Duurzaam bankieren bij de ASN

Afgelopen maandag schreef De Pers een stuk over de ASN Bank. Een van de duurzaamste banken van Nederland volgens de Eerlijke Bankwijzer en ook de bank waar ik mijn spaargeld heb ondergebracht. De Pers bekeek de wijze waarop de ASN bank de haar toevertrouwde spaargelden investeert. Conclusie: het grootste deel zit in hypotheken (4,4 miljard Euro) inclusief die van moederbank SNS Bank en in staatsobligaties (2,6 miljard Euro).

Hypotheekportefeuille

De hypotheekportefeuille van de ASN is duurzaam volgens een geciteerde woordvoerder van de ASN bank, omdat de betreffende hypotheken onder de NHG vallen. Nu heb ik zelf ook een hypotheek met NHG, maar ik kan me niet herinneren dat er bij de verstrekking van NHG iets gevraagd werd over duurzaamheid. Hooguit een check op de hoogte van de schuld en de draagbaarheid van de schuldenlast voor de hypotheeknemer. Of de ASN enkel investeert in het deel van de hypotheek dat onder NHG valt vermelt het artikel niet.

In een reactie op het artikel in De Pers kiest de ASN-bank een heel ander aspect van duurzaamheid voor haar investeringen in hypotheken. De ASN stelt dat wonen een mensenrecht is en dat de ASN bank via de leningen onder NHG belegt in leningen voor mensen met modale inkomens, die een steuntje in de rug te geven om de aanschaf van een eigen woning mogelijk te maken.

Staatsobligaties

Bij de staatsobligaties valt me in de portefeuille van 2010 (uit jaarverslag 2010) op dat Nederland een groot deel uitmaakt van de portefeuille. Ik vraag me wel af hoe lang Nederland nog in het zogenaamde beleggingsuniversum van de ASN bank blijft. Het PBL geeft al jaren aan dat het energiebeleid te kort schiet om de doelstelling van 14% duurzame energie te halen (de laatste prognose die ik heb gelezen met het huidig beleid is 9%, dat kan oplopen tot 12% als de Green Deals effect hebben) en het energiebesparingsbeleid gaat minder goed dan verwacht.

Tegelijkertijd investeert de Nederlandse overheid via Energiebeheer Nederland in de zoektocht naar en winning van fossiele brandstoffen op Nederlands grondgebied, waaronder onze eigen teerzand olie uit Schoonebeek. Ook onthulde The Guardian eerder dit jaar dat Nederland in Brussel lobbiet voor het voorkomen van een specifiek CO2-label voor Canadese olie uit de teerzandvelden. Begrijpelijk gezien de Nederlandse investeringen in winning van (Nederlandse) teerzandolie … Buiten het energiebeleid zijn er natuurlijk meer natuur– en milieuzaken waar je je vraagtekens bij kunt zetten, net als bij een aantal ontwikkelingen vanuit de overheid op sociaal terrein.

Bedrijfsportefeuille

Wat jammer is en blijft is dat de ASN zo weinig uitleent aan bedrijven en ondernemers, zoals de Triodos wel doet. Het is ogenschijnlijk veiliger om in staatsobligaties en hypotheken te beleggen, maar zelf neem ik met plezier met een iets lager rendement genoegen als dat betekent dat mijn geld daadwerkelijk in zaken als duurzame energie en duurzame bedrijven wordt geïnvesteerd. Bij Zon Zoekt Dak, de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen van Stichting Natuur & Milieu, beperkte de ASN zich ook tot een beoordeling van de duurzaamheid van de leverancier en installateur. Deelnemers die financiering nodig hadden waren aangewezen op Greenloans, onderdeel van staatsbank ABN-Amro. Waarmee de ASN een kans liet liggen (in mijn ogen), Natuur en Milieu lijkt de commerciele kans van collectieve inkoop beter gezien te hebben.

Ik heb al eerder betoogd dat de ASN ook haar klanten een actievere rol kan laten spelen. Al lijken nieuwkomende crowdfundingplatforms als Symbid en Share2Start daar actiever op in te spelen. Wat betekent dat het geld dat we langer kunnen missen steeds minder in beleggingsfondsen van de ASN terecht komt en steeds meer rechtstreeks naar ondernemers vloeit via met name MyC4 (Afrika) en Symbid.

Sustainable investment competition

I’ve been busy developing a simple sustainable investment competition for some time now. As I get questions from people to introduce the same concept in their organisation I herewith publice the concept under a Creative Commons license.

Name: Sustainable Investment competition

 • Platform to be used: MyC4
 • Competition is open for all employees of the organisations (and others if they like).

Amount to be invested: between starting at Euro 20 and Euro 100 and allowing any multitude of Euro 20.

 • Duration 3 months (possibillity to prolonge).

People can score on 2 elements:

 1. Rate of Return (ROR) as measured by MyC4watch.com
 2. Social Rate of Return (measured by the number of MDG markers of the opprotunities invested in per euro invested).

We’ll give 3 price:

 1. Best Social Investor (best combination of 2 below);
 2. Best investor (based on rate of return);
 3. Most social person in the world (based on Social ROR).

The thirst reward will get the best/highes/most honourable reward, as people should try to experience that there may be trade offs between ROR and Social ROR.

Optional:

 • Anounce the total amount invested and the number of competitors at the end of the competition;
 • Anounce the largest investor

Remarks?

Do you have any remarks, improvements? Let me know in the comments!

