Waarschuwing: Zonnepanelen zijn besmettelijk

Dat schrijft de Club van 30 in een berichtje van 12 april op basis van een onderzoek van Stanford University. Hoe meer zonnepanelen er in een buurt geïnstalleerd zijn, hoe meer mensen geneigd zijn zonnepanelen te installeren. Of het zonnevirus ook werkt voor zonneboilers weet ik niet, maar voorlopig zijn wij naar mijn weten de eerste in de buurt die de 20 jaar oude zonneboiler vervangen hebben door een modernere variant. Een aantal buren heeft al laten vallen dat ze op termijn toch ook wel een nieuwe zonneboiler of zonnepanelen overwegen. Volgens het grafiekje op de site van de Club van 30 kan het echter nog wel even duren voordat ze werkelijk tot installatie overgaan.

Het onderzoek van Stanford geeft wel het belang aan van evenementen als de Solar Days, die van 7 tot en met 15 mei in Nederland georganiseerd worden. Tijdens deze dagen kun je onder andere op bezoek bij mensen die zonnepanelen geïnstalleerd hebben, zie het overzicht van evenementen. Als ik eerlijk ben vind ik de mogelijkheden in de buurt van Rotterdam tegenvallen.

Daar kan de komende jaren natuurlijk snel verandering in komen, zeker als de kostprijs van zonne-energie werkelijk verder daalt op een of meer van de 14 manieren die John Addison op Cleantechblog beschrijft of als blijkt dat de wet van Moore ook op gaat voor zonne-energie. Want dan wil uw portomonnee zonne-energie. Andere mogelijkheden om zonne-energie betaalbaarder te maken zijn gezamenlijke inkoopacties (zoals Wijwillenzon.nl), leaseconstructies (zoals ZonVast van Greenchoice of Zoneco) en gezamenlijke installatie acties (waar Stichting Natuur en Milieu aan werkt, maar waar ik sinds ik me in december heb aangemeld nog niks over heb gehoord).

Het hele onderzoek is hier te lezen: Bryan Bollinger & Kenneth Gillingham: Environmental preferences and peer pressure in the diffusion of solar photovoltaic panels, Good.

PS Extra waarschuwing voor als u gegrepen wordt door het zonne-energievirus: het kan gedragsverandering veroorzaken. Mijn ervaring is dat het zelf opwekken van energie (elektriciteit of warmte) een merkbaar andere draai aan de energiebesparingsdiscussie binnen een gezin geeft (binnenkort meer daarover).

Wij Willen Zon is geslaagd… en meedoen kan nog

De laatste weken hebben honderden mensen nog via Wij Willen Zon zonnepanelen besteld. Voor de langzame (of snelle) beslissers: je kan nog een pakket bestellen.

Het doel van de actie was om gezamenlijk panelen te kopen en daarmee de prijs voor zonnepanelen en bijbehorende apparatuur sterk om laag te brengen. Volgens de initiatiefnemers is dit doel bereikt,  al vraag ik me af of de prijsdaling eenmalig is of blijvend zal zijn. Ik vermoed zelf dat de prijsdaling eenmalig zal zijn. Wat niet wegneemt dat het een mooie actie van Urgenda en De Betere Wereld is, waar inmiddels ook Greenchoice en CONO kaasmakers zich bij hebben aangesloten.

ABP's investeringen in oliewinning uit teerzand

Milieudefensie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar investeringen door pensioenfondsen in oliebedrijven die betrokken zijn bij de oliewinning uit teerzand. De winning van olie uit teerzand veroorzaakt behoorlijke milieuproblemen. Milieuproblemen kunnen tot financiële risico’s voor investeerders leiden, zoals de olieramp in de Golf van Mexico vorig jaar zomer duidelijk maakte.

