sustainability. For those policy makers and politician looking for inspiration for the coming elections both the research conducted by Roland Berger and the election page of De Groene Zaak provides good starting points.

Column Magazine Duurzaam Gebouwd: Mist de bouw een ketenregisseur?

Onderstaande column is in april 2010 in het magazine van Duurzaam Gebouwd gepubliceerd

De afgelopen maanden heb ik een berg onderzoeksrapporten doorgespit, waaronder een onderzoek van Ecorys over de concurrentiekracht van de Europese eco-industrie, waartoe ook duurzaam bouwen wordt gerekend. Een opvallende conclusie vond ik dat in de eco-industrie vaak geen ketenregisseur aanwezig is.

Deze conclusie gaat volgens mij niet op voor de Nederlandse bouw, aangezien het aantal huizen dat particulieren zelf ontwerpen gedaald is van 17% naar 10% (NRC 2-1-2010). Architecten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties ontwerpen naar ik aanneem de overige 90%.

De bouwsector heeft daarmee in mijn ogen sterke ketenregisseurs. Een groeiend aantal gebruikt hun positie om de bouwketen te verduurzamen. Toch zijn er nog bedrijven die het lastig vinden om de meerwaarde van duurzaam bouwen aan de particuliere eindgebruiker uit te leggen. Volgens het rapport ‘Grenzen aan Groen?’ van CE Delft betalen huishoudens tussen de Euro 89 en 192 per ton CO2. Dat maakt zelfs CO2 opslag met een kostprijs van Euro 60 tot 90 per ton CO2 rendabel…

Misschien kunnen we het begrip duurzaam bouwen beter loslaten. Heb het liever over je huis als energiebron, of het ziekenhuis als leverancier van schone lucht. Want als Nederlandse bedrijven de uitlaatgassen van een gasmotor zover kunnen reinigen dat het van de arbo rechtstreeks een glastuinbouwkas in gepompt mag worden, waarom passen zorginstellingen die technieken dan niet toe? En als het bedrijfsleven de overheid vraagt in de bedrijfsvoering te werken met het begrip total cost of ownership, waarom lukt het dan niet om dat begrip richting andere eindgebruikers uit te dragen?

Gebruikte bronnen