Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen en ondernemen

Bijna twee jaar geleden vroeg ik me samen met een aantal collega’s af of we de kritiek vanuit het bedrijfsleven op de criteria voor duurzaam inkopen via een interactief proces tot een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zouden kunnen ombuigen. Beide partijen onderschrijven tenslotte het doel: bij het verduurzamen van de samenleving ook gebruik maken van de inkoopmacht van de overheid cq. de eigen organisatie.

In het kader van de toolbox van buiten naar binnen bedachten we daarom een interactief proces om via een informeel proces tussen de inkopers van overheidsorganisaties en bedrijfsleven langzaam maar zeker tot een formeel proces tussen beleidsmakers uit bedrijfsleven en overheidsorganisaties te komen. Waarbij de criteria voor duurzaam inkopen die Agentschap NL heeft ontwikkeld als voorbeeld kunnen dienen.

We hebben ons proces tijdens de slotbijeenkomst van de toolbox gepresenteerd. We hadden het goede voornemen om er mee aan de slag te gaan na de cursus en ook daadwerkelijk wat neer te zetten. Meer dan een berichtje op mijn weblog, en een presentatie en toelichting aan een aantal collega’s van het programma duurzame bedrijfsvoering rijksoverheid is er echter niet van gekomen. Want ieder van ons was te druk met zijn reguliere werkzaamheden om werkelijk tijd in te steken in ons plannetje. We hebben het nog wel ingediend als plan voor de ASN Wereldprijs, maar ook daar hebben we vervolgens te weinig tijd in weten te steken om zelfs maar een weekprijs te winnen.

De verrassing

Op dinsdag 8 februari kwam de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) met een persbericht dat 17 Chief Procurement Officers van grote publieke en private bedrijven hun streven om duurzaam inkoopmanagement te verankeren hebben vastgelegd in het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen (MVIO). De deelnemende bedrijven zijn: Achmea Zorgverzekeringen, Akzo Nobel, Albert Heijn, Delta Lloyd, Essent Nederland, Heineken Nederland, ING Bank, ING Verzekeringen, Koninklijke DSM, Koninklijke FrieslandCampina, KLM, Koninklijke Philips Electronics, KPN, Nederlandse Spoorwegen, Rabobank Nederland, Rijksoverheid en NEVI.

Volgens het persbericht zullen de deelnemende bedrijven in vijf jaar tijd milieu -en sociale criteria als vanzelfsprekend worden meegewogen in het inkoopbeleid van hun ondernemingen. De deelnemende bedrijven kunnen daarbij de duurzaam inkoop criteria van Agentschap NL gebruiken of zelf criteria voor maatschappelijke verantwoord inkopen ontwikkelen.

Of er een verband is tussen het plan voor een alliantie duurzame bedrijfsvoering dat mijn medecursisten en ik hadden uitgedacht en de totstandkoming van het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen en ondernemen weet ik niet. Het is in ieder geval wel erg leuk om te zien dat een oud idee in een andere vorm op een andere plaats weer opduikt. Als er een verband is dan is het een goed voorbeeld van je idee laten gaan.

En nu verder?

Voor zover mij bekend zijn zo’n beetje alle aan het manifest deelnemende bedrijven lid van VNO-NCW, MKB Nederland en/of MVO Nederland. Ik ben dan ook benieuwd wat de inbreng vanuit deze bedrijven gaat worden in de afgelopen week door MVO NL, MKB NL en VNO-NCW aangekondigde vernieuwing van de duurzaam inkopen criteria. Een van de ideeën die ik tegenkwam in de berichtgeving van MVO Nederland was dat er minder naar lijstjes gekeken moet worden en meer naar een ketenaanpak.

Ik ben dan wel benieuwd welke vorm van ketenaanpak gekozen gaat worden. Als twee uiterste (voor zover bij mij bekend) heb je aan de ene kant de simpele regels voor duurzaam inkopen van IBM (slechts 4 regels) en aan de andere kant de zeer uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde methodiek van het Sustainability Consortium (waar onder andere Ahold, KPMG en Unilever deel van uitmaken).