Volgens onderzoek van RiskMetrics in opdracht van Ceres gaat ook de winning van olie uit teerzand gepaard met financiële risico’s voor de betrokken bedrijven, en daarmee voor de investeerders in deze bedrijven. Een onderzoek van RiskMetrics stelt dat de sector als geheel de kosten van herstel van milieuschade kan dragen. Voor de grote oliebedrijven (zoals Exxon en Shell) levert dat geen problemen op, maar het rapport van RiskMetrics stelt wel vraagtekens bij de impact op kleinere oliebedrijven die gespecialiseerd zijn in de winning van olie uit teerzand.

Dat is voor mij reden om het ABP weer eens een mail te sturen over hun beleggingsbeleid, aangezien ik verschillende bedrijven die genoemd worden tegen kom in het beleggingsoverzicht van het tweede kwartaal 2010 (het meest recente overzicht dat ik op de website van ABP tegenkom). Ik heb de standaardbrief van Milieudefensie wel wat aangepast. Ik vind duurzaamheid namelijk belangrijk, maar gezien de uitlatingen van ABP in het verleden en de discussie over de dekkingsgraad van ABP vermoed ik dat daar het financiële argument nog steeds belangrijker is.

U beheert het geld dat ik spaar voor mijn pensioen. Naar aanleiding van berichten in de media en onderzoeken van milieuorganisaties, maak ik mij zorgen over de toekomst van mijn pensioen. Ik wil niet dat mijn pensioengeld wordt belegd ten koste van mens en milieu.

Olieconcerns zijn op zoek naar nieuwe bronnen van olie. Denk daarbij aan olie uit de diepzee en teerzand. Dat kan grote gevolgen hebben voor het milieu, maar ook voor het financiële rendement van mijn pensioenbeleggingen. De olieamp in de Golf van Mexico heeft de koppeling tussen milieurisico’s en financiële risico’s zeer duidelijk gemaakt.

Financieel rendement
Uit een rapport in opdracht RiskMetrics Groupe in opdracht van Ceres blijkt dat de milieuschade door de exploitatie van teerzanden aanzienlijke financiële risico’s met zich meebrengt voor de betrokken oliebedrijven en daarmee voor de investeerders in deze bedrijven.

Acties als WijWillenZon van Urgenda en De Betere Wereld laten zien dat het nu al mogelijk is tegen concurerende tarieven over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen.

Wat daarvoor vaakt ontbreekt zijn de financiële middelen. Helaas heb ik het ABP tot op heden niet kunnen betrappen op het steunen van dergelijke toekomstgerichte acties van burgers, waaronder ongetwijfeld ook veel van de deelnemers van het ABP.

Milieu-effect van teerzandwinning
De open dagmijn technieken die gehanteerd worden voor de winning van olie uit teerzand vergt veel energie en lijdt tot grote milieuschade. Niet alleen om klimaatemissies, maar het rapport van RiskMetrics wijst ook op mogelijke vervuiling van oppervlakte- en grondwater als gevolg van de winning en raffinage van teerzandolie.

Investeer in mijn toekomst!
Uit onderzoek is gebleken dat pensioenfondsen 0,3 procent van alle pensioengelden in teerzanden stoppen. Twee miljard euro, die voor mijn toekomst en die van mijn kinderen beter gestoken zouden kunnen worden in duurzame ontwikkelingen, zoals duurzame energie en energiebesparing.

Voor pensioenfondsen zijn projecten met een lange gegarandeerde opbrengst zoals windparken of zonne-energiecentrales een interessant beleggingsobject.

Voor olieconcerns zijn, gezien hun ervaring met grote projecten en hun relatief makkelijke toegang tot de kapitaalmarkt, de meer innovatieve megaprojecten zoals zonneparken in de Sahara uitermate geschikt.

Mijn verzoek

 • Stop uw beleggingen in olieconcerns die blijven kiezen voor nieuwe investeringen in onconventionele olie.
 • Vraag olieconcerns om fors in te zetten op duurzame energievormen.
 • Investeer mijn geld in duurzame (energie) projecten.

