Welke (lokale) overheidsprojecten hebben baat bij glasvezel?

Vorig jaar zijn we naar Schiedam verhuisd. Aanvankelijk hadden we hier net als in de rest van Nederland voor tv, telefonie en internet de keus tussen het KPN netwerk (of een van de aanbieders die via dit netwerk aanbiedt) en de lokale kabelboer. Eerder dit jaar is het klantenbestand van onze lokale kabelboer echter overgekocht door KPN. Nu hebben we dus de keus uit het KPN netwerk, of het KPN netwerk. Natuurlijk moet KPN ook concurrenten toelaten tot haar netwerk, maar een beetje gemankeerde marktwerking blijft het wel in mijn ogen.

Mede hierdoor ben ik me de afgelopen maanden wat meer gaan verdiepen in de mogelijkheden van glasvezel. Nog steeds een veelbelovende technologie, maar grootschalige uitrol van de laatste meters tot aan de voordeur (Fiber to the home in jargon) lijkt niet echt van de grond te komen in Nederland.

Volgens mij is dat jammer, want ik zie op sites als Ambtenaar 2.0 en Pleio nog steeds veel initiatieven langskomen rond digitale burgerparticipatie, zorg 2.0, jeugdzorg 2.0 etc. Daarom heb ik gisteren een simpele vraag gesteld aan het netwerk Ambtenaar 2.0: welke projecten van jouw organisatie zouden gebaat zijn bij glasvezelaansluitingen voor alle bewoners van je gemeente, provincie of voor mijn part van heel Nederland?

Stem voor duurzaam Lochem

In Lochem is ongeveer 6 jaar geleden Thijs de la Court wethouder geworden. In deze jaren heeft hij (ja ja: uiteraard samen met vele anderen…!) de gemeente Lochem van een duurzame slaper getransformeerd in een duurzame koploper. In feite is hij binnen deze gemeente bezig met het in gang zetten van een systeemverandering naar duurzaamheid toe. Hiervoor kreeg hij afgelopen donderdag nog alle lof voor van VNO-NCW die hem eerde met een ‘duurzame 100’ speld (nee, niet die van Trouw dus, daar kennen ze de lokale overheid niet…). Zijn reactie: “Het moet niet gekker worden…!”

Zoals jullie waarschijnlijk bekend is, komen er altijd stuiptrekkingen van de ‘oude garde’. In transitietermen: het regime. Nu is er weer zo’n stuiptrekking. Het lokale dagblad De Stentor heeft op haar website een poll gezet met als stelling:

Slaat Lochem niet door met zijn inspanningen voor duurzaamheid?

Als koploper heb je last van dat soort dingen. Dat hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. Vandaar mijn verzoek:

1. Ga naar http://www.destentor.nl/regio/lochem
2. Scroll naar beneden, rechtsonder zie je de poll staan
3. Stem!

Want als het in Lochem kan, dan kan het elders ook!!!

Duurzame ondernemers kritisch over gemeentebeleid

Dat blijkt uit een peiling van PriceWaterhouseCoopers onder 179 Nederlandse spelmakers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen.

Uit het bericht op Duurzaam Ondernemen:

De barometer van PWC peilde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op verzoek van BNR Duurzaam eenmalig de houding van deze spelmakers over de voortrekkersrol van gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Slechts een derde vindt dat hun vestigingsgemeente een duidelijke visie heeft op duurzaamheid.

Volgens 79% van de spelmakers zouden gemeenten een cruciale rol moeten hebben bij het inrichten van een duurzame samenleving. Vooral met betrekking tot duurzaam vestigingsbeleid voor nieuwe bedrijven en duurzame herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zien ze een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Echter, slechts 18% van de spelmakers stelt dat hun vestigingsgemeente ook daadwerkelijk op dit gebied een voortrekkersrol speelt.

 

Morgen (3 maart) is de ultieme kans voor de kiezer (en ondernemer) om duurzaamheid lokaal op de agenda te zetten. Wat volgens mij in veel gemeenten al lang gebeurd, al kan het altijd beter en zichtbaarder.

Waarom ik woensdag GroenLinks stem: ‘Maak Blijdorp en Oud-Charlois energieneutraal’

Ik had het gerucht al gehoord, maar kom het stuk nu ook tegen op de site van GroenLinks Rotterdam (sluit mooi aan bij mijn doldwaze zomeridee van vorig jaar):

De wijken Blijdorp en Oud-Charlois worden volledig energieneutraal. Dat voorstel doet Groenlinks-lijsttrekker Arno Bonte. Hij wil dat de woningen in die wijken goed worden geïsoleerd en dat bewoners in staat worden gesteld hun eigen energie op te wekken.

