Krachtenbundeling Qurrent & We Generate

Eerder dit jaar schreef ik al over We Generate. Een nieuw type energiebedrijf dat zich richt op energiebesparing en energieopwekking bij klanten thuis, en op versterking van duurzame energieopwekking in de buurt. Vandaag las ik op Duurzaam Gebouwd dat We Generate samen gaat met Qurrent. Qurrent ontwikkelde een technologieplatform voor decentrale duurzame energieopwekking en won daarmee in 2007 een half miljoen Euro bij de Picnick Green Challenge.

De oprichter van Qurrent, Igor Kluin, zal onderdeel worden van het managementteam van dit nieuwe energiebedrijf.
Michel Muurmans is aangesteld als CEO die het nieuwe energiebedrijf gaat opbouwen. Muurmans was tot voor kort oprichter en directeur van DEC, een werkmaatschappij van VolkerWessels die lokale energieprojecten ontwikkelt. Daarnaast is Mark Kuperus  aangetreden als CFO.

Volgens Duurzaam Gebouwd gaat Qurrent vanaf het voorjaar van 2012 zonnepanelen installeren bij Nederlanders thuis. Huishoudens die zijn aangesloten op het netwerk kunnen de overschotten aan energie uitwisselen en delen. Volgens het oorspronkelijke filmpje van We Generate ligt de ambitie hoger en gaat het bedrijf investeren in lokale duurzame energie-opwekking en energiebesparing, zonder dat de klant de investering hoeft te betalen. De klant betaalt de investering terug via de besparing op de energierekening. Het lijkt wel een mini energie service bedrijf (ESCo):

Volgens de website van Qurrent volgt in november meer informatie.

Vergelijkbare initiatieven

Het gaat in ieder geval druk worden op de markt. Zo komt Stichting Building Brains met WAIFER, een concept dat na eerste lezing overeenkomsten lijkt te hebben met Qurrent nieuwe stijl. Afgelopen vrijdag sprak ik op de Toekomstdag met een vertegenwoordiger van een bedrijf dat binnenkort ook actief gaat worden op de markt voor zonnepanelen, waarbij huiseigenaren zelf niet hoeven te investeren. Ze werken hiervoor samen met een Amerikaanse solar as a service provider.

Daarnaast zijn er diverse Green Deals die een relatie hebben met decentrale energieopwekking in de gebouwde omgeving. Zo is er een Green Deal met een proef met een Amerikaans systeem om zonnepanelen te financieren via een lening die via een opslag op de OZB terugbetaald wordt aan de gemeente.

Ook is er een Green Deal met de Windcentrale. De grote vraag daarbij blijft voor mij hoe in de toekomst door de rijksoverheid omgegaan gaat worden met salderen voor en na de elektriciteitsmeter. Zolang dat niet wordt aangepast ga ik niet investeren in de Windcentrale, zodra dat wel gebeurd gaat mijn hypotheekrenteaftrek een jaartje naar een windmolen in de buurt. Door de aankondiging van GreenChoice en Atoomstroom eerder dit jaar dat ze onbeperkt salderen achter de meter toe gaan staan voor huishoudens lijkt dat probleem voor huishoudens uit de lucht (al kan ik me vergissen, want ik ben geen fiscaal expert).

Gemeente Rotterdam sluit Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Ontwikkelen

Op 7 september was ik op persoonlijke titel uitgenodigd om het duurzame debat Duurzame Kracht van de gemeente Rotterdam bij te wonen. Inmiddels zijn niet alleen het verslag en het twitterverslag beschikbaar, maar begint de gemeente Rotterdam ook concreet invulling te geven aan haar ambities. Het weblog Duurzaam Gebouwd meldt namelijk dat wethouder Alexandra Van Huffelen, Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte en wethouder Hamit Karakus, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed met ruim 40 vastgoedpartijen een Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Ontwikkelen heeft afgesloten.

In deze overeenkomst zijn de ambities en uitdagingen opgenomen waarvoor de partijen zich de komende jaren inzetten. In een eerdere overeenkomst uit 2008 werd vooral ingezet op CO2 reductie bij nieuwbouw, nu wordt van een brede definitie van duurzaamheid uitgegaan bij zowel bestaande bouw als nieuwe gebiedsontwikkeling en projecten.

Naast CO2 reductie gaat het om zaken als energie, water, afval, gezondheid, luchtkwaliteit (incl. NOx en fijnstof), landgebruik, buitenruimte, transport en management. Ook is het de ambitie Rotterdam groener en aantrekkelijker te maken.