Gebruikte bronnen:

Update 9 januari: zie ook de reactie van ABP

Berekeningen WijWillenZon

Op de website van Trouw staat een behoorlijk uitgebreide berekening gestaan van het aanbod dat WijWillenZon doet voor zonnepanelen. Je vind de twee artikelen hier:

Helaas staat de gebruikte spreadsheet voor zover ik dat kan nagaan niet onlin. Dus je kan deze niet gebruiken voor het doorrekenen van je eigen situatie.

Ook staat er in Trouw een uitgebreide ingezonden brief van de initiatiefnemers.

Wat helaas nog steeds ontbreekt bij het initiatief van Urgenda en De Betere Wereld is de samenwerking met Stichting Natuur en Milieu die werkt aan een actie om blok voor blok zonnepanelen te gaan installeren. Daarmee kan je de installatiekosten van de panelen verlagen, net zoals de gezamenlijke inkoop van de panelen door WijWillenZon de prijs van de zonnepanelen verlaagd. Maar ja, zoals Natuur & Milieu via Twitter antwoordde:

@krispijnbeek @urgenda @milieucentrum @lviss #wijwillenzon ieder project heeft zijn eigen USP. Ideeen over samenwerking zijn er zeker wel.

Doe mij maar als USP een betere samenwerking in NGO land 😉 Want ik heb weinig aan goedkope panelen met een dure installateur, en ook weinig aan goedkope installatie met dure panelen.

Zelf overweeg ik om de panelen via Zoneco te leasekopen. Maar dan moet ik nog wel een installateur vragen hoeveel panelen er op mijn dak passen, rekening houdend met een nieuwe zonneboiler (waarover later meer).

Op zich heb ik nog niet heel veel haast, want de actie is verlengd tot eind januari. De beslissing staat dus op mijn lijstje goede voornemens voor 2011 .

Wijwillenzon.nl: LAATSTE NIEUWS – VERLENGING TOT EIND JANUARI

Sinds het afschaffen van de SDE-regeling voor particulieren die zonnepanelen willen, vorige week door Minister Verhagen, zijn de aanvragen bij Wij Willen Zon verdubbeld. Veel particulieren en bedrijven konden echter niet voor 7 december daadwerkelijk aanbetalen. Aangezien er nu zo’n 12 MW in de pijpleiding zit, zijn we met de partners gaan onderhandelen in China en Nederland en hebben we verlenging bedongen tot eind januari 2011 tegen dezelfde prijzen. De komende dagen zullen we meer informatie verstrekken. Mensen die niet tot eind januari willen wachten en al besteld hebben, kunnen natuurlijk hun aanbetaling 100% terug krijgen, maar we hopen dat iedereen mee doet met de verlenging, opdat we eind januari wel alle bestellingen binnen hebben met aanbetaling.

Meer informatie op de website van Wijwillenzon.nl of eerdere berichten.

Uit de inbox: wij willen zon loopt als een trein

Eerder deze maand schreef ik al over de actie wijwillenzon.nl. Vandaag ontving ik onderstaande update per mail:

In één maand tijd zoveel mogelijk orders voor zonnepanelen verzamelen. Dat is het doel van de actie ‘Wij willen zon’ die op 11 november van start ging. Samen met particulieren, bedrijven en andere organisaties streeft ‘Wij willen Zon’ ernaar in recordtempo een order te kunnen plaatsen van 10 Megawatt (8 à 10.000 sets zonnepanelen). De prijs voor 6, 12 of 16 A-klasse panelen ligt dan zo’n 35% onder de goedkoopste marktprijs van dit moment. De actie is een initiatief van Urgenda en De Betere Wereld.

Een keur aan installateurs, verzekeraars en financiers heeft zich aan de actie verbonden. Honderden huishoudens hebben reeds een bestelling geplaatst.” De afgelopen weken hebben zich veel grotere en zakelijke partijen gemeld bij Wij Willen Zon. We zijn met een twintigtal van deze partijen in de afrondende fase van contracten sluiten en aanbetalen. Samen is dit al meer dan 5 MW aan zonnepanelen, met nog 2 MW in de pijplijn. Grote klanten kunnen op maat gemaakte afspraken maken.