Energieneutraal bouwen en renoveren is tegenwoordig heel lucratief. De kosten verdienen huiseigenaren terug op de energierekening. ,,We willen eigenaren volledig ontzorgen, zodat zij alleen maar ‘ja’ hoeven te zeggen tegen een kant-en-klaar pakket dat geld bespaart, het wooncomfort verhoogt en dat ervoor zorgt dat de woning meer waard wordt”, zegt Arno Bonte. Een consortium van bedrijven moet alles gaan regelen voor huiseigenaren; van een eerste energieadvies tot uitvoering van isolatiewerkzaamheden, plaatsing van zuinige installaties en zonnepanelen en de financiering daarvan.

De gemeente ondersteunt het project met een garantiestelling voor de financiering, zodat mensen makkelijk geld kunnen lenen. Het bedrag dat ze maandelijks aflossen ontvangen zij direct terug op de energierekening. GroenLinks wil dat het voorbeeldproject in de wijken Blijdorp en Oud-Charlois binnen een jaar van start gaat. Daar staan oudere woningen waar veel energiewinst te behalen valt. Daarna wil de partij het project uitrollen over heel Rotterdam.

Bonte:  ,,De meeste huizenbezitters weten vaak niet wat investering in bijvoorbeeld isolatie en een zonneboiler hen oplevert. Dat kun je mensen niet kwalijk nemen, maar je kunt hen wel helpen door het uit handen te nemen. Wij willen graag een regeling aanbieden, waarmee we duizenden banen scheppen en waarmee we Rotterdam meer toekomstbestendig maken. En mensen met een kleine beurs houden als klap op de vuurpijl ook nog eens meer geld over aan het einde van de maand.”

Openheid over open standaarden bij gemeenten

Een paar weken geleden heeft Brenno de Winter samen met Stichting Vrijschrift een WOB verzoek ingediend bij alle Nederlandse gemeenten met als doel inzicht te krijgen in de uitvoer van het programma Nederland Open in Verbinding (zie bv. Livre en en Big Wobber). In normaal Nederlands: hoe staat het bij gemeenten met de invoer van open standaarden voor software?

Geen raar verzoek als je bedenkt dat Nederland steeds meer van ICT en internet aan elkaar hangt. Dan is het toch relevant voor burgers en bedrijven om te weten hoe ’t staat met de invoer van open standaarden.

Ook niet raar als je bedenkt dat de GroenLinks fractie in Amersfoort in samenwerking met de werkgroep open source software (WOSS) begin dit jaar vragen heeft gesteld aan de gemeente over de aanbesteding voor nieuwe desktops.

Wat, ondanks mijn post, binnen GroenLinks blijkbaar weinig impact heeft gehad want de fractie in Utrecht lijkt de merkspecifieke aanbesteding waar Webwereld over bericht te laten lopen. Al kan ik me voorstellen dat de fractie wat anders aan z’n hoofd heeft dan aanbestedingen van software met de huidige breuk in het collega van B&W.

Open standaarden

Het grote succes van internet komt (m.i.) voor een groot deel door de open standaarden die afgesproken zijn voor het maken van een website (in het verleden html). Het huidige internet gaat echter niet om webpagina’s, maar om sites die bestaande databronnen op een slimme en zinvolle manier weten te combineren. Een futuristische blik op wat dat kan opleveren heb ik eerder al gepost. Een bestaand voorbeeld is Neighborhood Knowledge Los Angeles. Een verzameling gegevens van burgers, bedrijfsleven en overheden waarmee trends veel eerder gespot worden.

Nu begrijp ik ook wel dat dat soort zaken nog een maatje te ver gaan voor NOiV. Dat neemt niet weg dat het hanteren van open standaarden voor data de eerste stap is daarnaar toe. Alleen door open standaarden te gebruiken kun je data namelijk makkelijk combineren of hergebruiken.

De reactie van gemeenten

Ondertussen lijkt een aantal gemeenten (waaronder de gemeente Eindhoven,) weinig trek te hebben in het WOB verzoek van Brenno de Winter en stichting Vrijschrift. Sterker nog: sommige ambtenaren dreigen om de indieners van het WOB verzoek op kosten te jagen. Wat me persoonlijk minimaal in strijd lijkt met de geest van de Wet openbaarheid bestuur, of het volgens de letter mag weet ik niet (want ik ben geen jurist).

Inmiddels heb ik namens de werkgroep open source software en open standaarden (WOSS) ook aandacht gevraagd voor de houding van de ambtenaren van de gemeente Eindhoven bij de GroenLinks fracties in Eindhoven.

