Clas Jacobsen over de Duitse systeemaanpak voor energiezuinig bouwen

In onderstaand filmpje bespreekt Clas Jacobson, Building Control Systems Specialist bij United Technologies, aan de hand van verschillende voorbeelden hoe Duitsland haar ambities op gebied van energiezuinig bouwen vormgeeft in haar regelgeving. Opvallend vind ik de nadruk die hij legt op systeemaanpak i.p.v. te focussen op losse onderdelen, zoals energiezuinige installaties. Naar zijn mening zorgt een goede systeeminrichting vanzelf voor de juiste marktprikkels om tot energiezuinige gebouwen te komen. Dat is wat anders dan een wet op de dichte winkeldeuren.

Daarnaast bevat het filmpje veel voorbeelden van bestaande energiezuinige gebouwen, die soms al jaren oud zijn. Wat dat betreft blijft het verrassend dat Nederlandse bouwers nog steeds zo veel cashflow voor de energiesector genereren, al lijkt dat de laatste jaren eindelijk te veranderen.

Bron: Environmental Leader

Powershift: Does smart grid equal smart living?

De filmpjes die bij de Powershift bijeenkomst van Sogeti horen zijn naar mijn mening een laagdrempelige manier om meer te weten te komen van de uitdagingen en kansen die er aan komen in ons energiesysteem. Aangezien onze hele samenleving zwaar afhankelijk is van energie (gas, olie en elektriciteit) zal ik deze filmpjes de komende weken hier de revue laten passeren met links naar aanvullend leesvoer voor wie meer wil weten.

Does smart grid equal smart living?

In deze aflevering gaat het om de kansen die de omslag naar een economie die draait op duurzame energie brengt. Volgens sommige gaat het meer om kleine, lokale experimenten dan om grootschalige initiatieven waarbij de elektriciteit over grote afstanden vervoerd moet worden. Alex Rogers stelt dat het huidige prijsbeleid naar eindgebruikers niet aansluit bij de kosten die gemaakt worden om elektriciteit op te wekken. Kleinere gebruikers (consumenten, MKB) betalen vaste tarieven, soms een dag- en nachttarief, terwijl de kosten om elektriciteit op te wekken (of in te kopen) de hele dag door fluctueren. In de toekomst kan de elektrische auto of een ander lokaal energieopslag systeem je huis tijdens piekmomenten van energie voorzien, terwijl het energie opslaat op momenten dat er veel aanbod van energie is.

De omslag waar het elektriciteitsnet mee te maken krijgt volgens Rob Hopkins en Alex Rogers is vergelijkbaar met de omslag op het telecom, TV en internet. Van centraal naar decentraal en van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer. Dat biedt ook kansen voor gebouweigenaren om een energiegemeenschap met haar omgeving te vormen. Igor Kluin stelt dat dit ook slimmere apparaten vergt, apparaten die weten wanneer er goedkope elektriciteit beschikbaar is en wanneer het voordeliger is om elektriciteit terug te leveren aan het net. Al zal teruglevering mogelijk ook nog wat discussie opleveren met energiebedrijf en wetgever.

Does smart grid equal smart living? from FreedomLab on Vimeo.

Meer lezen:

Powershift: Efficiently consuming too much energy

De filmpjes die bij de Powershift bijeenkomst van Sogeti horen zijn naar mijn mening een laagdrempelige manier om meer te weten te komen van de uitdagingen en kansen die er aan komen in ons energiesysteem. Aangezien onze hele samenleving zwaar afhankelijk is van energie (gas, olie en elektriciteit) zal ik deze filmpjes de komende weken hier de revue laten passeren met links naar aanvullend leesvoer voor wie meer wil weten.

Deel 5: Efficiently consuming too much energie

Volgens Rob Hopkins gaat het niet over het opraken van olie en gas, maar veel meer over het opraken van de goedkope en makkelijk winbare voorraden aan olie. Wat resteert zijn lastig winbare olievormen, diep onder de zee, in arctisch gebied of in teerzand. Al deze vormen van olie en gaswinning kosten niet alleen meer geld, maar ook meer energie. De omschakeling vergt echter meer dan nieuwe technologie en energie-efficiency. Aan de andere kant kan de omschakeling volgens Christina Lampe-Onnerud sneller gaan dan we nu denken en speelt de elektrische auto speelt daarbij een centrale rol.

Efficiently consuming too much energy from FreedomLab on Vimeo.