Intussen hebben we e-mails en telefoontjes van duizenden mensen beantwoord en zijn velen bezig met financiering of hun installateur. Er melden zich ook steeds meer financiële partners, die wij op de site gaan vermelden met mogelijkheden voor u als koper van zonnepanelen.

Voor mensen die niet in staat zijn om de panelen in 1 keer zelf te betalen is er nu de mogelijkheid om de panelen in huurkoop (lease) te nemen en dan voor 6, 12 of 16 panelen, resp. 25, 40 of 45 euro per maand te betalen. Met uw besparing op de energiekosten hebt u dat er al snel (bijna) uit. Na 15 jaar zijn de panelen van u en kunt u nog zo’n 20-25 jaar gratis gebruik maken van uw eigen zonne-energie. Kijk voor deze optie op www.zoneco.eu.

De actie loopt nog tot en met 7 december. Kijk voor meer informatie op www.wijwillenzon.nl

Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er ook behoorlijk wat kritiek is op de actie, zie bv. dit artikel op Duurzaam Nieuws.nl en dit artikel met veel pro’s en cons op Polder PV.

Wij willen zon!

Op 11 november, de dag van de duurzaamheid, hebben Urgenda en De Betere Wereld gezamenlijk het initiatief Wij willen zon gelanceerd. Het doel van het initiatief is om zoveel mogelijk orders voor zonnepanelen te verzamelen van particulieren en bedrijven, zodat er een order van 10 Megawatt aan zonnepanelen geplaatst kan worden bij bestaande Chinese fabrikanten. Bij een dergelijke orderomvang ligt de prijs voor A-klasse panelen zo’n 35% onder de goedkoopste marktprijs van dit moment.

Marjan Minnesma, directeur Urgenda en initiatiefnemer van deze stichting:

Op deze manier wordt zonne-energie bereikbaar voor heel veel mensen. Zonnepanelen zijn nog steeds vrij duur. Subsidiepotten drogen op en waren steeds heel snel overtekend. Door gezamenlijk zonnepanelen in te kopen, kunnen we die nu leveren voor een betaalbare prijs. Zo doen we recht aan het motto van Urgenda: samen sneller duurzaam.

‘Wij willen Zon’ is een non-profit initiatief. Particulieren, bedrijven en organisaties kunnen rechtstreeks bij de stichting een bestelling plaatsen. ‘Wij willen Zon’ bundelt deze bestellingen en kan dus tegen een heel scherp tarief panelen, omvormers, montage-materiaal en transport inkopen. ‘Wij Willen Zon’ doet binnenkort ook suggesties voor installateurs, om zoveel mogelijk rompslomp te voorkomen. De prijs die ‘Wij willen Zon’ berekent voor panelen is normaal gesproken alleen mogelijk met subsidie. Door marktkracht te bundelen laten de initiatiefnemers zien dat de maatschappij ook zonder subsidie betaalbare duurzame energie kan organiseren.

De pakketten

Wij willen zon heeft verschillende pakketten samengesteld. Het goedkoopste pakket kost ongeveer 1.500 euro, dat is dus goed betaalbaar.

Pakket A
6 zonnepanelen met toebehoren

 • 6 panelen van 235 Wp
 • Samen 1410 Wp = 1200 kWh per jaar
 • Besparing van 270,- per jaar
 • € 3304,65 (incl. btw en transport)
 • Aanbetaling van 660,93
 • kWh prijs uitgaande van 15 jaar levensduur: 21,1 cent (exclusief verzekeringskosten en financieringskosten)

Pakket B
12 panelen met toebehoren

 • 12 zonnepanelen 230 Wp
 • totaal 2760 Wp = 2350 kWh per jaar
 • besparing van 529,- per jaar
 • € 6071,40 (incl. btw en transport)
 • Aanbetaling van 1214,28
 • kWh prijs uitgaande van 15 jaar levensduur: 19,4 cent (exclusief verzekeringskosten en financieringskosten)