Do you copy the concept, please let me know and give me a linkback and update on your experience 🙂

Mooie quotes uit de NRC

Op 28 december stond er een interview met Bart Jan Krouwel, directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Rabobank, in de NRC. Helaas is het me niet (meer) gelukt om een link naar het artikel te vinden, maar een aantal citaten wil ik de bezoeker van mijn blog niet onthouden.
Doorgaan met het lezen van “Mooie quotes uit de NRC”

Win 1000 euro met een duurzaam beleggingsidee

Wilt u 1000 euro verdienen? Geld om een eigen duurzaam beleggingsfonds mee te beginnen? Dan moet u meedoen met de jubileumwedstrijd van Eenhoorn Financieel Advies (25 jaar ervaring in duurzaam beleggen!) en P . U moet ons dan wel vertellen waarin u wilt investeren als we de wereld duurzamer willen maken en tegelijkertijd een goed renderende belegging willen realiseren. Met andere woorden: knutsel uw eigen beleggingsfonds bij Eenhoorn Financieel Advies in elkaar…

De criteria zijn:

 • het mag om een bestaande activiteit gaan of een te verwachten toekomstige activiteit,
 • de activiteit mag bedrijfsmatig van aard zijn, maar hoeft dat (nog) niet te zijn; het kan ook om een technologie gaan, of om een grondstof.
 • de activiteit moet duurzaam zijn
 • de activiteit moet gaan renderen

Helaas staat er geen slotdatum bij vermeld, snel insturen dus…

Meer info bij P+. Het wedstrijdformulier staat op de site van Eenhoorn Financieel Advies

ASN stapt uit Cisco

Altijd weer stoer als een klein bankje tegen een reus zegt dat ze op zoek mogen naar een andere investeerder. Dialoog met het bedrijf mislukt, conclusie getrokken: uitstappen.

De ASN Bank heeft vandaag het Amerikaanse Cisco Systems verwijderd uit het beleggingsuniversum omdat het bedrijf zich niet verantwoordelijk voelt voor het feit dat o.a. de routers die zij leveren aan de Chinese overheid worden gebruikt voor internetcensuur en dus het schenden van mensenrechten.

Ik ben benieuwd naar de reactie van Cisco. Ik weet dat Albert Heijn en de Wereldbank in het verleden niet blij waren met het besluit van de ASN om ze uit het beleggingsuniversum te halen. Ik weet niet

Bron:

Reactie Rabobank op Zembla uitzending

De reactie van de Rabobank op mijn email van 10 juni is binnen (zie ook deze eerder post). Belangrijkste punten in het antwoord:

 1. Bewustwording van MVO binnen de organisatie is een weerbarstig proces.
 2. Relaties met bestaande klanten zijn niet altijd op korte termijn te beëindigen.
 3. De Rabobank kiest voor dialoog, maar is niet verantwoordelijk voor de keuzes van bedrijven die ze financiert.
 4. Verduurzaming van de bedrijfsvoering heeft onze voortdurende aandacht.
 5. Per onderneming die bekritiseerd is in de uitzending van Zembla van 10 juni zal de Rabobank bezien of de financieringsrelatie wordt voortgezet. Als dat gebeurt zal dit onderbouwd worden.

Vanuit actief aandeelhouderschap valt overigens te twisten over het derde punt en het vierde was in mijn bestuurstijd de dooddoener om van zeurende leden af te komen… Maar oordeel zelf, de hele reactie van de Rabobank is hier te lezen. Vooralsnog krijgen ze het voordeel van de twijfel. Hoewel ik daar bij moet zeggen dat ik de VBDO Quick Scan over het stemgedrag van Nederlandse banken (naast de Rabobank, ook Fortis, ING, ASN, ABNAMRO, Triodos en SNS) nog niet heb gelezen. Hoewel ik moet zeggen dat de Rabobank in ieder geval sneller reageert dan ABP op mijn tweede mail.

Meer info:

Brief Rabobank n.a.v. Zembla uitzending

Geachte directeur van Rabobank,

In de uitzending van Zembla van 10 juni 2007 wordt uw bank herhaaldelijk genoemd als financier van bedrijven die zich bezig houden met de productie van clusterbommen en mijnen, milieuvervuilende industrieën (zoals Freeport-McMoran) en bedrijven die geen fatsoenlijk arbeidsomstandigheden voor hun werknemers of de werknemers van hun leveranciers creëren (zoals Wal-Mart).

Als klant van uw bank, die voor de Rabobank heeft gekozen vanwege het duurzame en maatschappelijk betrokken imago dat u zich in uw reclamecampagnes aanmeet ben ik geschrokken van een aantal beleggingen en financieringen van de Rabobank Group. In de media en in relamecampagnes doet uw bank grote moeite om zichzelf neer te zetten als een maatschappelijk verantwoorde bank.

Graag verneem ik van u welke beleidswijzigingen u bereikt hebt door middel van actief aandeelhouderschap bij bedrijven die de Rabobank Groep financiert. Of op welke termijn uw actieve aandeelhouderschap tot concrete wijzigingen moet leiden bij bovengenoemde type van bedrijven om voor financiering door de Rabobank Group in aanmerking te blijven komen.

Daarnaast wil ik inzicht in de bedrijven die de Rabobank Group financiert. Transparantie is m.i. een essentieel onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Rabobank kan daarbij een voorbeeld nemen aan de twee koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord bankieren (Triodos en ASN-bank) en aan de pensioenfondsen ABP en PGGM.

Met vriendelijke groet,

Krispijn Beek

Een afschrift van deze mail is verzonden aan de VBDO en geplaatst op mijn weblog.