Meer lezen

  1. Toyota brings EV’s power to home
  2. Green Jobs & Social Impact, diverse studies in opdracht van de Europese Commissie naar economisch potentieel van de eco-industrie (afval, waterzuivering, duurzaam bouwen, cleantech) en trends in de ontwikkeling van de sectoren binnen deze industrie

Nog 10 dagen #dvdd: energiezuinige computers

dagvandeduurzaamheidlogoMet nog 10 dagen te gaan tot de dag van de duurzaamheid wordt bij het Ministerie van Economische Zaken, mijn werkgever, op dit moment hard gewerkt aan het vervangen van de pc’s. Niks bijzonders zou je zeggen. Toch wel, want de nieuwe pc’s worden bijna 75% zuiniger in hun energieverbruik. Bovendien zijn de kastjes waar ze in zitten ook vele malen kleiner dan de huidige bakbeesten, dus ook in materiaalverbruik en transportvolume wordt een forse beparing gehaald t.o.v. de vorige generatie pc’s.

Mijn eigen pc zal morgen nog niet vervangen zijn. Want er wordt begonnen bij andere gebouwen van EZ, maar als alles goed gaat is voor de dag van de duurzaamheid heel EZ van nieuwe energiezuinige pc’s voorzien 🙂

Stimuleren in de herhaling

Gisteravond zag ik op het journaal dat het Kabinet werkt aan een nieuwe impuls voor de economie. Ik heb geen idee aan welke maatregelen gedacht wordt, maar vanmorgen las ik de krant dat gedacht wordt aan maatregelen voor woningbezitters. Waarbij het ophogen van de garantiegrens voor de Nationale Hypotheekgarantie genoemd werd.

Ik begrijp dat dat goed is voor de vermogenspositie van huiseigenaren (waaronder ik), maar vraag me af welke banen behouden blijven door zo’n maatregel? En welke bedrijven daar een betere orderportefeuille van krijgen?

Het lijkt me logischer om te zoeken naar manieren om de vaste lasten van huishoudens omlaag te krijgen en tegelijkertijd orders te generen voor het bedrijfsleven.

Wanneer je dat dan ook nog combineert met de doelstellingen voor energiebesparing en/of energieopwekking in de gebouwde omgeving (= ambtelijk jargon voor huizen en kantoren) sla je 4 vliegen in 1 klap. En past ’t ook nog in ’t GroenLinks straatje.

  1. Huishoudens zijn minder geld kwijt aan gas en elektra, waardoor ze beter tegen een stootje kunnen in de huidige crisis;
  2. Leveranciers van energiezuinige technieken of isolatiemaatregelen behouden omzet en klanten;
  3. De kabinetsdoelstellingen voor duurzame energie en/of energiebesparing komen dichterbij;
  4. Nederland wordt ietsje minder afhankelijk van buitenlandse olie en gasbronnen.

Hoe je dat m.i. zou kunnen regelen?

Biedt mensen een energiebesparingscontract aan. Waarbij mensen beloven om x% energie per jaar te besparen. Uit m’n hoofd gezegd is er nog zo’n 20% te energiebesparing te halen in de bebouwde omgeving.

Laat mensen aan de hand van een Energie Prestatie Advies zelf beslissen welke maatregelen ze willen nemen. Maak de financiering daarvan mogelijk via bv. een ‘groene’ hypotheek. Of ga met banken, die toch bijna allemaal (gedeeltelijk) in staatshanden zijn, en het bedrijfsleven om tafel zitten om een truc te verzinnen waardoor consumenten meteen netto geld besparen.

Maar ja, dat zijn mijn persoonlijke gedachten als simpele milieu-econoom.  Misschien heb jij nog wel veel briljantere ingevingen? 😉

Geld verdienen met energiebesparen

Oxxio beloont lager verbruik met 300 euro – Oxxio, slim met energie

Oxxio start vandaag een grootschalige actie waarbij klanten die in drie jaar tijd 10% weten te besparen op hun energieverbruik, worden beloond met een bonus van 300 euro. Met deze BespaarBonus wil Oxxio consumenten aanzetten nu eens echt minder energie te verbruiken.