Pakket C
16 zonnepanelen met toebehoren

 • 16 zonnepanelen 185 Wp
 • totaal 2960 Wp = 2500 kWh per jaar
 • besparing van 563,- per jaar
 • € 6439,11 (incl. btw en transport)
 • Aanbetaling van 1287,82
 • kWh prijs uitgaande van 15 jaar levensduur: 19,3 cent (exclusief verzekeringskosten en financieringskosten)

Pakket D
3 zonnepanelen met toebehoren

 • 3 zonnepanelen 185 Wp
 • totaal 555 Wp = 472 kWh per jaar
 • besparing van 106,- per jaar
 • € 1359,- (incl. btw en transport)
 • Aanbetaling van 271,80
 • kWh prijs uitgaande van 15 jaar levensduur: 19,2 cent (exclusief verzekeringskosten en financieringskosten)

Ter vergelijking van de kWh prijs: de goedkoopste aanbieding voor elektriciteit die ik op Gaslicht.com vind is 21,29 cent per kWh van het voor mij onbekende MAIN energy.

Persoonlijk

Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet weet of ik zelf mee ga doen met de Wij willen zon actie. Al ben ik wel groot voorstander van zelf energie opwekken en zelf investeren in opwekking van duurzame energie. Reden waarom ik recent mijn participatie in Meewind heb volgestort en waarom ik de huidige VR ketel graag wil vervangen door een HR ketel met zonneboiler. Dat kost ook geld, dus dat betekent even rekenen hoeveel zonnepanelen er nog bij kunnen op het dak.

6 zonnepanelen met toebehoren

 • 6 panelen van 235 Wp
 • Samen 1410 Wp = 1200 kWh per jaar
 • Besparing van 270,- per jaar

€ 3304,65 (incl. btw en transport)

Kosten voor 6 panelen, omvormer en montagemateriaal: € 2735,-
BTW (19%) € 519,65

Totaalprijs exclusief transport en montage: € 3254,65
Bezorgkosten naar u of uw installateur € 50,-

Totaalprijs exclusief montage voor schuin pannendak € 3304,65
Meerprijs voor montagemateriaal voor een plat dak: € 152,-
Totaalprijs exclusief montage voor plat dak € 3465,65

Wij raden u aan overleg te plegen met uw installateur, om niet verrast te worden door extra kosten. Naast bovenstaande kosten voor de onderdelen en vervoer, kunt u de volgende kosten verwachten:

Installeren door erkend installatiebedrijf. Dit betreft het aanbrengen van de panelen op uw dak tot en met de omvormer. Dit kost voor zes panelen gemiddeld rond de 500 euro, afhankelijk van aanwezige dakramen, schoorstenen, of andere obstakels. Als u in huis veel vereist m.b.t. wegwerken van kabels e.d., komen er extra kosten bij.

Naast het installeren van de panelen op het dak, kan het nodig zijn een nieuwe groep in de meterkast en/of nieuwe meter aan te sluiten. Dit kunt u overleggen met uw installateur
Voor het berekenen van terugverdientijden, zie de veel gestelde vragen.

€ 3304,65 (Aanbetaling van 660,93)
12 panelen met toebehoren

 • 12 zonnepanelen 230 Wp
 • totaal 2760 Wp = 2350 kWh per jaar
 • besparing van 529,- per jaar

€ 6071,40 (incl. btw en transport)

Kosten voor 12 panelen, omvormer en montagemateriaal: € 5060,-
BTW (19%) € 961,40

Totaalprijs exclusief transport en montage: €  6021,40
Bezorgkosten naar u of uw installateur € 50,-

Totaalprijs exclusief montage voor schuin pannendak € 6071,40
Meerprijs voor montagemateriaal voor een plat dak: € 298,-
Totaal exclusief montage voor plat dak € 6369,40

Wij raden u aan overleg te plegen met uw installateur, om niet verrast te worden door extra kosten. Naast bovenstaande kosten voor de onderdelen en vervoer, kunt u de volgende kosten verwachten:

Installeren door erkend installatiebedrijf. Dit betreft het aanbrengen van de panelen op uw dak tot en met de omvormer. Dit kost voor zes panelen gemiddeld rond de 800 euro, afhankelijk van aanwezige dakramen, schoorstenen, of andere obstakels. Als u in huis veel vereist m.b.t. wegwerken van kabels e.d., komen er extra kosten bij.