Dit bericht is ook geplaatst op duurzaam pleio en op  het rijksduurzaamheidsnetwerk.

Van internet: Sustainable toolkit (via @chantalklaver)

Leuk idee, nu hopen dat de tips het niveau red de wereld koop een spaarlamp overstijgen 😉 

Wat is de Sustainable Toolkit
De Sustainable Toolkit wordt een toolkit met allemaal praktische tips, tricks en tools om duurzaamheid binnen een organisatie of huishouden te kunnen doorvoeren.

Hoe kun je de Sustainable Toolkit vullen?

Via Blog
 • Op www.sustainabletoolkit.nl kun je een blog maken met daarin jouw Tip, Trick of Tool.
 • Geef er de hashtag STK aan mee en afhankelijk waar jouw blog zich op richt ook nog de volgende
 • Hashtag met People als jouw tip, trick of tool het geluk van mensen centraal zet.
 • Hashtag met Planet als jouw tip, trick of tool zich erop richt om een gezonder (leef)milieu te creëren.
 • Hashtag Profit als jouw tip, trick of tool de economische situatie verbeterd.
 • Hashtag Pleasure als jouw tip, trick of tool het dagelijks leven leuker maakt.
 • Vervolgens kun je commentaar geven op andere tips en deze middels sterren waarderen: 1 ster: waardeloze oplossing, 5 sterren: Top oplossing

Via Twitter

 • Stuur jouw tip, trick of tool vanaf jouw eigen Twitter adres.
 • Gebruik de Hashtag #STK voor Engelse tips en #STKNL voor Nederlandse.
 • De Tweets komen in een Twitter Fountain op http://www.sustainabletoolkit.nl
 • De beste Tweets worden uitgelicht

Via E-mail

 • Stuur jouw idee naar chantal@hanq.eu en wij zetten hem op de site.

De beste Tips, Tricks & Tools gratis te downloaden
De best gewaardeerde Tips, Tricks & Tools komen uiteindelijk met bronvermelding in een PDF document. Deze is gratis te downloaden door iedereen. Regelmatig zullen we deze Sustainable Toolkit opnieuw samenstellen op basis van de bestgewaardeerde Tips, Tricks en Tools.

Om mee te beginnen
Op 10 december bij NL15 maken we in het kader van COP15 ook een tastbare Sustainable Toolkit. Deze delen we gedurende COP15 (tot en met 18 december) aan diverse lokale overheidsinstellingen uit. Als je dus nog iets hebt waarvan jij denkt, dat moet in de Sustainable Toolkit, neem dit dan mee op 10 december naar NL15: Kopenhagen in Nederland.

Bron: Mindz.com

Coffeemob @ #dvdd

dagvandeduurzaamheidlogoVandaag is de Dag van de Duurzaamheid. Ben jij rijksambtenaar en wil je ook iets kleins maar goeds doen op deze dag? Je kan op 9-9-9 vanaf 7 uur terecht voor een kopje duurzame koffie bij Green Bean op de Turfmarkt 250 in Den Haag.

We proberen met zoveel mogelijk ambtenaren te komen. Hoe langer de rij hoe beter! De extra dagomzet wordt door Green Bean weer rechtstreeks geïnvesteerd in groene bedrijfsvoering. Kortom een win-win-win situatie: goed voor bedrijven, een goed gevoel voor jezelf en goed voor de planeet. Mobiliseer dus zoveel mogelijk collega’s om 9-9-9 zo groen mogelijk te maken!

NB: Coffeemob is een variant op de carrotmob. Zie: http://carrotmob.org/.