Een mooie stap die past bij mijn persoonlijke mening dat duurzaamheid meer is dan energie en klimaat. En een stap die betekent dat ik mijn mening over het verschil in aanpak tussen Rotterdam en Amsterdam moet gaan herzien. Tot nu toe vond ik dat Amsterdam veel integraler te werk ging bij haar duurzaamheidsstrategie dan Rotterdam, met de Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Ontwikkelen laat Rotterdam zien dat duurzaamheid ook voor de gemeente Rotterdam meer is dan CO2/klimaatbeleid.

Column Magazine Duurzaam Gebouwd: Op zoek naar een duurzame woning

Onderstaande column is in augustus 2010 in het magazine van Duurzaam Gebouwd gepubliceerd

Vorig jaar ben ik vader geworden, uiteraard van de allermooiste dochter ter wereld. Het huis waar we woonden was echter niet echt oudervriendelijk, laat staan kindvriendelijk. Een tweekamerappartement op 3 en 4 hoog, zonder lift… Dat betekende dus verkopen en verhuizen.

Bij het zoeken naar een nieuw huis viel het me weer op hoe weinig duurzaamheid bij de aankoop van een woning telt. We hebben verschillende nieuwbouwprojecten afgelopen die als duurzaam gepromoot werden. Bij de vraag welk energielabel de nieuwbouw kreeg was het standaard antwoord dat het voldoet aan de huidige EPC, maar bij de eerstvolgende aanscherping daarvan niet meer zou voldoen. Op de vraag of de bouwmaterialen dan duurzaam waren moesten de meeste verkopers de vraag schuldig blijven.

Op de websites met bestaande woningen telt duurzaamheid nauwelijks mee. Je kan veel inorfomatie vinden, maar de afstand tot het kinderdagverblijf, de wachtlijst, luchtkwaliteit, geluidshinder van verkeer of industrie, aantal inbraken in de buurt? Het is niet te vinden. Duurzaamheid van de woning zelf? Heel soms staat het energielabel vermeldt…

Op basis van inkomen en vermogen was de extra ruimte in de hypotheek voor verduurzaming van de woning zo geregeld. Wat me wel opviel, was dat de energiekosten van de nieuwe woning niet meetellen voor de financier en NGH. Dat het aanvullend deel van de hypotheek goedkoper had kunnen worden gefinancierd, mits we een forse labelsprong behalen met de verbouwing was onbekend bij de hypotheekadviseur en de makelaar.

Begin november krijgen we de sleutel. We zijn dan ook al druk bezig met het zoeken van een partij zoeken die waar kan maken wat alle hoge heren roepen: de techniek om bestaande woningen energieneutraal te maken is beschikbaar. Nu nog een partij die dat volledig regelt. Of wordt dat nog een paar jaar wachten tot General Electric dat op de markt brengt?

Column Magazine Duurzaam Gebouwd: Pakketje techniek

Onderstaande column is in februari 2010 in het magazine van Duurzaam Gebouwd gepubliceerd

De afgelopen maanden heb ik weer heel wat recepties afgelopen. De meest opvallende uitspraak tijdens zo’n receptie was van Jan Rotmans tijdens de nieuwjaarsreceptie van Urgenda. Hij stelde dat voor Euro 20.000 een bestaande woning energieneutraal te krijgen is. Een mooie uitspraak, maar op de vraag: ‘waar koop ik zo’n pakketje’, heb ik het antwoord helaas nog niet gekregen. Wel werd een aantal technisch hoogwaardige oplossingen gepresenteerd waarmee de gebouwde omgeving energieneutraal te krijgen is.

Ik ben dol op al die techniek, laat ik daar eerlijk in zijn. Ik kan enorm genieten als ik op 1001 klimaatoplossingen kijk en zie wat er allemaal al mogelijk is. Alleen willen mensen ook nog wonen in een huis vol techniek?

Bedrijven die technische oplossingen voor duurzaam bouwen aandragen zouden er goed aan doen om een paar jaar in de leer te gaan bij Apple. Dat bedrijf is de afgelopen tien jaar zelden de eerste op de markt geweest bij de introductie van nieuwe producten, het was echter wel telkens het bedrijf dat de markt op z’n kop zette… Van iPod, tot iPhone, en van muziek- tot telecomindustrie.