Naast het installeren van de panelen op het dak, kan het nodig zijn een nieuwe groep in de meterkast en/of nieuwe meter aan te sluiten. Dit kunt u overleggen met uw installateur.
Voor het berekenen van terugverdientijden, zie de veel gestelde vragen.

€ 6071,40 (Aanbetaling van 1214,28)
16 zonnepanelen met toebehoren

 • 16 zonnepanelen 185 Wp
 • totaal 2960 Wp = 2500 kWh per jaar
 • besparing van 563,- per jaar

€ 6439,11 (incl. btw en transport)

Kosten voor 16 panelen, omvormer en montagemateriaal: € 5369,-
BTW (19%) € 1020,11

Totaalprijs exclusief transport en montage: € 6389,11
Bezorgkosten naar u of uw installateur € 50,-

Totaalprijs exclusief montage voor schuin pannendak € 6439,11
Meerprijs voor montagemateriaal voor een plat dak: € 320,-
Totaalprijs exclusief montage voor plat dak € 6759,11

Wij raden u aan overleg te plegen met uw installateur, om niet verrast te worden door extra kosten. Naast bovenstaande kosten voor de onderdelen en vervoer, kunt u de volgende kosten verwachten:

Installeren door erkend installatiebedrijf. Dit betreft het aanbrengen van de panelen op uw dak tot en met de omvormer. Dit kost voor zes panelen gemiddeld rond de 800 euro, afhankelijk van aanwezige dakramen, schoorstenen, of andere obstakels. Als u in huis veel vereist m.b.t. wegwerken van kabels e.d., komen er extra kosten bij.

Naast het installeren van de panelen op het dak, kan het nodig zijn een nieuwe groep in de meterkast en/of nieuwe meter aan te sluiten. Dit kunt u overleggen met uw installateur
Voor het berekenen van terugverdientijden, zie de veel gestelde vragen.

€ 6439,11 (Aanbetaling van 1287,82)
3 zonnepanelen met toebehoren

 • 3 zonnepanelen 185 Wp
 • totaal 555 Wp = 472 kWh per jaar
 • besparing van 106,- per jaar

€ 1359,- (incl. btw en transport)

Kosten voor 3 panelen, omvormer en montagemateriaal: € 1100,-
BTW (19%) € 209,-

Totaalprijs exclusief transport en montage: € 1309,-
Bezorgkosten naar u of uw installateur € 50,-

Totaalprijs exclusief montage voor schuin pannendak € 1359,-
Meerprijs voor montagemateriaal voor een plat dak: € 90,-
Totaalprijs exclusief montage voor plat dak: € 1449,-

Wij raden u aan overleg te plegen met uw installateur, om niet verrast te worden door extra kosten. Naast bovenstaande kosten voor de onderdelen en vervoer, kunt u de volgende kosten verwachten:

Installeren door erkend installatiebedrijf. Dit betreft het aanbrengen van de panelen op uw dak tot en met de omvormer. Dit kost voor 3 panelen gemiddeld rond de 400euro, afhankelijk van aanwezige dakramen, schoorstenen, of andere obstakels. Als u in huis veel vereist m.b.t. wegwerken van kabels e.d., komen er extra kosten bij.

U heeft tot 600 wattpiek geen nieuwe groep nodig, u mag de bijgeleverde stekker zelf in een bestaand stopcontact steken. Voor het berekenen van terugverdientijden, zie de veel gestelde vragen.

€ 1359,- (Aanbetaling van 271,80)
© 2010 Stichting Wijwillenzon