Een middagje duurzaam ABN-Amro

Ja, je leest het goed. Een aantal twittervriendjes hadden het al gespot: gistermiddag was ik te gast bij een bijeenkomst over duurzaam ondernemen bij ABN-Amro in Amsterdam. Op uitnodiging van Anastasia Kellermann van 2Lead4Us mocht ik voor de tweede keer een deel van de cursus leiderschap voor duurzame ontwikkeling bijwonen.

Het doel van de cursus is om mensen te laten zien wat ze zelf kunnen doen, ook (of zelfs juist) binnen grotere organisaties om hun organisatie duurzamer te maken. Anastasia noemt dat ‘sustainability joint adventures’ aangaan. Oftewel partnerships met vele verschillende partijen binnen, en buiten je organisatie. Waarbij veel tijd en energie gaat zitten in het zoeken naar echte win-win situaties om de verschillende mensen aan bord te krijgen. Het boek The Necessary Revolution van Peter Senge bevat ook veel voorbeelden van dit soort partnerships.

De cursus aanpak

De cursus van Anastasia Kellermann gaat uit van 4P’s en 4 H’s, die nodig zijn om tot duurzaam handelen te komen. De vier p’ staan voor people, planet, prosperity (als vervanger voor profit) en person (want je kan een ander pas overtuigen als je zelf in je plannen geloofd). De vier h’s staan voor hoofd, handen, hart en handelen. Als je de inhoud daarvan wilt weten raad ik je aan eens te gaan praten met Anastasia zelf.

Gistermiddag bestonden de deelnemers aan de cursus uit 10 managementtrainees van ABN-Amro. Aan het begin van de middag heeft Marcel Spaas verteld over zijn werk bij FairFood, zijn redenen om daar weg te gaan en de totstandkoming van BID Network. Een mooi en inspirerend verhaal, waarin veel uitdagingen die overwonnen moeten worden om succesvol project neer te zetten aan bod zijn gekomen.

Presentatie elke dag kiezen voor duurzaamheid

Zelf had ik de presentatie voorbereid die ik ook tijdens de LvDO Empowerpoint in juni heb gebruikt. Kernboodschap daarvan is dat ambtenaren altijd werken binnen de context van door de politiek gestelde doelen. Dat staat niet ter discussie, de uitdaging is hoe halen we de doelen. En bij duurzame bedrijfsvoering is het voor een groeiend aantal collega’s de sport om de doelstellingen zo snel mogelijk te halen.
Wanneer dat lukt is het zaak om de ambtelijke top en de bewindspersonen op de hoogte te stellen van de successen. Waarbij het de kunst is dat zo te doen dat ze geprikkeld worden om hun collega’s op andere departementen te vragen:

Wat doe jij eigenlijk op het gebied van duurzame bedrijfsvoering?

Om die vraag te beantwoorden zal veelal informatie bij ondergeschikten opgevraagd worden, die vervolgens de kans hebben om hun eigen successen te etaleren, of aandacht te vragen voor hun eigen projecten en maatregelen.
Blijkbaar vertelde ik het iets te ratterig, want een van de trainees vroeg zich af of ik het boek Hoe word ik een rat? had gelezen. Dat heb ik niet, al kan ik me wel wat voorstellen bij wat ik in dat boek kan verwachten. Want ik heb wel het boekHoe vang ik een rat? gelezen 😉

Projecten van de deelnemers

Het leukste deel van de middag waren de presentaties van de projectplannen waar de trainees aan werken. Waarbij Marcel en ik de rol hadden om op te treden als potentiële partner in hun project. Helaas mag ik inhoudelijk weinig zeggen over de projecten. Ik kan wel zeggen dat ik een aantal goede en interessante voorstellen langs heb horen komen.

De managementtrainees miste aan de duurzame kant soms nog wat kennis, daar staat tegenover dat ik van managementtrainees bij ABN-Amro verwacht dat ze een klinkende business case kunnen maken. Waarvan alle partners in de keten profiteren en alle p’s er per saldo op vooruit gaan.