Nu maar hopen dat GroenLinks zelf ook wat wakkerder wordt en ook lokaal de druk gaat opvoeren om werk te maken van de Motie Vendrik. Op het partijcongres van GroenLinks is een paar jaar geleden eenzelfde soort motie voor de eigen partij aangenomen van de hand van Koen Martens.

Wil je meehelpen? Neem dan contact op met de Werkgroep open source software (WOSS) of meld je aan voor onze mailinglist.

Waarom open standaarden passen bij GroenLinks, een praktijkvoorbeeld uit Amersfoort

Dat was de vraag die een tijdje geleden opdook in het GroenLinks Magazine. De schrijfster vond de standpunten over open standaarden en open source software meer voor IT-nerds en vroeg zich af wat dat deed in het programma van GroenLinks. Reinout Schouwen, een van mijn mede bestuursleden van de werkgroep open source software (WOSS), heeft al een reactie aan de redactie gestuurd. Die staat helaas nog niet op ons blog, want inloggen lukt ff niet. Daarom op mijn eigen weblog ook een reactie en een stuk over ons laatste wapenfeit als WOSS

Achtergrond

Buiten het feit dat GroenLinks met de Motie Vendrik een van de eerste partijen (zo niet de eerste partij) was die de discussie over het gebruik van open standaarden binnen de overheid aanzwengelde, is het ook aardig te vermelden dat de WOSS raadsleden van GroenLinks kan helpen om de marktwerking in de ICT sector te vergroten. Het verbeteren van de marktwerking is misschien een verrassende invalshoek voor een partij die niet altijd even gecharmeerd lijkt van het trio privatisering, liberalisering en deregulering. Het kan echter geen kwaad om te benadrukken dat een gezonde marktwerking leidt tot een lagere prijs voor hetzelfde product, of een beter product voor dezelfde prijs.

Ondersteuning gemeenteraadsleden

Eind 2007 heeft de WOSS besloten de aandacht te verleggen naar het ondersteunen van raadsleden bij het beoordelen of ICT aanbestedingen in hun gemeente voldoen aan de Motie Vendrik. Vanaf begin dit jaar is het programma Nederland Open in Verbinding van kracht, waarmee het Ministerie van Economische Zaken het gebruik van open standaarden bij overheden wil bevorderen volgens het principe ‘comply or explain’. GroenLinks raadsleden kunnen ons benaderen met vragen. We weten als vrijwilligers niet op alle vragen het antwoord, maar merknamen (of eisen die een verkapte voorkeur voor een merk maskeren) zijn snel gevonden in aanbestedingsbestekken. Ook op strategisch niveau denken we graag mee met gemeenteraadsleden (of wethouders) over hoe je open standaarden bij de gemeente kan bevorderen, of leggen we uit wat nut en noodzaak van open standaarden is.

Een voorbeeld: Amersfoort

Een van de fracties waarmee afgelopen maanden veel contact is geweest is de fractie in Amersfoort. De gemeente Amersfoort is bezig met een aanbesteding van de circa 1200 werkplekken, de gemeenteraadsfractie had de WOSS gevraagd om een oordeel over de aanbesteding vanuit de Motie Vendrik. Amersfoort was bovendien van paln om energiezuinige thin clients te vervangen door desktop pc’s, terwijl thin clients vele malen energiezuiniger zijn…

Al snel werd duidelijk dat er in de aanbesteding om specifieke leveranciers werd gevraagd voor het besturingssyteem en voor de anti-virussoftware. De GroenLinks fractie en WOSS hebben samen een eerste lijst vragen opgesteld aan de wethouder. Deze werden keurig beantwoord door de gemeente (pdf).

Inmiddels was ook Brenno de Winter, een journalist die o.a. voor Webwereld schrijft, de aanbesteding in Amersfoort op het spoor en zocht hij contact met de WOSS. Via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) vroeg hij de aanbestedingstukken en achterliggende informatie op. Dat leverde een publicatie bij Livre en bij Webwereld op. Webwereld opende vorige week vernietigend met:

Amersfoort verruilt thin clients voor desktop pc’s, ondanks dat de gemeente zelf concludeert dat die duurder, milieuonvriendelijker, onveiliger en arbotechnisch slechter zijn.

Vanuit GroenLinks standpunt bezien vind ik milieuonvriendelijker en arbotechnisch slechter lastig te verenigen met het streven naar duurzaamheid, tenzij de desktop pc’s veel goedkoper zouden zijn dan de thin clients (duurzaamheid blijft tenslotte een afweging tussen people, planet en profit)… Wat ook al niet het geval is. Zo zie je maar dat goed aanbesteden van ICT en daarbij rekening houden met open standaarden zeer goed verenigbaar kunnen zijn met grotere GroenLinks idealen als duurzame ontwikkeling. En m.i. slecht verenigbaar met de klimaatneutraalambities van de gemeente Amersfoort.