Wij willen dat onze klanten minder bij ons afnemen. En het is ons menens. De tijd van alleen maar praten over klimaatverandering is volgens ons nu dus echt voorbij. Met behulp van deze actie kan iedereen over een periode van drie jaar 10% minder energie verbruiken dan op dit moment. Natuurlijk helpen we iedereen daarbij, onder meer via onze ‘slimme meter’. Met 10% lager verbruik zijn de kosten natuurlijk al lager, maar daar doen we dus nog een schepje bovenop: iedereen die 10% bespaart krijgt na drie jaar nog een extra beloning van 300 euro.

Een commerciële leverancier die minder wil gaan verkopen aan zijn klanten lijkt wellicht wat vreemd, maar we zien het als een investering in onze klanten. Een investering in het aantrekken van nieuwe klanten en in het aanpakken van het klimaatprobleem. Als eerste energieleverancier willen we serieus werk maken van energie besparen.

We willen zoveel mogelijk klanten die zo weinig mogelijk energie verbruiken, want de groenste energie is energie die je niet gebruikt!

Zie voor meer informatie www.oxxio.nl/bespaarbonus

Ik ben benieuwd welk energiebedrijf in overheidshanden dit vrije markt initiatief volgt… En natuurlijk hoeveel mensen er aan mee gaan doen en over 3 jaar daadwerkelijk 10% minder stroom verbruiken. Op zich moet 3% per jaar makkelijk te halen zijn, spaarlampen en gloeilampen eruit, LED-lampen erin, lampen uitdoen achter je kont, pc minder vaak aan, kleinere tv… en alle andere tips van No Impact Man, Milieucentraal en hier.nu volgen.

Waar blijft de eerste Nederlandse LED city?

De hele milieubeweging lijkt zich nog te storten op de techniek van gisteren op het stroomverbruik van verlichting te reduceren: spaarlampen, inmiddels ruim 25 jaar op de markt. Gelukkig zijn er elders in de wereld ook kleine stapjes voorwaarts richting de techniek van nu: LED. Bovendien hebben we inmiddels ook minstens twee Nederlandse producenten van LED-verlichting: Lemnis Lighning en Philips (toch belangrijk in het kader van Trots op Nederland, of Leve Nederland zoals GroenLinkser het noemen).

Doorgaan met het lezen van “Waar blijft de eerste Nederlandse LED city?”

Investeren in energiebesparing loont volgens McKinsey

McKinsey & Company – The case for investing in energy productivity – February 2008

MGI research suggests that the economics of investing in energy productivity—the level of output we achieve from the energy we consume—are very attractive. With an average internal rate of return of 17 percent, such investments would generate energy savings ramping up to $900 billion annually by 2020. Energy productivity is also the most cost-effective way to reduce global emissions of greenhouse gases (GHG). Capturing the energy productivity opportunity could deliver up to half of the abatement of global GHG required to cap the long-term concentration of GHG in the atmosphere to 450-550 parts per million—a level experts say will be necessary to prevent the mean temperature from increasing by more than two degrees centigrade. Moreover, the opportunities to boost energy productivity use existing technologies that pay for themselves and therefore free up resources for investment or consumption elsewhere.

The capital required appears to be well within reach. The annual sum is equivalent to some 1.6 percent of global fixed-capital investment today, or 0.4 percent of current global GDP.

Interessant onderzoek, zeker gezien het feit dat energiebesparing een zogenaamde no-regret optie is. Als het hele broeikaseffect niet blijkt te kloppen, dan zul je nog steeds niet tegen besparingsmaatregelen zijn.

Bron: Solve Climate: McKinsey Explains How to Halve Global Energy Demand for Free

The Carbon Principles

The Energy Blog heeft een interessant artikel over The Carbon Principles. Een set richtlijnen die adviseurs en financiers helpt bij het bepalen en evalueren van de klimaatrisico’s van de financieringsbeslissing bij elektriciteitsopwekking. De behoefte aan deze richtlijnen komt voort uit de risico’s (financieel en anderszins) die de energiesector en aanverwante sectoren lopen als gevolg van regionaal en nationaal klimaatbeleid in de VS.

De afspraken zijn gemaakt door drie grote Amerikaanse banken (Citibank, JPMorgan Chase en Morgan Stanley) in overleg met grote elektriciteitsbedrijven zoals American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy, NRG Energy, PSEG, Sempra en Southern Company. Ook een aantal milieu-organisaties is betrokken geweest bij het opstellen van de principes. Wat een gepolder in de VS, maar wel een mooie vorm van zelfregulering door het bedrijfsleven. Doorgaan met het lezen van “The Carbon Principles”

links for 2007-12-29