Slot

De middag was gister zeker goed besteed. Nu wachten hoe lang het duurt voordat de verschillende projecten daadwerkelijk tot uitvoer komen. Voor die tijd hoop ik nog een keer te mogen sparren over de verschillende plannen, want niks zo leuk als werken met jonge gedreven mensen die op zoek zijn naar positieve veranderingen binnen en door hun organisatie.

Ook gepubliceerd op het Rijksduurzaamheidsnetwerk

VoorDeWereldVanMorgen: Alliantie Duurzame Bedrijfsvoering

De criteria voor duurzaam inkopen bij de overheid zijn inmiddels allemaal bekend. Duurzaam inkopen vormt echter een typische win-win. Onderzoek in opdacht van de Europese Commissie laat zien dat er landen zijn die tot 5% kosten besparen en tot milieuwinst weten te komen. Samen met een aantal collega’s heb ik een plan van aanpak geschreven om een vrijwillige alliantie duurzame bedrijfsvoering te vormen met organisaties buiten de overheid. Het is pas een concept plan, maar ik heb het al wel als idee ingediend bij VoorDeWereldVanMorgen.

Duurzaam Inkopen

Zoals gezegd zijn de criteria voor duurzaam inkopen bij de overheid inmiddels allemaal bekend. Volgens de een gaat ’t niet snel genoeg, volgens de ander te snel. De interessante vraag is echter of het proces te versnellen is.
Duurzaam inkopen is namelijk een duidelijk geval van een win-win situatie. Het is goed voor mens en milieu, en goed voor je portomonnee. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie (pdf). De Nederlandse overheid haalt de grootste reductie in CO2 uitstoot tegen een half procent lagere inkoopkosten, terwijl het Verenigd Koninkrijk bijna 5% kosten bespaart.

De combinatie van kostenbesparing en milieuwinst maakt duurzaam inkopen ook interessant voor bedrijven. Zelfs in tijden van een economische recessie. Ik ben zelf groot voorstander van vrijwilligheid. Bovendien heb ik afgelopen jaar een opleiding gedaan over interactieve beleidsprocessen (zie eerder bericht).

Uit onderzoek van DHV in opdracht van VROM blijkt dat de impact van duurzaam inkopen bij de overheid groter kan zijn door het stimuleren van duurzaam inkopen in de sectoren waar de overheid een belangrijke invloed heeft. In onze ogen is het vormen van een alliantie met organisaties die vrijwillig aangeven minimaal de overheidscriteria voor duurzaam inkopen te hanteren een manier om het effect te vergroten.

Plan van aanpak alliantie duurzame bedrijfsvoering

In het kader van een opleiding interactieve beleidsprocessen heb ik samen met een aantal mede-cursisten een plan van aanpak gemaakt om tot een alliantie duurzame bedrijfsvoering te komen. Hoe we dat willen bereiken?

 • via op gang brengen maatschappelijke dialoog,
 • laten zien wat wèl kan door actie; empowerment
 • zowel structureel als incidenteel

Resultaat

 • Inhoudelijke oplossingen
 • Proceskennis: omgaan met weerstand in organisatie
 • Spinoff = netwerk gericht op verandering
 • Acties voor borging

Idee op VoorDeWereldVanMorgen

VoorDeWereldVanMorgen is de communitysite van de ASN-bank. Op VoorDeWereldVan Morgen loopt momtenteel de ASN Wereldprijs, hierbij is Euro 20.000 is te winnen voor je eigen initiatief voor een betere wereld. Het initiatief voor een alliantie duurzame bedrijfsvoering heb ik daar aangemeld. Een steuntje in de rug van de lezers van dit weblog is natuurlijk altijd mooi meegenomen 😉 Bovendien weten jullie meer dan ik. Schiet dus ook vooral gaten in het plan. Wat ontbreekt, wat kan beter? Wat is onduidelijk?