Ook de natuur kan een bron van inspiratie zijn om zonder de nieuwste technische snufjes huizen te bouwen die aangenaam zijn om in te wonen. De Romeinen konden vroeger ook huizen met een aangenaam binnenklimaat creëren zonder airco. Modernere voorbeelden kun je gratis vinden op internet, bv. bij de zogenaamde TED-talks. Begin bv. bij de bijdrage van Janine Benyus over biomimicri of die van Louise Vet over circulaire economie. Of verbaas je over Bjarke Ingels die een berg van een appartementencomplex bouwde in Kopenhagen en nu bezig is een woestijnachtig eiland in Azerbeidzjan om te vormen tot een vruchtbaar eiland door er een stad op te zetten…

Duurzame Innovator Pitch voor de bouw

Op Duurzaam Gebouwd stond op 2 februari een bericht over de Duurzame Innovator Pitch. Een prijs voor jonge, startende en vernieuwende ondernemers. De prijs is in het leven geroepen door de Dutch Green Building Council (DGBC).

De inzendingen worden beoordeeld op vijf onderdelen:
• Bijdrage aan duurzaamheid voor de bebouwde omgeving in Nederland
• Kwaliteit businesscase/businessmodel
• Kansen voor opschaling van prototype tot een produceerbaar product
• Praktische toepasbaarheid
• Mogelijkheden tot bescherming idee (is het idee te patenteren)

Als criterium voor deelname aan deze wedstrijd geldt dat de inschrijver een jonge onderneming is, of een te verzelfstandigen onderdeel van een gevestigde organisatie.

De tweede eis is dat er verwacht kan worden dat het innovatieve product – of de innovatieve dienst – een blijvend effect heeft op de bebouwde omgeving.

Meer informatie op de site van Duurzaam Gebouwd.

Column Magazine Duurzaam Gebouwd: Heilige huisje zijn er om te slopen

Onderstaande column is in september 2009 in het magazine van Duurzaam Gebouwd gepubliceerd

Twee van de meest heilige huisjes van Nederland zijn de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie. Met de huidige krapte in overheidsfinanciën staan echter ook deze heilige huisjes weer ter discussie. Is het niet onder dit Kabinet, dan wel onder het volgende. Want in totaal gaat er zo’n 16 miljard Euro per jaar naar deze marktverstorende maatregelen.

De afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek al geleidelijk aan ingeperkt. Veel creativiteit wordt daarbij niet getoond, laat staan dat geprobeerd wordt om het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek te combineren met Kabinetsdoelstellingen. Terwijl het Kabinet bij de leaseauto toch heeft kunnen zien hoe effectief het koppelen van fiscale voordelen aan duurzaamheidsdoelstellingen is. Geef een automobilist wat korting op z’n bijtelling voor een energiezuinige auto en hij/zij kiest prompt voor z’n eigen portemonnee. Waarmee autofabrikanten de meerprijs van energiezuinige auto’s terug kunnen verdienen.

Stel nou dat je dat ook doet voor de hypotheekrenteaftrek? Waarbij je de hypotheekrenteaftrek voor nieuwbouwhuizen koppelt aan het energielabel van een huis of aan de score op de duurzaam bouwen index van een huis. Waarbij een energieneutraal huis meer hypotheekrenteaftrek krijgt dat label A, label A meer dan label B, en vanaf label C vervalt de hypotheekrenteaftrek. De consument, die volgens bouwers niet extra wil betalen voor een duurzaam huis, kan dan kiezen: koop ik een huis met hoge energierekening en lage hypotheekrenteaftrek, of koop ik een duurder huis met lage energierekening en hoge hypotheekrenteaftrek. Stippel hierbij een tienjarenplan uit waarna hypotheekrenteaftrek bij nieuwbouw enkel nog geldt voor label A of duurzamer.

Ook in de bestaande bouw is er nog veel besparingspotentieel. Alleen krijg huizenbezitters maar eens in beweging om daar ook in te investeren. Hier kan dezelfde truc worden toegepast. Schaf de hypotheekrenteaftrek voor bestaande huizenbezitters over 10 jaar af, tenzij ze in een label A woning wonen. Of beter nog: label A heeft recht op 50% hypotheekrenteaftrek, energieneutrale woningen hebben recht op 100% hypotheekrenteaftrek. Op die manier bespaart de overheid geld, waardoor de belasting minder verhoogd hoeft te worden, terwijl de doelstellingen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving dichterbij komen.

Losse eindjes? Die zijn er vast. Binnen de bouwwereld lopen echter voldoende knappe koppen rond om mijn verhaal beter uit te werken en door te rekenen. Bijvoorbeeld door combinaties met de groenfinancieringsregeling, versimpeling van procedures voor decentrale energieopwekking of betere maatstaven voor duurzaam bouwen dan de energielabels van de overheid. De vraag is echter of de bouwsector duurzaam hoog genoeg op de agenda heeft staan om haar knappe koppen in te zetten om pro-actief aan de slag te gaan met duurzaam bouwen.