Uit de WOB-stukken bleek ook dat de wethouder de gemeenteraadsfractie van GroenLinks foutief had voorgelicht. Politiek gezien meestal niet de handigste actie, de fractie heeft dan opheldering gevraagd aan de wethouder. De antwoorden daarop zijn nog niet binnen, maar het was voldoende voor Overheidsmangement.nl en het Algemeen Dagblad om ook aandacht te besteden aan de aanbesteding in Amersfoort.

Conclusie

Open standaarden en open source software lijken wellicht abstracte nerdy notes. Met even doordenken en doorgraven is echter te zien dat open standaarden goed kunnen aansluiten bij de ambities van GroenLinks op het gebied van duurzame ontwikkeling en energiebesparing. Ook kunnen open standaarden de leveranciersafhankelijkheid verkleinen, waardoor je als GroenLinks fractie nog wat bijdraagt aan een betere marktwerking. En welke GroenLinkser is er nu tegen marktwerking? 😉

Daarnaast is het soms zelfs mogelijk gemeenschapsgeld te besparen (en welke GroenLinkser vindt nu niet dat de belasting omlaag kan 😛 ). Wat de gemeenteraadsleden daarmee willen doen is aan hun. Zelf zou ik het mooi vinden als het geld wordt teruggegeven aan de burgers, ofwel door verlaging van de lokale lasten ofwel door het steken van het geld in extra energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen. Op die manieren snijdt ’t mes aan meerdere kanten op een manier die past bij de visie en het partijprogramma van GroenLinks.

Hoe het verder gaat in Amersfoort? Geen idee, ongetwijfeld krijgt dit verhaal nog een staartje. Ik hoop met dit stuk duidelijk gemaakt te hebben wat de WOSS voor GroenLinks gemeenteraadsleden kan betekenen bij ICT aanbestedingen.

Contact

Wilt u contact opnemen met de Werkgroep Open Source Software, dan kan dit het makkelijkst en snelst via het landelijk bureau. Of door u aan te melden voor onze emaillijst.

C2C: Na Venlo en Almere, nu ook Amsterdam?

‘Amsterdam moet C2C-topstad worden’ | Wieg tot wieg

Amsterdam moet zich met cradle to cradle profileren als ‘topstad van de toekomst’. Dat vindt het Amsterdamse gemeenteraadslid Lex van Drooge. Zijn CDA-fractie wil dat het college van B en W in Amsterdam met cradle to cradle aan de slag gaat.

Wie volgt?

Duurzaam inkopen: Max Havelaar vs. Utz Certified

Overheid mag Fair Trade eisen bij aanbesteding

De Groningse voorzieningenrechter heeft bepaald dat de provincie Groningen bij openbare aanbesteding mag eisen dat koffie een fair trade keurmerk moet hebben. Douwe Egberts heeft bewust voor een meer op het milieu gericht keurmerk gekozen, waardoor sneller met grote koffieplantages tot grotere volumes duurzame koffie kan worden gekomen….

Deze rechtzaak is niet zonder economisch belang. Op de achtergrond speelt het inkoopbeleid van de Rijksoverheid en alle lagere overheden, die in 2010 voor 100 dan wel 50 procent duurzaam gaan inkopen. In Groningen is nu bepaald dat het ministeries of gemeenten vrij staat om daarbij voor een specifiek keurmerk te kiezen. De vraag die nu opdoemt is deze: wat nu als een stad eist dat hun koffie gecertificeerd moet zijn door Utz Certified? Zou Europa dat dan ook toestaan?

Opensource digitaal loket voor gemeenten

Eind januari schreef ik al een kort stukje over de toepassing van GoogleMaps en Flickr bij de overheid. Vandaag kwam ik bij toeval een stuk uit september 2006 tgen  over een toepassing van de gemeente Voorst en de provincie Gelderland. Beide ontsluiten  gegevens over vergunningen ed. via een webbased applicatie in GoogleMaps. Het bijzondere is dat ze dit doen via open standaarden en open source software via stichting GemGids. Dat betekent dat iedere gemeente zonder veel extra kosten deze applicatie kan gebruiken voor het ontsluiten van deze informatie voor haar bewoners. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente zich houdt aan de open standaarden van de electronische overheid.

Voordelen:

  • Efficiency: ambtenaren zijn niet meer hoofdzakelijk bezig met het beantwoorden van vragen van burgers, maar kunnen zich richtenop handhaving en beleid.
  • De applicatie is uit te bouwen met nieuwe functionaliteiten, deze zijn vervolgens ook voor andere deelnemers beschikbaar. Dit leidt tot kostenbesparingen.

Meer info: